Пропонуємо ознайомитись зі списками нових надходжень та електронних книг у розрізі галузей знань.

  Підписка на розсилку  Підписатися на розсилку

 

ІII квартал 2021 року

  Повний перелік книг

II квартал 2021 року

  Повний перелік книг

I квартал 2021 року

  Повний перелік книг
 
➠ Найцікавіші новинки

 

Bezumtsi

«Громадянське суспільство і держава. Ідея рефлексу» — Книга про те, як влаштований Світ, який ми можемо спостерігати: (1) в цілому, (2) та його частина, яка є живою, і (3) та частина живого, яку називають людство. Ще ця Книга про сенс життя Людини. І про те, як його досягти. Про те, які відносини між людьми поступово позбавляють їх життя, а які навпаки - посилюють їх волю до неї. Ця Книга про те, як захистити життя кожного безвідносно до його ознаками, властивостями або здібностям. Ця Книга - теорія гуманізму.

   

 

 


 

Bezumtsi

Том Батлер-Боудон — відомий у всьому світі популяризатор науки — під однією обкладинкою зібрав основні ідеї, концепції та методики різних напрямків психології. «Психологія. 50 книг видатних психологів» — від Зиґмунда Фройда й Карла Ґустава Юнґа до Деніела Канемана й Керол Двек — він переказав доступною мовою, зумівши на кількох сторінках викласти зміст твору, передати основну думку та прокоментувати його вплив на розвиток науки.

Книга Тома Батлер-Боудона допоможе скласти уявлення про різні галузі психології, визначити напрямок, який цікавить вас найбільше, й підкаже, які книги варто прочитати, щоб глибше зануритися в захопливі глибини «науки про душу».

 

 

 


Bezumtsi

Мозг не отличает событий внешнего мира от тех, что происходят у нас в мыслях. Это дает нам свободу творить свою жизнь по собственному желанию. Но мы должны знать и уметь использовать правильные инструменты. Эти инструменты вы найдете в новой книге Джо Диспензы, автора мировых бестселлеров по развитию мозга и способностей, доктора хиропрактики и нейрофизиологии, научного консультанта журнала "Explore!" и участника проекта "Кроличья нора". В книге «Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели» автор исследует энергетические аспекты реальности с научной точки зрения и дает читателю все, что необходимо для осуществления серьезных положительных изменений в жизни.

     

 


Bezumtsi

В книзі «Пиши, скорочуй» Максим Ільяхов і Людмила Саричева на конкретних прикладах демонструють, що добре, а що ні в інформаційних, рекламних, журналістських і публіцистичних текстах. Як писати листи, на які відповідатимуть, і розсилки, від яких не відписуватимуться. Як створювати дієві й коректні рекламні оголошення. Як викладати думки стисло, чітко та переконливо, без мовного сміття, фальші й штампів. Дотримуючись рекомендацій, викладених у книзі, навчитеся писати зрозуміло та захопливо, так, аби вам повірили. Для копірайтерів, авторів, редакторів, дизайнерів, програмістів, менеджерів, підприємців, керівників, службовців і всіх, хто працює з текстом.

  

 

 


Bezumtsi

Третя частина інноваційного словника об’єднує неолексику та неофразеологію сучасного вербального простору України, що представлена в медійних джерелах - газетах і журналах, на радіо та телебаченні, в Інтернеті, рекламі за 2019 рік. У словнику «Нові слова та фразеологізми в українських масмедіа» вміщено близько 300 мовних одиниць, що репрезентують сучасний український медіапростір.

 

 

 


Bezumtsi

Українська без суржику, русизмів і кальок за допомогою інфографіки! Видання з наочними ілюстраціями та стислими правилами, прикладами вживання і корисними статтями. Книгу «Українська легко!» створено з мрією про те, що колись в Україні буде модно знати декілька мов, а говорити українською.

Видання для тих, хто:

- спілкується українською і хоче вдосконалити свої знання;

- прагне запобігти помилковому слововживанню;

- бажає дізнатися нові фразеологізми й синоніми;

- намагається уникнути вживання не властивих українській мовній традиції зворотів і висловів.

 


Bezumtsi

«Практичний словник синонімів української мови» – це лексикографічний довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи приблизно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльности, надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіянтних форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вирази української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотвори та слова-пропозиції. Словник послуговується правописом 1928 р., але наводить і форми усталені колоніяльним правописом.

 

 


Bezumtsi

«Російсько-український словник складної лексики» містить коло 40000 перекладів російських слів, граматичних форм та ідіом. Уперше в історії української лексикографії словник наводить переклади російських дієприкметників, утворюючи їх від кожного наведеного в реєстрі дієслова. Це форми типу: воображающий, посвящающий, приобщающий, опоясывающий, смеющийся, развивающийся, стремящийся – лексика систематично не перекладена в наявних нормативних словниках. Позатим, словник наводить відсутні у масових словниках переклади російських дієслів та інших граматичних форм, дає переклади фразеологічних зворотів, прислів’їв, крилатих виразів, цитат з літературних творів. Словник адресовано широкому колові читачів – від школярів до державних діячів. 

 


Bezumtsi

Пропонувану увазі читачів розвідку «Ідіотизми сталінської ярижки у державній мові України» присвячено станові української мови після лінгвоцидних експериментів Москви з “наближення” нашої мови до мови окупанта. Розглянуто низку прищеплених нам мовних ідіотизмів, які гальмують самостійний розвиток української мови і сприяють обмосковщенню українців, бо відтручують їх від користування рідною мовою.

 

 


Bezumtsi

"Книга-журнал одного автора" – новий вид друкованої продукції: у форматі книги здійснено видання, яке має всі ознаки журналу за винятком того, що всі матеріали книги-журналу належать одному автору. Книга-журнал містить твори різних жанрів, що їх звичайно публікують журнали: поезію, прозу, публіцистику, гумор тощо, і це все одного автора. Цю книгу-журнал склав С. Караванський.

Видання розраховано на шанувальників українського слова, зокрема читачів літературних журналів.

  

Bezumtsi

В навчальному посібнику «Методологія та організація наукових досліджень» розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі та питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями. Докладно охарактеризовано проблеми, що пов'язані з методологією та організацією науково-дослідницької діяльності: визначення об'єкта і предмета, методології і методів дослідження, способи збирання інформації, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді наукових, магістерських робіт, тез, статей, монографій.

   

 


Bezumtsi

Посібник містить основні відомості про журналістику й теорію та практики журналістського фаху на пропедевтичному рівні. Подано типи журналістики, її категорії та види.

У виданні «Основи журналістики: теорія і практики журналістського фаху» детально подано основні відмінності між ЗМК та ЗМІ, розкрито особливості соціальних комунікацій на прикладі моделі: влада, медіа, громадянське суспільство, а також поняття соціального інжинірингу.

 

     


Bezumtsi

В посібнику «Мультимедійний контент» висвітлено сутність контенту для різних видів медіа, наведено принципи пошуку й опрацювання даних відповідно до завдань, описано програми та технології створення мультимедійного контенту. Подано комплекс теоретичних знань та практичних навичок із видів, пошуку й аналізу даних та з формування контенту для різних видів медіа. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Журналістика".

 

    

      


Bezumtsi

Телерадіомовлення України досліджено як перспективний інструмент міжнародних медіакомунікацій. Теоретико-практичні моделі суспільного й комерційного мовлення в Україні та світі розглянуто в умовах конвергентності ЗМК. Запропоновано концепцію мовлення із застосуванням новаторських форм телерадіовиробництва і мультимедійних технологій з метою активізації України в міжнародній комунікації.

Посібник «Телерадіомовлення України в міжнародній комунікації» призначений аспірантам, студентам, журналістам та всім, хто цікавиться телебаченням і радіомовленням.

 


Bezumtsi

Новая книга известного кинорежиссера и педагога Романа Ширмана «Умное телевидение. Мастер-класс» адресована продюсерам, режиссерам, журналистам, сценаристам, операторам – всем, кто мечтает делать умное телевидение. Книга основана на практическом опыте автора, на наблюдениях за работой коллег в Украине и за рубежом, на анализе работ классиков экранного искусства.

 


Bezumtsi

Як ми опинилися у світі постправди, де «альтернативні факти» підміняють справжні, а відчуття важливіші за очевидні докази й спростування? Що таке постправда? Це спроба видавати бажане за дійсне, політична маніпуляція, потьмарення масової свідомості? Чи просто брехня? Книга Лі Макінтайр «Постправда» розглядає численні випадки часів президентства Дональда Трампа та його вільне поводження з фактами й використання "магічного мислення". Ба більше, автор іде ще далі і демонструє, що постправда починалася не з американських виборів 2016 року чи українських 2019 року. Він показує зародження цього феномена в маніпулятивному запереченні наукових фактів про куріння, еволюцію, вакцинацію і глобальне потепління. Автор розбирає психологічні ефекти, занепад традиційних медіа і розквіт соціальних мереж. Лі Макінтайр попереджує: перший крок у боротьбі з постправдою — це почати цікавитися нею.

   

 

 


Bezumtsi

У посібнику розглядаються теоретичні засади, правове забезпечення, напрями та окремі методи і технології соціальної роботи з різними категоріями клієнтів, які потребують кваліфікованої соціально-психологічної допомоги. До кожного розділу навчального посібника дібрано список додаткової літератури для поглибленого вивчення, запитання для самоконтролю знань, пропонуються завдання для відпрацювання практичних навичок та формування фахових компетенцій студентів. Теоретичний матеріал посібника «Соціальна робота з різними категоріями клієнтів» доповнений додатками, які містять діагностичний інструментарій і методичні поради щодо роботи з окремою категорією клієнтів. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності "Соціальна робота" та викладачів, також може бути корисний фахівцям соціальних закладів для організації роботи з різними категоріями клієнтів та самоосвіти.

    

 

 


Bezumtsi

У книзі «Наука за 30 секунд. Економіка. 50 найвизначніших думок з економічної теорії, які можна пояснити за півхвилини» наведено огляд і ґенезу основних напрямків і теорій економіки, термінологічно-понятійний апарат цієї науки, а також віхи життя і діяльності найвизначніших діячів, які долучилися до становлення й розвитку цієї науки. Для широкого загалу й усіх, хто цікавиться науковою думкою і прагне розширити й поглибити свій кругозір.

 

 

 


Bezumtsi

У своїй книжці про 10-денний курс MBA, яка є міжнародним бестселером, автор фахово й з гумором розповідає про те, як, навчаючись самостійно, скласти та втілити маркетинговий план, розібратися у фінансовій документації, побудувати успішну комунікацію з колегами й керівництвом, розвивати корпоративну стратегію і вільно розмовляти на мові MBA. Тут знайдете інструменти успішного ведення бізнесу, яких навчають у найкращих бізнес-школах світу.

  

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Бухгалтерський облік в галузях національного господарства» присвячений веденню бухгалтерського обліку на підприємствах сільського господарства, будівництва, торгівлі, автомобільного транспорту. Головна увага в ньому звернута на особливості відображення господарських операцій в окремих галузях економічної діяльності, формування витрат, доходів, фінансових результатів, калькулювання собівартості продукції, виконаних робіт і наданих послуг.

   

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Управлінський облік» на системній основі розкривається сутність управлінського обліку, основним завданням якого є підготовка інформації для планування господарської діяльності, контролю роботи окремих підрозділів і підприємств у цілому та прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством (фірмою, комерційним банком чи іншим суб’єктом господарювання) в умовах ринкової економіки. Висвітлюються також шляхи оптимізації діяльності підприємств за допомогою методів управлінського обліку. Наведені в кінці кожного розділу задачі і тести дають можливість читачу самостійно глибоко засвоїти навчальний матеріал, здобути навички, необхідні для впровадження у практику господарювання сучасних форм управлінського обліку.

 

 


Bezumtsi

У першій частині підручника розкривається сутність та зміст звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, джерела інформації для заповнення показників, порядок заповнення та відповідальність підприємств і працівників за достовірність звітності, яка є важливим джерелом інформації для її користувачів при формуванні поточних та стратегічних рішень. У другій частині викладені основні питання складання та подання за призначенням податкової, статистичної та іншої звітності. Підручник «Звітність підприємства» розраховано на студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит”, слухачів інститутів післядипломного навчання, викладачів вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, керівників підприємств і організацій.

 

 


Bezumtsi

Успех любой организации во многом зависит от того, насколько четко в ней выстроены бизнес-процессы. Ведь если увеличиваются сроки выполнения заказов, если падает качество, если клиенты недовольны — с большой вероятностью проблему можно решить, обратив внимание на организацию бизнес-процессов. «Руководство по улучшению бизнес-процесов», написанное экспертами Гарвардского университета, объясняет, как именно улучшить бизнес-процессы: как выявить признаки проблемы; как определить масштабы, цели и график изменений; как привлечь необходимые ресурсы; как культивировать процесс-ориентированное мышление у сотрудников и многое другое. Предлагаемый набор инструментов позволит менеджерам повысить эффективность деятельности как отдела или подразделения, так и целой организации.

 

 

 


Bezumtsi

YouTube змінив наш світ — те, як ми переглядаємо відео, комунікуємо і продаємо, — відкривши новий підприємницький ландшафт для амбітних людей. Щорічно тисячі користувачів заробляють мільйони або й десятки мільйонів завдяки відео-контенту. І, маючи правильну дорожню мапу, ви теж можете вийти на шлях до реального впливу й доходу.

У книзі «Секрети YouTube» експерти з онлайн-відео Шон Кеннел і Бенджі Тревіс спираються на десятирічний досвід, а також інтерв’ю з понад сотнею найуспішніших творців, щоб дати вам покроковий посібник з успіху на YouTube.

Попри те, новачок ви чи професіонал, ця книга відкриє вам, як використовувати YouTube, щоб залучити підписників, створити прибутковий бізнес і значно вплинути на життя багатьох людей.

 

 

 


Bezumtsi

По суті, своєю книгою «Заразливий. Психологія вірусного маркетингу. Чому товари та ідеї стають популярними» Іона Бергер у популярній формі розповідає про результати власних багаторічних досліджень, наводячи вагомі факти щодо того, чому деякі ідеї, товари, новини отримали визнання і вірусне поширення, більшість же - ні. Чому одні відео на YouTube переглядають мільйони людей, а інші, не менш дотепні й захопливі, залишаються без уваги? Чи можливо зробити продукт популярним за обмеженого рекламного бюджету? І чи завжди мільйонні витрати на рекламу повертаються мільйонними прибутками? Опираючись на найсучасніші технології маркетингу чуток і соціального впливу, автор подає прикладну формулу популярності, яка допоможе зробити заразливими будь-який товар або ідею.

  


Bezumtsi

Книга Саймона Кингснорта «Стратегия цифрового маркетинга: интегрированный подход к онлайн-маркетингу» – практическое руководство, которое поможет разработать и органично вписать вашу инновационную маркетинговую стратегию в бизнес-стратегию компании. Автор предлагает четко структурированный «путеводитель» по основным вопросам цифрового маркетинга: клиентоориентированности, планированию, SEO, социальным медиа, аналитике и многому другому.

Он подробно описывает рабочие инструменты, которые помогут повысить прибыль компании и укрепить бренд. Отдельная глава посвящена тому, как представить цифровую стратегию лицам, принимающим решения, чтобы получить их одобрение и финансовую поддержку для воплощения новых идей.

 

 


Bezumtsi

Перед вами практическое руководство по проектированию бизнес-процессов. В книге подробно описываются инновационные методы и программные инструменты управления бизнес-процессами, принципы и языки моделирования. Основное внимание авторы уделяют наиболее эффективной, по их опыту, модели на основе сетей Петри, а именно XML-сетям. Отдельная глава посвящена новому методу Horus, который определяет последовательность действий для создания полноценной модели бизнес-процессов.

Книга «Бизнес-процессы: языки моделирования, методы, инструменты» будет полезна не только непосредственным разработчикам бизнес-моделей, но и руководителям компаний и студентам бизнес-школ.

  

 

Bezumtsi

У посібнику "Європейська та євроатлантична інтеграція" розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейської та євроатлантичної інтеграції, особливості співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північно-атлантичного Договору. Проаналізовано реалізацію різних напрямів діяльності органів законодавчої та виконавчої влади ЄС, сучасні тенденції розвитку валютної системи та шляхи забезпечення стабільності нової світової фінансової архітектури, особливості реалізації євро інтеграційних можливостей та критерії вступу до ЄС. Особливу увагу зосереджено на концепції нової безпекової політики на європейському та євроатлантичному просторі.

 

 

 


Bezumtsi

Світ вступив у період глобальних трансформацій, основні риси якого – це криза лідерства, націоналізм і популізм, взаємна недовіра, небачена нерівність у розподілі суспільних благ і примат сили над правом. Україна стала ареною зіткнень інтересів глобальних світових гравців. Проте у часи радикальних змін для нашої країни відкриваються можливості подолати шлях від трагічного минулого до омріяного майбутнього. Як це можна зробити, що потрібно усвідомити для досягнення цієї мети? С. Корсунський в книзі «Зовнішня політика в епоху трансформацій» намагається відповісти на ці питання.

   

   


Bezumtsi

У підручнику "Системний аналіз в політології" розкрито сутність системного аналізу як методу дослідження політики. Охарактеризовано історію становлення філософського принципу системності як передумови до виникнення системного аналізу та специфіку інституціоналізації його як методу наукових досліджень, в тому числі і в Україні. Окрему увагу приділено впровадженню системного аналізу в політологію і специфіці його застосування для дослідження політики. Детально охарактеризовано технології, які використовуються на кожному з етапів системного аналізу політичних явищ та процесів. Розраховано на студентів соціально-політичних і гуманітарних спеціальностей, викладачів, науковців, політологів-практиків та державних службовців.

 

    


Bezumtsi

Книга Даррена Дж. Лиллекера ”Политическая коммуникация” представляет собой систематическое описание основных концептов, теорий и видов деятельности, связанных с политической коммуникацией. Автор приводит более 50 концептов с их подробным объяснением, историей появления, исследования и сферами применения. Книга написана в удобной форме словаря-глоссария, снабжена полезным иллюстративным материалом, перекрестными ссылками, что обеспечивает легкость использования. Адресована как студентам, изучающим политическую коммуникацию, так и специалистам в этой сфере.

   

   

 


Bezumtsi

Монографія "Європейська система місцевого і регіонального самоврятування та Україна" представляє собою комплексне дослідження європейської системи місцевого і регіонального самоврядування, яка активно розвивається за участю сучасних держав. Важливе місце відводиться ролі України у європейській системі місцевого і регіонального самоврядування, особливостям процесу гармонізації її національного законодавства з існуючими європейськими стандартами.

    

 


Bezumtsi

Підручник розкриває особливості менеджменту для публічної влади в умовах посилення процесів децентралізації владних повноважень на основі накопиченого досвіду та сучасного фактичного матеріалу. У підручнику розкрито особливості прийняття державно-управлінських рішень. У кожній темі відображаються тенденції розвитку децентралізації та специфіка публічного управління в місцевих органах влади у цих умовах.

Підручник «Менеджмент для місцевих органів публічної влади» розрахований для викладачів та студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування», аспірантів, науковців та керівників.

 

   


Bezumtsi

Пропонована колективна наукова праця розглядає проблематику суспільно-політичної активності й історичної пам’яті єврейської спільноти в контексті євроінтеграції України. В роботі досліджуються впливи історичної пам’яті на формування політичної і культурної ідентичності євреїв України, роль і внесок єврейської громади в європейський розвиток країни. Колективна монографія «Соціально-політична активність та історична пам'ять єврейської спільноти» розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині української юдаїки та сучасним розвитком політичного, соціального, релігійного і культурного життя єврейської громади України.

  

     


Bezumtsi

У колективній монографії «Політичне поле України у ситуації суспільної кризи» розглянуто взаємозалежність між інституційними аспектами біфуркації українського політичного поля та морально-політичною консолідацією країни. Особлива увага приділена питанню відповідності діяльності головних політичний акторів усталеним у суспільстві моральним цінностям. Розкрито вплив політики на особливо гострі прояви суспільної кризи в Україні.

 

 


Bezumtsi

У науковій доповіді «Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні» проаналізовано перебіг децентралізації в Україні загалом та в окремих регіонах зокрема. Сформовано дорожню карту завершення реформи в 2020 р. Запропоновано підходи до створення інституту нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Показано ступінь інтегрованості регіональної політики України до регіональної політики Євросоюзу на основі аналізу врахування принципів регіональної політики ЄС в Україні. Запропоновано низку рекомендацій щодо успішного продовження реформи децентралізації та перетворення її на стимул формування ефективної політики регіонального розвитку.

 

 


Bezumtsi

У книзі "Регіональні політичні еліти в Україні: особливості формування, цінності та ідентичності (кінець 1991–2019 рр.)" аналізуються механізми відтворення регіональної еліти в Україні у період з кінця 1991 до 2019 рр. На тлі аналізу загальноукраїнських процесів становлення та розвитку еліти досліджено формування регіональних еліт Вінниччини, Полтавщини, Сумщини. Окрему увагу приділено становленню та трансформації ідентичностей еліти та її політичних цінностей.

   

 


Bezumtsi

Одна ніч тривожної весни надважкого 2014-го року, яка врятувала Харків від трагічної долі Донецька, Луганська, багатьох і багатьох інших міст та сіл Донбасу, що їх сьомий рік розорюють сепаратисти і російські найманці. Арсен Аваков розповідає про події ночі з 7 на 8 квітня 2014 року в Харкові як керівник АТО в Харківській області і звільнення Харківської обласної державної адміністрації, захопленої сепаратистами. Разом із ним співавторами цієї книги є харків’яни, кожен із яких розповідає свою особисту історію тих тривожних днів. Унікальність цієї книги в тому, що читач за QR-кодами отримує можливість послухати аудіозапис розмов сепаратистів. Неспростовні та шокуючі свідчення злочинних планів захоплення Харкова та інших великих міст, вбивства людей, розорення України.

«2014. Миттєвості харківської весни» — жива історія подій: хроніка, факти, документи, пряма мова. А ще — аналіз і філософське осмислення автором процесів в Харкові та країні, про майбутнє, про долю України та її людей.

 


Bezumtsi

Підручник «Державознавство» складається з 12 розділів, що об’єднані в чотири частини: «Держава: загальна характеристика», «Функціонування держави», «Форма держави» і «Типологія держави». Призначений для студентів юридичних вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 081 «Право».

 

 

 


Bezumtsi

«Науково-практичний коментар закону України «Про запобігання корупції»» підготований в рамках проекту «Прозорість і доброчесність публічно­го сектору», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2015-2018 рр. Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, яка виступає за позитивні зміни та надає країнам до­ступ до джерел знань, досвіду та ресурсів, щоб допомогти людям в усьому світі буду­вати краще життя. У книзі чинний Закон України "Про запобігання корупції" підданий системному юридичному коментуванню. Всім його нормам, заборонам, обмеженням і умовам застосування надано робочого стану, який є зручним для розуміння та застосування. Коментар розрахований на широке коло осіб, зацікавлених у протидії корупції.

  

 

Bezumtsi«Магія математики» - про цю книгу мріють багато учнів та студентів під час навчання. Використовуючи чудовий асортимент методів - від прикладів з кульками морозива до вимірювання гір і створення чарівних квадратів, ця книга охоплює основні математичні сфери, включаючи арифметику, алгебру, геометрію та обчислення, плюс числа Фібоначчі, нескінченність і, звичайно, математичні магічні трюки. Артур Бенджамін, відомий в усьому світі як "математичний чарівник", поєднує математику та магію, щоб зробити предмет веселим, привабливим і однаково легким у розумінні як для фанатів математики, так і для тих, кого вона лякає.

  

 

 


BezumtsiОдесита Павла Андрійовича Віктора не просто так називають учителем фізики, який підкорив світ. 2020 року він отримав "Срібну кнопку YouTube" за перші 100 000 підписників на своєму каналі. На сьогодні їх вже понад 500 тисяч, а кількість переглядів — понад 25 млн. Серед глядачів — школярі, студенти й дорослі. Мільйони людей змогли зрозуміти фізику та засвоїти матеріал, який з різних причин не давався їм у школі. Книга «Фізика. Основи і механічний рух» написана за мотивами цих відеоуроків і є першою із серії. В ній зібрані найцікавіші теми з механіки, й це стане в пригоді як школярам, яким потрібно закріпити знання з предмета, так і дорослим, які бажають глибше розуміти дивовижний світ природи та її явища.

 

    


Bezumtsi«Хімія на пальцях» — книга про чарівну без перебільшення науку, що вивчає перетворення одних речовин в інші. Хімію прийнято вважати складною, важкою для розуміння наукою, яка вимагає старанного зубріння. Та насправді це не так. Хімія вкрай логічна. У ній все відбувається відповідно до законів. Якщо знати правила, то не потрібно нічого зубрити. Треба розуміти. Хімія не пробачає прогалин у знаннях. Із фізикою дещо інакше. Можна блискуче розуміти механіку, абсолютно не знаючись на оптиці. З хімією це не вигорить. Рано чи пізно пробіл «відгукнеться», вилізе в абсолютно неочікуваній ситуації. Начебто все правильно і в ході реакції мала утворитися одна речовина, а вийшла інша. Як співалося: "Зробити хотів грозу, а отримав козу". Виняток із правил? Ні! У хімії майже немає винятків. А ті, які є, теж логічні та зрозумілі.

 

 

Bezumtsi

Анатомічний музей заснований 1894 року при кафедрі нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького професором Генриком Кадиєм. З вдячності до творців та увіковічнення їхніх напрацювань у альбомі подано короткий огляд для пізнання більше сотні неймовірних препаратів музею з поміж 2000 унікальних експонатів музею. Гортаючи сторінки книги «Анатомічний музей Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького» читач проходить екскурсію трьома музейними залами, автентичною лекційною авдиторією – «Анатомічним театром», бібліотекою з періодикою XIX століття, X-променевою лабораторією, 1750 м2 наукових, навчальних та дослідницьких приміщень.

 

    


BezumtsiЗдорове харчування — основа нашого здоров’я. Це не тільки легкість і енергія, чудовий настрій і самопочуття, а й профілактика багатьох захворювань. Автор книги «Здорове харчування у великому місті» — лікар-дієтолог, засновник Школи здоров'я "Regina Doctor" і автор популярного блогу в Instagram допоможе розібратись:

  • як правильно вибирати продукти і готувати?
  • який режим харчування ідеальний і чому?
  • чи варто приймати вітаміни і БАДи?

Також ви знайдете прості рецепти страв, які допоможуть почати здоровий спосіб життя.

 

       


Bezumtsi

У книзі «Все про серце», написаній провідними фахівцями всесвітньо відомої американської клініки Мейо, детально висвітлені профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних захворювань. Наведені основи нормальної анатомії та фізіології серця. Особлива увага приділена найновішим методам лікування та результатам найбільших клінічних досліджень у кардіології. Запропоновано численні практичні поради стосовно того, як зберегти здоров'я змолоду. Книга написана живою мовою, добре ілюстрована.

Для широкого кола читачів, студентів-медиків та лікарів-інтернів.

     

    


Bezumtsi

У навчальному посібнику наведено протиепідемічні заходи стосовно найпоширеніших інфекційних хвороб. Він вибудований з урахуванням кваліфікаційних характеристик, нормативно-директивних матеріалів, законів України і наказів МОЗ. У посібнику стисло викладено основи загальної епідеміології, висвітлено спеціальну епідеміологію, заходи з організації і проведення профілактичних і протиепідемічних заходів при інфекційних хворобах.

Для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу складено перелік питань. З додатковими матеріалами - ситуаційними завданнями, тестовим контролем можна буде працювати за кодом, розташованим у кінці посібника.

Посібник «Епідеміологія: протиепідемічні заходи» буде корисним для студентів, лікарів-інфекціоністів, лікарів загальної практики - сімейної медицини та інших спеціальностей.         

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Клінічна онкологія» репрезентовані основні методи діагностики й лікування злоякісних новоутворень, а також TNM-класифікація (восьме видання 2017 року).

Видання призначене для лікарів-практиків: онкологів, хіміотерапевтів, радіологів, хірургів, а також клінічних ординаторів, інтернів і студентів старших курсів медичних закладів вищої освіти.

   

 

BezumtsiНастає нова ера — доба штучного інтелекту, яка створює амбітні виклики для бізнесу. Компанії, осердям яких стали масиви даних, аналітика й алгоритми машинного навчання, вириваються вперед і нівелюють традиційні проблеми, що стримують зростання. Від Airbnb до Ant Financial, від Microsoft до Amazon — дослідження доводять, що процеси, засновані на штучному інтелекті, сприяють небаченому масштабуванню та подоланню міжгалузевих меж. З книги «Конкуренція за доби штучного інтелекту» ви дізнаєтеся про зіткнення архітектур традиційних і цифрових компаній, нові виклики для керівників і ризики змін бізнес-моделей на основі ШІ.

 

 


Bezumtsi

Марк Гудмен, один з провідних світових авторитетів у галузі глобальної безпеки, пропонує читачеві захоплюючу подорож таємними шляхами цифрового підпілля, розкриваючи способи, які використовують проти нас злочинці-одинаки, кримінальні корпорації, терористичні організації та цілі країни. Злочинці буквально «окупують» новітні технології, і роблять це так успішно, що ми постійно відстаємо від них зі своїми засобами захисту. Сьогодні не існує жодного комп’ютера або смартфона, який не може бути зламаний, і нічого не можна зберегти у таємниці — від персональних даних до військових розробок, що коштують мільярди доларів. «Злочини майбутнього» — це тверезий погляд професіонала на зворотний бік технологічних інновацій і ті наслідки, якими вони загрожують нашому взаємопов’язаному й нескінченно уразливому світу.

 

   


Bezumtsi

In this groundbreaking and fascinating book, two of the world's most-respected data experts reveal the reality of a big data world and outline clear and actionable steps that will equip the reader with the tools needed for this next phase of human evolution.

 

 

 

 


BezumtsiВ підручнику «Нанохімія та нанотехнології» подано базові уявлення про основні принципи й підходи нанохімії, вивчення теоретичних основ нанохімії та нанотехнології, методів одержання наноматеріалів, особливостей їхнього практичного використання та апаратурне оформлення.

 

 

    

 

Bezumtsi

Видання має на меті познайомити як фахівців, так і широке коло шанувальників народного мистецтва зі збіркою кролевецького візерункового ткацтва ХІХ – поч. ХХ ст., що представлене в експозиції Сумського обласного художнього музею ім. Никанора Онацького й нараховує майже сто предметів.

Головне завдання каталогу «Кролевецькі рушники ХІХ – початку ХХ століть» – пожвавити інтерес до національної спадщини, навчити «прочитувати» давні символи народного мистецтва, виокремити те важливе, що зберігали, чим дорожили і пишалися наші прабатьки.

      

 


Bezumtsi

У навчально-методичному посібнику «Історія України» висвітлюються події вітчизняної історії з найдавніших часів і донині з урахуванням сучасних досягнень історичної науки. Лекційний матеріал поданий у компактному, лаконічному викладі, легкому для сприйняття. Водночас історичні події висвітлено у науково-конкретній формі, розширено та конкретизовано аналіз окремих подій та фактів. Велика увага приділяється сучасним політичним, економічним, духовним процесам і тенденціям. Важливою складовою методичної частини є рекомендації до семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, рекомендації до підготовки рефератів та їх тематика, контрольні питання та тестові завдання, список рекомендованої літератури, історична хронологія, термінологічний словник.

 

 


 

Bezumtsi

Видання «Допоміжні історичні дисципліни: геральдика, фалеристика» розраховане на спеціалістів і керівників організацій, працівників управління культури, установ місцевого самоврядування, викладачів і студентів закладів культури, художніх і художньо-педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, художників-оформлювачів, живописців і графіків, дизайнерів, архітекторів, а також для культурологів та істориків мистецтва, всіх зацікавлених проблемами геральдичної спадщини минулого й реалізації здобутків геральдики на сучасному етапі.

 

 


 

Bezumtsi

«Історія Литви кожному» — перше популярне видання з історії Литовської держави в Україні! Сучасне трактування історії Литви — спільна праця чотирьох провідних істориків, відомих науковців. «Литва була й усе ще є віссю світу не лише для литовців, але й для широкого загалу,... Литва стала одним із суттєвих символів свободи. Литва перша кинула виклик ще одному ешелонові колоніалізму й імперіалізму, перша вирвалася з комуністичної цитаделі, а це, згідно з істориком Е. Ґудавічусом, стало "не черговою цеглиною будівлі оксамитових революцій, а її центральною колоною"».

 

 


Bezumtsi

Книга «Війна і міф» розповідає про виникнення міфів та їх роль у сучасному суспільстві на прикладі Другої світової війни. Це книга-дискусія, що розвіює міфи, створені Радянським Союзом для пропаганди у воєнні та повоєнні роки.

Варто відзначити той беззаперечний факт, що до написання цієї книги долучилася ціла плеяда відомих вітчизняних істориків сьогодення. Книга проілюстрована численними документальними ілюстраціями, що є безперечною запорукою історичної достовірності цього видання. Список джерел, якими автори послуговувалися під час роботи над цим виданням, відверто вражає.

 

 


 BezumtsiАвтори книги «Ми створювали Місто для людей», безпосередні учасники розбудови м. Суми, діляться спогадами про те, як спільними зусиллями влади і сумчан колись мало чим відоме загалу повітове містечко за два дисятиріччя перетворилося в сучасний обласний центр з унікальними житловими мікрорайонами, закладами освіти, медицини, культури тощо. Далекі 70-і роки і справді позначились великою кількістю споруд найрізноманітнішого призначення, більшість яких і сьогодні є окрасою міста над Пслом.

 

 

  

Bezumtsi

В книзі В. Лизанчука «Шевченкове Слово» схарактеризовано найосновніші національні ідеали, найголовніші для Т. Шевченка цінності – Бог, Україна, Свобода, - які визначають націєтворчий характер життя як окремої людини, так і цілого народу. Осмислено глибинну суть поетичного і публіцистичного Шевченкового Слова, яке врятувало українську націю від асиміляції й загибелі. Окреслено створену Т. Шевченком у художній формі філософію національної ідеї державотворення, буття і духу українського народу.

 

   


Bezumtsi

«Франко від А до Я» – абетка-енциклопедія про Івана Франка. Ми звикли називати його українським Каменярем, Вічним революціонером, енциклопедистом та генієм через неймовірну жагу до знань і працелюбство. Але чи знаємо ми насправді, яким Франко був: що любив, які мав хобі, куди подорожував?

«Франко від А до Я» - винятковий арт-бук, книжка, завдяки якій знайомство з Франком стане початком дружби на роки. В цій книзі багато фактів, гумору, вміння дивитися на себе та інших без зайвого пафосу, а ще стільки цікавого і раніше незнаного. Ця книжка - про Франка: стильного, молодіжного, близького. Вона – чудовий приклад того, як варто знайомити класиків і читачів, щоб вони полюбили один одного.

  

  


Bezumtsi

Дебютна збірка оповідань ісландської письменниці «Сверблячка» («Kláði»), в якій змальовується внутрішній світ сучасної молодої людини європейського міста. Тут і конфлікт поколінь як конфлікт соціальних ідеологій, місце і роль релігії в особистому житті, межі самотності і довіри, залежність від сучасних інформаційних технологій, смерть близьких і пам’ять про них, сексуальна об’єктивація і права жінок, мова як картина колективної й індивідуальної свідомості тощо.

 

          

 


Bezumtsi

Канонічний твір у жанрі «кіберпанк», Відзначений премією «Неб’юла» (1984), «Г’юґо» (1985) і Меморіальною премією імені Філіпа Діка. Це перший роман Ґібсона, який відкриває трилогію «Кіберпростір», наступні томи якої теж вийдуть українською. У цьому творі розглянуті такі поняття, як штучний інтелект, віртуальна реальність, ґенна інженерія, транснаціональні корпорації, кіберпростір (комп’ютерна мережа, матриця) задовго до того, як ці поняття стали популярними в масовій культурі. Досі не знаю, якою мірою Вільям Ґібсон описав просто якесь майбутнє, а якою — уможливив майбутнє наше: наскільки ті, хто прочитав і закохався в «Нейроманта», спонукали майбутнє вкладатися у Ґібсонове бачення. Так чи інак, «Нейромант» змінив правила гри.

 

   

 


Bezumtsi

Дія відбувається в тому ж похмурому відносно близькому майбутньому, що й дія «Нейроманта», однак цього разу Ґібсон приділяє значно більше уваги дійовим особам і світові, де їм випало жити. Три на позір не пов’язані історії збігаються в несподіваному фіналі. Корпоративний найманець допомагає відомому вченому змінити місце роботи, мистецтвознавиця-галеристка шукає автора таємничих артефактів, стилізованих під роботи давно померлого художника, юний кібержокей робить перші кроки в матриці й зустрічає тих, кого там бути не може, — і все це за кілька років після подій, описаних у «Нейроманті». У «Зануленні» Ґібсон продовжує досліджувати взаємодію природного й штучного, матеріального і містичного, людей і технологій, які безповоротно змінюють світ. Читачі знову потрапляють у химерне «запилюжене» майбутнє без путівника і разом із персонажами досліджують світ, такий подібний і водночас лячно відмінний від нашого сьогодення.

  

 

  


Bezumtsi

З-поміж численних картин Апокаліпсису, створених у літературі та в кіно, роман Г’ю Гоуї "Бункер. Ілюзія" вирізняється легкістю нарації і правдивістю скрупульозного змалювання кожної дрібниці довколишнього світу, кожного відчуття героїв, які — усупереч усьому — намагаються вижити в умовах, у яких опинилися. …Опісля Кінця світу Хтось залишив жменьку людей "на насіння" у колосальному бункері, врізаному на десятки кілометрів під землю. Утім життя перетікає в смерть, і цикл завершується, коло замикається. Від народження тобі втовкмачують, що інакше бути не може, порятунок – неможливий, виходу з бункера немає. Кожен знаходиться під контролем системи, свідомість та інакомислення — блокуються установками відділу ІТ. Та завжди з’являються носії "ідеї", ті, хто прагне іншої інформації, справжнього знання, кого не влаштовує ілюзія, що наче "вірус", здатна "заразити" інших. І фінал історії геть непередбачуваний. Можна вірити чи не вірити в реалістичність всього цього, але віра автора в невичерпні можливості людського тіла й духу, заперечення безплідного існування в світі ілюзій є тим, заради чого в першу чергу варто прочитати цю книжку.

  

 

       


Bezumtsi

Ця історія могла би бути документальною, але чи є вона такою, чи ні — це нічого не міняє для книги Іди Фінк «Подорож». Ідеться тут про типову єврейську подорож на межі життя і смерті — подорож позачасову, але водночас детально конкретизовану в добі Другої світової. Проте ця типовість — моторошна, бо подано її засобами підкреслено спокійного «постмонологу» однієї з дівчат-сестер, котрі, переживши карколомні й виснажливі перипетії арештів, примусових робіт, маскувань, переслідувань і втеч у нацистській Німеччині, все-таки витримали і вижили. Авторка практично не роздає оцінок персонажам, які вигулькують на сторінках книги й у долі головних героїнь, — млинове колесо доволі ще свіжої історії робить це замість неї. Оберт за обертом, сторінка за сторінкою... У Середні віки цей твір могли би назвати комедією: тривожні початок і перебіг подій — але все-таки щасливе закінчення. Та чомусь від такого «happy-end-у» стискає горло і зволожуються очі...

 

     

 


Bezumtsi

Збірка «Вбивство на вулиці…»  — це сімнадцять моторошних оповідань, ретельно відібраних у рамках літературного конкурсу інтернет-журналу «Стос». Сімнадцять сучасних українських авторів горору, кожен з яких по-своєму цікавий і неповторний на тлі інших. І Едґар По у вишиванці на обкладинці — як темний гуру наших молодих письменників, що ступили на шлях нової готичної прози, детективного нуару, містики та жахів. А на останніх сторінках — атмосферний прикінцевий бонус — оповідання організаторки конкурсу й редакторки видання Аліси Гаврильченко «Заплановане вбивство: як усе починалося». Тож розгорніть цю книгу, нехай усе розпочнеться.

  

 


Bezumtsi

Твори Роберта Шеклі вже давно зажили слави класики світової фантастики. Неповторний авторський стиль, сповнений блискучого гумору, яким американський фантаст описує важливі проблеми для всього людства, прагнення до змін і спрямованість у майбутнє, не залишає байдужим жодного читача, примушуючи з часом знову і знову повертатися до його творів, перечитувати і відшуковувати нові грані та прихований зміст. Оповідання, що увійшли у збірку «Пастка на людей», є одними з найвизначніших у творчому доробку Роберта Шеклі, і допоможуть кожному читачеві прочинити завісу до фантастичного світу космічних пригод, лишивши назавжди закоханість у таємні глибини космосу.

       

 


Bezumtsi

Після майже трирічної перерви Жан Крістоф Ґранже знову радує своїх прихильників першосортним трилером "Лонтано" з дуже складною і захопливою інтригою. Знайомтеся - сімейство Морван: батько очолює французьку поліцію, старший син наслідує батька, молодший - успішний фінансист, який не цурається наркобізнесу, дочка - актриса-невдаха, проте має успіх у якості ескорт-girl. Члени родини тісно прив'язані одне до одного, а ще тісніше їх об'єднує взаємна ненависть. Аж ось у Франції зчинилася низка дивних вбивств, як дві краплі води схожих на ті, що здійснив знаменитий серійний вбивця на прізвисько Людина-Ґвіздок у сімдесяті роки у Конго. Але ж Морван-батько давно розкрив ті давні злочини. Хто ж у такому випадку орудує у Франції і чому удари приходяться на сім'ю поліцейського номер один?! Чи зуміють Морвани протистояти атакам невідомого супротивника, чи стануть жертвою своїх власних пристрастей?

 

      

 


Bezumtsi

Вона народилася сьомою донькою в сім’ї, де так гаряче чекали на хлопчика. Боячись гніву чоловіка, напівпритомна матір залишає її у лісовій гущавині, однак вірний пес родини, зачувши біду, приносить немовля додому. Довгий час вона живе без імені і ще зовсім дитиною захворює на страшну недугу, після якої отримує здатність спілкуватися з тваринами та світом потойбіччя. Так розпочинається історія Парі, дівчинки з Північної Кореї, чиє ім’я буквально означає «залишена». Майстерно чергуючи міф та реальність у традиції магічного реалізму, роман "Парідеґі" (2007) південно-корейського письменника Хвана Соґьона (нар. 1943 р.) є напрочуд ліричною оповіддю, в якій у долю окремої людини вплітаються питання тероризму й нелегальної імміграції, війни та кордонів, рас і релігій, а головне — прощення й порятунку надламаних історією людських душ. Хоч майже незнаний українським читачам, Хван Соґьон є одним із найвідоміших корейських письменників сьогодення й найвірогіднішим претендентом від Південної Кореї на здобуття Нобелівської премії з літератури.

   

 

 

 

Архів 2020 року

 

Консультанти:

Інна Булига

Контакти:
БІЦ-212, 2 пов.
0542 68-79-29
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua