Дата публікації:
11 січня 2021
Кількість переглядів:
170
Поділитися:

Запорукою якісних результатів навчання та конкурентоспроможності на ринку праці є дотримання принципів академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. Сумський державний університет приділяє значну увагу розвитку академічної культури та розбудові відповідного інституційного забезпечення.

Протягом 2016-2019 рр. СумДУ був учасником Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP, в результаті якого проведено опитування здобувачів вищої освіти, розроблено відкритий курс «Академічна доброчесність: виклики, дії, успішні історії», створено та поширено друковану тематичну продукцію – закладинки, постери, плакати.  У 2019 р. Вченою радою університету було затверджено Кодекс та Положення про академічну доброчесність. Декілька років поспіль усі академічні тексти університету перевіряються на наявність запозичень ліцензійними передплаченими сервісами, рекомендованими МОН України. З 2020 р. кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти рівнів «бакалавр» та «магістр», наукові звіти та монографії оприлюднюються у інституційному репозитарії СумДУ.

Особливу увагу приділяється навчанню студентів академічному письму, роботі з джерелами інформації та цитуванню. Студенти першого курсу проходять курси «Основи інформаційної культури» та «Основи академічного письма». В університеті систематично проводяться спеціалізовані семінари, тренінги та вебінари для студентів, викладачів та науковців з питань цифрових наукових інструментів, ресурсів, авторського права, роботи з даними та спеціалізованим програмним забезпеченням. Крім того, усі охочі мають доступ до тематичних гідів для дослідників на сайті бібліотеки, які постійно оновлюються. Бібліотека СумДУ також надає відповідні консультації в режимі онлайн через чат на сайті. 

Наприкінці 2020 р. університет приєднався до нового проєкту Американських Рад з міжнародної освіти «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), що має а меті продовжити формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі. Проєкт матиме чотири основні напрямки діяльності: просвітницька кампанія, практичний навчальний курс в університетах, поширення міжнародних практик в українських університетах, робота над нормативною базою і регулятивними механізмами. Основну увагу буде приділено розробці та впровадженню інструментарію для внутрішнього інституційного аналізу ЗВО; навчанню представників центрів внутрішнього забезпечення якості освіти методикам аналізу даних та прийнятті управлінських рішень на основі проаналізованої інформації для зміцнення культури академічної доброчесності.

У період першого етапу проєкту з 1 грудня 2020 по 5 лютого 2021 передбачено проведення опитування викладачів та студентів 60 університетів України, в т.ч. СумДУ, стосовно практик академічної доброчесності, які на даний час функціонують в університеті. Організатори проведення опитування у березні 2021 р. нададуть інформацію про результати опитування кожному університету для глибокого аналізу.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua