Пропонуємо ознайомитись зі списками нових надходжень та електронних книг у розрізі галузей знань.

  Підписка на розсилку  Підписатися на розсилку

 

I квартал 2021 року

 Повний перелік книг

 

 II квартал 2021 року

  Повний перелік книг
 
➠ Найцікавіші новинки

 

BezumtsiУ книзі «Київські адреси Михайла Врубеля» видатні пам’ятки київської архітектури, історичні місцевості та будинки представлено в контексті життя й творчості одного з найяскравіших майстрів Срібного віку Михайла Олександровича Врубеля (1856–1910). Розповідь про п’ятирічне перебування тоді ще нікому не відомого живописця в Києві доповнено інформацією про споруди, до реставрації та художнього оформлення яких він був причетний, про людей, з якими дружив, про роботи, створені в «київський період» (1884–1889). Потім Врубель згадував про ці роки як про найщасливішу пору свого життя.

 

 


 

BezumtsiКнига «Національний музей «Київська картинна галерея» видана до 100-річчя одного з найстаріших художніх музеїв України, колекція якого нараховує понад 13 тисяч творів образотворчого та прикладного мистецтва. Вступна стаття містить інформацію про основні етапи розвитку музею, а кожний з семи розділів знайомить із художніми тенденціями певного часу, видатними майстрами та окремими роботами, що прикрашають постійну експозицію або демонструються на тематичних виставках.

 

 


Bezumtsi

У науковому каталозі представлено всю колекцію іконопису та давньоруського декоративно-прикладного мистецтва Національного музею «Київська картинна галерея». У вступній частині йдеться про історію формування та вивчення колекції, а кожна з 93 каталожних статей містить опис твору, аналіз його іконографії , дані про походження, апарат включає перелік скорочень, бібліографію та алфавітний покажчик творів.

Видання «Іконопис ХІІІ – початку ХХ століття та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво» адресовано фахівцям-мистецтвознавцям і всім, хто цікавиться іконописом і давнім декоративно-прикладним мистецтвом.

 


Bezumtsi

У книзі «Імена України. 100 митців» представлена творчість українських художників від часів Київської Русі до ХХІ ст., які залишили яскраву сторінку в історії українського образотворчого мистецтва. Ілюстрації дають уявлення про стилістику творів, їх тематичне і технічне розмаїття, а біографічні відомості розширюють наші знання про діяльність митців. Широка палітра висловлювань щодо творчості чи особистості художника показує неоднозначність їх сприйняття й інколи суперечить усталеній думці.

Адресована мистецтвознавцям, культурологам, історикам і всім, хто цікавиться історією образотворчого мистецтва.

 

 


Bezumtsi

У збірнику включені поради та приклади застосування принципів Універсального Дизайну та критеріїв доступності у різних сферах життя. Універсальний Дизайн передбачає створення елементів середовища, об’єктів, речей тощо, доступних та зручних у користуванні для максимальної кількості людей.

Буклет «Універсальний дизайн: практичні поради для кожного» створений в рамках діяльності Спільної Програми «Сприяння інтеграційній політиці та послугам людей з інвалідністю в Україні».

 


BezumtsiІснує стереотип, що жінка, яка займається розвитком кар’єри, навряд чи матиме щасливий шлюб, час для дітей, соціальне життя, хобі, не кажучи вже про повноцінний сон. Та балансу між особистими і робочими справами насправді можна досягти. Адже всі ці стереотипи просто ігнорують тих жінок, яким вдалося це зробити. Експертка тайм-менеджменту Лора Вандеркам вирішила не сліпо довіряти балачкам, а зібрати перевірені дані. Вона проаналізувала хронометражі з життя жінок, які заробляють щонайменше $100 000 на рік, і на прикладі сотень історій довела: не варто відмовлятися від того, що ви дійсно любите, потрібно лише правильно організовувати свій час. Книжка «Я знаю, як їй все вдається» навчить вас це робити і надихне побудувати життя, яке «працює».

 


Bezumtsi

«Практичний словник синонімів української мови» – це лексикографічний довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи приблизно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльности, надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіянтних форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вирази української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотвори та слова-пропозиції. Словник послуговується правописом 1928 р., але наводить і форми усталені колоніяльним правописом.

 

 


Bezumtsi

«Російсько-український словник складної лексики» містить коло 40000 перекладів російських слів, граматичних форм та ідіом. Уперше в історії української лексикографії словник наводить переклади російських дієприкметників, утворюючи їх від кожного наведеного в реєстрі дієслова. Це форми типу: воображающий, посвящающий, приобщающий, опоясывающий, смеющийся, развивающийся, стремящийся – лексика систематично не перекладена в наявних нормативних словниках. Позатим, словник наводить відсутні у масових словниках переклади російських дієслів та інших граматичних форм, дає переклади фразеологічних зворотів, прислів’їв, крилатих виразів, цитат з літературних творів. Словник адресовано широкому колові читачів – від школярів до державних діячів. 

 


Bezumtsi

Пропонувану увазі читачів розвідку «Ідіотизми сталінської ярижки у державній мові України» присвячено станові української мови після лінгвоцидних експериментів Москви з “наближення” нашої мови до мови окупанта. Розглянуто низку прищеплених нам мовних ідіотизмів, які гальмують самостійний розвиток української мови і сприяють обмосковщенню українців, бо відтручують їх від користування рідною мовою.

 

 


Bezumtsi

"Книга-журнал одного автора" – новий вид друкованої продукції: у форматі книги здійснено видання, яке має всі ознаки журналу за винятком того, що всі матеріали книги-журналу належать одному автору. Книга-журнал містить твори різних жанрів, що їх звичайно публікують журнали: поезію, прозу, публіцистику, гумор тощо, і це все одного автора. Цю книгу-журнал склав С. Караванський.

Видання розраховано на шанувальників українського слова, зокрема читачів літературних журналів.

 


Bezumtsi

«До зір крізь терня, або хочу бути редактором» – це серія популярних бесід, свого часу публікованих у журналі «Книжник-рев’ю», присвячених різним аспектам редагування українських текстів. Ці бесіди у популярній формі розв’язують низку склад них питань, які виникають перед редактором у його праці з українськими текстами. Легкість та доступність викладу робить зміст бесід своєрідним вступом до редакторської професії і може правити за дороговказ для тих, хто ще не є редактором, але планує бути ним у майбутньому.

 

 


Bezumtsi

Питанням походження мов цікавились та цікавляться і науковці і ненауковці. Навколо цього питання попрацювали і щирі вчені й далекі від науки любителі. Тому у цій галузі немає твердих, усталених поглядів. С. Караванський висловлює на підставі живих фактів і якнайдоступнішою мовою свій погляд на походження однієї із світових мов - російської мови, історично відомої, як московська мова.

Розвідку «Звідки пішла єсть московська мова або шила в мішку не сховаєш» розраховано на широке коло читачів від учнів та студентів до державних діячів.      

 


Bezumtsi

Пропонуємо Вашій увазі нову книгу відомого мовознавця Святослава Караванського – «Лист до Героя пера - Марії Матіос». Ця збірка листів та статей автора стане у пригоді всім, хто цікавиться українською мовою та шляхами її відродження після сталінського мовного Голодомору. Читач знайде у цій збірці й низку інших матеріалів на теми, які хвилюють сучасників.

Збірку розраховано на широке коло читачів від учнів та студентів до державних діячів.

    


Bezumtsi

Навчальний посібник призначений для навчання іноземних студентів основ граматики української мови (рівень 2) як під час аудиторних занять, так і самостійного опрацювання.

Посібник «Українська мова як іноземна. Елементарний курс» має практичну спрямованість і базується на принципах активної комунікативності. Матеріал навчального посібника сприяє оволодінню іноземними студентами усною та писемною формами мовлення, зокрема максимальному засвоєнню та активному використанню комунікативних конструкцій української мови.

Для іноземних студентів та викладачів української мови медичних закладів вищої освіти.

 


Bezumtsi

The study guide "Business English Upgrade: Feel Confident in Global Economic Environment" is a course for learners who need to be able to use English in the global environment. The course is intended for students majoring in economics, suitable for both self-study and classroom use. In addition to texts and exercises, this book provides "Ideas for Discussion" section; it gives students opportunities to apply what they have learned, reinforce basic communication skills.

 


Bezumtsi

Монографія «Модифікації англомовних прислів’їв у світлі синергетичної парадигми» присвячена комплексному дослідженню англомовних прислів’їв у художньому та публіцистичному дискурсах із застосуванням понятійно-категоріального апарату лінгвосинергетики. Сфокусовано увагу на модифікації досліджуваних прислів’їв, їх структурних змінах та семантичних девіаціях. Сконструйована лінгвосинергетична модель еволюції англомовних прислів’їв верифікувала ідею того, що вони тяжіють до динамічних процесів, а дієвими чинниками їх еволюції є зміст атракторів і репелерів. Досліджено модифіковані англомовні прислів’я за опозицією Good − Evil; здійснено пошук семантичних дистанцій для зазначених лексем та висвітлено специфіку актуалізації цих компонентів на матеріалі корпусу релевантних прикладів.

 


Bezumtsi

Колективна монографія "Модуси сучасного перекладознавства" охоплює широке коло питань перекладознавства, зокрема, мовні, соціолінгвальні та перекладацькі параметри; переклад термінів; переклад поетичних творів; перекладознавчий аналіз; стандартизацію й кодифікацію сучасної наукової термінології; національно марковану лексику; мовну гру; переклад номінативних і комунікативних одиниць. Сучасна лінгвістика інтегрує різні гуманітарні та науково-технічні знання, створюючи нові горизонти для пізнавальної діяльності людини. Останнім часом перекладацькі студії здебільшого зосереджені на вивченні екстралінгвістичних чинників, що впливають на ефективність спілкування.

 

 

BezumtsiВ книзі аналізується зміст і функції антропологічного коду культури та цивілізації на різних етапах історії України – від найдавніших часів до сучасності як системи значень і типів мислення людини, її психології і менталітету, способів сприйняття нею цінностей, інтелектуального і емоційного розуміння світу, певної культури та цивілізації. Стрижнем антропологічного коду культури виступає людина, а антропологічного коду цивілізації – суспільство.

Видання «Антропологічний код української культури і цивілізації» розраховане на науковців і викладачів історії, філософії, культурології, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, широке коло осіб, які цікавляться антропологічним осмисленням української культури і цивілізації.

 


BezumtsiУ збірнику "Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні" міститься аналіз перебігу демократичних реформ в Україні під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Оцінено наслідки найбільш актуальних суспільних реформ, розглянуто проблеми, пов’язані з владними маніпулятивними практиками, з використанням особливостей масової психології, охарактеризовано еволюційні зміни у ціннісних настановах населення України як фактор сприяння демократичним перетворенням. Збірник підготовлений за підсумками наукового проєкту, виконаного в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України за рахунок бюджетної програми "Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2019 рік (КПК ВК 5641230).

     


Bezumtsi

Використовуючи результати соціологічного дослідження студентів, аспірантів та викладачів університету, автори аналізують переваги й недоліки дистанційної освіти в екстремальній ситуації, зокрема, в умовах вимушеної самоізоляції через епідемію коронавірусу. Здійснено зіставлення результативності освітнього процесу в умовах очного і дистанційного навчання. Показано відмінність дистанційної освіти як прогресуючої комунікаційної форми в навчальному процесі та освіти в умовах вимушеної самоізоляції і масового синдрому побоювання захворювання через епідемію.

Книга «Дистанційна освіта в умовах екстремальної ситуації (на прикладі самоізоляції: березень – травень 2020 року)» адресована керівникам органів управління освітою, керівникам і викладачам організацій професійної освіти, а також всім, хто цікавиться питанням соціології освіти.

      


Bezumtsi

В монографії «Безперервна професійна освіта публічних службовців» розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження системи безперервної професійної освіти, орієнтовані на виклики глобалізації, розвиток цифрової економіки та цифрового суспільства, зміну парадигм державного управління – впровадження принципу розумного врядування (Good Governance). Здійснено аналіз сучасного стану безперервної освіти державних службовців України та обгрунтовано ії специфіку в умовах реформування державного управління та модернізації державної служби відповідно до європейських стандартів. На прикладі Великої Британії, Німеччини, Франції, Польщі, США і Канади узагальнено та проаналізовано світові тенденції безперервної освіти дорослих як прогресивного тренду сучасної освіти провідних країн світу, спрямованого на постійне оновлення в особистості знань, умінь, навичок, необхідних для впровадження інновацій та самоудосконалення і саморозвитку та сучасні наукові підходи до ії формування та розвитку.

 


Bezumtsi

У навчально-методичному посібнику «Доступність та універсальний дизайн» подано програму курсу для вищих навчальних закладів, а також теоретичний матеріал, який можна використати під час його викладання: новітні погляди на питання інвалідності та доступності; питання доступності архітектурного середовища, транспорту, інформації; законодавча база, яка регулює питання доступності; історія становлення концепції універсального дизайну та його принципи; методика проведення аудиту доступності.

 


BezumtsiУ монографії розкривається зміст таких категорій, як тренд і тенденція, щодо розвитку соціально-економічних систем. Досліджується вплив проривних технологій на виникнення сучасних соціально-економічних трендів (СЕТ). Характеризуються особливості реалізації СЕТ у напрямках: формування сучасної технологічної основи; розвитку матеріалознавства; інформатизації, цифровізації і сестейнізації господарських систем; побудова «зелених» економіки та енергетики; створення Інтернету речей. Подано досвід країн ЄС та практику України з реалізації СЕТ в умовах промислових революцій 4.0 та 5.0. Монографія «Сучасні соціально-економічні тренди: досвід ЄС та практика України у світлі промислових революцій» призначена для наукових працівників, фахівців підприємств, спеціалістів місцевих органів адміністрації, викладачів і студентів навчальних закладів.

 


Bezumtsi

Електронне видання. Qualitative Research in Gambling. Exploring the production and consumption of risk.

Gambling is both a multi-billion-dollar international industry and a ubiquitous social and cultural phenomenon. It is also undergoing significant change, with new products and technologies, regulatory models, changing public attitudes, and the sheer scale of the gambling enterprise necessitating innovative and mixed methodologies that are flexible, responsive and ‘agile’. This book seeks to demonstrate that researchers should look beyond the existing disciplinary territory and the dominant paradigm of ‘problem gambling in order to follow those changes across territorial, political, technical, regulatory and conceptual boundaries. The book draws on cutting-edge qualitative work in disciplines including geography, organizational studies, sociology, East Asian studies and anthropology to explore the production and consumption of risk, risky places, risk technologies, the gambling industry, and connections between gambling and other kinds of speculation such as financial derivatives. In doing so it addresses some of the most important issues in contemporary social science, including the challenges of studying deterritorialized social phenomena; globalizing technologies and local markets; regulation as it operates across local, regional and international scales; and the rise of games, virtual worlds and social media.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Public-Private Partnerships in International Construction. Learning from case studies.

Over the last ten years, public-private partnerships (PPPs) have become ever more popular worldwide, expanding the body of experience among construction professionals, government agencies, and industry. In these economically challenging times, public-private partnership (PPP) has emerged as a crucial framework for providing infrastructure, and also boosting construction industry activity, while shielding the taxpayer from some of the cost. Understanding the lessons learned is essential to ensuring the success of future projects, and this timely book will prepare the reader to do just that. Starting by defining PPP itself, Part I is designed to help the novice to get to grips with the basics of this topic. Part II tackles the practicalities of PPPs, including successful implementation, managing the risks involved, and how to assess the suitability of a project for the PPP route. Part III presents detailed case studies from Asia, Africa, and Australia to illustrate how PPPs should be managed, how problems emerge, and how PPPs can differ across the world. Drawing on the extensive internationally conducted research, from both industry and academia, the authors have written the essential PPP guide. Taking into consideration the perspectives of those in the public sector and the private sector, as well as built environment professionals, it is essential reading for anyone preparing to work on public-private partnerships in construction.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Economic Complexity and Human Development. How economic diversification and social networks affect human agency and welfare.

This book combines the human development approach with innovation economics to explore the effects that structural economic change has on human development. While economic diversification can provide valuable new social choices and capabilities, it also tends to lead to more complex decision processes and changes to the set of capabilities required by people to self-determine their future. Within this process of structural transformation, social networks are crucial for accessing information and social support, but networks can also be a root cause of exclusion and inequality reproduction. This implies the need to encourage innovation and economic diversification beyond production expansion, focusing on the promotion of human agency and social inclusion. This book provides such a modern perspective on development economics, emphasizing the role of social networks, economic diversity, and entrepreneurship for social welfare. The author discusses how innovation, social networks, economic dynamics, and human development are interlinked, and provides several practical examples of social and micro-entrepreneurship in contexts as diverse as Peruvian rural villages and Brazil’s urban areas. The interdisciplinary perspective put forward in this book illustrates theoretical and methodological methods of exploring the complexity of development in a practical and relevant way. It also provides useful information about structural factors which need to be considered by practitioners when designing pro-poor growth policies. Furthermore, the coverage of the core concepts of innovation, networks, and development economics, enriched with multiple examples, makes it a valuable resource for scholars and advanced students of modern development economics.

 


Bezumtsi

Електронне видання. The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Cooperative governance for network innovation, standards, and community.

This book traces the history and development of a mutual organization in the financial sector called SWIFT, the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Over the last 40 years, SWIFT has served the financial services sector as a proprietary communications platform, provider of products and services, standards developer, and conference organizer (Sibos). Founded to create effi ciencies by replacing telegram and telex (or “wires”) for international payments, SWIFT now forms a core part of the financial services infrastructure. It is widely regarded as the most secure trusted third-party network in the world serving 212 countries and over 10,000 banking organizations, securities institutions, and corporate customers. Through every phase of its development, SWIFT has maintained the status of industry cooperative, thus presenting an opportunity to study broader themes of globalization and governance in the financial services sector. In this book the authors focus on how the design and the current state of SWIFT were influenced by its historical origins, presenting a comprehensive account in a succinct form that provides an informative guide to the history, structure, activities, and future challenges of this key international organization. This work will be of great interest to students and scholars in a wide range of fields including IPE, comparative political economy, international economics, business studies, and business history.

 


Bezumtsi

Електронне видання. Гроші та кредит.

Навчальний посібник підготовлено на основі навчальної програми курсу "Гроші та кредит". Висвітлюється сутність і функції грошей, теорія грошей, грошовий обіг та грошові потоки, грошовий ринок, грошові системи, кредит у ринковій економіці, кредитні системи, валютні відносини та валютні системи.

 


Bezumtsi

Електронне видання. Human Rights in Business. Removal of Barriers to Access to Justice in the European Union.

The capacity to abuse, or in general affect the enjoyment of human, labor, and environmental rights have risen with the increased social and economic power that multinational companies wield in the global economy. At the same time, it appears that it is difficult to regulate the activities of multinational companies in such a way that they conform to international human, labor, and environmental rights standards. This has partially to do with the organization of companies into groups of separate legal persons, incorporated in different states, as well as with the complexity of the corporate supply chain. Absent a business and human rights treaty, a more coherent legal and policy approach is required. Faced with the challenge of how to effectively access the right to remedy in the European Union for human rights abuses committed by EU companies in non-EU states, a diverse research consortium of academic and legal institutions was formed. The consortium, coordinated by the Globernance Institute for Democratic Governance, became the recipient of a 2013 Civil Justice Action Grant from the European Commission Directorate-General for Justice. A mandate was thus issued for research, training, and dissemination so as to bring visibility to the challenge posed and moreover, to provide some solutions for the removal of barriers to judicial and non-judicial remedy for victims of business-related human rights abuses in non-EU states. The project commenced in September 2014 and over the course of two years the consortium conducted research along four specific lines in parallel with various training sessions across the EU Member States. 


Bezumtsi

Електронне видання. Models of Political Economy.

Models of Political Economy provides students with a rigorous introduction to the basic methodology of political economics, utilizing the notion of economic man to explore and evaluate models of rational decision making in various environments. Models of Political Economy will prove an invaluable introduction to a burgeoning field within economics and political science.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Управління фінансовими активами. Ч. 1

У підручнику всебічно висвітлено сутність фінансових активів, їх види, процес управління фінансовими активами, специфіку портфельних теорій і портфельного інвестування, управління фінансовими активами учасниками фінансового ринку, зокрема і нститутті йними інвесторами. Положення підручника грунтуються на сучасній нормативно-правовій базі, використанні та аналізі набутого вітчизняного й зарубіжного досвіду. Призначений науковцям, викладачам і здобувачам вищої освіти, практикам у сфері фінансової та страхової діяльності, фахівцям з управління активами, а також широкому загалу читачів, які цікавляться проблемами функціонування фінансового ринку, зокрема управління фінансовими активами.

 

 


 

Bezumtsi

Електронне видання. Управління фінансовими активами. Ч. 2

У підручнику всебічно висвітлено сутність фінансових активів, їх види, процес управління фінансовими активами, специфіку портфельних теорій і портфельного інвестування, управління фінансовими активами учасниками фінансового ринку, зокрема інституційними інвесторами. Положення підручника грунтуються на сучасній нормативно-правовій базі, використанні та аналізі набутого вітчизняного й зарубіжного досвіду. Призначений науковцям, викладачам і здобувачам вищої освіти, практикам у сфері фінансової та страхової діяльності, фахівцям з управління активами, а також широкому загалу читачів, які цікавляться проблемами функціонування фінансового ринку, зокрема управління фінансовими активами.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Підприємницька діяльність.

Підручник спрямований на формування комплексу знань, практичних навичок і вмінь студентів щодо з’ясування сутності, значення, правового забезпечення, організаційної форми і типології підприємництва, його середовища та передумов активізації в Україні, засвоєння особливостей функціонування бізнесу в різних сферах господарської діяльності, регулювання його діяльності, а також з’ясування механізму державної підтримки й оподаткування підприємництва. Видання містить значний перелік практичних завдань і ситуацій, тестів та питань до самоконтролю студентів.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Industry 4.0 and Regional Transformations.

This edited volume brings together a group of expert contributors to explore the opportunities and the challenges that Industry 4.0 (smart manufacturing) is likely to pose for regions, firms, and jobs in Europe. Drawing on theory and empirical cases, it considers emerging issues like servitization, new innovation models for local production systems, and the increase in reshoring. Industry 4.0 and Regional Transformations capture the complexity of this new manufacturing model in an accessible way and considers its implications for the future. It will be essential reading for advanced students and researchers and policymakers in regional studies, industrial policy, economic geography, innovation studies, operations management, and engineering.

 


Bezumtsi

Електронне видання. The Informal Economy Revisited. Examining the Past, Envisioning the Future.

This landmark volume brings together leading scholars in the field to investigate recent conceptual shifts, research findings and policy debates on the informal economy as well as future challenges and directions for research and policy. Well over half of the global workforce and the vast majority of the workforce in developing countries work in the informal economy, and in countries around the world, new forms of informal employment are emerging. Yet the informal workforce is not well understood, remains undervalued and is widely stigmatized.

Contributors to the volume bridge a range of disciplinary perspectives including anthropology, development economics, law, political science, social policy, sociology, statistics, urban planning, and design. The Informal Economy Revisited also focuses on specific groups of informal workers, including home-based workers, street vendors and waste pickers, to provide a grounded insight into disciplinary debates. Ultimately, the book calls for a paradigm shift in how the informal economy is perceived to reflect the realities of informal work in the Global South, as well as the informal practices of the state and capital, not just labor. The Informal Economy Revisited is the culmination of 20 years of pioneering work by WIEGO (Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing), a global network of researchers, development practitioners, and organizations of informal workers in 90 countries. Researchers, practitioners, policy-makers and advocates will all find this book an invaluable guide to the significance and complexities of the informal economy, and its role in today’s globalized economy.

 


Bezumtsi

Електронне видання. Small Sample Size Solutions: а Guide for Applied Researchers and Practitioners.

Researchers often have difficulties collecting enough data to test their hypotheses, either because target groups are small or hard to access, or because data collection entails prohibitive costs. Such obstacles may result in data sets that are too small for the complexity of the statistical model needed to answer the research question. This unique book provides guidelines and tools for implementing solutions to issues that arise in small sample research. Each chapter illustrates statistical methods that allow researchers to apply the optimal statistical model for their research question when the sample is too small. This essential book will enable social and behavioral science researchers to test their hypotheses even when the statistical model required for answering their research question is too complex for the sample sizes they can collect. The statistical models in the book range from the estimation of a population mean to models with latent variables and nested observations, and solutions include both classical and Bayesian methods. All proposed solutions are described in steps researchers can implement with their own data and are accompanied with annotated syntax in R. The methods described in this book will be useful for researchers across the social and behavioral sciences, ranging from medical sciences and epidemiology to psychology, marketing, and economics.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Digital Transformation of Labor. Automation, the Gig Economy and Welfare.

Through a series of studies, the overarching aim of this book is to investigate if and how the digitalization/digital transformation process causes (or may cause) the autonomy of various labor functions, and its impact in creating (or stymieing) various job opportunities on the labor market. This book also seeks to illuminate what actors/groups are mostly benefited by the digitalization/digital transformation and which actors/groups are put at risk by it. This book takes its point of departure from a 2016 OECD report that contends that the impact digitalization has on the future of labor is ambiguous, as on the one hand it is suggested that technological change is labor-saving, but on the other hand, it is suggested that digital technologies have not created new jobs on a scale that it replaces old jobs. Another 2018 OECD report indicated that digitalization and automation as such do not pose a real risk of destroying any significant number of jobs for the foreseeable future, although tasks would by and large change significantly. This would affect welfare, as most of its revenue stems from taxation, and particularly so from the taxation on labor (directly or indirectly). For this reason, this book will set out to explore how future technological and societal advancements impact labor conditions. The book seeks to provide an innovative, enriching, and controversial take on how various aspects of the labor market can be (and are) affected by the ongoing digitalization trend in a way that is not covered by extant literature. As such, this book intends to cater to a wider readership, from a general audience and students to specialized professionals and academics wanting to gain a deeper understanding of the possible future developments of the labor market in light of an accelerating digitalization/digital transformation of society at large.

 


Bezumtsi

Електронне видання. Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал.

У монографії досліджено особливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та їх роль у розвитку цифрової економіки, визначено чинники впливу процесів цифровізації на результати економічної діяльності, проаналізовано методичні підходи до моніторингу та оцінювання цифрової економіки, побудовано функції залежності цифрових витрат і реальних результатів, кількісно оцінено трансформаційний потенціал цифровізації економіки України та обґрунтовано рекомендації щодо його підвищення.

 


Bezumtsi

Електронне видання. The Political Economy of Populism. An Introduction.

The book discusses the political and economic implications of populist governance using data on populist incumbencies and linking it to historical data on the macroeconomy and democracy. Chapters draw from the most recent political science, economics, and other social science literature, as well as historical data, to explain the long-term causes and consequences of populism. Populism emerges and gains traction when political entrepreneurs exploit underlying identity conflicts for political gains. As the distributional consequences of both economic distress and economic growth typically favor the elite over the poor and the lower middle class, economic shocks usually sharpen the underlying identity conflicts between the groups. The book provides evidence of significant differences in the ways fiscal and monetary policies are conducted by incumbent populists in Latin America, Europe, and the OECD. The work concludes by suggesting avenues through which a 21st-century social consensus can be built so that our society can avoid repeating the mistakes that led to wars and failed economic experiments in the 20th century. 

 

 

Bezumtsi

Монографія «Правоохоронні органи на захисті економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект» є комплексним науковим дослідженням, присвяченим вирішенню проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності вітчизняних правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення економічної безпеки України та можливого застосування позитивного досвіду правоохоронних органів розвинених країн світу. Монографія буде цікавою та корисною широкому колу фахівців, вчених, науковців, студентів, аспірантів, практичних співробітників органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних та інших публічних чи приватних структур.

 

 


Bezumtsi

До збірника ввійшли тези доповідей та повідомлення учасників науково-практичного круглого столу "Законодавство України про фінансові послуги: питання адаптації до права Європейського Союзу", присвяченого актуальним питанням правового регулювання ринків фінансових послуг в Україні та Європейському Союзі та проведеного в рамках реалізації освітнього проєкту "619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг", що реалізується за підтримки Виконавчого агентства ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури (напрям Модуль Жана Моне програми Erasmus+).

   


Bezumtsi

Навчальний посібник «Складання процесуальних документів для юристів» автори систематизували у вигляді навчального матеріалу, поділеного за галузевими напрямками, що розкриває як теоретичну частину складання процесуальних документів, так і визначає орієнтовні зразки цих документів. Видання містить навчальний та практичний матеріал із складання кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних процесуальних документів.

Посібник розрахований на викладачів, студентів закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації юридичного спрямування, слухачів, а також буде корисним для юристів-практиків та адвокатів, які здійснюють підготовку процесуальних документів у професійній діяльності.

    


Bezumtsi

У навчальному посібнику розглянуті правові аспекти регулювання трудових відносин медичних працівників. У медичній галузі існує безліч винятків із загальних правил щодо питань регулювання трудових правовідносин, що зумовлено винятковою соціальною значущістю діяльності з охорони здоров’я населення. Різка зміна мотивації в праці лікарів та інших медичних працівників і майже одночасне підвищення їх ролі у вирішенні завдань з охорони здоров’я громадян загострили необхідність виявлення проблем правового регулювання медичної діяльності. Посібник «Деякі аспекти правового регулювання праці медичних працівників» рекомендований для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів, а також корисний для юристів-практиків, студентів медичних спеціальностей та осіб, зацікавлених у поглибленні та розширенні своїх знань із питань правового регулювання трудових відносин медичних працівників.

   

 


Bezumtsi

Третья книга в трилогии «Охота на правду» повествует об извечных проблемах человечества - бюрократии и коррупции. Доступным языком, местами иронично, автор занимательно описывает трудности борьбы с коррупцией в разных странах и возможных методах ее искоренения в Украине. Не менее интересно анализируются в книге «Коррупция» и различия в американском и европейском мироустройстве. Незабываемым финалом останутся в памяти читателя примеры манипуляций личностью под воздействием страха и принципы существования в информационном мире, где не последнее место занимает интеллект и критическое мышление.

Интересно, легко и увлекательно - огромный массив информации, сокращенный до минимума в одной книге, предназначенной для широкого круга читателей не равнодушных к судьбе своего государства и своей лично.

 


BezumtsiУ книзі "Виборчий процес 2019 року в Україні у світлі суспільних очікувань" проаналізовано перебіг і результати президентських і парламентських виборів в Україні у 2019 р. Охарактеризовано передвиборчий стан українського суспільства, його інтереси, запити на нових політиків, соціальні потреби. Здійснено порівняльний аналіз програм претендентів на посаду Президента України та на статус народного депутата. Оцінено інноваційні тренди у застосуванні виборчих технологій. Окреслено вірогідні перспективи України за підсумками виборів. Монографія підготовлена за результатами наукового проекту, виконаного в рамках цільової програми наукових досліджень НАН України "Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні".

   


Bezumtsi

У виданні «Українські реформи після революції гідності. Що зроблено, чому не більше та що робити далі» вміщені результати діяльності членів SAGSUG стосовно аналізу процесу українського реформування. Увага закцентована на найбільш актуальних проблемах, викликах та змінах, що мають системне значення при переході від олігархічної корумпованої системи до функціональної ринкової економіки.

     


Bezumtsi

Електронне видання. Law, Technology and Dispute Resolution. Privatization of Coercion.

The use of new information and communication technologies both inside the courts and in private online dispute resolution services is quickly changing everyday conflict management. However, the implications of the increasingly disruptive role of technology in dispute resolution remain largely undiscussed. In this book, assistant professor of law and digitalization Riikka Koulu examines the multifaceted phenomenon of dispute resolution technology, focusing specifically on private enforcement, which modern technology enables on an unforeseen scale. The increase in private enforcement confounds legal structures and challenges the nation-state’s monopoly on violence. And, in this respect, the author argues that the technology-driven privatization of enforcement – from direct enforcement of e-commerce platforms to self-executing smart contracts in the blockchain – brings the ethics of law’s coercive nature into the open. This development constitutes a new, and dangerous, grey area of conflict management, which calls for transparency and public debate on the ethical implications of dispute resolution technology

 


Bezumtsi

Електронне видання. Cultures, Citizenship and Human Rights.

In Cultures, Citizenship and Human Rights the combined analytical efforts of the fields of human rights law, conflict studies, anthropology, history, media studies, gender studies, and critical race and postcolonial studies raise a comprehensive understanding of the discursive and visual mediation of migration and manifestations of belonging and citizenship. More insight into the convergence – but also the tensions – between the cultural and the legal foundations of citizenship, has proven to be vital to the understanding of societies past and present, especially to assess processes of inclusion and exclusion. Citizenship is more than a collection of rights and privileges held by the individual members of a state but involves cultural and historical interpretations, legal contestation and regulation, as well as an active engagement with national, regional, and local state and other institutions about the boundaries of those (implicitly gendered and raced) rights and privileges. Highlighting and assessing the transformations of what citizenship entails today is crucially important to the future of Europe, which both as an idea and as a practical project faces challenges that range from the crisis of legitimacy to the problems posed by mass migration. Many of the issues addressed in this book, however, also play out in other parts of the world, as several of the chapters reflect.

 


Bezumtsi

Електронне видання. Terrorism, Criminal Law and Politics. The Decline of the Political Offence Exception to Extradition.

The concept of ‘transnational criminal justice’ has frequently been interpreted in the academic literature as ‘international criminal justice’ or ‘global criminal justice. Many publications that use the term ‘transnational’ therefore discuss international criminal justice and international legal frameworks. Another form of study that has developed under the umbrella of transnationality in the field of criminal law is comparative. There has hence been a move from the terminology of ‘international, ‘global’ and ‘comparative’ criminal justice towards ‘transnational’ criminal justice. This series considers these developments, but focuses primarily on publications that adhere to a more literal interpretation of the term ‘transnational.’ The aim of the series is to provide a forum for discussion of bilateral and multilateral relationships between nations in the field of criminal justice. International law influences these relationships but is not the focus here. Equally, to explain transnational relationships, comparative analyses are required. While incorporating comparative studies in this series, the aim is the explanation of challenges to criminal justice cooperation in bilateral or multilateral relationships.

 


Bezumtsi

Електронне видання. The Politics of Uncertainty. Challenges of Transformation.

This book series addresses core challenges around linking science and technology and environmental sustainability with poverty reduction and social justice. It is based on the work of the Social, Technological and Environmental Pathways to Sustainability (STEPS) Centre, a major investment of the UK Economic and Social Research Council (ESRC). The STEPS Centre brings together researchers at the Institute of Development Studies (IDS) and Science Policy Research Unit (SPRU) at the University of Sussex with a set of partner institutions in Africa, Asia and Latin America.

 


Bezumtsi

Електронне видання. Assessment of Responsible Innovation.Methods and Practices.

Responsible innovation encourages innovators to work together with stakeholders during the research and innovation process, to better align the outcomes of innovation with the values, needs and expectations of society. Assessing the benefits and costs of responsible innovation is crucial for furthering the responsible conduct of science, technology and innovation. However, until now there has only been limited academic work on responsible innovation assessment. This book fills this lacuna.

 


Bezumtsi

Електронне видання. Governing Delinquency Through Freedom. Control, Rehabilitation and Desistanceа.

This book analyzes the non-custodial government of young offenders in two major cities in Brazil. In doing so, it delves into the paradox of an institution exerting control over youths while at the same time promoting their autonomy and responsibility. The study sheds light on the specific logics of power, control, and inequality produced by such institutional settings. The book’s analysis is based on an ethnographic study of ‘Assisted Freedom’ (Liberdade Assistida) – a form of probation – in the Brazilian cities of Rio de Janeiro and Belo Horizonte. This particular context – which is characterized by endemic violent crime, on the one hand, and a highly protective juvenile justice system, on the other – sheds productive light on the contradictions of juvenile justice systems and other public policies based on the values of citizenship, autonomy, and responsibilization. The analysis takes the form of an inverted zoom structure: it begins by looking at cognitive and interactional processes at the level of interpersonal relationships between youths and professionals and then works its way up to examine ties outside the institution itself, with schools, the labor market, and juvenile courts.

Written in a clear and direct style, this book will appeal to students and scholars in criminology, sociology, cultural studies, and social theory and those interested in learning about non-custodial measures and the regulation of juvenile delinquency in Brazil and beyond.    

Bezumtsi

Конспект лекцій «Mathematical Analysis» розрахований для студентів спеціальності 113 "Прикладна математика" денної форми навчання англійською мовою.

 

 

 

  


Bezumtsi

У довіднику «Чорногора» містяться описи й світлини понад 200 видів і підвидів рослин найвищого масиву Українських Карпат - Чорногори. Характеристика охоплює морфологічні, екологічні та біологічні особливості, поширення в Українських Карпатах і загальний ареал, сучасний стан та перспективи охорони, застосування тощо. Назви таксонів наведені європейськими мовами. Таксономічне місце рослин зазначене із загальноприйнятою у переважній більшості країн Європи політипічною концепцією виду. Описано цікаві екологічні мандрівки Чорногорою.

Для студентів і фахівців природничих спеціальностей, працівників науково-дослідних і природоохоронних установ, широкого кола шанувальників природи Карпат.

    


Bezumtsi

Навчальний посібник охоплює основні розділи загальної хімії, широко ілюстрований і забезпечений наочними таблицями та схемами. Наведені приклади розв’язання типових задач, запропоновані контрольні питання, завдання для самостійної роботи і тестові завдання для самоперевірки. Виділені ключові слова й терміни українською, англійською, французькою та арабською мовами.

Посібник «Хімія» призначений для слухачів підготовчих відділень, абітурієнтів, школярів та іноземних здобувачів вищої освіти, які бажають поновити свої знання з хімії.

 


Bezumtsi

Електронне видання. Towards the Ethics of a Green Future: The Theory and Practice of Human Rights for Future People.

What are our obligations towards future generations who stand to be harmed by the impact of today’s environmental crises? This book explores ecological sustainability as a human rights issue and examines what our long-term responsibilities might be. This interdisciplinary collection provides a basis for understanding the debates on the provision of sustainability for future generations from a diverse set of

theoretical standpoints. Covering a broad range of perspectives such as risk and uncertainty, legal implementation, representation, motivation, and economics, Towards the Ethics of a Green Future sets out the key questions involved in this complex ethical issue. The contributors bring theoretical discussions to life through the use of case studies and real-world examples. The book also includes clear and tangible recommendations for policymakers on how to put the suggestions proposed in the book into practice. This book will be of great interest to all researchers and students concerned with issues of sustainability and human rights, as well as scholars of environmental politics, law, and ethics more generally.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Теорія ймовірностей і математична статистика.

Посібник містить основні ймовірнісні поняття, теореми і методи. Супроводжується прикладами з розв’язаннями, питаннями для самоконтролю, насичено графіками, схемами, діаграмами, має широкий довідковий апарат – основні формули, числові таблиці, перелік комп’ютерних функцій, предметний покажчик, перекладний словник з теорії ймовірностей тощо. Для студентів соціально-економічних і управлінських спеціальностей; може бути використаний як довідник усіма бажаючими, які опановують імовірнісні та статистичні методи.

 

  


Bezumtsi

Електронне видання. Теорія ймовірностей і математична статистика.

Видання призначено для студентів усіх форм навчання, які вивчають базовий курс теорії ймовірностей і математичної статистики. Розглянуто основні поняття та найважливіші відомості цього курсу. Висвітлено події та операції з ними, імовірності та операції з ними, випадкові величини та їхні розподіли, граничні теореми. Також розглянуто роботу з вибірками даних, основу оцінювання параметрів, перевірки гіпотез та елементи кореляційного і регресійного аналізу.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Benefit-sharing in Environmental Governance. Local Experiences of a Global Concept.

Taking a bottom-up perspective, this book explores local framings of a wide range of issues related to benefit-sharing, a growing concept in global environmental governance. Benefit-sharing in Environmental Governance draws on original case studies from South Africa, Namibia, Greece, Argentina, and Malaysia to shed light on what benefit-sharing looks like from the local viewpoint. These local-level case studies move away from the idea of benefit-sharing as defined by a single international organization or treaty. Rather, they reflect different situations where benefit-sharing has been considered, including agriculture, access to land and plants, wildlife management, and extractives industries. Common themes in the experiences of local communities form the basis for an exploration of spaces for local voices at the international level in the Convention on Biological Diversity (CBD), often argued to be the most open arena to non-state actors, and therefore vital to how local voices may be included at the global level. The book analyzes the decisions of the CBD parties to produce an in-depth reflection on how this arena builds and delimits spaces for the expression of local community themes and paths for local community participation including community protocols. The book then situates the bottom-up findings in the wider debate about global civil society and deliberative democracy in environmental governance. This interdisciplinary book will be of great interest to students and scholars of environmental politics, environmental law, political ecology, and global governance, as well as practitioners and policymakers involved in multilateral environmental agreements.

 


Bezumtsi

Електронне видання. Sustainable Development and Resource Productivity. The Nexus Approaches.

This book is intended for anyone interested in the sustainable use of resources and circular economy, which is only possible if we drastically reduce the number of resources needed for our lives – in the long term by a factor of 10 (or X).

   

 


Bezumtsi

Електронне видання. Leading Transformative Change Collectively.

This book directly helps decision-makers and change agents in companies, NGOs, and government bodies become more proficient in a transformative, collaborative change in realizing the SDGs.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Reinsurance and the Law of Aggregation. Event, Occurrence, Cause.

This book systematically examines each element of an aggregation mechanism, tracing the inconsistent usage of aggregation language in the markets and scrutinizing the tests developed by courts and arbitral tribunals. In doing so, it seeks to support insurers, reinsurers, brokers, and lawyers in drafting aggregation clauses and in settling claims.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Загальна психологія.

Навчальний посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни “Загальна психологія” відповідно до робочої програми навчальної дисципліни за напрямом підготовки “Психологія”.

 

 

BezumtsiАвтор монографии «Медицина Византийской империи» собрал и проанализировал практически все сведения, которыми сегодня обладает наука в области истории медицины Византии, а их анализ в контексте общей истории Ромейского царства и ее философских представлений, позволил нарисовать полное полотно византийской медицины.

Монография может быть рекомендована студентам медицинских и гуманитарных ВУЗов, их преподавателям и всем, интересующимся медициной и историей.

    


BezumtsiВід моменту першої публікації посібника «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» понад 2 млн студентів-медиків, лікарів та інших фахівців галузі охорони здоров'я в усьому світі мали змогу користуватися цією книгою. У 23-му виданні висвітлено патофізіологію та клінічні прояви найважливіших станів з основних спеціальностей внутрішньої медицини, описано методи обстеження пацієнтів, а також діагностику та лікування цих захворювань. Книга, створена на основі славетних лекцій сера Стенлі Девідсона, і досі актуальна, оскільки автори постійно відстежують досягнення сучасної медицини і подають важливу інформацію у зручному для сприйняття, стислому та прекрасно ілюстрованому форматі.

У томі 1 викладено матеріал перших двох частин посібника. У частині І описано основи генетики, імунології, інфекційних хвороб і громадського здоров'я, принципи прийняття клінічних рішень та засади раціональної фармакотерапії. У частині II висвітлено заходи невідкладної допомоги при отруєннях, укусах специфічних тварин й основи екологічної медицини, розглянуто загальні принципи невідкладної допомоги, а також діагностику та лікування критичних станів.

       


Bezumtsi

У книзі «Все про серце», написаній провідними фахівцями всесвітньо відомої американської клініки Мейо, детально висвітлені профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних захворювань. Наведені основи нормальної анатомії та фізіології серця. Особлива увага приділена найновішим методам лікування та результатам найбільших клінічних досліджень у кардіології. Запропоновано численні практичні поради стосовно того, як зберегти здоров'я змолоду. Книга написана живою мовою, добре ілюстрована.

Для широкого кола читачів, студентів-медиків та лікарів-інтернів.

     

    


Bezumtsi

У навчальному посібнику наведено протиепідемічні заходи стосовно найпоширеніших інфекційних хвороб. Він вибудований з урахуванням кваліфікаційних характеристик, нормативно-директивних матеріалів, законів України і наказів МОЗ. У посібнику стисло викладено основи загальної епідеміології, висвітлено спеціальну епідеміологію, заходи з організації і проведення профілактичних і протиепідемічних заходів при інфекційних хворобах.

Для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу складено перелік питань. З додатковими матеріалами - ситуаційними завданнями, тестовим контролем можна буде працювати за кодом, розташованим у кінці посібника.

Посібник «Епідеміологія: протиепідемічні заходи» буде корисним для студентів, лікарів-інфекціоністів, лікарів загальної практики - сімейної медицини та інших спеціальностей.         

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Клінічна онкологія» репрезентовані основні методи діагностики й лікування злоякісних новоутворень, а також TNM-класифікація (восьме видання 2017 року).

Видання призначене для лікарів-практиків: онкологів, хіміотерапевтів, радіологів, хірургів, а також клінічних ординаторів, інтернів і студентів старших курсів медичних закладів вищої освіти.

 

  


Bezumtsi

У конспекті лекцій із дисципліни «Методики формування здорового способу життя» розглянуто сучасне розуміння здоров’я людини, методи оцінювання фізичного розвитку, принципи формування здорового способу життя; висвітлено показники розумової працездатності, навчального навантаження та соціальний контекст формування здоров’я підлітків; наведено методики щодо визначення стану індивідуального фізичного, психічного і соціального здоров’я, що може сприяти перегляду ставлення до способу життя особистості. Видання адресоване студентам денної та заочної форм навчання, викладачам, а також усім тим, хто ще не усвідомив значення здоров’я як вищої цінності людини, родини, суспільства і майбутнього нації.

   

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Сестринська справа в хірургії в тестових запитаннях» побудований на використанні сучасних підходів до роботи молодшого та середнього медичного персоналу хірургічних відділень. Містить тестові запитання згідно з навчальними програмами з дисциплін "Догляд за хворими в хірургії" та "Сестринська практика в хірургії".

 

    


Bezumtsi

У книзі «Цілющі рослини України» систематизовано й описано 872 рослини України, що мають цілющі властивості – регіональні народні назви, склад, засади збирання та зберігання. Наведено рецепти і методи народної медицини для лікування різних недуг.

Для всіх, хто цікавиться народною медициною.

 

 


Bezumtsi

У виданні «Універсальний дизайн в медичних закладах» представлені практичні рекомендації для створення доступного, комфортного, безпечного середовища та організації послуг в медичному закладі. Універсальний дизайн, який ставить людину в центрі уваги, надає можливість формувати таку політику медичного закладу, яка враховує людське різноманіття, потреби і можливості різних користувачів, запроваджує рівність і якість надання послуг для всіх, стимулює впровадження нових технологій, обладнання, підходи до проектування доступних приміщень.    

    

    


 

Bezumtsi

Електронне видання. Emergency Cardiology.

The publishers wish to make clear that any views or opinions expressed in this book by individual editors, authors, or contributors are personal to them and do not necessarily reflect the views/opinions of the publishers. The information or guidance contained in this book is intended for use by medical, scientific, or healthcare professionals and is provided strictly as a supplement to the medical or other professional’s own judgment, their knowledge of the patient’s medical history, relevant manufacturer’s instructions, and the appropriate best practice guidelines. Because of the rapid advances in medical science, any information or advice on dosages, procedures, or diagnoses should be independently verified. The reader is strongly urged to consult the relevant national drug formulary and the drug companies and device or material manufacturers’ printed instructions, and their websites, before administering or utilizing any of the drugs, devices, or materials mentioned in this book. This book does not indicate whether a particular treatment is appropriate or suitable for a particular individual. Ultimately it is the sole responsibility of the medical professional to make his or her own professional judgments, so as to advise and treat patients appropriately. 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Fluid Balance, Hydration, and Athletic Performance.

This book presents a comprehensive review of aspects relating to body fluid balance, rehydration, sport, and physical exercise. The content is scientifically supported, practical, and suitably written for a range of audiences, including academics (professors and students) and sports and health professionals (coaches, physical educators, nutritionists, and physicians), as well as athletes and individuals involved in physical activities.

Compared to other books previously published in this area, Fluid Balance, Hydration, and Athletic Performance do not limit body hydration issues to the average or elite adult athlete; it also addresses aspects relevant to a range of individuals of different ages (adolescents and master athletes) competing in various sports. In recognition of the growing number of individuals with specific medical conditions who have been exercising more and even participating in competitive sports, separate chapters on prevalent diseases or medical conditions associated with risks of body fluid homeostasis are also presented. To achieve such a complete and qualified publication, the book is written by top experts and professionals experienced in their respective research areas.

The book presents the basics of fluid balance and provides updates on controversial fluid intake–related issues such as hyponatremia, optimal recovery, intermittent sports, and perceptual responses.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Stem Cell Oncology.

Stem cell research is one of the fascinating areas of contemporary biology, but, as with many expanding fields of scientific inquiry, research on stem cells raises scientific questions as rapidly as it generates discoveries. Research on stem cell treatment continues to advance knowledge about how an organism develops from a single cell and how healthy cells replace damaged cells in adult organisms. The most important potential application of human stem cells is the generation of cells and tissues that could be used for cell-based therapies, especially oncology.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Biology of the first 1,000 days.

According to current estimates, 23% of the world’s children under 5 years of age are stunted, a condition that is measured using short height-for-age.

Although this represents a decline from 33% in 2000, the fact that 156 million children globally still suffer from chronic undernutrition underscores the continued need for renewed efforts and innovative approaches for growth promotion. Progress has been particularly slow in Africa, where one out of every three children is stunted. In fact, despite a decline in stunting prevalence, the absolute number of stunted children in Africa increased from 50.4 million in 2000 to 58.5 million in 2015. 

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Researching Ageing: Methodological Challenges and their Empirical Background.

In recent decades, the process of extending the life and improving its quality has become a reference point for a growing group of researchers who define themselves as gerontologists, as well as for an emerging field of gerontology that draws on perspectives from medical science, the humanities, and the social, technical and natural sciences.

The aging of the global population is a fact confirmed by quantitative and qualitative data from the many spheres that are affected by the extension of human life. Here I have in mind such diverse fields of human engagement as (for example) healthcare, new media, the labor market, education, legal systems, social participation, marketing, tourism, the production of goods and social assistance, not to mention pharmacy, automobile travel, air travel, spirituality, and culture. Representatives of these and many other spheres in which the presence of older people has a considerable influence are vitally interested in studying the role, impact, purchasing power, tastes, opinions, preferences, needs, expectations, and significance of older people as it relates to their presence and engagement. It can thus be generally asserted that all those areas of activity and knowledge in which older people play a meaningful role have a gerontological character, despite the fact that gerontology has so far reserved for itself a narrower field of research that is connected to the aging processes of living beings – and in particular, of the human being (Zych, 2010).


Bezumtsi

Електронне видання. Assembling Therapeutics: Cultures, Politics and Materiality.

Therapeutic life management is a billion-dollar business worldwide, woven into the fabric of our daily lives through media culture, workplace activities, technology, healthcare, and politics. Reality TV propagates self-improvement through countless makeover shows; schools and kindergartens offer training in emotion management; workers are encouraged to cope with structural stress factors

with the help of mindfulness sessions and motivational seminars; and bookstore shelves groan under the weight of popular psychology books promising to unleash one’s inner potential and deliver happiness, love and harmony. Therapeutic discourses are also intertwined with processes of digitalization, which are opening up new avenues for everyday therapeutic engagement through wearable, near-body computing and mobile health applications.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Systems of Classification in Premodern Medical Cultures: Sickness, Health, and Local Epistemologies.

This book unites contributions presented at an interdisciplinary workshop organized by the editor during her work in the BabMed project and held at Freie Universität Berlin in June 2016. Three additional chapters on Graeco-Roman medicine have been added to the collection to broaden its breadth and scope. The Berlin workshop aimed to bring together scholars from various historical disciplines as well as social and medical anthropologists investigating concepts of health and disease documented in historical sources of different times and places and in the traditional healing systems of present-day non-European societies. One thematic focus of the workshop was the question of how popular cultures, healing specialists, and scholars in different times and places interpret, systematize, and classify sickness in its multiple forms, manifestations, and causes, and of how they represent this knowledge in oral and written discourse, in theoretical treatises, technical compendia and visual imagery.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. The Rise of Autism. Risk and Resistance in the Age of Diagnosis.

Autism is being diagnosed more often in both children and adults. The big question is why? 

This book aims to answer that question by offering an account of the modern-day (post- 1990) rise in the use of autism as a diagnosis. My research on this topic comes from my work as an epidemiologist and social scientist with a strong interest in the activist counter-narrative of neurodiversity.

 

 

 

Bezumtsi

У монографії розглянуто питання квантової криптографічної технології, управління ризиками інформаційної безпеки, виявлення шкідливого програмного забезпечення, стандартизації та термінології кібербезпеки і підготовки студентів за спеціальністю "Кібербезпека". Значну увагу приділено вирішенню завдання інформаційно-екстремального синтезу системи виявлення кібератак у рамках розробленого авторами методу машинного навчання. Викладений у монографії «Сучасні інформаційні технології в кібербезпеці» матеріал може бути корисним фахівцям, аспірантам і студентам спеціальності "Кібербезпека".

 


Bezumtsi

Видання містить визначення і тлумачення технічних термінів і понять у сфері енергоефективності (ЕЕ) та відновлюваної енергетики (ВЕ), що використовуються у будівництві та стосуються будівель. Він полегшить роботу з німецькими джерелами інформації та дасть краще розуміння специфіки тем, які лише починають розвиватися та формуватися в Україні.

Змістовно «Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії» складається з трьох основних частин: 1 – опис-тлумачення термінів українською, 2 – список-індекс цих термінів німецькою та 3 – англійською мовами. Видання буде корисним для енергоменеджерів, проєктувальників і будівельників, освітян і тих, хто навчається та працівників адміністративних органів.

   


Bezumtsi

У навчальному посібнику подано основні теоретичні відомості з технологічних процесів оброблення холодом, наведено основні розрахункові залежності та довідкові дані. У прикладній частині посібника розглянуто алгоритми розрахунку основних процесів холодильного оброблення, а також подано докладні приклади розрахунку. Особливу увагу приділено холодильній технології харчових продуктів. Навчальний посібник «Холодильні технології: основи теорії, приклади і завдання» може бути корисним для студентів енергетичних, харчових, і сільськогосподарських спеціальностей, а також для всіх, кого цікавлять процеси холодильного оброблення з позицій технології та розрахунку основних параметрів і процесів, що відбуваються під час оброблення холодом.

 


Bezumtsi

Навчальний посібник містить сучасну цілісну та структуровану інформацію з кріогенної техніки, а також відомості про історію виникнення, сучасний стан, сферу застосування та властивості основних кріогенних речовин. Окремий розділ посібника присвячений наявним методам аналізу циклів кріогенних установок, зокрема сучасному методу ексергетичного аналізу. Також у посібнику докладно розглянуто дросельні, детандерні, комбіновані, газорозподільні цикли, цикли газових кріогенних машин, основи низькотемпературного розділення газових сумішей. У кінці навчального посібника подані основні біографічні дані діячів кріогенної техніки й технології, які зробили найбільш вагомий внесок у її розвиток, а також наведено багато прикладів щодо розрахунку кріогенних циклів. Видання «Кріогенна техніка: основи теорії і розрахунку циклів кріогенних установок» може бути корисним для студентів енергетичних спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться кріогенною технікою й технологією як із теоретичного, так і з практичного погляду.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Information Security Governance Simplified. From the Boardroom to the Keyboard.

This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the author and publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or the consequences of their use. The authors and publishers have attempted to trace the copyright holders of all material reproduced in this publication and apologize to copyright holders if permission to publish in this form has not been obtained. If any copyrighted material has not been acknowledged please write and let us know so we may rectify it in any future reprint.

 


Bezumtsi

Електронне видання. Unauthorized Access. The Crisis in Online Privacy and Security.

This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the author and publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or the consequences of their use. The authors and publishers have attempted to trace the copyright holders of all material reproduced in this publication and apologize to copyright holders if permission to publish in this form has not been obtained. If any copyrighted material has not been acknowledged please write and let us know so we may rectify it in any future reprint.

  


Bezumtsi

Електронне видання. Комп'ютерний аналіз даних в MS Excel.

Видання призначено для студентів 1-2 курсів, що вивчають інформатику та інформаційні технології. Викладено основні принципи обробки табличної інформації в електронних таблицях MS Excel. Розглянуто питання створення таблиць, їхнього оформлення, організації обчислень, зокрема з використанням основних функцій Excel, побудови діаграм, а також налаштування друку, сервісні функції.

 


Bezumtsi

Електронне видання. Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал.

У монографії досліджено особливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та їх роль у розвитку цифрової економіки, визначено чинники впливу процесів цифровізації на результати економічної діяльності, проаналізовано методичні підходи до моніторингу та оцінювання цифрової економіки, побудовано функції залежності цифрових витрат і реальних результатів, кількісно оцінено трансформаційний потенціал цифровізації економіки України та обґрунтовано рекомендації щодо його підвищення.

 


Bezumtsi

Електронне видання. ФінТех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог.

ФінТех (фінансові технології) зазнають у світі бурхливого розвитку. Впродовж останніх трьох років ФінТех розвивається і в Україні, де зараз на ринку активно працюють 80 компаній. Серед них є як стартапи, так і більш зрілі надавачі послуг. Метою створення першого в Україні ФінТех-каталогу є сприяння зростанню та розвитку індустрії. У каталозі представлено інформацію про учасників ФінТех-екосистеми України. Така ініціатива дозволить залучати інвестиції в українські ФінТех-стартапи та сприятиме розвитку партнерських відносин між стартапами та традиційними учасниками фінансового сектору. Загалом, каталог відображає те, як нові учасники ФінТех допомагають покращити ефективність фінансових послуг та сприяють фінансовій інклюзивності

 


Bezumtsi

Електронне видання. Criminal Futures. Predictive Policing and Everyday Police Work.

This book explores how predictive policing transforms police work. Police departments around the world have started to use data-driven applications to produce crime forecasts and intervene in the future through targeted prevention measures. Based on three years of field research in Germany and Switzerland, this book provides a theoretically sophisticated and empirically detailed account of how the police produce and act upon criminal futures as part of their everyday work practices. The authors argue that predictive policing must not be analyzed as an isolated technological artifact but as part of a larger sociotechnical system that is embedded in organizational structures and occupational cultures. The book highlights how, for crime prediction software to come to matter and play a role in more efficient and targeted police work, several translation processes are needed to align human and nonhuman actors across different divisions of police work. Police work is a key function for the production and maintenance of public order, but it can also discriminate, exclude, and violate civil liberties and human rights. When criminal futures come into being in the form of algorithmically produced risk estimates, this can have wide-ranging consequences. Building on empirical findings, the book presents a number of practical recommendations for the prudent use of algorithmic analysis tools in police work that will speak to the protection of civil liberties and human rights as much as they will speak to the professional needs of police organizations. An accessible and compelling read, this book will appeal to students and scholars of criminology, sociology, and cultural studies as well as to police practitioners and civil liberties advocates, in addition to all those who are interested in how to implement reasonable forms of data-driven policing.

  


Bezumtsi

Електронне видання. Rights for Robots. Artificial Intelligence, Animal and Environmental Law.

Bringing a unique perspective to the burgeoning ethical and legal issues surrounding the presence of artificial intelligence in our daily lives, the book uses theory and practice on animal rights and the rights of nature to assess the status of robots. Through extensive philosophical and legal analyses, the book explores how rights can be applied to nonhuman entities. This task is completed by developing a framework useful for determining the kinds of personhood for which a nonhuman entity might be eligible, and a critical environmental ethic that extends moral and legal consideration to nonhumans. The framework and ethic are then applied to two hypothetical situations involving real-world technology—animal-like robot companions and humanoid sex robots. Additionally, the book approaches the subject from multiple perspectives, providing a comparative study of legal cases on animal rights and the rights of nature from around the world and insights from structured interviews with leading experts in the field of robotics. Ending with a call to rethink the concept of rights in the Anthropocene, suggestions for further research are made. An essential read for scholars and students interested in robot, animal, and environmental law, as well as those interested in technology more generally, the book is a ground-breaking study of an increasingly relevant topic, as robots become ubiquitous in modern society.

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. Open Access in Theory and Practice. The Theory-Practice Relationship and Openness.

Open Access in Theory and Practice investigates the theory-practice relationship in the domain of open access publication and dissemination of research outputs. Drawing on detailed analysis of the literature and current practice in OA, as well as data collected in detailed interviews with practitioners, policymakers, and researchers, the book discusses what constitutes “theory”, and how the role of theory is perceived by both theorists and practitioners. Exploring the ways theory and practice have interacted in the development of OA, the authors discuss what this reveals about the nature of the OA phenomenon itself and the theory-practice relationship. Open Access in Theory and Practice contributes to a better understanding of OA and, as such, should be of great interest to academics, researchers, and students working in the fields of information science, publishing studies, science communication, higher education policy, business, and economics. The book also makes an important contribution to the debate of the relationship between theory and practice in information science, and more widely across different fields of the social sciences and humanities.

 

 

 

 

Bezumtsi

Видання має на меті познайомити як фахівців, так і широке коло шанувальників народного мистецтва зі збіркою кролевецького візерункового ткацтва ХІХ – поч. ХХ ст., що представлене в експозиції Сумського обласного художнього музею ім. Никанора Онацького й нараховує майже сто предметів.

Головне завдання каталогу «Кролевецькі рушники ХІХ – початку ХХ століть» – пожвавити інтерес до національної спадщини, навчити «прочитувати» давні символи народного мистецтва, виокремити те важливе, що зберігали, чим дорожили і пишалися наші прабатьки.

      

 


Bezumtsi

У навчально-методичному посібнику «Історія України» висвітлюються події вітчизняної історії з найдавніших часів і донині з урахуванням сучасних досягнень історичної науки. Лекційний матеріал поданий у компактному, лаконічному викладі, легкому для сприйняття. Водночас історичні події висвітлено у науково-конкретній формі, розширено та конкретизовано аналіз окремих подій та фактів. Велика увага приділяється сучасним політичним, економічним, духовним процесам і тенденціям. Важливою складовою методичної частини є рекомендації до семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, рекомендації до підготовки рефератів та їх тематика, контрольні питання та тестові завдання, список рекомендованої літератури, історична хронологія, термінологічний словник.

 

 


 

Bezumtsi

Видання «Допоміжні історичні дисципліни: геральдика, фалеристика» розраховане на спеціалістів і керівників організацій, працівників управління культури, установ місцевого самоврядування, викладачів і студентів закладів культури, художніх і художньо-педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, художників-оформлювачів, живописців і графіків, дизайнерів, архітекторів, а також для культурологів та істориків мистецтва, всіх зацікавлених проблемами геральдичної спадщини минулого й реалізації здобутків геральдики на сучасному етапі.

 

 


 

Bezumtsi

«Історія Литви кожному» — перше популярне видання з історії Литовської держави в Україні! Сучасне трактування історії Литви — спільна праця чотирьох провідних істориків, відомих науковців. «Литва була й усе ще є віссю світу не лише для литовців, але й для широкого загалу,... Литва стала одним із суттєвих символів свободи. Литва перша кинула виклик ще одному ешелонові колоніалізму й імперіалізму, перша вирвалася з комуністичної цитаделі, а це, згідно з істориком Е. Ґудавічусом, стало "не черговою цеглиною будівлі оксамитових революцій, а її центральною колоною"».

 

 


Bezumtsi

Книга «Війна і міф» розповідає про виникнення міфів та їх роль у сучасному суспільстві на прикладі Другої світової війни. Це книга-дискусія, що розвіює міфи, створені Радянським Союзом для пропаганди у воєнні та повоєнні роки.

Варто відзначити той беззаперечний факт, що до написання цієї книги долучилася ціла плеяда відомих вітчизняних істориків сьогодення. Книга проілюстрована численними документальними ілюстраціями, що є безперечною запорукою історичної достовірності цього видання. Список джерел, якими автори послуговувалися під час роботи над цим виданням, відверто вражає.

 

 


 BezumtsiАвтори книги «Ми створювали Місто для людей», безпосередні учасники розбудови м. Суми, діляться спогадами про те, як спільними зусиллями влади і сумчан колись мало чим відоме загалу повітове містечко за два дисятиріччя перетворилося в сучасний обласний центр з унікальними житловими мікрорайонами, закладами освіти, медицини, культури тощо. Далекі 70-і роки і справді позначились великою кількістю споруд найрізноманітнішого призначення, більшість яких і сьогодні є окрасою міста над Пслом.

 

 

  

Bezumtsi

Ганна Барвінок – літературне ім’я Олександри Михайлівни Білозерської-Куліш (1828–1911). Перша письменниця нової української літератури, чільна представниця літератури етнографічного реалізму, «поет жіночого горя», як назвав її Борис Грінченко, який за життя письменниці (1902) видав єдину збірку із 30 оповідань «З народних уст». В останні роки життя Ганна Барвінок опублікувала ще близько двох десятків оповідань, залишилась чимала рукописна спадщина.

До першого тому «Творів» ввійшли художнi твори.

   

 


Bezumtsi

Тексти лекцій професора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка О. К. Мелещенка та кандидата наук із соціальних комунікацій Інституту міжнародних відносин і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв О. О. Ковальчук присвячені сучасній українській екологічній публіцистиці за майже півстоліття - із 1970-х до 2020 року.

Видання «Сучасна українська екологічна публіцистика: огляд сімдесятих – десятих років» розраховано на студентів і викладачів журналістських і суміжних підрозділів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться журналістикою загалом та екологічною журналістикою зокрема.

 

 


BezumtsiКнига «Проза (до XX ст.)» є четвертою з проєкту «Сумщина. Велика спадщина». У книзі зібрано твори письменників Сумщини за триста останніх років (від бароко до модернізму).

До антології ввійшли твори літераторів-уродженців Сумщини та письменників-класиків української і російської літератури, які обставинами життя і творчості були пов’язані з Сумщиною. Ще один критерій добору текстів – художній образ сумської землі в літературі.

Для шанувальників красного письменства, літературознавців, краєзнавців та всіх, хто цікавиться художнім словом.

          

 


Bezumtsi

До повного академічного зібрання творів Лесі Українки в 14 томах увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в попередніх виданнях. Додано розлогі текстологічні, історико-літературні та реальні коментарі. Зібрання відкривають чотири томи драматургії, яку визнано вершинним творчим здобутком письменниці. Том 1 вміщує драматичні твори, завершені у 1896-1906 роках, серед яких «Блакітна троянда», «Одержима», «В катакомбах».

   

 

 


Bezumtsi

Герои пьес Ю. Горобца «Черное солнце. Мавзолей при лунном свете. Три сына» — наши современники, которые настойчиво ищут возможности сделать жизнь человека счастливой. Не все им удается. Они не лишены недостатков, слабостей, чудачеств — такова неповторимая природа человека. Но эти люди, порой ценой собственной жизни, отвергают все, что ограничивает свободу личности, возможности ее самовыражения и творчества. Читателя привлекают динамичный сюжет, интересные диалоги, благородство нравственного поиска героев, стремление к красоте взаимоотношений между людьми.

 

  


Bezumtsi

Море – дорога і ціль, каравела – крила покликання. Мореплавець – носій вічних ідеалів. Він нап’ятнований зреченням, осамітненням, трагізмом, але зате йому дано найбільший привілей взнесення й відчуття краси. Дія твору Віри Вовк «Каравела» розвивається між дійсністю і фантазією, явою й уявою.

 

       


Bezumtsi

Як стати вільною людиною? Як зробити правильний вибір в житті? Що потрібно, щоб прожити повноцінне життя? Виявляється, не так вже й багато треба лише заглибитися в себе, і відповідь знайдеться. Вона, ця відповідь завжди поруч з нами. Наш Світ простий, досконалий і справедливий. Щоб бути щасливим треба лише зрозуміти його основні закони. В книзі «Очищення, або роблю що хочу» Ева Гата намагається дати відповідь на ці сокровенні питання.

     

 


Bezumtsi

Людина приходить у цей світ творити свій унікальний всесвіт. Інколи видається, що обставини надто могутні, а людина безсила. Та це не так. Усе залежить лише від внутрішнього світогляду. Побудувати простір Любові можна, лише змінивши себе. Це цілком не складно, досить розширити власні горизонти, і тоді неподоланне стає нікчемним і мізерним.

Книжка «Стати Сонцем» складається з оповідань про різних людей: зовсім юних, молодих, зрілих і літніх. Зробити крок назустріч Сонцю не пізно у будь-якому віці. Варто лише забажати, і осяяння неодмінно прийде.

 


Bezumtsi

Події роману «Музичні фрески» відбуваються в різні епохи і в різних країнах. На перший погляд, кожна з п’яти новел є окремою фрескою про кохання і музику. Та це лише уламок невідомого, значно більшого творіння, як і поодинокий музичний акорд, вирваний із загальної симфонії. Якщо уважніше пригледітися, то можна зауважити, що все у світі впродовж віків між собою тісно пов’язане, а імена головних героїв роману завжди означають «Життя» і «Дар Божий». Що їм треба подолати, щоб нарешті пізнати справжнє щастя? Виявляється, не так уже й багато. Лише коли Мудрість переможе Гнів, сповнені любові серця віднайдуть одне одного і вже ніколи не розлучаться.     

 


Bezumtsi

«Гумористичний самвидав» — це нецензурована творчість сотень і тисяч безіменних народних гумористів у літературній обробці автора. Сьогодні нема СРСР, але ностальгія за ним живе серед тих, хто жив коштом визиску «безпартійних більшовиків».

Молодому поколінню, яке хоче знати правду про все, що діється й діялось у світі, не зашкодить бути в курсі стосунків, які існували у колишньому «безкласовому» суспільстві.

      

 


Bezumtsi

Кожен з нас приходить сюди з особливою метою і має унікальне завдання, яке потрібно втілити упродовж життя. Більшість людей від народження і до кінця своїх днів перебувають в стані лялечки і не здогадуються, що їх покликанням є перетворитися на метелика. Що для цього потрібно? Відповідь проста – зробити впевнений неординарний крок, який розірве усі перепони на шляху до щастя. Відповіді на ці одвічні запитання Ви знайдете у книзі «Три чесноти, або казка про Оріхалк».

 

 

 


Bezumtsi

У житті часто трапляються непередбачувані ситуації. Здається, уже нема на що сподіватися - смерть пильно вдивляється у вічі. Проте не завжди все так, як здається на перший погляд. Навіть найстрашніша недуга може стати благословенням, яке виводить із тупика. Про те, що вихід завжди є, Єва Гата розповідає в романі «Усі дороги приводять до любові».

 

 

        

 

 

Архів 2020 року

 

Консультанти:

Інна Булига

Контакти:
БІЦ-212, 2 пов.
0542 68-79-29
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ольга Башлай

Контакти:
Конгрес-центр
0542 66-51-06
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ольга Крицька

Контакти:
МІ, 2 пов.
0542 66-17-60
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua