Як обрати журнал для публікації?

 

Традиційний журнал Традиційний журнал

  видається переважно у друкованому форматі

  розповсюджується шляхом передплати, продажу, надання примірників авторам, спонсорської розсилки

  фінансується видавцем (за рахунок передплати / продажу номерів журналу), спонсорами або авторами публікацій

  Відкритий доступ Журнал відкритого доступу (Open Access)

 видається в електронному вигляді

 надає безкоштовний відкритий доступ до рецензованих публікацій

 фінансується видавцем (як правило, це університети), спонсорами та / або авторами публікацій

Гібридний журнал Гібридний журнал

 видається у друкованому та електронному вигляді

 знаходиться, переважно, в закритому доступі й тільки їх незначна частка – у відкритому доступі

 фінансується шляхом передплати, продажу доступу до закритих статей, оплати авторами відкритих публікацій

 

Журнали та ресурси відкритого доступу

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) – каталог журналів відкритого доступу, що містить понад 8 тис. назв журналів. Система є відкритою для розміщення наукових періодичних видань, які відповідають опублікованим стандартам Будапештської ініціативи відкритого доступу.

E-Journals.org – база посилань на сайти електронних журналів світу з різних галузей знань.

Electronic Journals Library – колекція електронних академічних журналів. Нараховує понад 64 тис. назв, з них у вільному доступі – 29 тис. 

Elsevier – журнали відкритого доступу від видавництва Elsevier.

BASE – система пошуку академічних ресурсів відкритого доступу (OAI-PMH), містить понад 53 млн документів з різної тематики, представлених в Інтернеті, що підтримується бібліотекою університету Білефельда. 

Journals4Free – портал академічних журналів відкритого доступу (понад 7 тис. назв). Пошук можна здійснювати за категоріями, мовою чи присутністю в базах даних: ScopusPubMedISI Master.

JournalTOs Discovery Service – сервіс пошуку актуальної наукової інформації. Пошук здійснюється у назвах та змісті авторитетних наукових комерційних журналів та журналів вільного доступу (понад 15 тис. назв). JournalTOCs індексує статті одразу, як тільки вони з’являються в межі.

 

Поміркуй. Перевір. Подай

Скористайтесь контрольним списком запитань системи Поміркуй. Перевір. Подай.

Якщо більшість Ваших відповідей заперечні, подумайте, чи не є хижацьким даний журнал.

 

Scopus           Web of Science

Перелік видань Scopus та Web of Science.

Три способи підбору журналів у Scopus

Українські наукові видання, які представлені у базах даних Scopus та Web of Science здебільшого з технічної тематики. Науковцям, які працюють в соціально-гуманітарних науках, знайти вітчизняний журнал для публікації вкрай складно, а інколи неможливо. За таких умов, більшість вчених звернули увагу на журнали, що входять в Emerging Sources Citation Indeх.

Emerging Sources Citation Indeх в Web of Science Core Collection - відносно новий індекс, що охоплює всі предметні напрямки. Жорстких вимог для початкового включення до індексу журналам не пред'являють. Такі публікаціїї не мають достатнього рівня цитування та якості і тому, імпакт-фактор для них не розраховується.

Для звітності, отримання грантів чи наукових ступенів ці публікації в більшості країн не підходять. Окрім цього, вони можуть шкодити репутації вченого у науковому середовищі.

В Україні такі публікації поки що зараховуються, але фахівці не радять звертати увагу на журнали, що входять в цей індекс. Шансів на виключення з Emerging набагато більше, особливо, якщо ці журнали не зможуть відповідати всім вимогам, будуть вести недоброчесну діяльність та не буде досягнуто необхідної кількості цитувань.

Публікація в одному з таких журналів може поставити під загрозу наукові цілі вченого та фактично покаже, що стаття не змогла претендувати на індексацію в якісному журналі Scopus або WoS з повноцінним імпакт-фактором.

  

Журнали згідно вимог Наказу МОН № 32 від 15.01.2018 розподілені за двома категоріями: А та Б. Видання категорії В від 13.03.2020 перестали бути фаховими.

група А – наукові видання, які відповідають вимогам міжнародних баз даних та входять в Scopus та/або Web of Science Core Collection.

група Б – наукові видання, які відповідають вимогам наукових журналів та мають: свідоцтво про держреєстрацію, ISSN, DOI, веб-сайт з англійським інтерфейсом, латинські метадані, розміщення у «Науковій періодиці» та профільних базах даних, а також виконання вимог до редакційного складу.

Реєстр наукових фахових видань

 

Імпакт-фактор (англ. impact-factor) – показник цитованості та інформаційної вагомості наукових журналів, що індексуються Journal Citation Report (WoS, Clarivate Analytics).

Коефіцієнт впливовості обчислюється за 3 роки та 5 років. Його можна розглядати як усереднене співвідношення кількості цитувань статей у журналі протягом поточного року, до загальної кількості статей надрукованих в цьому журналі за попередні два роки. Наприклад, коефіцієнт впливовості журналу за 2018 рік буде обчислено так:

Імпакт-фактор журналу 2018

CiteScore – показник цитованості від компанії Elsevier, що використовує дані цитування з бази даних Scopus для ранжування журналів. Розрахунок показника здійснюється за аналогією до імпакт-фактору, але до уваги беруться не два, а три попередні роки.

CiteScore

SNIP (Source-Normalized Impact per Paper) – показник цитованості Scopus, розрахований як число цитувань, наведених у цьому році до публікацій за останні три роки, поділене на загальну кількість публікацій за останні три роки.

Scimago Journal & Country Rank – показник цитованості журналів, що індексуються базою Scopus. Розрахунок проводиться на основі числа цитувань статей і ступеня авторитетності журналів, а також близькості їх тематики.

 

Cofactor

Cofactor – інструмент для вибору журналу, що дозволяє виконати фільтрацію за темою, типом рецензування, швидкістю перегляду і публікації та іншими показниками. Cofactor поки що містить обмежену кількість журналів насамперед, у галузі біології та медицини.

JournalFinder (Elsevier)

Journal suggester (Springer Nature)

Enago Open Access Journal Finder

 

Ознайомитися з досвідом іноземних колег-науковців можна через Science Direct та ResearcherGate.

ScienceDirect

ScienceDirect – одна з найбільших онлайн колекцій опублікованих наукових досліджень. Належить голландському видавництву Elsevier. Колекція містить майже 12 млн елементів контенту з більш ніж 3500 журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників.

ResearchGate

ResearcherGate – науковий портал та соціальна мережа, засіб співробітництва між вченими з будь-яких наукових дисциплін. ResearchGate містить семантичний пошук, обмін файлами, спільне користування базою публікацій, форуми, методологічні дискусії, групи тощо.

Semantic Scholar

Semantic Scholar – це пошукова інтернет-платформа, розроблена в Інституті штучного інтелекту Аллена. У порівнянні з Google Scholar та PubMed, Semantic Scholar покликаний висвітлити найважливіші та найвпливовіші документи та виявити зв’язки між ними.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua