Першочергово визначтеся з темою

 • вибір теми – основа наукового дослідження;
 • тематика кваліфікаційних робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни, повинна бути пов'язана з практичними потребами конкретного фаху.

 

Здійснюйте пошук достовірних джерел

 • е-каталог бібліотеки – електронні навчальні посібники, видані авторами СумДУ; міжнародні видання (книги, туторіали) з відкритою ліцензією (доступ за умов авторизації – шифр читацького квитка та пароль);
 • передплачені бази даних Scopus та Web of Science (оберіть видання категорії Відкритий доступ/Open Access); матеріали Springer Nature;
 • тематичні ресурси вільного доступу (періодичні видання, бази даних, інтернет-ресурси, відкриті навчальні матеріали), класифіковані за галузями знань;
 • статистичні дані (вітчизняні, міжнародні джерела, пошукові системи);
 • медіа ресурси.

 

Розплануйте власний час

 • складіть загальний план роботи та графік на тиждень;
 • слідкуйте за дедлайнами за допомогою персональних органайзерів (Trello, Google Calendar, Any.do, TickTick);
 • періодично консультуйтеся з науковим керівником.

 

Структуруйте процес дослідження

 • зробіть структуру дослідження;
 • створіть папку проєкту та окремі підпапки із вихідними даними;
 • надайте файлам унікальні, короткі та змістовні назви;
 • документуйте першоджерела, методології аналізу і трансформації даних;
 • дотримуйтесь правил резервного копіювання файлів у хмарних сервісах.

 

Правильно оформлюйте роботу

 

Пам’ятайте, що усі кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти підлягають перевірці на виявлення текстових запозичень засобами StrikePlagiarism та оприлюднюються в інституційному репозитарії СумДУ.

 

Підготуйте якісну презентацію для захисту

 • скористайтеся інструментами візуалізації даних та створення презентацій;
 • дотримуйтесь порад для створення ефективної презентації:
 • використовуйте оптимальну кількість слайдів;
 • структуруйте матеріал логічно та послідовно;
 • виділяйте важливе короткими висновками та візуалізаціями; 
 • створюйте слайди в одному стилі;
 • застосовуйте мінімум шрифтів / кольорів / "прикрас";
 • підготуйте та відрепетируйте доповідь на захист:
 • використовуйте чітку та зрозумілу мову і мінімальну кількість жестів;
 • орієнтуйтеся у підготовленому матеріалі, щоб під час виступу не читати;
 • заздалегідь продумайте змістовні відповіді на можливі запитання.

 

 

Зверніться до бібліотеки за допомогою щодо:

 • підбору літератури та даних для дослідження;
 • оформлення посилань та списку використаних джерел;
 • користування бібліографічними менеджерами для упорядкування джерел;
 • перевірки наукової роботи на наявність текстових запозичень.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua