jQuery(window).on('load', function() {new JCaption('img.caption');});
Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Щиро вітаємо з ювілеєм Карінцева Івана Борисовича, завідувача кафедри опору матеріалів і машинознавства, кандидата технічних наук, професора, заслуженого професора СумДУ, члена-кореспондента Інженерної академії України.


Bezumtsi

Карінцев Іван Борисович (12.04.1933 р.) – викладач, кандидат технічних наук (1965 р.), професор (2002 р.), заслужений професор СумДУ (2005р.), член-кореспондент Інженерної академії України (1992 р.).

З 1979 р. – завідувач кафедри опору матеріалів і машинознавства СумДУ.

З 1981 р. розробляв новий науковий напрямок, пов’язаний зі створенням наукових основ проектування несучих та світлопрозорих конструкцій, що працюють в умовах високих тисків і температур.

У 1981-1992 рр. виконавець науково-дослідних робіт за постановами уряду і Державного комітету з науки і техніки СРСР, пов’язаних з розвідкою і пошуком твердих корисних копалин на дні світового океану, у результаті яких були створені та впроваджені глибоководні ілюмінатори з неорганічного скла, герметичні електричні з’єднання кабелів, імітаційні стенди високого тиску для випробування глибоководної техніки.

З 2004 р. – науковий керівник науково-дослідної лабораторії механічних випробувань, яка виконує значний обсяг госпдоговірних робіт.

З 2006 р. – директор Регіонального навчально-консультаційного центру СумДУ «Технологія», який сьогодні успішно проводить атестацію зварників, що працюють на об’єктах підвищеної небезпеки.

Автор 145 наукових праць, 49 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, 2 монографій, 3 навчальних посібників, з яких 2 - з грифом МОН України.

Під керівництвом І.Б. Карінцева захищені 4 кандидатські дисертації. Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій, голова конференції трудового колективу СумДУ.

Нагороджений медаллю «За трудовое отличие» (1986 р.), почесними знаками МОН України: «Відмінник освіти України» (2002 р.) і «За наукові досягнення» (2008 р.), має нагрудний знак «Изобретатель СССР» (1988 р.)

 

Bezumtsi

The textbook Hydroaeroelasticity is devoted to investigate the stability problems for deformable systems streamlined by fluid or gas flow. Special attention is paid to the study of hydrodynamic forces acting on deformable surfaces. The textbook will be intended for engineering students and postgraduate students of higher educational institutions.

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Посібник «Гидроаэроупругость» присвячено вивченню стійкості пружних систем обтічних потоком рідини чи газу. Особливу увагу приділено визначенню гідроаеродинамічних сил, які діють на деформовані поверхні. Книга розрахована на студентів ЗВО зі спеціальності «Динаміка і міцність».

 


 

 

 

 

Bezumtsi

В монографии "Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению" исследованы новые подходы и актуальные вопросы формирования методологии устойчивого развития предприятия, региона, общества. Предложены подходы к использованию инноваций в обеспечении устойчивого развития на различных уровнях управления. Проанализированы и предложены основные направления международного сотрудничества в сфере инновационно-инвестиционного обеспечения устойчивого развития. Особое внимание уделено решению проблем устойчивого развития в различных странах. Рассмотрены управленческие технологии обеспечения устойчивого развития производственных систем. Раскрыты актуальные проблемы и перспективы устойчивого развития в отраслевом разрезе. Предложены научно-методические подходы к оценке эффективности инструментов обеспечения устойчивого развития и результатов их применения.

 

Bezumtsi

В книге «Несущие и светопрозрачные элементы конструкций из стекла» рассмотрены технические пути, обеспечивающие рациональное использование стекла при создании несущих и светопрозрачных элементов конструкций, применяемых в технике высоких давлений. Изложены основные результаты комплексного изучения сопротивления деформированию и разрушению стекла при различных напряженных состояниях и условиях нагружения, характеризующие конструкционную прочность материалов такого типа, а также работоспособность выполненных из них несущих оболочек и оптически прозрачных конструкций при действии внешнего равномерного давления.

Для научных и инженерно-технических работников, занимающихся разработкой технических средств с использованием стекла в качестве конструкционного материала, а также для преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

 

Bezumtsi

Навчальний посібник «Сопротивление материалов» містить сталий виклад теоретичних основ курсу. У відповідності до робочої програми подаються методичні вказівки до лабораторних та контрольних робіт з докладним описом методики їх розв’язання.

Книга розрахована на студентів–заочників як навчальний посібник для їх самоосвіти.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

В работе «Влияние эксцентриситета на напряженно-деформированное состояние цементного кольца в буровой скважине» рассматривается решение задачи эксцентричного кольца под действием внутреннего и внешнего давления. Получены зависимости напряжений, деформаций и перемещений в эксцентричном кольце. Проведен сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния эксцентричного и концентричного колец для случая цементного камня в скважине. Приведен пример распределения окружных, радиальных и касательных напряжений в радиальном и окружном направлениях в различных сечениях эксцентричного цементного кольца в условиях эксплуатации скважины. Дана оценка влияния эксцентричности на напряженно-деформированное состояние цементного кольца в буровой скважине.

 


Bezumtsi

У статті «Аналіз статистичних характеристик гідравлічної п'яти з урахуванням податливості конструктивних елементів» досліджена математична модель автоматичного пристрою розвантаження осьового зусилля, що враховує податливість конструктивних елементів, на основі якої отриманий алгоритм розрахунку основних характеристик гідроп’яти.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Cтатья «Устойчивость консольной пластины, односторонне обтекаемой вязкой несжимаемой жидкостью» посвящена определению влияния деформаций, вызываемых осевым перепадом давления, на устойчивость цилиндрической консольно закрепленной пластины. Задача гидроупругости решена вариационным методом Лагранжа. Полученные результаты позволили сделать качественные и количественные выводы о влиянии различных факторов на устойчивость цилиндрической панели.

 

 

 


Bezumtsi

В статье «Напряженно-деформированное состояние цементного кольца в буровой скважине» рассмотрена совместная работа системы обсадная труба – цементный камень – глинистая корка – порода. Получены зависимости контактных давлений от механических и геометрических характеристик системы. Приведены результаты расчетов контактных давлений, как при наличии корки, так и при её отсутствии. Дана оценка влияния глинистой корки на величину контактного давления.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

В статье «О предельных напряжениях при растяжении и изгибе» рассматриваются предельные напряжения при растяжении и изгибе, которые не совпадают между собою. Особенно значительны эти расхождения для хрупких материалов. Для случая внецентренного растяжения получены условия прочности, которые учитывают эти расхождения. Если для пластичных материалов расхождения невелики, то для хрупких материалов их учет становится обязательным.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Cтатья «О статической и динамической устойчивости упруго закрепленной пластины» посвящена определению влияния потока вязкой несжимаемой жидкости на устойчивость упруго закрепленной жесткой пластины. Определены значения критического перепада давления, при которых возникают статическая и динамическая потери устойчивости.

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Animation

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ