Підбір журналу для публікації

 

1.

 

Оберіть тип доступу видання.

 
   

  Традиційний журнал

 
   

 видається переважно у друкованому форматі

 
   

розповсюджується шляхом передплати, продажу, надання примірників авторам, спонсорської розсилки

 
   

фінансується видавцем (за рахунок передплати / продажу номерів журналу), спонсорами або авторами публікацій

 
   

  Журнал відкритого доступу (Open Access)

 
   

видається в електронному вигляді

 
   

надає безкоштовний відкритий доступ до рецензованих публікацій

 
   

фінансується видавцем (як правило, це університети), спонсорами та/або авторами публікацій

 
   

  Гібридний журнал

 
   

 видається у друкованому та електронному вигляді

 
   

знаходиться, переважно, в закритому доступі і тільки їх незначна частка – у відкритому доступі

 
   

фінансується за рахунок передплати, продажу доступу до закритих статей, оплати авторами відкритих публікацій

 
       
   

Журнали та ресурси відкритого доступу

 
       
    Directory of Open Access Journals (DOAJ) – каталог журналів відкритого доступу, що містить понад 8 тис. назв журналів. Система є відкритою для розміщення наукових періодичних видань, які відповідають опублікованим стандартам Будапештської ініціативи відкритого доступу.  
       
    E-Journals.org – база посилань на сайти електронних журналів світу з різних галузей знань.  
       
    Electronic Journals Library – колекція електронних академічних журналів. Нараховує понад 64 тис. назв, з них у безкоштовному доступі – 29 тис.   
       
    Elsevier – журнали відкритого доступу від видавництва Elsevier.  
       
    BASE – одна з найпотужніших систем пошуку академічних ресурсів відкритого доступу (OAI-PMH), представлених в Інтернеті, що підтримується бібліотекою університету Білефельда. Більш ніж 53 млн. документів з різної тематики.  
       
    Journals4Free – портал академічних журналів відкритого доступу (понад 7 тис. назв). Пошук можна здійснювати за категоріями, мовою чи присутністю в базах даних: Scopus,PubMed, ISI Master.  
       
    JournalTOs Discovery Service – сервіс пошуку актуальної наукової інформації. Пошук здійснюється у назвах та змісті авторитетних наукових комерційних журналів та журналів вільного доступу (понад 15 тис. назв). JournalTOCs індексує статті одразу, як тільки вони з’являються в мережі.  
       

 2. 

 

Перевірте надійність журналу.

 
       
           
       
    Скористайтесь контрольним списком запитань системи Поміркуй. Перевір. Подай.    
       
    Якщо більшість Ваших відповідей заперечні, подумайте, чи не є хижацьким даний журнал.   
       

 3.

 

Перевірте чи індексуюються публікації журналу наукометричними базами даних.

 
       
                   
       
       
   

Перелік видань Scopus та Web of Science.

Три способи підбору журналів у Scopus

 
       

 4.

 

Оберіть категорію наукового фахового видання (Україна):

 
       
    група А – наукові видання, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science або Scopus  
       
   

група Б – наукові видання, які включені до інших міжнародних наукометричних баз даних. Публікації підлягають незалежному рецензуванню; у редколегії наявні іноземні фахівці з відповідної галузі науки (знань); статті мають цифровий ідентифікатор DOI; анотації до статей англійською мовою містять не менш як 1800 знаків

 
    група В – наукові фахові видання, які вилучені з категорії А або Б, на термін два роки для покращення стану журналу. Видання категорії В, яке протягом двох  років не отримало права на присвоєння категорії А чи категорії Б, вилучається з Переліку без права поновлення  
       
    Реєстр наукових фахових видань.  
       

 5.

 

 Зверніть увагу на авторитетність (цитованість) журналу.

 
       
    Імпакт-фактор (англ. impact-factor) – показник цитованості та інформаційної значимості наукових журналів, що індексуються Journal Citation Report (WoS, Clarivate Analytics).   
       
   

Коефіцієнт впливовості обчислюється за 3 роки та 5 років. Його можна розглядати як усереднене співвідношення кількості цитувань статей у журналі протягом поточного року, до загальної кількості статей надрукованих в цьому журналі за попередні два роки. Наприклад, коефіцієнт впливості журналу за 2018 рік буде обчислено так:

                                                               
 
       
    CiteScore – показник цитованості від компанії Elsevier, що використовує дані цитування з бази даних Scopus для ранжування журналів. Розрахунок показника здійснюється за аналогією до імпакт-фактору, але до уваги беруться не два, а три попередні роки.  
       
                                                                   
       
    SNIP (Source-Normalized Impact per Paper) – показник цитованості Scopus, розрахований як число цитувань, наведених у цьому році до публікацій за останні три роки, поділене на загальну кількість публікацій за останні три роки.  
       
    Scimago Journal & Country Rank – показник цитованості журналів, що індексуються базою Scopus. Розрахунок проводиться на основі числа цитувань статей і ступеня авторитетності журналів, а також близькості їх тематики.  
       

6.

 

Скористайтесь онлайн-інструментами:

 
       
     
    Cofactor – інструмент для вибору журналу, що дозволяє виконати фільтрацію за темою, типом рецензування, швидкістю перегляду і публікації та іншими показниками. Cofactor поки що містить обмежену кількість журналів, насамперед, у галузі біології та медицини.  
       
    JournalFinder (Elsevier)  
       
    Journal suggester (Springer Nature)  
       
    Enago Open Access Journal Finder  
       
    Ознайомитися з досвідом зарубіжних колег-науковців можна через Science Direct та ResearcherGate.  
       
                 
       
    ScienceDirect – одна з найбільших онлайн колекцій опублікованих наукових досліджень. Належить голландському видавництву Elsevier. Колекція містить майже 12 мільйонів елементів контенту з більш ніж 3500 журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників.  
       
         
       
    ResearcherGate – науковий портал та соціальна мережа, засіб співробітництва між вченими з будь-яких наукових дисциплін. ResearchGate містить семантичний пошук, обмін файлами, спільне користування базою публікацій, форуми, методологічні дискусії, групи тощо.  
       
       
       
       

 

 

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua