Перефразування

 

Перефразування – переказ цитати невеликого фрагмента своїми словами з обов’язковим посиланням на джерело цитування. 

Мета перефразування – перевірка точності сприйнятої інформації. Для перефразування слід вибирати лише головні, істотні моменти повідомлення. Перефразування стосується лише змісту ідеї того, хто говорить, а не його почуттів і ставлення до цієї ідеї. Без посилання на джерело або при дослівному списуванні без лапок текст є плагіатом.

Незмінно у випадках:

  • надто об'ємних оригінальних цитат для прямого цитування
  • представлення узагальненої інформації при одночасному посиланні на декілька джерел
  • короткого викладання змісту теоретичної концепції або результатів досліджень, на які дається посилання.

Як перефразувати роботу?

  • використовуйте власні слова для висловлення чужих ідей та додавайте посилання
  • використовуйте різні типи лексики одного і того ж значення
  • змінюйте порядок слів, об'єднуйте речення
  • використовуйте різні типи граматики.

Для того щоб зробити правильне перефразування, потрібно описати зміст тексту своїми словами, звертаючи увагу на ідею автора.

Парафраз рекомендується вживати при цитуванні робіт іноземною мовою.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua