АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.

Copy & paste plagiarism: використання тексту іншого автора без змін, без цитування та привласнення роботи.

Shake & paste plagiarism: поєднання фрагментів різних текстів або речень для формування нового тексту без цитування, таким чином подаючи його як власні думки.

Idea plagiarism: подання ідей іншого автора своїми словами, без посилання на джерело.

Translation plagiarism: переклад оригінального тексту з іншої мови без посилання на джерело.

 

САМОПЛАГІАТ – використання власних попередніх праць в іншому контексті, без посилань на те, що такий текст вже був раніше використаний або опублікований.

Типовими прикладами самоплагіату є:

 • дуплікація публікацій – публікація однієї й тієї самої наукової роботи (цілком або з несуттєвими змінами) в декількох виданнях, а також повторна публікація (цілком або з несуттєвими змінами) раніше оприлюднених статей, монографій, інших наукових робіт, як нових наукових робіт
 • дублювання наукових результатів – публікація одних і тих самих наукових результатів, в різних статтях, монографіях, інших наукових працях, як нових результатів, які публікуються вперше
 • подання у звітах з виконання наукових проєктів результатів, що містилися у попередніх роботах, як отриманих при виконанні відповідного проєкту
 • агрегування чи доповнення даних – суміщення старих і нових даних без їх чіткої ідентифікації з відповідними посиланнями на попередні публікації
 • дезагрегування даних – публікація частини раніше опублікованих даних без посилання на попередню публікацію
 • повторний аналіз раніше опублікованих даних без посилання на попередню публікацію цих даних та раніше виконаного їх аналізу

 

ЩО НЕ Є ПЛАГІАТОМ?

 • Загальновідомі знання та факти
 • Ідіоми
 • Ідеї або визначення, що широко розповсюджені та відомі
 • Перефразування своїми словами змісту при перекладі з діалекту чи іншої мови, якщо не існує широко відомої фрази чи прийнятого офіційного перекладу
 • Повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації
 • Твори народної творчості (фольклору)
 • Видані органами державної влади офіційні документи (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади

_______________

 

 • Визначте чітке завдання та структуру роботи
 • Складіть графік виконання завдань, керуйте своїм часом
 • Сконцентруйтеся на описі основних ідей
 • Висловлюйте власні думки, будьте самостійними
 • Пов'язуйте інформацію з джерел зі своїми ідеями
 • Аналізуйте, перевіряйте інформацію, орієнтуйтеся на першоджерела
 • Узагальнюйте, систематизуйте інформацію, користуйтеся бібліографічними менеджерами
 • Перевіряйте текст на запозичення за допомогою спеціальних програм
 • Зверніться за допомогою до викладача / співробітника бібліотеки 

 

Перефразування – переказ цитати невеликого фрагмента своїми словами з обов’язковим посиланням на джерело цитування. 

Мета перефразування – перевірка точності сприйнятої інформації. Для перефразування слід вибирати лише головні, істотні моменти повідомлення. Перефразування стосується лише змісту ідеї того, хто говорить, а не його почуттів і ставлення до цієї ідеї. Без посилання на джерело або при дослівному списуванні без лапок текст є плагіатом.

Як перефразувати роботу?

Для того, щоб зробити правильне перефразування, потрібно описати зміст тексту новими словами, звертаючи увагу на ідею автора.

 • використовуйте власні слова для висловлення чужих ідей та додавайте посилання
 • використовуйте різні типи лексики одного і того ж значення
 • змінюйте порядок слів, об'єднуйте речення
 • використовуйте різні типи граматики

Коли використовувати парафраз?

 • оригінальні цитати надто об’ємні для прямого цитування
 • необхідно представити узагальнену інформацію при одночасному посиланні на декілька джерел
 • необхідно коротко викласти зміст теоретичної концепції або процедури і результати досліджень, на які дається посилання в роботі

Парафраз рекомендується вживати при цитуванні робіт іноземною мовою.

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях, магістерських, бакалаврських тощо).

 • Будь-який текстовий фрагмент обсягом від речення і більше, відтворений в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами, або в перекладі з іншого джерела, обов'язково має супроводжуватися посиланням на це джерело. Винятки допускаються лише для стандартних текстових кліше, які не мають авторства та/чи є загальновживаними
 • Якщо перефразування чи довільний переказ в тексті наукової роботи тексту іншого автора (інших авторів) займає більше одного абзацу, посилання (бібліографічне та/або текстуальне) на відповідний текст та/або його автора (авторів) має міститися щонайменше один раз у кожному абзаці наукової роботи, крім абзаців, що повністю складаються з формул, а також нумерованих та маркованих списків (в останньому разі допускається подати одне посилання наприкінці списку)
 • Якщо цитата з певного джерела наводиться за першоджерелом, в тексті наукової роботи має бути наведено посилання на першоджерело. Якщо цитата наводиться не за першоджерелом, в тексті наукової роботи має бути наведено посилання на безпосереднє джерело цитування ("цитується за: ______")
 • Будь-яка наведена в тексті наукової роботи науково-технічна інформація має супроводжуватися чітким вказуванням на джерело, з якого взята ця інформація. Винятки припускаються лише для загальновідомої інформації, визнаної всією спільнотою фахівців відповідного профілю. У разі використання в науковій роботі тексту нормативно-правового акту достатньо зазначити його назву, дату ухвалення та, за наявності, дату ухвалення останніх змін до нього або нової редакції
 • Будь-які відтворені в тексті наукової роботи оприлюднені твори мистецтва мають супроводжуватися зазначенням авторів та назви цих творів мистецтва (якщо вони відомі). У разі використання творів виконавського мистецтва слід зазначати також індивідуальних чи колективних виконавців (якщо вони відомі). Якщо автори/виконавці невідомі, слід зазначити, що вони невідомі. У разі неможливості ідентифікувати автора, назву та/чи виконавців твору слід обов'язково зазначити джерело, з якого взято відтворений твір

Перевірка на наявність текстових запозичень в академічних текстах визначена Положенням про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у СумДУ та передує усім іншим процедурам розгляду. 
Процедуру проведення перевірки академічних текстів антиплагіатними системами визначено у Методична інструкція щодо перевірки робіт на наявність ознак академічного плагіату.

Документи, що підлягають перевірці відповідно до Додатку до Положення (Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, науково-методичних та наукових робіт на наявність ознак академічного плагіату):

  • навчальні та кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (курсові, реферати, атестаційні роботи/проєкти)
  • підручники, монографії, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, дистанційні курси, відкриті онлайн-курси, колекції матеріалів на OCW
  • наукові роботи (дисертації, статті, матеріали конференцій, тези доповідей)
  • заключні звіти НДР

Пам’ятайте! Використовуючи безкоштовні антиплагіатні інтернет-системи, Ви надаєте всю інформацію про проведені Вами дослідження третім, юридично не відповідальним особам.  

Функції антиплагіатних систем:

  • визначають ступінь подібності (у відсотках) академічного тексту до текстів документів, що містяться в базі даних університету (СумДУ), базі даних програми обміну базами даних (система StrikePlagiarism), бази даних RefBooks (система StrikePlagiarism) та Інтернет-ресурсах
  • розпізнають різновиди маніпуляції з текстом такі як заміна символів алфавіту, використання спеціальних програмних засобів, заміну тексту графічними зображеннями тощо
  • генерують детальний Звіт Подібності проаналізованого тексту

Під час роботи із Системами перевірки слід пам'ятати:

  • системи надають інформацію, яка дозволяє провести незалежну оцінку стосовно коректності та законності запозичень, визначити відсоток оригінальності наукової роботи
  • системи не визначають, чи містить робота нові наукові знання, результати дослідження або плагіат
  • роботи, з високим або низьким відсотком подібності, не можуть бути кваліфіковані як такі, що містять або не містять плагіат
  • остаточне рішення щодо наявності у роботі ідей та наукових результатів, які отримані іншими авторами та відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання приймається відповідальною компетентною особою

Система перевірки, яку використовує СумДУ:

  • використовується для перевірки усіх академічних текстів СумДУ, визначених у додатку Положення

Інструкція користувача системи StrikePlagiarism

Інструкція з інтерпретації Звіту Подібності StrikePlagiarism

 

 

  Як запобігти плагіату       

 

 

 

Консультанти:

Оксана Самодай

Контакти:
БІЦ-213, 2 пов.
(0542) 68-79-29

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наталія Дудченко

Контакти:
Бібліотека НН МІ, 2 пов.
(0542) 66-17-60
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лариса Ониксимова

Контакти:
Конгрес-центр
(0542) 66-51-06
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Харківська, 116,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua