Відтепер підготуватися до складання іспиту можна в читальному залі Бібліотеки Медичного інституту, адже фонд бібліотеки поповнився сучасним виданням компанії Kaplan, яка є лідером у галузі інновацій у сфері освіти. Видання містить офіційні конспекти лекцій за предметними галузями, які необхідно освоїти студентам на етапі підготовки до здачі Міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM).

Матеріали розподілені по книгам відповідно до медичних галузей:

Step 1: Анатомія. Наука про поведінку та соціальні науки. Біохімія та медична генетика. Імунологія та мікробіологія. Патологія. Фармакологія. Фізіологія.

 

Step 2: Внутрішня медицина. Акушерство та гінекологія. Педіатрія. Психіатрія, епідеміологія, етика, безпека пацієнтів. Хірургія.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua