ВІЗІЯ

Бібліотека – освітньо-інформаційний та культурно-дозвіллєвий центр інноваційного типу для задоволення потреб академічної спільноти університету та для широкого загалу.

 

МІСІЯ

Підтримка високої якості освітнього процесу, наукових досліджень інноваційно-орієнтованого університету на рівні світових стандартів.

 

ЦІННОСТІ

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ. Наш користувач знаходиться в центрі всього, що ми робимо!

ІННОВАЦІЙНІСТЬ. Ми підтримуємо культуру інновацій, яка є адаптивною, трансформаційною та творчою.

ДОСТУПНІСТЬ. Ми допомагаємо подолати розрив між людьми з різним рівнем доходів, сприяємо подоланню інформаційної нерівності. Бібліотечні фонди, ресурси, заходи, що проводяться в бібліотеці, музеї, виставкові приміщення доступні для всіх бажаючих.

ВІДКРИТІСТЬ. Ми сприяємо відкритому обміну знаннями для досліджень та освіти.

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ. Ми прагнемо подолати бар'єри, які заважають людині отримати доступ до культури, освіти, науки тощо.

РІЗНОМАНІТНІСТЬ. Ми створюємо середовище для задоволення різноманітних потреб користувачів для їхньої науково-дослідної та академічної діяльності, освітнього та творчого дозвілля.

ПАТРІОТИЗМ. Ми сприяємо формуванню у молоді почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей.

ПАРТНЕРСТВО. Ми налагоджуємо партнерські відносини задля досягнення спільних цілей, об’єднання та координації зусиль, отримання нового досвіду, нових можливостей, нових рішень.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ. Ми заохочуємо постійний професійний розвиток кожного співробітника бібліотеки та прагнемо розвивати його потенціал.

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА 2023-2027 РОКИ

 

 

 

 

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua