Дата публікації:
14 травня 2021
Кількість переглядів:
340
Поділитися:

У сучасному світі результати наукових досліджень проявляються в усіх сферах життя від буденних речей до польотів на Марс.

15 травня наукова спільнота України відзначає професійне свято – День науки.

Завдяки українським вченим світу відомі такі винаходи, як: гелікоптер, ракетний двигун і перший супутник Землі, гасова лампа, кінескоп, рентген і гіпсова пов’язка, компакт-диск, гідроструменевий скальпель, титановий ендопротез, антибіотик “батумін”, комп’ютерний фонендоскоп та ін.

Значними успіхами на науковій ниві відзначається і Сумський державний університет, зокрема розробками у галузях медицини, насосної та компресорної техніки, хімічних і нанотехнологій, інженерії, інформаційних систем та технологій тощо.

У 2020 р. вперше, за результатами проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, СумДУ увійшов до найвищої кваліфікаційної групи А за чотирма із семи напрямів став лідером серед закладів вищої освіти України.

За показником кількості штатних наукових і науково-педагогічних працівників, що мають 5 і більше публікацій у виданнях, які індексуються БД Scopus та/або WoS, університет у 2020 р. зберігає перший показник серед ЗВО України.

Протягом 2020 року опубліковано 524 наукові публікації у виданнях, що індексуються базою даних Scopus (379 у 2019 р.) та 295 – Web of Science (271 у 2019 р.). 

У останні роки науковці факультету ЕлІТ та Медичного інституту активно публікуються у виданнях, що індексуються Nature Index (Т.В. Лютий, С.І. Денисов, Р.А. Москаленко, М.С. Линдін).

За даними Scopus аналітичної платформи SciVal, у 2015-2020 рр. загальна кількість публікацій у виданнях, що індексуються БД Scopus, становить 2003 документи. Серед них 40,2% створені у міжнародному співробітництві, 26,5% - у національній співпраці, 27,8% - у інституційній. У розрізі предметної галузі відсотки розподілилися наступним чином: інженерні науки - 38,9%, природничі науки - 32,5%, соціальні науки - 15,6%, медицина - 11,4%, гуманітарні науки - 1,6%.

Науковці СумДУ постійно беруть участь у міжнародних наукових проєктах, зокрема Horizon-2020; спільних міждержавних проєктах (з Австрією, Францією, Чехією, КНР, Республікою Білорусь, Азербайджанською Республікою та ін.). Університет тісно співпрацює з органами місцевої влади, зокрема щодо стратегії розвитку регіону, розроблення еколого- і енергоефективних систем.

СумДУ демонструє суттєві успіхи у виконанні державних проєктів та грантових заявок.

Обсяг фінансування наукових досліджень за рахунок спеціального фонду (коштів замовників) у 2020 році, порівняно з минулим роком, зріс більш ніж на 80 %.

За загальною кількістю проєктів-переможців конкурсів НФД у 2020 році СумДУ спільно із Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут” поділяє 3-ю позицію серед усіх наукових установ і організацій України, які взяли участь у конкурсі.

Залучений обсяг конкурсного фінансування у 2020 році забезпечив університету 7 місце серед 124- х ЗВО України.

Заслуговує на увагу розвиток наукової інфраструктури:

  • створений у структурі НДЧ Науково-експертний центр «Атомного та енергетичного машинобудування» СумДУ;
  • за ініціативи кафедри патологічної анатомії у 2020 році запрацював українсько-шведський дослідницький центр «SUMEYA»;
  • на кафедрі ПГМ створено спеціалізований Науково-виробничий центр термічної обробки матеріалів.

Університет відомий своїми науковими виданнями та міжнародними конференціями. На сьогодні 14 наукових журналів включено до переліку фахових видань України, зокрема 12 до категорій «Б», 2 до категорій «А».

У 2020 р. було проведено 16 міжнародних конференцій. Серед них: 3 міжнародні наукові конференції, матеріали яких опубліковані у виданнях, що індексуються БД Scopus та/або WoS:

  • ХVI міжнародна науково-технічна конференція «Герметичність, вібронадійність та екологічна безпека насосного і компресорного обладнання» – «ГЕРВІКОН+НАСОСИ-2020» (ХVI International Scientific and Engineering Conference Hermetic Sealing, Vibration Reliability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machinery – HERVICON+PUMPS-2020). 
  • 10-та міжнародна конференція «Наноматеріали: застосування та властивості» (2020 IEEE 10th International Conference on «Nanomaterials: Applications & Properties»). 
  • 3-тя міжнародна конференція «Конструювання, моделювання, виробництво: обмін інноваціями» (3rd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange). 

За підсумком конкурсу молодих вчених МОН України у 2020 році СумДУ вже 5-й раз поспіль виборює найбільшу кількість проєктів-переможців серед усіх ЗВО України.

Минулого року 8 молодих вчених із СумДУ отримували стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених (4 у 2019 р.).

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Починаючи з першого курсу, студенти залучаються до виконання теоретичних та експериментальних розробок, успішно беруть участь у студентських конференціях  - “Перший крок у науку” та профільні галузеві конференції.

За підсумками участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей студенти СумДУ отримали 98 призових місць, що черговий раз забезпечило університету перший показник серед всіх ЗВО України за кількістю призових місць.

СумДУ підтримує світову політику відкритого доступу до інформації та оприлюднює власний науковий доробок через відкриті ресурси університету, зокрема репозитарій.

За час існування репозитарію було розміщено майже 80 тис. наукових документів, серед яких монографій ~ 400, статей ~ 23 тис., тез доповідей ~ 42,6 тис.

Автори, що мають найбільший показник завантажень монографій у репозитарії:

БіЕМ - Школьник І.О., Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Рекуненко І.І., Пересадько Г.О., Курбатова Т.О.

ТеСЕТ - Криворучко Д.В., Залога В.О., Вакал С.В.

ННІ права - Куліш А.М., Сухонос В.В.

Медичний інститут - Погорєлов М.В., Бумейстер В.І., Ткач Г.Ф., Сікора В.З., Суходуб Л.Ф., Кононенко М.Г., Атаман О.В., Гарбузова В.Ю.

ІФСК - Швачко С.О., Баранова С.В., Кобякова І.К., Медвідь О.М., Світайло Н.Д., Назаров М.С., Костенко А.М.

ЕлІТ - Любчак В.О., Зубань Ю.О., Довбиш А.С.

За даними SciVal, до 500 найкращих науковців університету за кількістю статей і тез конференцій, опублікованих у виданнях, які індексуються БД Scopus, у 2015-2020 рр., увійшли представники факультетів:

ЕлІТ - Погребняк О.Д. (115 публікацій, 1339 цитувань, h-індекс – 39), Бондар О.В. (47, 814, 20), Опанасюк А.С. (66, 370, 17), Однодворець Л.В. (37, 84, 11), Шкурдода Ю.О. (34, 89, 9).

БіЕМ - Васильєва Т.А. (25 публікацій, 359 цитувань, h-індекс – 16), Лєонов С.В. (17, 262, 14), Люльов О.В. (18, 298, 13), Пімоненко Т.В. (18, 308, 13), Пластун О.Л. (32, 256, 9).

ТеСЕТ - Артюхов А.Є. (54 публікації, 333 цитування, h-індекс – 15), Павленко І.В. (49, 339, 13), Іванов В.О. (48, 304, 13), Гапонова О.П. (32, 179, 9), Ляпощенко О.О. (26, 178, 7).

Медичний інститут - Суходуб Л.Ф. (40 публікацій, 200 цитувань, h-індекс – 14), Погорєлов М.В. (38, 238, 11), Романюк А.М. (31, 104, 6), Линдін М.С. (27, 129, 6), Сміянов В.А. (23, 24, 3).

ННІ права - Дегтярьов С.І. (28 публікацій, 89 цитувань, h-індекс – 7), Рєзнік О.М. (19, 91, 7), Завгородня В.М. (8, 29, 4), Сухонос В.В. (6, 21, 4), Горобець Н.С. (6, 28, 3).

ІФСК - Лебідь А.Є. (8 публікацій, 22 цитування, h-індекс – 4), Мальована Н.В. (3, 24, 2), Алексахіна Т.О. (3, 13, 2).

Щиро вітаємо наших науковців зі святом! Бажаємо втілення інноваційних ідей, реалізації творчих проєктів, професійного розвитку, натхнення, невтомності у новаторському пошуку!

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua