Пропонуємо ознайомитись зі списками нових надходжень у розрізі галузей знань.

 

  Повний перелік видань за листопад-грудень 2023 року
  Повний перелік видань за вересень-жовтень 2023 року
  Повний перелік видань за липень-серпень 2023 року
  Повний перелік видань за травень-червень 2023 року
 Повний перелік видань за березень-квітень 2023 року
  Повний перелік видань за січень-лютий 2023 року
 
Найцікавіші новинки

 

Bezumtsi

Монографія «Актуальні проблеми масмедіа» містить наукові доробки викладачів кафедри журналістики факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, в яких висвітлені проблеми журналістикознавства. Розкрито теоретичні та прикладні питання публіцистики, громадської журналістики, літературно-художньої критики. У монографії подаються також питання медіалінгвістики. Висвітлено, зокрема, стилістичні особливості медійної мови та чинники формування інформативності тексту.

 

 


Bezumtsi

Структура, зміст та навчально-методичний апарат посібника «Сходинки до знань: українська як іноземна в презентаціях і завданнях» обумовлені насамперед використанням його у форматі змішаного й дистанційного навчання, під час самостійної роботи студента під керівництвом викладача.

Пропонований навчально-методичний посібник призначено для іноземних студентів, які починають своє навчання в університеті. Містить лінгвістичний матеріал для практичного використання, базується на принципах комунікативності, практичної спрямованості, інформативності.

 

 

  


Bezumtsi

Посібник «Теорія та практика психологічних тренінгів» присвячено тренінговим технологіям як одну з найпопулярніших напрямків сучасної психологічної практики. Висвітлено теоретико-методологічні підходи до визначення тренінгів, проаналізовано історію розвитку групового психологічного руху: Т-групи, тренінги сенситивності, терапевтичні групи, відмінності у структурі тренінгових і терапевтичних груп, психокорекційні групи, групи зустрічей (інкаунтер групи), балінтовські групи; тренінг як систематичне набуття знань, умінь, навичок і атитюдів, спрямоване на покращення виконання діяльності у певній галузі; соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку компетентності у спілкуванні. Практичний розділ присвячено рекомендаціям проведення різних тренінгів, зокрема, подолання горя, розв'язання конфліктів, профілактики емоційного вигорання і педагогічної компетентності.

 


Bezumtsi

Посібник «Психологія управління» складається з восьми розділів, у кожному з яких розглядається окрема тема, що міститься в програмі курсу «Психологія управління». У посібнику розглянуті загальні засади психології управління, особистість та її потенціал у системі управління, психологічні особливості діяльності керівника, методи мотивації персоналу, психологічні аспекти прийняття рішень, соціально-психологічні особливості управлінської діяльності та психологія управління поведінкою людини в організації. До кожного розділу посібника додаються запитання для самоконтролю, різноманітні завдання для самостійної роботи, а також списки рекомендованої літератури, скориставшись якою, студенти та студентки зможуть розширити межі свого пізнання.

 

 


Bezumtsi

У виданні «Групові форми роботи в системі психосоціальної допомоги дітям і сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій (досвід упровадження)» висвітлено широке коло питань, пов'язаних з організацією та здійсненням працівниками психологічної служби групової роботи з метою допомоги дітям та сім’ям, які зазнали травматичного досвіду внаслідок військових дій. Представлено три авторські корекційні програми: програму корекційно-розвивальних ігрових занять для молодших школярів, які отримали травматичний досвід; програму психокорекції емоційних переживань підлітків, які зазнали травматичного досвіду «Літній інтенсив»; програму соціально-психологічних тренінгів для відновлення психічних та фізичних ресурсів працівників психологічної служби.

 

 


Bezumtsi

Книжка «Словник мови тіла. Секрети невербальної комунікації» — це детальний посібник з невербальних сигналів, з якими ми найчастіше стикаємося в повсякденні.Вона складається з розділів, присвячених різним частинам тіла, і містить статті про понад чотириста найважливіших моделей поведінки, які автор зібрав за довгі роки спостережень.

 

Ви навчитеся розпізнавати справжні почуття вашого візаві за ледь помітними змінами в зіницях; дізнаєтеся, як губи можуть виражати побоювання або небажання ділитися інформацією; ознайомитеся з безліччю варіантів жестикулювання і значенням кожного з них, а також знайдете багато цікавих порад, які допоможуть вам «читати» людей довкола. Ви знову й знову звертатиметеся до «Словника мови тіла», щоб збагнути, що насправді має на увазі бос, зрозуміти, чи зацікавлений у вас потенційний романтичний партнер, і навчитися виявляти себе в найвигіднішому світлі.

 

 


Bezumtsi

Ми живемо в культурі, зацикленій на занадто оптимістичних очікуваннях. Із самого дитинства нам нав’язують нереалістичні ідеали, яких ми прагнемо досягти попри все: лише найвищі оцінки, досконала зовнішність, надсучасні ґаджети, найкрутіша робота, тільки екзотичні подорожі й не менш яскраві світлини в соцмережах. Постійно женучись за успіхом і щастям, ми намагаємося уникати будь-якого негативу. Однак негативний досвід, як переконує Марк Менсон, надзвичайно цінний: він звільняє нас від міражу щастя.

Книжка «Витончене мистецтво забивати на все. Нестандартний підхід до проблем» допоможе формувати реалістичні очікування, конструктивно сприймати негативний досвід та цілеспрямовано діяти у складних ситуаціях, не розпорошуючись на дрібниці.

 

 


Bezumtsi

Більшість порад зазвичай очевидні, але в цій важливій книжці немає місця банальності. Ви дізнаєтеся, що іноді корисно переривати й доводити людей до сліз, а також про те, як зволікання допомагає досягати успіху. Ретельно дібрані поради та несподівані історії Рогіта Бгарґави у книжці «Завжди їжте лівою рукою» спонукатимуть вас мислити прогресивно й допоможуть дійти висновку, що певні суперечливі моделі поведінки допомагають стати успішним у роботі й в особистому житті. Усім, хто будь-коли засмучувався, почувши очевидні чи загальні поради, і хоче чогось більшого й кориснішого, ця книжка стане в пригоді. Руйнуйте бар'єри, вирізняйтеся й вигідно позиціонуйте себе, адже тепер ви маєте безліч доступних ідей, якими можете скористатися негайно.

 

 


Bezumtsi

Як упоратися із занепокоєнням та депресією? Як припинити хвилюватися на порожньому місці й зняти напруження? Як навчитися жити з почуттям радості та внутрішньої гармонії? Про все це Андрій Курпатов розповідає у книзі «Щасливий за власним бажанням», яку він написав на прохання своїх пацієнтів. Однак ця книга буде корисна кожному читачеві, навіть тим, хто вважає, що цілком щасливий і не потребує порад психотерапевта. Кожен із 12 розділів книги містить докладний опис тієї чи тієї проблеми, здатної відчутно псувати ваше життя, й пропонує рецепти, які допоможуть упоратися з нею. Перевірені тисячами читачів, ці рецепти за умови їх правильного використання дійсно здатні змінити життя й зробити вас щасливим за власним бажанням, незалежно від зовнішніх обставин.

 

 


Bezumtsi

Навчально-методичний посібник включає в себе зміст навчальної дисципліни «Психотерапія», теоретичний матеріал щодо запропонованих тем, методичні рекомендації до їх вивчення, завдання та матеріали для роботи на заняттях і самостійної роботи.

 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Крос-культурні дослідження та проєкти» розкрито ключові особливості крос-культурної взаємодії з представниками різних типів культур та запропоновано відповідний методичний комплекс, що включає питання для обговорення на семінарських заняттях для закріплення набутих компетентностей, базовою яких є вміння долати міжкультурні бар'єри під час побудови відносин із зарубіжними партнерами через реалізацію міждисциплінарного підходу, заснованого на принципі єдності загальних закономірностей розвитку та конкретних норм їхнього прояву в культурі.

 

 

 


Bezumtsi

У книжці «Рідна моя Україна» наведено відомості про українські звичаї й обряди, повір’я, прикмети, символи, народні знання і творчість, про побут і працю українців, а також тексти пісень, народних усмішок, скоромовки, лічилки, прислів’я і приказки.

 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Посібник «Англійська мова» призначено для розвитку навичок читання науково-популярної літератури, а також уміння усного та письмового професійно спрямованого спілкування.

 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Українська мова для іноземців. Рівень А1» є першою частиною навчального комплексу для іноземних громадян, які бажають вивчати українську мову з метою подальшого навчання, стажування, працевлаштування, отримання громадянства України та складання сертифікаційного іспиту з україн­ської мови як іноземної.

Посібник призначено для вивчення української мови як іноземної на початковому рівні (згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти – рівень А1). Чітка структура посібника зумовлена його поділом на блоки за тематичним принципом. Зміст кожного заняття становлять теоретичний і практичний блок, комунікативна тема, клоуз-тести, тематичний словник тощо. З метою розвитку вмінь читання та аудіювання пропонуються короткі адаптовані тексти, які знайомлять іноземних студентів із найбільш уживаною лексикою сучасної української літературної мови.

 

 


Bezumtsi

Посібник «Українська мова для іноземців. Рівень А2» є другою частиною навчального комплексу для іноземних громадян, які бажають вивчати українську мову з метою подальшого навчання, стажування, працевлаштування, отримання громадянства України та складання сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної.

Опанування матеріалу посібника дозволить іноземцям оволодіти україн­ською мовою в межах комунікативних тем: «Моя країна», «Природа України», «Здоров’я», «Характер. Зовнішній вигляд», «Робота», ­«Послуги», «Готель», «Подорожі», «Дозвілля», «Українські свята» тощо.

Граматичні таблиці, матеріали для допитливих, діалоги, клоуз-тести ­роблять процес вивчення української мови легким, цікавим і творчим.

 

 

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Українська мова. Практичний правопис» містить теоретичний та практичний матеріал, а також завдання для тестового контролю знань з основних тем українського правопису. Всі завдання і вправи орієнтовано на подальше вдосконалення знань з української мови та сприяння розвитку загальної культури мовлення студентів.

 

 

 

 

Bezumtsi

«International Management: A Stakeholder Approach» applies a practical, engaging and real time approach to the evolving topics related to International Management. In thirteen chapters, the authors discuss the complexities managers must address when making decisions in a global marketplace, including the complexity of globalization; the external global environment; ethics and social responsibility; culture; communication; entry strategies; global strategies; management decision making; motivation; leadership and organizational change; and human resources.

 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Мета навчальної дисципліни «Стратегічне управління та управління змінами» полягає у розвитку системних знань та умінь щодо здійснення стратегічного управління на національному, регіональному та місцевому рівнях публічного управління, а також управління змінами на організаційному рівні.

 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

The new definition entails a paradigm shift from the traditional understanding and dealing with risks towards a more adaptable and iterative mitigation framework. With the everchanging landscape in serving the IDD population, Risk Management is a valuable tool to help us think through what might happen as we position ourselves to harness the present and embrace the future.

 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Аналіз господарської діяльності» висвітлено теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємства. Розкриваються питання аналізу діяльності підприємства в системі управління, видів аналізу господарської діяльності, інформаційного забезпечення та методичних прийомів аналізу господарської діяльності. Значна увага в посібнику приділяється висвітленню питань аналізу конкурентоспроможності виробничого підприємства, аналізу привабливості інвестицій.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Аналіз господарської діяльності» викладено теорію та практику комплексного аналізу господарської діяльності підприємства, які забезпечують формування загальних і фахових компетентностей фахівців нової генерації. Наведено сучасні методики аналізу з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду, зокрема конкурентний аналіз ринку, SWOT-аналіз середовища, аналіз господарського портфеля підприємства тощо. Для ефективного опрацювання матеріалу до основних теоретичних положень наведено міні-завдання, а наприкінці кожного розділу – питання для самоперевірки знань, типові завдання з розв’язками, коментарями і аналітичними висновками.

Важливими складовими підручника є: навчально-методичний комплекс з дисципліни «Аналіз господарської діяльності», предметний покажчик основних термінів і понять, який полегшує орієнтацію в тексті, а також бібліографічний список основної літератури.

 

 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Фундаментальний та технічний аналізи міжнародних ринків» викладено теоретичні концепції, зарубіжна та вітчизняна практика використання нових для України видів дослідження міжнародних ринків — фундаментального і технічного аналізів. Розкрито особливості проведення фундаментального аналізу на міжнародних фондових, валютних та товарних ринках. Значна увага приділена методам технічного аналізу, який сьогодні уже досить успішно використовують як потужні компанії, так і фізичні особи- трейдери, а саме: застосуванню графічних методів трендового аналізу ринку, «японських свічок», а також таких математичних методів аналізу як технічних індикаторів та осциляторів. Матеріали підручника допоможуть зрозуміти суть цього складного виду діяльності і підготувати вітчизняних аналітиків для фінансових компаній, інвестиційних та хеджевих фондів, банків, страхових компаній, пенсійних фондів, а також фізичних осіб-підприємців для ефективної роботи на міжнародних ринках у віддаленому доступі в мережі Інтернет.

 

 

 


Bezumtsi

У колективній монографії «Міжнародна економічна безпека України: теорія, методологія, практика» здійснено комплексне узагальнення формування окремих елементів міжнародної економічної безпеки України в умовах глобалізації світової економіки. Вдосконалено теоретико-методологічні засади оцінки рівня корпоративної безпеки підприємства та формування механізму забезпечення безпеки розвитку суб’єктів господарювання. Визначено елементи організаційно-економічного механізму забезпечення інтелектуальної безпеки Досліджено теоретико-методологічні аспекти інформаційної безпеки держави в умовах в сучасної євроінтеграції. Здійснено оцінку стану науково-технологічної безпеки України за її складовими з використанням методу динамічного аналізу. Проведений аналіз широкого кола показників рівня продовольчої безпеки.

 

 

 

 


Bezumtsi

Globalization is the growing interdependence of national economies – involving primarily customers, producers, suppliers and governments in different markets. Global marketing therefore reflects the trend of firms selling and distributing products and services in many countries around the world. It is associated with governments reducing trade and investment barriers, firms manufacturing in multiple countries and foreign firms increasingly competing in domestic markets.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Особливістю підручника «Міжнародні економічні відносини» є акцентування уваги на сучасних трендах розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин. Окрім розкриття сутності та змісту основних форм міжнародних економічних відносин в підручнику обгрунтовано появу та швидкий розвиток циркулярної економіки, що накладає свій відбиток на міжнародні економічні відносини. Значна увага приділена необхідності використання маркетингу, економічної дипломатії для формування іміджу країни на світовій арені. Грунтовно висвітлено питання цифровізації міжнародних економічних відносин. Обгрунтовано необхідність отримання soft skills (м’яких навичок) в умовах інклюзивного ринку світового господарства. Визначено, що міжнародні економічні відносини в 30-х рр. ХХІ ст. переживають період силового вирішення міжнародних проблем. Відповідно розглянуті питання міжнародних військових конфліктів та міжнародних торговельних війн, що обумовлюють «крихкість» існуючого світопорядку.

 

 

 

   

 


Bezumtsi

У підручнику «Міжнародна логістика» викладено теоретичні концепції, зарубіжна та вітчизняна практика міжнародної логістики, що включає інтегровані товарно-інформаційно-фінансові потоки підприємств, регіонів, країн, міжнародних інтеграційних утворень, глобалізованого світу загалом. Особлива увага приділена оптимізації руху матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, що виходять за межі національних економічних систем; забезпеченню ефективного формування і функціонування міжнародних логістичних систем, асоціацій та союзів; підвищення якості логістичного сервісу, в т.ч. транспортноекспедиційного обслуговування; підвищення конкурентоспроможності продукції національних виробників на міжнародному ринку за рахунок зниження логістичних витрат. Для України сьогодні надзвичайно важливо знайти своє місце у світовій та європейській транспортно-логістичній інтеграціях, а українському бізнесу успішно інтегруватися у глобальні ланцюги постачання цього надзвичайно динамічного виду бізнесу – міжнародної логістики. Матеріали підручника допоможуть зрозуміти суть цього складного виду діяльності і підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних конкурувати на міжнародних ринках з провайдерами глобальних логістичних мереж.

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Міжнародна логістика та глобальні ланцюги постачань» розглянуто історичні етапи розвитку логістики. Розкрито її сутність, теоретичні питання логістики, види, основні концепції правила, принципи йосновні функції, методологічний апарат та об'єкти логістичного управління.

Належну увагу приділено міжнародній логістиці, а також транспортнологістичній сфері. Весь матеріал викладено у структурно-логічних схемах, графіках, таблицях. Видання містить тестові завдання та контрольні запитання для самостійної роботи студентів, розв'язання яких сприятиме засвоєнню теоретичного матеріалу з курсу "Логістика", "Міжнародна логістика".

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Навчальний посібник підготовлений відповідно до робочої програми курсу «Бухгалтерський облік». У ньому розглядаються теоретичні основи бухгалтерського обліку, визначаються його сутність та прикладний зміст основних облікових категорій. Навчальний посібник містить практичний матеріал та завдання для самостійного опрацювання, які забезпечать набуття навичок та вмінь щодо застосовування на практиці основних методів, способів та засобів отримання, зберігання та обробки інформації; складання первинних документів і регістрів обліку; використання набутих знань з метою складання фінансової звітності.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У практикумі «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» наведені практичні завдання двох типів: рівневі тестові завдання (альтернативні тестові завдання; тестові завдання з множинним запитом; твердження з невідомою змінною; тестові завдання на відповідність) і ситуаційні завдання. Для зручності набуття практичних навичок дано визначення базових понять і категорій, наведено перелік питань для самоконтролю та рекомендованих джерел.

 

 

 


Bezumtsi

Висвітлено теоретичні та практичні аспекти дисципліни «Управлінський облік», які включають розділів, що містять стислий виклад основних питань розділу, глосарій до розділів, ключові терміни та поняття, ситуаційні приклади, контрольні питання і тестові завдання, висновки для засвоєння студентами основних положень дисципліни. Розроблено з урахуванням вимог до професійних компетенцій з управлінського обліку і орієнтований на удосконалення вмінь студентів.

 

 

 


Bezumtsi

Creativity is a crucial factor in business today and any manager without creative insights into a business cannot handle the multiple requirements of an increasingly adaptable customer base. Before we move on with that, we need to first give a proper meaning to the word “Creativity”, and then explain the difference between “Creativity” and “Innovation”, as these are the most interchangeably used, and easily mistaken terms. In the tutorial «Creative problem solving: tutorials point (simply easy learning)», we will discuss in detail about the benefits of Creative Problem Solving.

 

 

 

 


Bezumtsi

Книжка «Люби без ілюзій. Як звільнитися від токсичних стереотипів і побудувати здорові стосунки» присвячена саме ілюзіям, що перешкоджають побудові приємних і плідних стосунків. Авторка аналізує власний досвід та намагається розібратися, чи щось із накопичених людством знань і мудрості (а надто — немудрості) про жінок, чоловіків та їхні взаємини можна систематизувати, впорядкувати і практично використати для створення "єдинорога" наших часів — здорових стосунків.

 

 

 

 

 

  

 

Bezumtsi

Навчальний посібник «Європейський Союз у міжнародних відносинах» є продовженням серії наукових і навчально-методичних видань, що підготовлені колективом кафедрою міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До основи посібника покладені курси лекцій, що викладають його автори, зокрема з навчальних дисциплін "Міжнародні відносини та світова політика", "Європейський Союз у міжнародних відносинах", "Зовнішня політика ЄС".

 

 

 


Bezumtsi

The textbook «Forensic Medicine» briefly highlights both the history of forensic medicine and organization and arbitration principles of forensic medical examination. Forensic and medical thanatology issues as well as diagnostics of various environmental injuries and health conditions are scrutinized in view of current scientific advancements.

The data on lager radiation injuries and information on biological factor influence on the human body are introduced.

Peculiarities of examining the injured and accused parties and other persons are described according to the Criminal Code of Ukraine.

Current possibilities of forensic medical examination of material evidence are considered. Legal aspects of health care provision and legal responsibilities of physicians as health care providers for malpractice are provided according to the Criminal Code of Ukraine. All the chapters end with a list of questions for self-control. For students of higher medical educational establishments, as well as for internship doctors and beginners at forensic medical expert examination.

 

 

Bezumtsi

The seventh edition the book «Solid State Electronic Devices» benefits greatly from comments and suggestions provided by students and teachers of the first six editions. The book’s readers have generously provided comments which have been invaluable in developing the present version. We remain indebted to those persons mentioned in the Preface of the first six editions, who contributed so much to the development of the book. In particular, Nick Holonyak has been a source of continuing information and inspiration for all seven editions.

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» охоплено теми: комплексні числа, матриці, системи лінійних рівнянь, лінійна залежність та лінійна незалежність векторів, лінійні простори, евклідові простори, лінійні оператори, білінійні та квадратичні форми. Наводяться приклади понять та розв'язування задач. Для ґрунтовнішого засвоєння матеріалу в кінці кожного пункту розміщено контрольні питання та завдання.

 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Вища математика для економістів (опорний конспект лекцій та практикум)» подається теорія, приклади та задачі з основних розділів вищої математики – лінійної алгебри та аналітичної геометрії, векторної алгебри, теорії границь, диференціального та інтегрального числення функції однієї та багатьох змінних, диференціальних рівнянь. До кожної теми пропонуються систематизовані добірки задач для самостійного розв’язування, що мають тренувальний і контролюючий характер.

 

 

 


Bezumtsi

Посібник «Методи оптимізації та дослідження операцій» формує у студентів навички математичного моделювання задачами лінійної оптимізації. Студент зможе будувати лінійні моделі прикладних задач, розв'язувати задачі лінійного програмування симплекс-методом, модифікованим та двоїстим симплекс-методом, М-методом. Наведено індивідуальні розрахунково-графічні роботи та тести до всіх тем, які дозволяють закріпити отримані компетенції. Базується на дисциплінах "Дискретна математика", "Алгебра та геометрія".

 

 

 


Bezumtsi

Навчальне видання «Тепломасообмін» містить сім теоретичних тем, що охоплюють питання основних визначень, стаціонарної та нестаціонарної теплопровідності, конвекційного теплообміну, променевого та теплообміну за фазових переходів, особливостей теплового розрахунку теплообмінних апаратів, а також масообмінних процесів.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Газова динаміка» містить послідовний виклад короткого курсу лекцій з предмету «Газова динаміка» і написаний відповідно до чинної програми цієї дисципліни для студентів напряму «нафтогазових справа». Початок курсу присвячується деяким питанням математики, що полегшує подальший виклад матеріалу.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Біоорганічна хімія. Практикум» стисло викладено принципи будови й основні властивості тих біологічних сполук, що досліджуватимуться у поданих лабораторних роботах, які допоможуть студентам оволодіти основними методиками, працювати з хімічними реактивами й лабораторним обладнанням. 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Сучасні методи органічного синтезу» розглянуто найбільш вагомі для сучасного органічного синтезу перетворення. Представлений матеріал включає: уявлення про рівні окиснення органічних молекул, важливі способи трансформації функціональних груп, способи добування та використання металорганічних сполук, паладій-каталізовані реакції сполучення, генерування та реакційну здатність енолятів, теоретичні та практичні аспекти синхронних реакцій, а також методи побудови певних структурних фрагментів, зокрема, три-, чотири-, п'яти- та шестичленних карбоциклів.

 

 

 

Bezumtsi

The textbook «Medical Chemistry» outlines theoretical foundations of bioenergetics and kinetics of biochemical reactions, fundamental principles of chemical equilibrium; chemical properties and biological role of biogenic elements; structure of coordination complexes. Considerable attention is given to the theory of solutions and dissolution processes, as well as to importance of pH values for assessment of the acid-base state of blood and other biological fluids. Mechanisms of electrode potentials, surface phenomena, and their role in life of the organism are described. The textbook also describes classification and fundamental properties of dispersed systems and colloidal solutions; theoretical foundations of properties of macromolecular compounds, and their role in living organisms.

 


Bezumtsi

У підручнику «Біологічна і біоорганічна хімія» на основі сучасних засад теоретичної органічної хімії викладено будову, хімічні властивості та біологічну роль органічних сполук, які беруть участь у процесах метаболізму людини: низькомолекулярних біорегуляторів (вітамінів, гормонів, інших природних та синтетичних біологічно активних сполук, у тому числі деяких лікарських засобів і токсичних сполук) та біополімерів (вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот). Для студентів і викладачів медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти.

 

 

 

 


Bezumtsi

Bioethics is a new synthetic branch of knowledge, a philosophical branch of medicine which studies the ethical controversies brought about by advances in biology and medicine. The ethical evaluation of all kinds of professional activity is necessary for every doctor regardless of the specialty. The study guide «Bases of bioethics and biosafety» has been designed in order to improve the students’ self-training in Bioethics in an effort to implement the Bolonga System of education. It has been written according to Bioethics Syllabus for higher educational medical institutions approved by the Ministry of Healthcare of Ukraine. The purpose of the study guide is to help the students of higher medical educational establishments to study the basic principles of Bioethics and their use for ethical evaluation of problems concerning human rights, health and healthy lifestyle, environment, human reproduction, modem genetic technologies, end of life care, organ donation and transplantation, psychiatric and infectious diseases, biomedical researches, drugs adverse reactions, and substance abuse. In every case we have tried to show the different points of view and resolving of ethical dilemmas surrounding biomedical problems. We have cited many international documents connected with Bioethics, which reflect the cross-cultural processes in modem society and growing understanding of moral values applied to health care and biomedical science. The study guide contains illustrations which are directed on attraction of students’ attention to the basis of Bioethics. To illustrate this book we have used illustrations mainly from Internet search systems. Tests at the end of the chapters are intended for the control of knowledge obtained from the text during self-education.

 

 


Bezumtsi

The textbook «Basics of Medical Terminology» is intended to acquaint students with medical terminology and scientific vocabulary in order to obtain the knowledge of Greek, Latin, and English medical terminology and to review the material of professional matters. The aim of the book is to fill the need for applying obtained skills in further studying at higher medical educational institutions and at a future work-placing. The textbook helps students develop and train basic lexical and grammatical skills required for the effective performance during the Medical Licensing Examination STEP 1 and the exam in English as the part of State Qualification Examination.

 

 

 


Bezumtsi

The First South Asian adaptation builds on the past and looks to the future. There is an emphasis on active learning by making the clinical relevance of anatomy explicit.The language has been simplified to aid students who have studied in the vernacular. The original illustrations have been retained and few illustrations have been added. There are more figure numbers mentioned in the text to encourage students to refer to the illustrations while learning. The text «Grays Anatomy For Students» has been made more student friendly by adding generalizations, classifications and summaries. There are useful review materials at the beginning of the chapters which include digital resources for self-study.

 

 

 


Bezumtsi

Learn and master anatomy with ease, while having fun, through the unique approach of Netter's Anatomy Coloring Book, 2nd Edition. You can trace arteries, veins, and nerves through their courses and bifurcations...reinforce your understanding of muscle origins and insertions from multiple views and dissection layers...and develop a better understanding of the integration of individual organs in the workings of each body system throughout the human form. Whether you are taking an anatomy course or just curious about how the body works, let the art of Netter guide you!

 

 

 

 


Bezumtsi

The only anatomy atlas illustrated by physicians, Atlas of Human Anatomy, 7th edition, brings you world-renowned, exquisitely clear views of the human body with a clinical perspective.

 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Known for its clear presentation style, single-author voice, and focus on content most relevant to clinical and pre-clinical students, Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 14th Edition, employs a distinctive format to ensure maximum learning and retention of complex concepts. A larger font size emphasizes core information, while supporting information, including clinical examples, are detailed in smaller font and highlighted in pale blue – making it easy to quickly skim the essential text or pursue more in-depth study. This two-tone approach, along with other outstanding features, makes this bestselling text a favorite of students worldwide.

 

 

 


Bezumtsi

У пропонованому підручнику «Фізіологія людини» матеріал викладено на основі структурно-функціонального взаємозв’язку клітин, органів і систем організму як єдиного цілого. Це дає змогу сформувати більш точне уявлення про взаємозв’язок функцій окремих органів.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Підручник «Громадське здоров'я у практиці сімейного лікаря» складається із 5 розділів, які присвячені основам загальної практики і лікуванню захворювань окремих органів і систем. Розділи написані відповідно до принципів доказової медицини.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

The study guide «General Epidemiology» was prepared according to the typical syllabus for Epidemiology with due account of the qualification description and standards of training on the basis of regulatory and binding documents of the Ministry of Health of Ukraine. The book sets out in concise detail the fundamentals of general epidemiology and approaches to prevention of epidemiological complications, protection of the population and territory from the spread of infectious diseases.

 

 

 


Bezumtsi

The textbook «Radiology» covers the basics of diagnostic and therapeutic radiology. The main part explains the physical nature of the diagnostic radiology techniques, provides information on radiological anatomy, imaging techniques of organs and systems, diagnostic radiology of major diseases of the human body. The second part of the material aims at the basics of using ionizing radiation for therapeutic purposes.

Materials for independent learning and practical skills acquisition, control questions for independent learning, schemes for the explanation of radiological images, and references for further reading are provided at the end of each chapter. The material is supplemented with illustrations, diagrams and tables to enrich the information content.

 


Bezumtsi

Підручник «Анестезіологія та інтенсивна терапія» розроблено відповідно до нової навчальної програми. Курс анестезіології та інтенсивної терапії закладає основи вивчення студентами невідкладних станів, при яких застосовують методи знеболювання й інтенсивної терапії. Опанування цих дисциплін інтегрується з вивченням внутрішньої медицини, педіатрії, фармакології, оскільки грунтується на набутті знань з клінічної фізіології дихальної, серцево-судинної систем, печінки, нирок тощо. У останніх нових виданнях автори осучаснили деякі розділи підручника з урахуванням суттєвих змін, що відбулися за останні роки в медичній галузі. Згідно з новою програмою, у підручник уведено розділ "Сепсис, раціональна антибіотикотерапія".

 

 


Bezumtsi

«Essential Surgery» is a comprehensive and highly illustrated textbook suitable for both clinical medical students as well junior surgical trainees, preparing for postgraduate qualifications surgery in such as the MRCS. The book is ideal for modern clinical courses as well as being a practical manual for readers at more advanced levels.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У посібнику «Патоморфологія (спеціальна патоморфологія)» коротко подано характеристику морфологічних проявів окремих патологічних процесів на тканинному, органному і системному рівнях. Структура і характер викладу навчального матеріалу в посібнику відповідають сучасним вимогам до освітнього процесу, орієнтованого на європейські стандарти якості підготовки у медичних закладах вищої освіти та розвиток в студентів практичних вмінь та навичок самостійної роботи. Стисла подача матеріалу, його унаочнення рисунками, що ілюструють розвиток патологічного процесу на макро- та мікроскопічному рівнях, використання таблиць сприятимуть ефективнішому сприйняттю і засвоєнню матеріалу з патоморфології та формуванню в майбутніх лікарів комплексу відповідних професійних компетентностей.

 

 


Bezumtsi

The seventh edition of the renowned Textbook of Pathology, by Harsh Mohan, has been fully revised to provide the most up to date information on the latest developments in the field. Divided into three sections – General Pathology, Haematology and Lymphoreticular Tissues, and Systemic Pathology – the new edition covers numerous diseases, their causes, mechanisms, pathophysiology, classification, morphology, and clinical aspects. Each topic concludes with a summary of key points and features illustrative images, diagrams and tables. Most chapters include a clinical case related to the topic, presenting its history and findings, finishing with important questions which are answered in the Appendix section.

 

 

 


Bezumtsi

The textbook «Pathophysiology» is prepared by a team of staff at higher educational establishments and academic research institutions of Ukraine, who are recognized experts in various aspects of pathophysiology that gives reason this basic textbook to be national. It is recommended for English-speaking students of higher medical educational establishments. The textbook can be useful for teachers and physicians of all specialties.

 

 

 

 


Bezumtsi

The textbook «Internal Medicine» describes modern data on epidemiology, the concept of etiology and pathogenesis, clinical features, diagnostics, treatment and prevention of diseases of internal organs.

This book combining European experience with current management and healthcare recommendations, adapted to the credit-module system and the principles of evidence-based medicine, is a modern highly informative, professionally oriented publication.

For students, interns, residents, doctor-cadets of higher medical educational establishments, physicians, specialists of secondary and tertiary medical care.

 

 

 


Bezumtsi

Посібник «Основи внутрішньої медицини» написано відповідно до Типової навчальної програми та вимог Болонського процесу у вищих медичних навчальних закладах. Він містить навчальні матеріали для аудиторної роботи на практичних заняттях з предмета "Внутрішня медицина" і складається із 2 модулів, які логічно об'єднані за змістом навчальної програми. Кожний модуль структурований на 4 змістових модулі, нормовані в залікових кре­дитах ЕСТБ. Модуль 1 з основ внутрішньої медицини (для студентів IV курсу) включає основи діагности­ки, лікування та профілактики найбільш розповсюджених гастроентерологічних, ендокринологічних, пуль- монологічних та гематологічних захворювань. Модуль 2 (для студентів V курсу) - основи діагностики, лікування та профілактики основних кардіологічних, ревматологічних, нефрологічних захворювань та загальні питання внутрішньої медицини.

Теоретичний матеріал до кожного заняття подано як структурно-логічну схему теми у вигляді мето­дичних вказівок, що включає етіологію, патогенез, клініку, діагностику, зразки формулювання діагнозу, лікування та профілактику захворювань внутрішніх органів. Завершуються модулі тестовими завдання­ми та ситуаційними задачами з еталонами відповідей.

 


Bezumtsi

Головна особливість підручника «Urology» полягає в тому, що він є першим базовим підручником з навчальної дисципліни "Урологія", який підготовлений відповідно до затвердженої МОЗ України сучасної кредитно-модульної системи в рамках 90-годинної програми викладання на четвертому курсі за спеціальностями "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медико-профілактична справа" та 45-годинної — за спеціальністю "Медична психологія".

 

 

 

 


Bezumtsi

The study guide «Neurosurgery» is compiled in accordance with the curriculum in neurosurgery. The basics of diagnosis and treatment of patients with the most common neurological diseases of the brain and spinal cord, spine and its structures, peripheral nerves are highlighted. The publication uses modern European and American protocols for the management of such patients. Each section contains a list of recommended reading.

 

 

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Інфекційні хвороби» викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено новим хворобам: коронавірусній (COVID-19) і віспі мавп, а також тим захворюванням, які трапляються на території України, хворобам, що загрожують світовій безпеці і підлягають регуляції Міжнародними медико-санітарними правилами 2005 року, інфекційним і паразитарним хворобам, які можуть бути завезені на територію нашої країни і є предметом медицини подорожей і тропічної медицини. Висвітлено загальні питання інфектології, принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностики, лікування і профілактики, у тому числі імунопрофілактики.

 

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Акушерство і гінекологія. Акушерство» описано сучасні досягнення вітчизняної та світової акушерської науки, розглянуто фізіологічні аспекти вагітності та пологів, основні чинники етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики захворювань під час вагітності, пологів та післяпологового періоду.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Акушерство і гінекологія. Гінекологія»  використано директивні матеріали МОЗ України "Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні" і "Про затвердження клінічних протоколів", висвітлено сучасні методи діагностики та лікування гінекологічних хворих.

Кожний підрозділ містить тестові завдання та ситуаційні задачі з відповідями для самостійної перевірки знань студентами. Наприкінці кожного підрозділу наведено перелік практичних навичок, якими повинен володіти студент.

 

 

 


Bezumtsi

First published in 1919 as 'Diseases of Women', Gynaecology by Ten Teachers is well established as a concise, yet comprehensive, guide. The twentieth edition has been thoroughly updated by a new team of 'teachers', integrating clinical material with the latest scientific developments that underpin patient care. Each chapter is highly structured, with learning objectives, definitions, aetiology, clinical features, investigations, treatments, case histories and key point summaries and additional reading where appropriate. New themes for this edition include 'professionalism' and 'global health' and information specific to both areas is threaded throughout the text.

 

 

 


Bezumtsi

Improvement of the quality of training the students of higher medical education establishments is connected with the improvement of forms and methods of teaching subjects, as well as the introduction of the latest achievements of modern forms, learning the high standard and control of the level of knowledge.

The materials presented in this textbook are based on the program of studying the subject «Obstetrics and Gynecology» on the position of evidence-based medicine and the transition to the Bologna Process. Each unit contains test tasks and clinical cases with answers to check up the students’ know­ledge.

At the end of each subunit there is the list of practical skills that the students should master.

 

 

Bezumtsi

Learn the VR ecosystem and begin building high quality VR apps without needing to learn how to code.

The book «Unreal for Mobile and Standalone VR. Create Professional VR Apps Without Coding» covers the unique use cases and challenges for mobile and standalone VR.

Build your own VR projects and learn how to troubleshoot performance issues.

 

 

 

 


Bezumtsi

The book «Analog Electronics Applications. Fundamentals of Desing and Analysis» starts by examining an electronic system as a top-down approach to provide opportunity for the learner to acquire an understanding of what is globally required from electronics systems. Students may not be asked to achieve complete design projects in their early years of study, but it is worthwhile to encourage an understanding of the nature of global tasks required in analyzing a complete electronic system. This book includes in Chapter 1, a top-down approach to look at some methodologies used for electronic system design indicating the usefulness of embracing a methodical, rational method.

 

 

 


Bezumtsi

Дисципліна «Об'єктно-орієнтоване програмування» вивчається після курсу «Алгоритмізація та програмування», цією дисципліною продовжується цикл предметів, що стосуються програмування та розробки програмного забезпечення. В посібнику «Об'єктно-орієнтоване програмування» містяться теоретичні відомості, приклади, методичні вказівки з їх розв'язування, питання і завдання з контролю знань.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Збірник містить наукові праці учасників VII Міжнародної науково практичної конференції «Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво», що складаються з узагальнених матеріалів науково-дослідних робіт науковців різних галузей виробництв та наукових закладів України. У збірнику висвітлюються актуальні питання спеціальної хімічної технології і виробництва боєприпасів, утилізації відходів виробництв різних галузей, енергозбереження, моделювання технологічних процесів, соціально економічні аспекти виробництва та природокористування в умовах війни. Збірник корисний робітникам хімічної промисловості, науковим співробітникам, аспірантам і студентам спеціальностей хіміко-технологічного та соціально-економічного профілів, фахівцям інформаційних технологій виробництва.

 

 


Bezumtsi

This book «Learning React»  is for developers who want to learn the React library while learning the latest techniques currently emerging in the JavaScript language. This is an exciting time to be a JavaScript developer. The ecosystem is exploding with new tools, syntax, and best practices that promise to solve many of our development problems. Our aim with this book is to organize these techniques so you can get to work with React right away. We’ll get into state management, React Router, testing, and server rendering, so we promise not to introduce only the basics and then throw you to the wolves.

This book does not assume any knowledge of React at all. We’ll introduce all of React’s basics from scratch. Similarly, we won’t assume that you’ve worked with the latest JavaScript syntax. This will be introduced in Chapter 2 as a foundation for the rest of the chapters.

You’ll be better prepared for the contents of the book if you’re comfortable with HTML, CSS, and JavaScript. It’s almost always best to be comfortable with these big three before diving into a JavaScript library.

 

 


Bezumtsi

Developing applications for the Android mobile operating system can seem daunting, particularly if it requires learning a new programming language: Kotlin, now Android`s official development language. With this practical book «Programming Android with Kotlin», Android developers will learn how to make the transition from Java to Kotlin, including how Kotlin provides a true advantage for gaining control over asynchronous computations.

 

 

 

 


Bezumtsi

В посібнику «Інженерія програмного забезпечення» надано систематичний виклад принципів, моделей, методів і метрик, які використовуються в інженерному циклі створення складних програмних систем. Викладено основи як класичних, так і гнучких методів розробки, розглянуто питання менеджменту класичних і гнучких програмних проектів. Велика увага приділена останнім науковим та практичним досягненям, що характеризують динаміку розвитку галузі. Як програмні засоби. що підтримуються цілісний процес розробки ПЗ, розглядається технологія компанії Microsoft - Visual Studio Team Systems (VSTS) з акцентом на Team Foundation Server (TFS).

 

 


Bezumtsi

Книжка «Head First. Програмування на JavaScript. Легкий для сприйняття довідник» познайомить вас з особливостями JavaScript — основної мови програмування Все­світньої мережі, що дозволяє визначати розширену поведінку на вебсторінках. Ви отримаєте глибоке розуміння того, як працює ця чудова мова, назавжди забудете про сухі, нудні, статичні сторінки, що просто займають місце на екрані, навчитеся взаємодіяти з користувачами, реагувати на події, отримувати і використовувати дані з Інтернету, виводити графіку та багато іншого. І все це дозволить вам перейти від основ до найцікавіших концепцій сучасного комп’ютерного програмування і розв’язання проблем експертного рівня.

Як і завжди у книжках від Head First, матеріал викладений у цікавій, розважальній та дуже змістовній формі. Це по-справжньому серйозний посібник — та, однак, його легко і приємно читати і вивчати.

 

 


Bezumtsi

У книжці «Пришвидшений курс Python. Практичний, проєктно-орієнтований вступ до програмування» ви розглянете фундаментальні поняття програмування — змінні, списки, класи, цикли та інші, — й навчитеся писати чистий код за допомогою вправ до кожної теми. Ви також дізнаєтеся, як зробити програми інтерактивними та як безпечно тестувати код. А ще ознайомитеся із трьома чималими проєктами, у яких зможете застосувати нові знання на практиці: «Космічні прибульці», гра на кшталт старих аркад; візуалізації даних з використанням спеціальних бібліотек Python; простий вебзастосунок, який можна вивантажити в мережу. Якщо ви справді хочете зрозуміти програмування, то «Пришвидшений курс Python» допоможе вам швидко перейти до реальних програм. Навіщо чекати? На старт, увага і... кодуймо!

 

 


Bezumtsi

Посібник «Програмування в PYTHON. Теорія і практика» присвячено мові програмування PYTHON. У ньому розглядається широке коло тем, в тому числі принципи створення програм, робота з даними, керуючі інструкції, базові оператори, обговорюються принципи об’єктно-орієнтованого програмування. Також читач дізнається про оброблення помилок, реалізацію потоків, створення програм з графічним інтерфейсом.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Посібник «Машинне навчання з використанням мікрокомп'ютерів» містить практичні приклади, які дають змогу вивчити основи фреймворку TensorFlow і його застосування в реальних конструкціях на мікрокомп’ютерах.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Роман Шухевич — Головний командир УПА в 1943-1950 роках. Він є не лише видатною постаттю в історії боротьби за українську незалежність, а й яскравим представником справжньої української еліти: походив з авторитетної родини, блискуче освічений, серйозно займався спортом, музикою, зрештою, став успішним бізнесменом. Роман Шухевич був принциповим ворогом "червоної імперії". Гнучкий тактик і проникливий стратег, він робив те, що лише зараз, в умовах російської агресії проти України, стало очевидним багатьом. Книжка «Роман Шухевич. Життя легенди» крок за кроком простежує наповнене драматичними подіями життя Романа Шухевича, відкриваючи для нас передусім надзвичайно цікаву й потужну Особистість.

 

 


Bezumtsi

«Неймовірний Київ» Лади Лузіної дарує нам можливість побачити Місто очима письменниці. Авторка намагалася відокремити вигадки від реальності. Але дивна особливість Міста в тому, що реальні київські історії на перевірку часто виявляються ще більш неймовірними і містичними, ніж вигадані легенди, а легенди завжди виростають з реальних історій.

Прогулянка до знаменитих будинків з привидами, пошуки відповідей на загадки Софії Київської, розгадування таємниць Андріївської церкви, подорожі в пошуках Києва за межами Міста розкриє читачеві неймовірний, фантастичний Київ Лади Лузіної.

В книгу також увійшла новела «Диявол на пенсії».

 

 


Bezumtsi

Книга «Леонід Кучма: прем'єр-реформатор» про гостру трансформаційну кризу в Україні на початку 1990-х років, про роль уряду та прем'єр-міністра Л. Кучми у боротьбі з кризою та здійсненні ринкових реформ у складних умовах політичної поляризації парламенту, політикуму та суспільства.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Історія — це не просто хронологія подій, а ще й джерело уроків з різноманітних царин життя, якими ми нині можемо скористатися. У ґрунтовній і водночас простій для сприйняття книжці «Уроки історії. Огляд історії людства як продукту людського досвіду» Вілл та Аріель Дюрант передають читачеві накопичені за чотири десятиліття роботи над «Історією цивілізації» знання й досвід. Книжку побудовано не за часовими періодами, а за тематикою: біологія, характер, мораль, релігія, економіка, соціальні процеси, врядування, війна, прогрес та занепад з погляду історії. Ви дізнаєтеся, чого ми вже навчилися, яку цінну науку дали нам наші предки та який внесок ми можемо здійснити в цей процес. Це не підручник з історії, сповнений сухих фактів, а радше аналіз людських надбань, що стимулює до подальшого розвитку.

 

 


Bezumtsi

Тема історичної пам'яті актуальна повсякчас, хай би про які націю, етнос чи державу йшлося. Нерозв'язані гострі питання спільного минулого України та Польщі сьогодні заважають обом країнам без спотикань здійснювати поступ на шляху примирення. Під обкладинкою цієї книжки ви знайдете факти, результати досліджень та міркувань провідних спеціалістів із проблем українсько-польських відносин. Автори статей, зібраних завдяки науково-популярному виданню «історична правда», спробували висвітлити правду про суперечливі події XX століття в історії двох народів. Книжка «Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому ХХ століті» стане в пригоді всім, хто хоче зрозуміти, чому минуле розділяє українців та поляків і чому наші народи обов'язково домовляться про завершення «війни двох правд».

 

 


Bezumtsi

В унікальному виданні «Козацькі полководці. Шаблями писаний літопис» подано історико­літературні есе про відомих, маловідомих або й зовсім невідомих широкому загалу військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну й водночас славну історію нашої Вітчизни. Характерною ознакою цих есе є те, що автор відходить від традиційних «виразно класових», а отже, упереджених оцінок діянь багатьох українських полководців. Об’єктивно аналізуючи військову та політичну ситуації, у яких їм доводилося діяти, він нерідко вступає в полеміку з деякими істориками, знімаючи з українських лицарів давнє тавро «зрадників», «відступників», відкидаючи неприпустимий тон зверхності, оцінюючи роль у нашій історії окремих її постатей.

 

 


Bezumtsi

До цього часу навколо імені Степана Бандери - лідера Організації українських націоналістів (ОУН) - точаться запеклі суперечки: дехто вважає його посібником гітлерівців і співучасником нацистських злочинів, дехто - патріотом України і борцем за її незалежність. Одне слово, погляди украй полярні. Якою ж була ця людина, якими шляхами прийшла вона до українського націоналізму? Настав час подивитися на особистість об’єктивно на сторінках книги «Степан Бадера».

 

 

 

 

Bezumtsi

Що таке роботи? Навіщо вони потрібні? Як обмінюються інформацією, чим «харчуються»? Роботи пройшли довгу дорогу від механізмів на пружинках до штучного інтелекту. І з кожним днем їх в нашому житті стає все більше.

Книга «Роботи» познайомить вас з дивовижними помічниками людей і розповість про них те, що необхідно знати кожній сучасній людині.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Як працює мозок – питання чи не найцікавіше, але не до кінця розгадане наукою. Мозок визначає нашу індивідуальність, дає змогу розуміти одне одного, опановуючи навколишній світ. Мозок керує всіма органами тіла й виконує безліч інших справ! Словом, ми – це наш мозок. Уже через це книжка «Що в моїй голові? Книжка, яка пояснює все про мозок» варта, щоб її прочитати!

Просто і з гумором автори говорять про складні речі: штучний інтелект, функціональну магнітно-резонансну томографію, передавання нейронами електричних імпульсів… А ще читачам буде цікаво дізнатись: хто і як керує мною: я чи мозок? чи можна виміряти інтелект? чи можна обдурити мозок? навіщо потрібен сон та яка його важливість для мозку?

 


Bezumtsi

Книга «Думай сам! 10 крутезних способів навчити дитину мислити критично» має на меті допомогти батькам поступово та ненав’язливо ввести дитину в сучасний інформаційний світ, простими вправами підготувати її, створити основу для розвитку та навчання.

Цей унікальний посібник створено мамами, які мають на двох шестеро дітей. Обидві мами понад 20 років працюють із дітьми дошкільного віку, безперервно навчаються самі й навчають тисячі педагогів України методів та прийомів роботи із сучасними дошкільниками. Вони уподобали методи навчання дітей через ігри й залюбки діляться своїми творчими знахідками з батьками та педагогами.

 

 


Bezumtsi

Книга «Космос» серії "Моя перша енциклопедія" познайомить дитину зі світом космосу. Вона дізнається, що таке зірки та галактики, комети та астроїди, які планети входять до Сонячної системи, як люди мріяли підкорити космос і втілили свою мрію.

 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Ваш малюк цікавиться тваринами і тому в нього безліч запитань? Відкрийте разом із дитиною енциклопедію в картинках «Тварини» і дізнайтеся, які тварини де живуть і чим небезпечні дикі звірі, чи вміють наші менші брати говорити і які в них дитинчата. Помандруйте на північ, а потім на південь, погуляйте джунглями і не забудьте помилуватися чудовим підводним світом! А ще навчіться читати по слідах тварин та пограйте з веселою абеткою. Відтепер ви знаєте відповіді майже на всі запитання вашого малюка.

 

 

 


Bezumtsi

Книги серії «Моя перша енциклопедія» — найкращі друзі та помічники вихователів дитячого садочка, батьків, бабусь і дідусів і, звичайно, маленьких чомучок. Адже тут знайдуться точні відповіді на запитання найдопитливіших дітей, чудові ілюстрації та цікаві завдання! Вашій увазі пропонуємо книгу цієї серії – «Дивовижні тварини».

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Ці незвичайні книжки-іграшки запрошують малюка пограти у фокусника-чарівника. Гортаючи сторінки книги «Робот перетворюється. Оберни! Що вийшло?» варто лише сказати чарівні слова та обернути картинку, і злюка-принцеса перетвориться на красуню-троянду, млин — на пароплав, а кошик з фруктами — на черепашку.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Люди з усього світу обожнюють жахливі історії, які можуть полоскотати нерви. Тому на сторінках книжки «У світі пригод і жахів» на своїх читачів чатують герої дванадцяти найвидатніших творів пригодницької літератури: Франкенштайн, Дракула, собака Баскервілів, Доріан Ґрей, мумії, вовкулаки, привиди, доктор Джекіл і містер Гайд... Герої страшних і загадкових пригод оживають завдяки яскравим ілюстраціям, які зроблять читання ще захопливішим. Ласкаво просимо до світу пригод і жахів!

 

 

 

 


Bezumtsi

Багато разів на день ми стикаємось із дилемою: робити щось або ні. Ми замислюємось над тим, прибирати за своїм собакою або ні, казати правду про похід у кіно чи ні і таке інше. Як треба вчиняти, не завжди легко зрозуміти. Книжка «Що б ти зробив...» допоможе тобі зробити правильний вибір. Будемо практикуватися в рішенні щоденних проблем!

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Книжки серії «100 відповідей на запитання «Чому?» допоможуть батькам задовольнити маленького чомучку. Вони містять відповіді на багато запитань у простій захопливій формі. Саме за їх допомогою можна пояснити дитині навіть складні речі простими словами, зацікавити дитину до пізнання навколишнього світу.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

З давніх-давен батьки, бабусі й дідусі розповідали дітям казки, передаючи з ними народну мудрість, що по крупинці збиралася та дбайливо зберігалася нашими предками. Частина цієї багатовікової спадщини міститься в книжці «Українські народні казки».

Цікаві та повчальні казки, ілюстровані яскравими барвистими малюнками, розкриють перед дитиною дивовижний казковий світ, сповнений чарів і таємниць.

 

 

 

 


Bezumtsi

Із повної мізків книжки дитина довідається про те, як влаштовано людський мозок, як він керує тілом, що відбувається з ним під час сну. Є тут і більш каверзні запитання. Наприклад, чи мають рослини мізки? Яким був мозок у тиранозавра? У видатних учених мозок більший, ніж у звичайних людей? Чи може штучний інтелект замінити людський мозок? Автор книги «Ця книжка повна мізків» не просто дає нам потрібні відповіді, а й пропонує, як справжнім ученим, багато тверджень перевірити на собі!

 

 

 

 

 

Bezumtsi

«Портрет Доріана Ґрея» — це вишукана історія вродливого маєтного одвічного парубка, який кохався в розкошах і красі, сповідуючи філософію гедонізму й живучи виключно заради насолод. Однак душевна рана і життєва драма не оминули цього самовпевненого красеня. Тож тікати від душевних мук і страждань він мусив у заміські маєтки з пишними наїдками, опіумні притони на околицях міста, сумнівні квартали з вуличними дівицями й гаяти життя в компанії самозакоханих денді, які намагалися в усьому наслідувати свого кумира — Доріана. Роман є одним із засадничих взірців декаданської прози fin de siecle поряд із текстами «Навпаки» Жоріса-Карла Гюїсманса, «Насолода» Габріеле д’Аннунціо, «Страждання князя Штерненгоха» Ладислава Кліма. Текст подано за машинописом 1891 року із означенням місць і розділів, які автор додав до остаточної редакції тексту, а також наведенням тих фрагментів, які він видалив або ж замінив.

 

 


Bezumtsi

1947 рік. 1967 рік. 1987 рік. Три історії кохання в різні проміжки часу. Незмінними залишаються головні герої, які народилися в один день. І хай би в який час вони зустрілися, їм двадцять і вони до нестями закохуються одне в одного. Та неминуче щось стає на заваді їхньому щастю: класові розбіжності, соціальні ролі, амбіції. Тож їм доводиться обирати між обов’язками та почуттями, кар’єрою та стосунками, мріями та реальністю. Що двадцять років світ змінюється, тому стосунки щораз розвиваються по-іншому, непередбачувано. «Час кохання» – це захоплива ностальгічна історія про політику, фемінізм, вільні стосунки та запаморочливе кохання, яке всупереч обставинам розквітає знову і знову.

 

 

 


Bezumtsi

У світі існує безліч дверей. Та лише одні ведуть до чарівної країни Нарнії, де панує магія, мешкають фавни, гноми, кентаври, а звичайні тварини здатні розмовляти наче люди. І саме ці двері випадково знаходить четвірка дітлахів у звичайній платтяній шафі. Пітеру, Сьюзан, Едмунду і Люсі судилося виконати древнє пророцтво: стати королями Нарнії та разом із величним левом Асланом й добрими мешканцями Нарнії врятувати прекрасну країну від довічного льодового полону, у який її закувала підступна Біла Відьма.

«Хроніки Нарнії» – найвідоміший твір класика англійської літератури Клайва Льюїса, підкорив серця дітей і дорослих усього світу. Його перекладено більше ніж 30 мовами.

 

 


Bezumtsi

Кайя все життя спостерігає за безкраїми луками на узбережжі — маршами. Вона самотня посеред цієї дикої природи, їй доводиться в усьому покладатися лише на себе. З-поміж рідних у неї залишився тільки батько, але йому байдуже до доньки. Побоюючись, що її знов покинуть, Кайя не підпускає до себе нікого й ховається від проблем, як це роблять раки, за якими вона любить спостерігати. Та на все свій час, і одного разу дівчина усвідомлює, що ладна розділити з кимось свій закритий від сторонніх очей світ. «Там, де співають раки» — це роман про вихід із зони комфорту, пошук однодумців і дорослішання без втрати власної особистості, хай би якої думки про це було оточення.

 

 

 


Bezumtsi

Генеральний директор Міжнародного аеропорту Лінкольна Мел Бейкерсфелд і не помітив, як увійшов у круте життєве піке. Негаразди вдома підсилилися негараздами на роботі: «Боїнг-707» застряг на одній зі злітних смуг. Тим часом Рейс Два «Транс Америка» починає набирати пасажирів. Пілот навіть не підозрює, що єдиною смугою для посадки є саме заблокована «Боїнгом». Але все це абсолютно нічого не важить, коли до аеропорту заходить чоловік, що запланував підірвати себе в одному з рейсів. Він уже поклав вибухівку до своєї валізки, він уже на борту літака…

Несподівані повороти сюжету, яскраві персонажі. «Аеропорт» є одночасно реалістичним зображенням «авіаційних» буднів і захопливим, гостросюжетним романом про людські стосунки.

 

 


Bezumtsi

Що може відбутися в найдорожчому п’ятизірковому готелі Нового Орлеана протягом 5 днів? Наприклад, зміна власника і керівництва, пограбування, спроба згвалтування та підкупу, скандал на грунті расової приналежності й безліч любовних інтриг. Менеджеру готелю Пітеру Мак-Дермотту доводиться залагоджувати не лише негаразди у власному житті, а й уміло жонглювати побажаннями всіх гостей без винятку. Адже й від нього також залежить, чи залишиться готель незалежним або ж увійде до мережі великої корпорації…

«Готель» – це історія, в якій є все: кохання й зневага, крадіжки й приховування злочину, зразковий сервіс і корупція, гідність і расова дискримінація, жадоба наживи й безкорисливість…

 

 


Bezumtsi

Адам Перший, лідер Божих Садівників, провістив Безводний Потоп, Божу кару, що має знищити людство. Разом зі своїми прибічниками він з останніх сил намагається врятувати цей приречений світ. Тут панує Корпорація, облаштовують свої ниці оборудки безпринципні КорпБеКошники та корумпована влада, розквітає буйним цвітом генна інженерія, а природа й навіть сама людина стає конструктором, у якому заввиграшки можна змінити будь-яку деталь. Цей світ надто самовпевнений...

І от пророцтво збулося. Серед тих небагатьох, хто вижив після катастрофи, дві жінки — Рен, молода танцівниця закритого елітного клубу, і Тобі, одна з Божих Садівниць. А чи врятувалися інші? Друзі, рідні, кохані? І що, як загибель не гірша за перспективу життя у світі після Потопу? Кожен шукає і знаходить свої відповіді.

Роман «Рік потопу» визнаний одним із кращих творів Етвуд, авторки культової «Оповіді служниці».

 

 


Bezumtsi

Судовий антрополог Девід Гантер утратив дружину і дочку. Покинувши роботу, він переїздить до містечка Менем та влаштовується на посаду терапевта. Ніхто з нових знайомих і гадки не має про минуле Девіда. Здається, його життя потихеньку повертається у спокійне русло. Поки місцеві хлопці не знаходять на болоті тіло вбитої жінки. Згодом зникає ще одна жінка, а за кілька днів знаходять і її понівечене тіло. Схоже, в Менемі з’явився серійний убивця. У містечку наростає тривога. Мешканці підозрюють одне одного у скоєному. Девід не може стояти осторонь та втягується в розслідування. До того ж остання зникла - нова знайома Девіда.

Книга «Хімія смерті. Перше розслідування» – це захоплива кримінальна історія, яка тримає в напрузі до самого кінця.

 

 

 


Bezumtsi

Крістофер і Ханна — щасливі у шлюбі хірург і медсестра з ідеальним життям. Не вистачає лише дитини. Коли Джейні, покинута шестирічна дівчинка, з'являється в їхній лікарні, Крістофер миттєво заприязнюється з нею і переконує Ханну, що їм варто вдочерити малючку. Щоправда, Джейні — не звичайна дитина, і її психіка виявляється набагато складнішою, ніж думали її нові батьки. Джейні страшенно віддана Крістоферу, але поводиться дедалі тривожніше, спрямовуючи свою лють на Ханну. Не маючи змоги налагодити стосунків із Джейні, Ханна знесилюється і не знає, як собі зарадити, а Крістофер відмовляється бачити справжню природу Джейні й ловиться на її вудку. Що може статися з благополучною парою, коли весь усесвіт розпадається через якусь невинну дитину? Чи може маленька дівчинка бути всесвітнім злом? І чи дадуть усьому раду дорослі, у яких до того ж нарешті може народитися власна дитина?

«Ідеальна дитина» – це захоплива драма, яка виводить читача на межу емоційного напруження та моральних дилем.

 

 

 


Bezumtsi

Шість років тому раптова сварка поклала край дружбі Дафни і Дрю. Відтоді подруги припинили спілкуватися. Аж раптом Дрю звертається до Дафни з проханням бути подружкою нареченої на її шикарному весіллі влітку. Дафна вагається: чи варто їй, успішній блогерці, яка веде інстаграм-сторінку для людей з великими розмірами, знову впускати у своє життя улюбленицю долі Дрю. Урешті Дафна виявляється безсилою перед її чарами та їде на весілля, про яке писатимуть усі таблоїди. Це зворушлива й драматична історія про людські стосунки, які не бувають простими, про силу соцмереж та пошук найважливішого в житті. «Велике літо» – чудова книжка для того, щоб краще зрозуміти себе і світ, у якому так непросто буває розпізнати, що фейк чи маніпуляція, а що справжнє і щире.

 

 

 


Bezumtsi

Убивця і колишній судовий психіатр Ганнібал Лектер усе ще перебуває в тюремній психіатричній лікарні. Цього разу до нього по допомогу у встановленні особистості чергового серійного злочинця звертається молода стажистка ФБР Кларіс Старлінг. І поки між ними зав’язуються непрості стосунки, маніяк на прізвисько Баффало Білл викрадає доньку сенатора. У ФБР є три дні, щоб знайти дівчину, а для Ганнібала це шанс на укладання вигідної угоди. Яким він неодмінно скористається…

«Мовчання ягнят» – культовий роман, який входить до «100 найкращих детективних романів усіх часів» за версією Асоціації детективних письменників США.

 

 

 


Bezumtsi

З того часу як слідчий Вілл Грем спіймав та посадив за грати сенсаційного злочинця - колишнього психіатра Ганнібала Лектера, минуло 5 років. Вілл перебуває на заслуженій пенсії й не збирається повертатися до роботи, яка коштувала йому здоров'я. Однак в Америці з'являється новий серійний убивця, який жорстоко розправився з двома сім'ями і, схоже, не планує зупинятися. Тож Грем змушений взятися за цю справу. Опрацьовуючи її матеріали, слідчий розуміє: без допомоги Ганнібала зупинити подібні злочини неможливо. А маніяк за гратами однак уже не зможе нашкодити. Правда ж?

«Червоний дракон» — саме той двигун, що змушує серце битися частіше.

 

 


Bezumtsi

Томас Мур та Джейн Ріццолі розслідують серію страшенних вбивств. Злочинець наслідує почерк серійного маніяка, якого було вбито два роки тому. Він копією навіть такі дрібні деталі, про які мало кому відомо. Остання з жертв загиблого маніяка Кетрін Корделл, вбила його, та саме через це стає метою нового вбивці. З кожною наступною жертвою невідомий наближається до Кетрін. Саме Томасу та Джейн доведеться зупинити геніального вбивцю, чого б це не коштувало.

Романом «Хірург» американська письменниця Тесс Ґеррітсен розпочала кривавий детективний цикл «Джейн Ріццолі та Мора Айлс». Ця книга захоплює та одночасно лякає не тільки моторошним сюжетом з особливо жорстокими вбивствами, а й реалістичністю, тонким психологізмом та медичними подробицями.

 

 

 


Bezumtsi

Рік тому детективу Джейн Ріццолі вдалося вистежити злочинця на прізвисько Хірург, якого називали Джеком-Різником ХХI століття. Тоді Джейн дивом врятувалася від убивці і посадила його за грати. Та ось на вулицях з’явився новий злочинець. Він копіює почерк Хірурга як асистент повторює рухи досвідченого лікаря. А невдовзі і сам Хірург тікає з в’язниці. Тепер убивць двоє. Їхніми жертвами стають нові й нові жінки. І ось Дженн розуміє, що що наступною жертвою має стати вона…

Книга «Асистент» є другою частиною серії «Джейн Ріццолі та Мора Айлс», продовженням славнозвісного трилера «Хірург».

 

 

 


Bezumtsi

Бостон приголомшує жахлива звістка: у місцевому монастирі жорстоко вбито молоду послушницю. А незабаром стається ще одне вбивство: у закинутому ресторані знайдено понівечене тіло невідомої жінки. Здається, що ці два злочини аж ніяк не пов’язані між собою. Детектив Ріццолі та судмедексперт Айлс починають складне розслідування. Крок за кроком вони заглиблюються в минуле жертв. Незабаром вони дізнаються, що у священних стінах монастиря коїлося таке, про що черниці воліли б мовчати. Спокуси та страшні секрети, таємниці індійського селища Бара, моторошні події минулого… І тепер прийшов час спокути…

«Грішна» – це не просто трилер, а шедевр, який демонструє майстерність Тесс Ґеррітсен у плетінні складних сюжетів, вивченні глибин людської душі та створенні атмосфери неймовірної напруги.

 

 

 


Bezumtsi

Книга «Двійник» – четверта частина детективної саги «Джейн Ріццолі та Маура Айлз». На цей раз судмедексперт Маура Айлз, яка звикла бачити трупи, відчула справжній жах. Жінка, яку знайшли вбитою біля будинку Маури, схожа на неї як дві краплі води. Виявляється, загибла була сестрою-близнючкою головної героїні, про існування якої жінка навіть не здогадувалася. Тепер перед Маурою стоїть вкрай важке і небезпечне завдання: не лише знайти вбивцю, а й з’ясувати, кого саме хотіли вбити – сестру чи все ж таки її? Починаючи розслідування, доктор Айлз занурюється в далеке й темне минуле своєї родини, розкриваючи приховані таємниці та роблячи шокуючі відкриття.

 

 

 


Bezumtsi

Мертва дівчина в морзі виявляється… живою. Патологоанатом Мора Айлс помічає це випадково і рятує її. Проте смертниця не квапиться дякувати. Вона вбиває охоронця й бере у заручники працівників та пацієнтів лікарні. Серед них — вагітна детектив Джейн Ріццолі. Мора і чоловік Джейн, ФБР-івець Гебріел, намагаються з’ясувати, кому і за що мститься незнайомка. Але вашингтонський спецзагін, який вривається до лікарні, розстрілює смертницю. В останню мить дівчина встигає шепнути Джейн одну-єдину фразу. Це — ключ, за допомогою якого можна відімкнути двері від злочинних секретів найвищих владних ешелонів США.

«Смертниці» – продовження детективної серії про Ріццолі та Айлз.

 

 

 


Bezumtsi

Книга «Клуб «Мефісто» є частиною серії про секретного агента Джейн Ріццолі та її медексперта Маури Айлз. Творчість письменниці сповнена елементами інтригуючої детективної історії, де авторка не цурається моторошних сцен.

Нова книга серії в основі свого сюжету має різдвяну історію, яка перетворюється на моторошну пригоду, де головними героїнями знову будуть Ріццолі та Айлз. В однієї з героїнь трапляється персональна трагедія, на фоні кризи в сім’ї її батьків.

Книга розповідатиме читачеві про жахливу серію ритуальних жертвоприношень. Детективи будуть розслідувати справу за справую, поступово натрапляючи на слід таємничого клубу «Мефісто», яким начебто керує демон, що прикидається людиною. Справою героїв буде дізнатись, чи це справді так, та в кінці-кінців досягти істини.

 

 


Bezumtsi

Книга «Хранителі смерті» Тесс Ґеррітсен – незвичайна детективна історія з долею містики та таємниці, що створює інтригу, яка не відпустить читача аж до самісінького фіналу сюжету. Авторка надихалась багатьма історіями, що в кінцевому результаті дозволило показати своїм прихильникам і просто випадковим читачам неймовірну історію. Книга стала сьомою в серії, що присвячена Джейн Ріццолі і Мори Айлс в серії «Джейн Ріццолі та Мора Айлс».

У підвалі музею знайдено загадкову мумію, яка не числиться серед експонатів. Та під час експертизи Мора Айлз доходить приголомшливих висновків. Фальшива знахідка Стародавнього Єгипту виявляється тілом нещодавно вбитої жінки. Убивця муміфікував її в найкращих традиціях єгиптян. За цю моторошну справу береться поліція і особисто Джейн Ріццолі. Незабаром у підземеллі знаходять інші «законсервовані» жіночі тіла. Хто стоїть за цим: серійний убивця, схибнутий на давньому мистцеві муміфікації, чи просто псих? Та детектив Джейн не знає, що в його колекції бракує ще однієї жертви. Заради неї він ладен убивати знову і знову. Смертельна небезпека загрожує всім, хто стане на шляху маніяка. Він не відчуватиме жалю, проливаючи кров невинних. Але що він зробить тоді, коли нарешті вполює свою останню жертву, знайшовши її через стільки років?

 

 


Bezumtsi

Потрапивши в аварію на засніженій гірській дорозі, докторка Мора Айлс та її приятелі вимушені шукати прихисток у селищі з химерною назвою Царство Небесне. Це місце не позначене на мапах, тут немає електрики і відсутній мобільний зв’язок… А ще навколо ні душі - лише дванадцять ідентичних будинків, незамкнених, із відчиненими вікнами, незайманою замерзлою їжею на столах й однаковим портретом чорнявого чоловіка з проникливим поглядом у кожній вітальні.

В одному з будинків Мора наштовхується на моторошну знахідку - калюжу засохлої крові на дерев’яній підлозі біля підніжжя сходів. Чи тут було скоєно вбивство? Чи причетні до цього зниклі місцеві? Чи, може, в околиці орудує небезпечний злочинець? Пошуки правди наразять Мору і її товаришів на певну смерть…

Книга «Убивчий холод» від авторки «Хірурга» та ін.

 

 


Bezumtsi

Книга «Дівчина, яка мовчить» Тесс Ґеррітсен розповідає ще одну містичну і криваву історію, з якою доведеться розбиратись головній героїні.

Детектив Джейн Ріццолі менш за все вірила в те, що колись розслідуватиме витівки… потойбічних сил? Утім саме таке пояснення вона отримує, коли прибуває на місце злочину в бостонський Чайна-таун. Привид-убивця, що відрубує жінкам руки та перерізає горлянки, залишаючи поряд із жертвою жмутик чужого волосся. Джейн переконана: містикою тут і не пахне. Хтось цілком живий та реальний розпочав криваву різанину в місті. Розслідування виводить детективів на подію майже двадцятирічної давності: масове вбивство у китайському кварталі Бостона. Хтось вирішив повторити криваву історію з минулого? Чи завершити те, що почав колись?

 

 


Bezumtsi

«Останній, хто помре» – це захопливий трилер, який поглиблює сюжет та інтригує читача, виводячи його на новий рівень напруження та емоційної здатності. У цій книзі авторка пропонує нам захоплюючий погляд на психологію жертв та полювання, яке розгортається навколо них.

Головна тема книги – це виживання навколо жахливої небезпеки. Троє підлітків, кожен з яких загубив свою родину, вимушені боротися за власне життя проти таємничого та жорстокого хижака. Тесс Ґеррітсен майстерно показує, як доля зводить цих героїв разом, як вони змушені взаємодіяти, долати страх і знаходити в собі сили для виживання.

 

 

 


Bezumtsi

«Померти знову» – ще одна книга з серії про секретного агента Джейн Ріццолі та її медексперта Маури Айлз Відомий мисливець знайдений убитим. Тіло настільки понівечене, що, схоже, його розірвав дикий звір. Але судмедекспертка Мора Айлз упевнена: це було полювання монстра в людській подобі — й далеко не перше.

Шість років тому група туристів вирушила до Ботсвани на екстремальне сафарі, але так і не повернулася. Хтось влаштував на мисливців смертельні лови, вбиваючи їх одного за одним. І тепер Ріццолі пропонує єдиній вцілілій у тому жахливому сафарі людині знову ризикнути життям — стати приманкою. Адже хижак не зможе пройти повз таку жадану здобич…

 

 


Bezumtsi

У життя мільйонів людей вдирається Друга світова війна, трощачи те, що здавалося міцним, і поєднуючи непоєднуване. В охопленому війною французькому містечку Сен-Мало зустрілися французька дівчинка Марі-Лор та німецький хлопець Вернер Пфенніг. Вони обоє сліпі: вона втратила зір іще дитиною, а він засліплений німецькою пропагандою. Але, здається, сама доля все життя вела їх назустріч одне одному, щоб вони побачили незриме світло, яке здатне перемогти безоку пітьму.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Пол Еджкомб — колишній наглядач федеральної в’язниці штату Луїзіана «Холодна гора», а нині — мешканець будинку для літніх людей. Більш ніж півстоліття тому він скоїв те, чого досі не може собі вибачити. І тягар минулого знову й знову повертає його до 1932 року. Тоді до блоку Е, в якому утримували засуджених до смертної кари злочинців, прибули «новенькі». Серед тих, на кого чекала сумнозвісна Зелена миля — останній шлях, що проходить засуджений до місця страти, — був Джон Коффі. Його визнали винним у зґвалтуванні та вбивстві двох сестер-близнючок Кори й Кеті Деттерик. Поволі Пол усвідомлює, що цей незграбний велетень, який скидався на сумирну дитину, не може бути монстром-убивцею. Але як врятувати того, хто вже ступив на Зелену милю?

 

 


Bezumtsi

Тематика стародавніх проклять, загадкових кладовищ та магічних ритуалів давно зайняла своє заслужене місце в  пантеоні жанру жаху. Вона здатна наситити нас емоціями та викликати низку різнопланових роздумів про життя. «Кладовище домашніх тварин» Стівена Кінга – це культовий роман, який став однією з найжахливіших історій автора і завоював серця читачів у всьому світі.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Книга «Містер Мерседес» – перша частина трилогії про Білла Ходжеса – детективної серії з елементами психологічного трилера. Стівен Кінг знову занурюється у людські слабкості, під мікроскопом розглядає психічні та моральні вади, щоб продемонструвати читачам неідеальну людську природу. Він стає лікарем-психіатром для тих, кого покалічило життя, а не прокурором і навіть не суддею після страшних і божевільних вбивств.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Дивом уцілівши під час колапсу часової петлі Ві, Джейкоб і Нур опиняються там, де все почалося, — у будинку діда Портмана. Вони мають якнайшвидше повернутися до друзів, щоб повідомити: зло таки воскресло, воно сильніше, ніж будь-коли, тож усьому Дивосвіту загрожує смертельна небезпека. Буремні часи вимагають мужності й аж ніяк не дитячих рішень, однак Джейкобу з друзями до цього не звикати...

«Спустошення Диявольского Акра» – це завершення унікальної подорожі, яка залишає читачів зачарованими. Автор вдало поєднує фантастику, пригоди та моральні питання, створюючи глибоку та значущу історію, яка надихає до великих дій і долає всі випробування.

 

 

 


Bezumtsi

«Світанок Малібу» — це історія про ніч, яка стане для сім'ї незабутньою. Ніч, коли кожен по-новому подивиться на те, що дісталося йому від попереднього покоління. Ніч, коли кожен мусить вибрати, що з того спадку залишити собі, а що — в минулому.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Коли найпотужніша розвідувальна організація нехтує свободою особистості в сучасному інформаційному просторі, відстояти її — справа хакерів! Один із них створив вірус, який виведе з ладу суперкомп’ютер, що містить досьє на кожного інтернет-користувача. Чи вдасться математику Сюзанні Флетчер знешкодити його, щоб запобігти порушенню балансу влади? Як вилучити секретний код-антивірус із золотого персня хакера, загубленого десь в Іспанії? Сюжет книги «Цифрова фортеця» розгортається надшвидко, головоломки та несподіванки трапляються на кожному кроці, тож навіть найдосвідченіші читачі візьмуть під сумнів власні здогади.

 

 

 


Bezumtsi

В Олянівці Лізу Яремко знали як фельдшерку і дбайливу матір маленької дівчинки. Доля жорстоко обійшлася із жінкою. Лізина донька вмирає. А незабаром на цвинтарі, біля могили дівчинки, знаходять тіло самої Лізи. Поліція переконана: це самогубство. Але амбітна журналістка Рута Ружин вважає інакше.

Розслідувати цю загадкову історію її запрошує молодий і харизматичний чоловік Святослав. Він упевнений: хтось гальмує справу й заплутує сліди. Кому ж заважала проста сільська фельдшерка, вихована в дитбудинку? Згодом стає відомо, що Ліза не була сиротою. Її справжнє ім’я - Ізабель, а батько жінки - кубинець. Рута починає розмотувати клубок сімейних таємниць та небезпечних пристрастей. Усе це наче сюжети із захопливого кіно. І Рута ще не знає, яка роль у цій картині відведена їй та Святославові, що старанно приховує власну таємницю…

«І дощ не змиє всі сліди» – це перша частина дилогії.

 

 


Bezumtsi

Рута Ружин органічно вжилася в ролі мами для сироти Соломійки та коханої для Свята. Однак кримінальний світ вириває жінку із сімейної ідилії: для журналістки знову знаходиться робота. Усе розпочинається з безглуздого, на перший погляд, викрадення старого комп’ютера Рути з редакції та бронзової скульптури - з музею. Обидві ці речі не несуть жодної цінності та, здавалося б, навряд чи пов’язані між собою. Місцеві оперативники заходять у глухий кут. Їхня єдина версія - комп’ютер украв якийсь жартівник, а статую забрав скульптор. І лише Рута впевнена, що поліція помиляється, та вперто продовжує розслідування.

Професійне чуття не підводить журналістку: дуже скоро в ланцюжку злочинів з’являється перша жертва. Оперативники майже відразу знаходять головного підозрюваного. Однак Рута впевнена, що схопили не того. Вона все глибше поринає у кримінальні нетрі міста, аби розплутати справи. Проте цього разу в небезпеці може опинитися не лише Рута, а ще й її близькі…

«Тінь Командора» – продовження роману «І дощ не змиє всі сліди».

 

 


Bezumtsi

Навесні 1810 року Бонапарт Наполеон посилає шевальє Нантейля з друзями в Україну шукати союзників серед козаків. Пригоди молодих французів, які долають важкий шлях від Парижа до Землі Драконів, описані в класичному авантюрному стилі. В другій сюжетній лінії роману розгортається детектив, в якому розслідується вбивство, що сталося в сучасній Україні. У подільському містечку Пригорща загинув вчитель історії. З його бібліотеки зник раритетний примірник «Енеїди» з французькими автографами. Сліди ведуть в далеке минуле, до тієї наполеонівської експедиції, всі учасники якої трагічно загинули. А от що сталося в ті минулі роки можна дізнатися з книги «Вибір капітана Котляревського».

 

 

 


Bezumtsi

«Босоніж на оливі» – історія про те, що завжди можна і є куди й до кого повернутися, про те, що завжди можна змінити своє життя. Та попри все, у романі дуже багато любові, що повсякчас живить Анну, і місць сили, що залишаються її цілющим і надійним ґрунтом – все те, що дозволило головній героїні не втратити в собі людину, стати сильною, незалежною особистістю, віднайти себе і щастя. Бабуся і спогади про дідуся, друзі родини і друзі юності, брат, діти, улюблена справа.

 

 

 

 


Bezumtsi

Рання осінь 1901 року. Безслідно зникає юна донька депутата Думи. Та поліція не може оголосити дівчину в розшук офіційно. Адже в такому разі розкриється неприємний факт — розбещена юнка задля розваги й грошей приймала клієнтів у таємному салоні розпусти. Обставини справи змушують поліцейське керівництво звернутися по допомогу до блискучої сищиці Анни Вольської. Пані детектив дізнається приголомшливе: зникла донька можновладця ще й вербувала дівчат для подібної "роботи". Здається, Анна от-от наблизиться до розкриття справи. Аж раптом зниклу дівчину знаходять мертвою, з обличчям, загримованим під ляльку. І це вже не перша жертва вбивці, прозваного Лялькарем. Сліди ведуть до Одеси — але тепер уже Лялькар полює на Анну. Не ясно, чи правильний слід узяла Анна...

Роман «Зламані іграшки» – друга частина нового детективного циклу Андрія Кокотюхи про відважну і розумну сищицю Анну Вольську

 

 


Bezumtsi

Мія — модна письменниця, що працює над зйомками фільму за своїм романом. Яким же було її здивування, коли на головну роль у фільмі погодився він — столична зірка Роман Звягівський. Але між чоловіком та Мією спалахує неприязнь. Колеги вдаються до радикального кроку: зачиняють обох у готельному номері на ніч. Та очікуваного примирення не відбулося. Мію дратує кожен Романів крок. Що може знати про життя цей балуваний мазунчик? Хіба він пережив би те, що сталося колись з Мією? Кілька років тому вона втратила коханого, репутацію та... дитину. І тепер хоче повернути втрачене. Але Роман зовсім не той, ким видається на перший погляд.

«Щасливі не плачуть» – це захоплююча та емоційна книга, яка залишить гарний слід у серці кожного читача.

 

 


Bezumtsi

Таємнича Діва Млинища, що іноді являлася жителям невеличкого поліського села Загоряни, що мешкали на кутку понад річкою Мережкою, навіть своєю незримою присутністю берегла їх від найстрашнішого — зради своєї совісті. Бо великі війни, революції, круті повороти історії часто ставили їх перед вибором, від якого залежало — жити чи померти. А ще було кохання — жертовне і руйнівне, вірне і підступне, щире і надумане, красиве, як квітка, і темне, як осіння ніч — але кохання… Дивно переплетуться долі, розлетяться світами, аби на початку ХХІ століття зійтися у рідному селі — і знову летіти вільними птахами…

Оповідь книги «Діва Млинища» охоплює проміжок часу  довжиною в шість поколінь або ж три з половиною століття.

 

 


Bezumtsi

У центрі сюжету роману «Схизматик. Діти Каїна» Тетяни Пахомової – історія сім'ї Дідичів. Вони українці, які все своє життя проживали в польському селищі. У результаті угоди від 9 вересня 1944 року вони змушені покинути рідні місця, свою домівку, землю, що передавалася з покоління в покоління, і вирушити в дорогу, щоб на новому місці зіткнулися зі страшною несправедливістю, голодом, холодом та щоденним страхом втратити життя. Такою була політика радянської влади не лише стосовно переселенців, а й щодо всього народу, адже із заляканих людей легко зробити зручних і покірних.

Авторка згадує про концентраційний табір "Береза Картузька", у якому подекуди утримували «неблагонадійних» українців без суду та слідства, про Волинську трагедію, а також операцію "Вісла", тобто ті криваві сторінки нашої історії, що є малознаними для широкого загалу сучасників.

 

 


Bezumtsi

Кохати і бути коханою попри перешкоди, чи залишатися вірною, нехай і нещасною у шлюбі?

Життя Марії, звичайної шкільної вчительки проходить ніби за розкладом: чоловік, діти, перевірка зошитів та викладання, у літню відпустку - в гості до мами. І як це часто буває, життя не попереджає про свої плани, і може хитнути з боку в бік саме тоді, коли на це не очікуєш. Вона звикла до буденності днів, та випадкова зустріч з Олександром стає для жінки ковтком свіжого повітря, початком нової історії кохання, яка згодом перетвориться на кару...

Збіг обставин, і її чоловік дізнається правду, а разом з тим фізичні травми, через які стає прикутим до візка. У пошуках спокути та відради, головна героїня роману «Осіння Весна» виборюватиме право на власне щастя, якою б не була ціна.

Герої книги «Осіння весна» змушені приймати нову реальність, долати розставання та випробування долі, мають можливість не просто жити далі, а й надихати на щасливе життя.

 

 


Bezumtsi

Книга «Душа Ніколь» розповідає історію Ніколь, талановитої скульпторки, яка пройшла багато випробувань у своєму житті. Розлучена з чоловіком та зайнята вихованням доньки Лізи, вона ніяк не може влаштувати своє особисте життя. Проте все змінюється, коли вона зустрічає Руслана, своє перше справжнє кохання, і між ними спалахує пристрасть, що горить яскравим вогнем. Але минуле приховує багато таємниць, які можуть зруйнувати все.

Роман про сильну жінку, яка пройшла крізь неймовірні труднощі і знаходить в собі силу для перемоги над життєвими випробуваннями. Він надихає читачів на роздуми про важливість самопізнання, пробудження своєї справжньої природи та прийняття важливих життєвих рішень.

 

 


Bezumtsi

«Айвенко, або Чоловіки — це…» — нова книжка Людмили Таран, української письменниці та журналістки. У центрі книжки — чоловіки різних поколінь і характерів. Сильні духом і слабкі, віддані та зрадливі, романтичні й цинічні, молоді та старі. А поряд з ними постають яскраві та влучні жіночі образи. Чесна й чуттєва проза Людмили Таран спонукає до переосмислення узвичаєного та глибоких екзистенційних переживань.

 

 

 

 


Bezumtsi

Станіслав, шістдесяті роки ХІХ століття. Молодому адвокату і контрабандисту Іґнацію Камінському під час однієї з оборудок до рук випадково потрапляють старі листи, у яких згадується його рідне місто як осердя лицарського ордену, що ставив собі за мету створення політичного союзу вільних країн — відновленої Речі Посполитої.

Дебютний роман молодого письменника «Малхут» присвячений пошукам напівміфічного спадку засновників міста, але давні таємниці розгадувати нелегко — надто ж якщо хтось і досі їх ретельно охороняє.

 

 

 


Bezumtsi

Секс, наркотики, рок-н-рол? Студентські будні майбутніх лікарів трохи інші. Анатомія, неорганічна хімія, перерви на сон. І ні, далі легше не буде. Далі на них чекатимуть лікарні та пацієнти. А ще колеги, які не в змозі прочитати банальну інструкцію до пристрою, родичі, для яких реанімація видається мало не вбивством, і бюрократія, багато бюрократії. Та будуть і ті, хто готовий підставити плече на чергуванні, ті, хто вчасно поділиться новим досвідом, як і ті, хто помітить лікаря та його зусилля.

«Сміх у кінці тунелю. Нотатки українського анестезіолога» — це книжка про медицину та будні медиків, про той шлях, що долає кожен мрійник, аби стати лікарем. Про помилки, безлад і пацієнтів. Про життя та смерть, про кожного з нас.

 

 


Bezumtsi

«Щоденник військового лікаря» — книга автобіографічна, це записки молодого хірурга про війну, а точніше — про страшні події Іловайського котла 2014 року, який став найбільшою трагедією української армії в ході війни на Донбасі.

Це книга про простих українських хлопців, які опинилися на війні, про їхню мужність, неймовірний героїзм та людяність при захисті своєї Батьківщини.

 

 

 

 


Bezumtsi

Книга «Жінка війни» — перше в історії України видання, де збройне протистояння на теренах нашої країни розглядається через історії жінок. Оповідання написано на основі інтерв’ю з 25 жінками — парамедиками, волонтерами, журналістами, військовослужбовцями, які вирушили на Схід боронити свою Вітчизну. Авторка розповідає про вистраждані долі героїнь, але водночас кожна з них — це символічний образ, у якому втілено життя й емоції багатьох жінок-воїнів. Їхніми вустами говорить Україна. Це голос, який варто почути і до якого варто дослухатися.

 

 

 


Bezumtsi

Книга «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту» — результат першої в Україні спроби зібрати та про­аналізувати свідчення безпосередніх учасників однієї з найгероїчніших і найтрагічніших операцій початку російсько-української війни, що досі лишається маловідомою для більшості українців.

У документальній хроніці описуються події, пов’язані з обороною міжнародного аеропорту «Луганськ» та прилеглих населених пунктів (квітень — початок вересня 2014 року), а також події, що передували окупації Луганська (зима — весна 2013—2014 років).

Команда волонтерів зібрала спогади понад 140 учасників та очевидців тих подій — військових, волонтерів, місцевих мешканців, працівників міліції та аеропорту, медиків, — а також унікальні фотографії та картосхеми, що ілюструють військові операції, які відбувалися навколо летовища. Книга містить коментарі військових дослідників, офіцерів та експертів із аналізом основних подій, а також перелік загиблих українських бійців із різних підрозділів.

 

 

Bezumtsi

Мета навчальної дисципліни «Стратегічне управління та управління змінами» полягає у розвитку системних знань та умінь щодо здійснення стратегічного управління на національному, регіональному та місцевому рівнях публічного управління, а також управління змінами на організаційному рівні.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Збірник містить наукові праці учасників VII Міжнародної науково практичної конференції «Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво», що складаються з узагальнених матеріалів науково-дослідних робіт науковців різних галузей виробництв та наукових закладів України. У збірнику висвітлюються актуальні питання спеціальної хімічної технології і виробництва боєприпасів, утилізації відходів виробництв різних галузей, енергозбереження, моделювання технологічних процесів, соціально економічні аспекти виробництва та природокористування в умовах війни. Збірник корисний робітникам хімічної промисловості, науковим співробітникам, аспірантам і студентам спеціальностей хіміко-технологічного та соціально-економічного профілів, фахівцям інформаційних технологій виробництва.

 


Bezumtsi

Структура, зміст та навчально-методичний апарат посібника «Сходинки до знань: українська як іноземна в презентаціях і завданнях» обумовлені насамперед використанням його у форматі змішаного й дистанційного навчання, під час самостійної роботи студента під керівництвом викладача.

Пропонований навчально-методичний посібник призначено для іноземних студентів, які починають своє навчання в університеті. Містить лінгвістичний матеріал для практичного використання, базується на принципах комунікативності, практичної спрямованості, інформативності.

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Крос-культурні дослідження та проєкти» розкрито ключові особливості крос-культурної взаємодії з представниками різних типів культур та запропоновано відповідний методичний комплекс, що включає питання для обговорення на семінарських заняттях для закріплення набутих компетентностей, базовою яких є вміння долати міжкультурні бар'єри під час побудови відносин із зарубіжними партнерами через реалізацію міждисциплінарного підходу, заснованого на принципі єдності загальних закономірностей розвитку та конкретних норм їхнього прояву в культурі.

 

 


Bezumtsi

Посібник «Англійська мова» призначено для розвитку навичок читання науково-популярної літератури, а також уміння усного та письмового професійно спрямованого спілкування.

 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Українська мова для іноземців. Рівень А1» є першою частиною навчального комплексу для іноземних громадян, які бажають вивчати українську мову з метою подальшого навчання, стажування, працевлаштування, отримання громадянства України та складання сертифікаційного іспиту з україн­ської мови як іноземної.

Посібник призначено для вивчення української мови як іноземної на початковому рівні (згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти – рівень А1). Чітка структура посібника зумовлена його поділом на блоки за тематичним принципом. Зміст кожного заняття становлять теоретичний і практичний блок, комунікативна тема, клоуз-тести, тематичний словник тощо. З метою розвитку вмінь читання та аудіювання пропонуються короткі адаптовані тексти, які знайомлять іноземних студентів із найбільш уживаною лексикою сучасної української літературної мови.

 

 


Bezumtsi

Посібник «Українська мова для іноземців. Рівень А2» є другою частиною навчального комплексу для іноземних громадян, які бажають вивчати українську мову з метою подальшого навчання, стажування, працевлаштування, отримання громадянства України та складання сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної.

Опанування матеріалу посібника дозволить іноземцям оволодіти україн­ською мовою в межах комунікативних тем: «Моя країна», «Природа України», «Здоров’я», «Характер. Зовнішній вигляд», «Робота», ­«Послуги», «Готель», «Подорожі», «Дозвілля», «Українські свята» тощо.

Граматичні таблиці, матеріали для допитливих, діалоги, клоуз-тести ­роблять процес вивчення української мови легким, цікавим і творчим.

 

 


 

 

Bezumtsi

Навчальне видання «Тепломасообмін» містить сім теоретичних тем, що охоплюють питання основних визначень, стаціонарної та нестаціонарної теплопровідності, конвекційного теплообміну, променевого та теплообміну за фазових переходів, особливостей теплового розрахунку теплообмінних апаратів, а також масообмінних процесів.

 

 

 

 

   Підписка на розсилку  Підписатися на розсилку

 

Консультанти:

Інна Булига

Контакти:
БІЦ-212, 2 пов.
(0542) 68-79-29
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Харківська, 116,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua