Відповідно до Закону України "Про освіту" академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Закон України "Про вищу освіту" – регламентує дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

Кодекс академічної доброчесності Сумського державного університету визначає основні стандарти та норми дотриманням основних моральних і правових норм академічної поведінки, регламентує політику забезпечення академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності.

Здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники підписують декларацію про дотримання академічної доброчесності.

Порушення академічної доброчесності:

 • Плагіат
 • Списування
 • Самоплагіат
 • Фальсифікація
 • Фабрикація
 • Хабарництво

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Сумському державному університеті (п. 4) передбачає такі види академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності.

Методична інструкція щодо перевірки академічних текстів на наявність текстових запозичень

Для здобувачів вищої освіти:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо)
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми
 • відрахування із закладу освіти
 • позбавлення академічної стипендії
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг щодо оплати навчання

Для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників:

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи вченого звання
 • відмова в присудженні або позбавлення присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної категорії
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади
 • звільнення

 

Консультанти:

Наталія Дудченко

Контакти:
Бібліотека НН МІ, 2 пов.
(0542) 66-17-60
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лариса Ониксимова

Контакти:
Конгрес-центр
(0542) 66-51-06
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Харківська, 116,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua