Сторінка з вихідними даними кожного видання містить різні цифро-буквенні коди. Це – УДК, авторський знак, ISBN, ISSN тощо. Тож, що вони означають та навіщо потрібні?

Вихідні дані – це "паспорт" виробу, що ідентифікує його та полегшує пошук. Усі ці коди для того, щоб знайти конкретну книгу серед великої кількості видань. При цьому, шифр зберігання видання (УДК та авторський знак) – бібліотечні коди; ISBN – гарантія, того, що книга видана офіційно. Ці шифри входять до видавничого пакету (комплект бібліографічних індексів, що присвоюють книзі для реєстрації та відображення в каталогах бібліотек, книжкових магазинах, державних установах).

 

УДК – універсальна десяткова класифікація – це система класифікації інформації, що широко використовується в усьому світі (англ. – UDC, Universal Decimal Classification). Вона застосовується для систематизації творів літератури, науки, мистецтва, періодичного друку, документів – база даних, що спрощує пошук інформації. У видавництвах, бібліотеках та інформаційних центрах фонди документів за галузями знань формуються з використанням УДК.

Ієрархічний принцип побудови системи УДК базується на діленні кожного розділу чи підрозділу в межах 10 цифр. Це дає можливість будь-яку область діяльності людини представити десятковим кодом. Інколи коди можуть бути дуже довгі. Це означає, що об’єкт описаний дуже детально.

Основний ряд класів УДК:

Шифр УДК для наукової роботи можна отримати у бібліотеці СумДУ.

Авторський знак – умовне позначення прізвища автора або першого слова назви книги. Складається з букви і двох цифр.

Авторський знак для наукової роботи можна отримати у бібліотеці СумДУ.

ISBN (International Standard Book Number) – міжнародний стандартний номер книжкового видання, який присвоюється незалежно від способу її виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу. ISBN призначений для ідентифікації окремих книг та є унікальним для кожного видання.

Міжнародний стандартний номер книги складається з абревіатури ISBN (незалежно від мови видання) й тринадцяти цифр. Цифрова частина ISBN складається з п'яти груп цифр відокремлених одна від одної дефісом або проміжком. Три з п’яти груп можуть мати різну кількість цифрових знаків, а дві (перша й остання) — фіксовану.

Групи цифр ISBN розміщуються в такій послідовності:

1) елемент префікса – це може бути лише 978 або 979. Він завжди має три цифри в довжину;

2) елемент реєстраційної групи (ідентифікатор країни) – визначає певну країну, географічний регіон або область мов, що беруть участь у системі ISBN. Цей елемент може мати довжину від 1 до 5 цифр. Ідентифікатори України – 966 та 617;

3) елемент реєстратора (ідентифікатор видавця) – ідентифікує конкретного видавця або типографію (друкарню). Він може бути довжиною до 7 цифр;

4) елемент публікації (порядковий ідентифікатор видання) – визначає конкретне видання та/або формат конкретної обкладинки. Може бути довжиною до 6 цифр;

5) контрольна цифра – це завжди остання однозначна цифра, яка математично перевіряє решту чисел. Вона розраховується за допомогою системи Modulus 10 з альтернативними значеннями 1 і 3.

В Україні всі ISBN видавництва отримують від Книжкової Палати України, яка, в свою чергу, отримує їх від Міжнародного агентства ISBN, яке розташоване у Великобританії.

Спочатку ISBN був призначений лише для ідентифікації друкованих книжкових видань, однак  з  розвитком  інформаційних  технологій  його стали проставляти і на електронних виданнях, а також окремих видах аудіовізуальної продукції. Як ми з вами вже розібралися вище, ISBN ідентифікує країну, видавця, тип видання та є унікальним для кожної книги. Для періодичних видань ISBN не використовують

Купити ISBN самостійно у Книжкової Палати фізична особа не може – лише отримати від видавця, який має свідоцтво про  внесення до  Державного реєстру  видавців, виготовлювачів  і  розповсюджувачів видавничої продукції.

ISSN (International Standard Serial Number) – Міжнародний стандартний номер періодичного видання – це цифровий восьмизначний код, який ідентифікує періодичне видання (ЗМІ) незалежно від країни походження.

ISSN може отримати будь-яке періодичне видання (публікація, випущена в послідовних частинах, що має числові або хронологічні позначення без зазначеного кінця виходу). Це може бути газета, тижневик, журнал, щорічник, а також електронна публікація (компакт-диск, веб-сайт). Для різних версій публікацій (друковане видання, компакт-диск, веб-сайт) необхідно отримати окремий номер ISSN, навіть якщо однаковий заголовок.

Основним критерієм для присвоєння ISSN-номера є періодичність і безстроковість (відсутність кінцевого виходу) видання.

Кожному періодичному виданню ISSN присвоюється тільки один раз. ISSN не змінюється при зміні видавця, періодичності виходів, місця видання тощо. Єдиною умовою, при якій присвоюється новий ISSN, є зміна назви видання.

Кожен індивідуальний ISSN призначається для серійної публікації, зареєстрованої в міжнародній базі даних ISSN, яка є основним джерелом ідентифікації періодичних видань усього світу.

ISSN – фундаментальний інструмент для ефективної поставки документів і забезпечує зручний і економний метод зв’язку між видавцем і постачальником, роблячи торгові канали розповсюдження більш ефективними.

Цифровий ідентифікатор об’єкта DOI (The Digital Object Identifier) – це унікальне гіперпосилання, яке забезпечує прямий зв’язок із публікацією. Він функціонує як вбудований код, що дозволяє віднайти будь-яку публікацію на будь-якому ресурсі незалежно від мови первинного посилання, чітко вказує на розташування статті у мережі Інтернет, забезпечує постійний та надійний зв’язок між публікаціями. Це гіперпосилання (шлях до публікації) є усталеним і не залежить від зміни видавця, хостингу чи назви видання. 

Як створити DOI?

Генерують DOI великі компанії та сервери (CrossRef, DataCite тощо). Об'єкт з ідентифікатором може видалити тільки видавець, тобто організація, яка розмістила його.

Для чого потрібне присвоєння DOI?

Усі найбільші видавці планети визнали зручність і безпеку зазначеного ідентифікатора. Присвоєння DOI позитивно впливає на репутацію автора або видавця, оскільки за допомогою ідентифікатора матеріали можуть бути розміщені у провідних світових наукових бібліографічних каталогах. Якщо стаття з DOI цитується журналом, що входить до престижних баз, як Scopus, Web of Science, вона також автоматично потрапляє у зазначені бази.

Згідно з п. 6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 32 від 15.01.2018) присвоєння міжнародного цифрового ідентифікатора DOI опублікованому матеріалу є обов'язковим для українських авторів. 

Складається з двох частин префікса та суфікса. Префікс DOI складається з набору цифр і є унікальним ідентифікатором видавця, отримати який можна лише у спеціалізованих агенствах. Суфікс DOI – це безпосередньо ідентифікатор конкретного об'єкта (журналу, статті, книги тощо), що складається з цифр та/або літер, знаків і завжди є унікальним. Видавець сам обирає схему побудови суфіксів DOI.

Щоб перевірити, чи існує DOI, достатньо перейти на офіційний вебсайт International DOI Foundation та вказати DOI у відповідній графі. Ви перейдете на сторінку публікації або ж дізнаєтеся, що DOI не знайдено.

JEL (Journal of Economic Literature) – алфавітно-цифрова класифікаційна система для визначення тематики публікацій з економіки. Вона була розроблена Американською Економічною Асоціацією для використання в журналі Journal of Economic Literature, отримала міжнародне визнання і тепер наявність в публікаціях кодів JEL є однією з вимог до авторів у багатьох видавництвах світу.

Доступ до таблиць класифікації відкритий на сайті Американської Економічної Асоціації.
Для зручності використання авторами, представлений переклад класифікатора українською мовою.

JEL для наукової роботи можна отримати у бібліотеці СумДУ.

 

Консультанти:

Ольга Башлай

Контакти:
Конгрес-центр
(0542) 66-51-06
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Харківська, 116,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua