Наукова стаття повинна відповідати вимогам журналів, які індексуються міжнародними наукометричними базами даних, бути актуальною, цікавою світовій науковій спільноті, що, в свою чергу, забезпечить її цитування.

Пропонуємо перелік джерел, які стануть у нагоді при написанні наукової статті. 

 

  • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 10 листопада 2006 р. № 322

 

Сумський державний університет співпрацює з компаніями, які надають сучасні ліцензійні сервіси перевірки академічних текстів на виявлення текстових запозичень, зокрема, Plagiat.pl (система StrikePlagiarism).  Доступ до даних систем отриманий в рамках Меморандуму, підписаного Міністерством науки і освіти України з відповідними компаніями.

Як обрати журнал для публікації

 

 

Консультанти:

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Харківська, 116,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua