Освіта

Періодичні видання. Бази даних

 

Реєстр наукових фахових видань України

 

Передплачена періодика

Назва видання (ISSN)
Періодичність
Місце збереження

Higher Education in Russia and Beyond (Без категорії)
Щоквартально
Електронне видання

Вища освіта України (ISSN 2078-1016, Нефаховий)
Щоквартально
Бібліотека БІЦ 212

Вища школа (ISSN 1682-2366, Без категорії)
Щомісяця
Бібліотека БІЦ 212

2 рази на рік
Електронне видання

Військова освіта (ISSN 2617-1783 Категорія Б)
2 рази на рік
Електронне видання

Інженерні та освітні технології (ISSN 2307-9770 Категорія Б)
Щоквартально
Електронне видання

6 разів на рік
Електронне видання

Молодий вчений (ISSN 2313-2167 Без категорії)
Щомісяця
Електронне видання

Молодь і ринок (ISSN 2617-0825 Категорія Б)
Щомісяця
Електронне видання

Щоквартально
Електронне видання

2 рази на рік
Електронне видання

Освітологічний дискурс (ISSN 2312-5829, Категорія Б)
Щоквартально
Електронне видання

6 разів на рік
Електронне видання

2 рази на рік
Електронне видання

Щоквартально
Електронне видання

1 раз на рік
Електронне видання

2 рази на рік
Електронне видання

Український педагогічний журнал (ISSN 2411-7420 Категорія Б)
Щоквартально
Електронне видання

 

The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)  електронна база даних з відкритим доступом, що публікує англійські реферати статей та оглядів, що з'являються переважно національними мовами в наукових журналах, присвячених соціальним та гуманітарним наукам в Чеській Республіці, Угорщині, Польщі, Словацькій Республіці, а також в Боснії та Герцеговині, Естонії, Латвії, Литві, Сербії, Словенії та Україні. Відкритий доступ.

The Education Resources Information Center (ERIC) – онлайн-цифрова бібліотека досліджень та інформації про освіту. ERIC спонсорує Інститут педагогічних наук Департаменту освіти Сполучених Штатів.

ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences – реферативна база з гуманітарних та соціальних наук. Публікації представлені як англійською, так і на ряді основних європейських мов. Реферативна база даних та цитування наукових матеріалів ERIH PLUS є найбільшою в світі платформою по публікації і відстеження робіт в соціальних і гуманітарних сферах. Журнали, що потрапили в систему моніторингу ERIH PLUS відповідають жорстким європейським вимогам до наукових публікацій. 

Globethics.net – інформаційний ресурс з питань етики та суміжних дисциплін, який надає доступ до більше ніж 1 млн повнотекстових документів. Користування ресурсом вимагає безкоштовної реєстрації.

IBC "ОСВІТА" інформаційно-виробнича система по забезпеченню осіб даними з питань освіти. IBC "ОСВІТА" дозволяє створити єдину інформаційну структуру обробки даних, забезпечивши їх достовірність і цілісність, надійні механізми захисту, якісне поліпшення умов роботи користувачів системи, якими є співробітники структурних підрозділів міністерств, управлінь і навчальних закладів.

Palgrave Macmillan – академічне видавництво, спрямовує свою видавничу діяльність  на задоволення  навчальних потреб у вищій освіті та професійній сфері. Palgrave Macmillan видає підручники, журнали, монографії, професійні та довідкові матеріали в друкованому та електронному вигляді.  Спрямування – гуманітарні, соціальні науки і бізнес. Відкритий доступ.

SocArXiv – безкоштовний архів, що містить матеріали з гуманітарних та соціальних наук, освіти і права. У ресурсі можна здійснювати пошук публікацій, обмінюватися результатами досліджень, отримати публічну експертну оцінку та розміщувати свої і чужі (з ліцензією СС BY 4.0) пост- та препринти. Вхід до ресурсу через ідентифікатор ORCID, або реєстрацію.

Social Science Research Network (SSRN)  реферати та повні тексти в галузі соціальних наук. Відкритий доступ.

The Questia Online Library – англомовна онлайн бібліотека, яка забезпечує доступ до колекції книг та журнальних статей у галузі гуманітарних та соціальних наук. Більш ніж 72000 повнотекстових книг від 300 видавництв та 2 мільйони статей з провідних газет та популярних журналів. (англ.).

World Bank Databases – бази даних Світового банку у вільному доступі:  World Development Indicators (WDI), Global Development Finance (GDF), Africa Development Indicators (ADI), Global Economic Monitor (GEM) та багатьох інших, раніше доступних лише за передплатою. Теми: сільське господарство та розвиток сільських районів; інфраструктура; підвищення ефективності зовнішньої допомоги; працевлаштування та соціальний захист населення; економічна політика і зовнішня заборгованість; освіта; приватний сектор; енергетика та ін. галузі господарства; державний сектор; навколишнє середовище; наука і технології; фінансовий сектор; соціальний розвиток; охорона здоров'я; містобудування.

World Higher Education Database Portal – унікальний інтернет-портал, що забезпечує всебічну та детальну інформацію про системи вищої освіти та навчальні заклади всього світу. WHED містить інформацію про понад 18 500 вищих навчальних закладів, дані про системи вищої освіти в 186 країнах. Доступ до ресурсу:  Логін INS0424 Пароль wyxo5h9g

Academic Journals – повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти. Відкритий доступ.

Directory of Open Access Books (DOAB)  надає доступ до метаданих та повних текстів книг академічних видавництв у відкритому доступі в мережі Інтернет. Сервіс дає можливість здійснювати пошук книг за наступними параметрами: назва книги, автор, ключові слова, анотації до книг, видавець, ISSN/ISBN книги чи за всіма перерахованими елементами. Відкритий доступ.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) – безкоштовний доступ до повнотекстових рецензованих наукових журналів з усіх галузей знань та різними мовами. Відкритий доступ.

Directory of Research Journals Index (DRJI) (Індія) – надає вільний доступ до наукової літератури для підтримки використання досліджень та інформації з метою поліпшити якість навчання, викладання, досліджень. Для індексації на сайті розглядаються і оцінюються тисячі ресурсів, щоб допомогти дослідникам вибрати ключові веб-сайти і журнали по тематиці дослідження. Продукт функціонує як шлюз, який постачає метадані проіндексованих статей в соціальні мережі, інші системи індексації та електронні бібліотеки. Відкритий доступ.

EBSCO – база даних, яка містить повні тексти публікацій більш як 3200 наукових видань з широкого спектру суспільних та гуманітарних дисциплін. Авторизований доступ.

Ingenta Connect  багатогалузева реферативна база даних (хімія, фізика, комп'ютерні науки, математика, біологія, медицина, економіка, соціальні науки та ін.) пропонує доступ до 4,5 млн статей з 13,5 тис наукових журналів таких відомих видавців, як Elsevier, Springer, IOP Publishing, Taylor and Francis, NPG та ін.

J-Gate – електронна бібліотека наукових журналів з суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India Ltd. В даний час включає понад 6300 найменувань журналів, організованих по галузях знання. Пошук документів здійснюється за автором, назвою, ключовими словами, датою публікації.

J-STAGE – Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic – японський портал наукової інформації, який надає доступ до понад 740 наукових журналів, близько 360 тис статей з різних галузей знань. Відкритий доступ.

Journals4Free  портал журналів відкритого доступу. Понад 7000 назв академічних журналів! Пошук можна здійснювати за категоріями, мовою, чи присутністю в базах даних.

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) – міжнародний проект відкритого доступу до монографій в галузі гуманітарних та соціальних наук. Повні тексти в pdf форматі. База даних підтримується консорціумом університетських наукових видавництв Європи, надає доступ до понад 700 найменувань книжок англійською та іншими європейськими мовами з суспільствознавства, соціології, економіки, юриспруденції, історії, філології, мовознавства, мистецтва. OAPEN містить монографії  англійською, німецькою, італійською мовою, тощо. Відкритий доступ.

OMICS International  електронна база даних відкритого доступу. Включає в себе понад 1000 наукових журналів і понад 700 матеріалів наукових конференцій в таких галузях як медицина, хімія, біологія, інформатика, математика, фізика, сільське господарство, харчова інженерія, ветеринарія, психологія, соціальні і політичні науки, бізнес.

Open Academic Journals Index (OAJI)  повнотекстова база даних наукових журналів з відкритим доступом, це міжнародна платформа для індексації наукових журналів відкритого доступу. Відкритий доступ.

Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) – база даних, спрямована на зберігання й поширення наукових статей з таких галузей знань, як енергетика, навколишнє середовище, здоров’я, когнітивні системи взаємодії, електронні інфраструктури, соціально-економічні й гуманітарні науки. Також OpenAIRE – це проект доступу до результатів здійснених на території європейських держав наукових досліджень, зокрема до тих, які фінансуються Європейським Союзом, Європейською комісією, а також проводяться в рамках програми "Горизонт-2020". Відкритий доступ

Project Gutenberg – громадська (добровільна) ініціатива з оцифрування, архівування і поширення культурних творів. Є найстарішою універсальною електронною бібліотекою. Більшість одиниць цієї колекції є повні тексти книг, які знаходяться в суспільному надбанні.

ScienceDirect – одна з найбільших онлайн-колекцій опублікованих наукових досліджень. Належить голландському видавництву Elsevier. Колекція містить майже 12 мільйонів елементів контенту з більш ніж 3500 журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників. Анотації більшості статей знаходяться у вільному доступі. Доступ до повного тексту статті вимагає передплати.

SpringerLink Платформа представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer – одного з найбільших європейських постачальників наукової інформації. Інформаційна база містить більше 2700 періодичних видань з усіх дисциплін (англ., нім.). Ліцензований доступ.

SpringerOpen  архів рецензованих наукових журналів у всіх галузях науки з відкритим доступом видавництва Springer та міждисциплінарна база даних.

UNdata об’єднує основні бази даних Організації Об'єднаних Націй. Система UNdata містить бази даних, таблиці та глосарії, які вміщують понад 60 мільйонів записів, охоплюють широке коло тем, зокрема сільське господарство, освіту, зайнятість, енергетику, навколишнє середовище, охорону здоров'я, ВІЛ/СНІД, злочинність, Human Development, промисловість, інформаційні та комунікаційні технології, National Accounts, населення/біженці, туризм, торгівлю, а також Millennium Development Goals indicator.

Наукова періодика України – загальнодержавна технологічна платформа, яка забезпечує процеси редакційного опрацювання, публікації та післяпублікаційної підтримки наукових періодичних видань України. Ресурс розвивається на засадах партнерства видавців та бібліотек України. Містить журнали України з історії, економіки, культурології, медицини, мистецтвознавства, педагогіки, політології, технічних наук, фізики та математики, філології, філософії.   

CrossRef – це об'єднання наукових видавництв, яке розвиває загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних наукових комунікацій. Система цитування CrossRef сьогодні охоплює понад 68 мільйонів журнальних статей та інших елементів контенту (книги, дисертації, технічні звіти і т.д.) з тисяч наукових і професійних видавців по всьому світу. Відкритий доступ.

OAIster – зведений каталог мільйонів записів, представляє відкритий доступ до цифрових ресурсів. OAIster "збирає" описову інформацію (метадані) з колекції відкритого доступу по всьому світу, використовуючи OAI-PMH (the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Відкритий доступ.

WorldCat – найбільша у світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center.


Інтернет-ресурси

 

Cabell's Directory of Publishing Opportunities – детальні списки журналів, що надають можливості для публікації. Покриття містить журнали з бізнесу, інформатики, освіти, психології та управління охороною здоров'я. Включає адресу, контактну інформацію та керівні принципи для подання рукописів для кожного переліченого журналу.

COPAC Union Catalogue (Велика Британія) – зведений каталог 22 найбільш авторитетних університетських бібліотек Британії та Ірландії, а також Британської бібліотеки. Працює на основі протоколу Z39.50. Пропонується три варіанти пошуку: по автору та назві, по предметній області і пошук періодичних видань. Всі інтерфейси прості і зручні. У списку результатів можна переглядати повний запис і/або маркувати його для подальшого збереження. До сервісних функцій відноситься можливість завантаження результатів на вказану адресу електронної пошти. Недолік даного каталогу типовий для більшості каталогів, які працюють під Z39.50: результати містять велику кількість дубльованих записів на одне видання, з баз даних різних бібліотек.

DANS (Data Archiving and Networked Services) – електронний архів та сервісна організація з архівування даних та мережних послуг. Архів об’єднує колекції з мистецтва, гуманітарних і соціальних наук, охорони здоров'я та ін. DANS створена інститутом Нідерландської Королівської академії мистецтв і наук, підтримується Урядом Нідерландів (KNAW) та Організацією з наукових досліджень (NOW).

The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) – пошук достовірної наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який підтримується службою SHERPA Університету Ноттінгема. Надає можливості пошуку наукових матеріалів за різними галузями знань у понад 2 600 е-архівах.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB). Бібліотека електронних журналів з 1997 р. в рамках проекту університетської бібліотеки Регенсбурга, у співпраці з Бібліотекою технічного університету Мюнхена пропонує швидкий, структурований і уніфікований доступ (англійською та німецькою мовами) до наукових повнотекстових журналів. Вона включає в себе 76 419 назв, з яких 13 923 журналів з усіх галузей знання видається тільки в електронному вигляді. 45575 найменувань журналів знаходяться у вільному доступі в повнотекстовому варіанті. Повний доступ до всіх видань мають установи, які беруть участь у проекті.

Open J-Gate – електронна бібліотека наукових журналів з суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India Ltd. В даний час включає містить 6300 найменувань журналів, організованих по галузях знання. Пошук документів здійснюється за автором, назвою, ключовими словами, датою публікації. 

Open Library – сайт, що має на меті створити каталог книжок, що коли-небудь видавалися. Функціонує за принципом Вікіпедії – створення окремої сторінки для окремої книги самими користувачами. Крім каталогу книг, ресурс надає вільний доступ до електронних книг (сьогодні – понад 1 мільйона назв).

Open Textbooks Library – доступ до відкритої бібліотеки безкоштовних, рецензованих та ліцензованих підручників. Відкритий доступ.

Registry of Open Access Repositories (ROAR) – реєстр усіх репозитаріїв та інших джерел відкритої інформації в усьому світі. Проект є розробкою Університету Саутгемтон (Великобританія) та являється частиною мережі.

The Free Library – заснований у 2003 році ресурс пропонує безкоштовні повнотекстові версії класичних літературних творів від сотень відомих авторів, біографії, зображення. Нещодавно Вільна бібліотека була розширена, щоб включити масивну колекцію періодичних видань із сотень провідних публікацій, що стосуються бізнесу та фінансів, комунікацій, культури, охорони здоров'я, гуманітарних наук, права, політики, технологій та соціальних наук.

University of Chicago Library – підтримує прихильність University of Chicago на дослідження і викладання в області соціальних, гуманітарних та педагогічних наук, і, використовує свої інтелектуальні ресурси для вирішення проблем науки і освіти по всьому світу.

"Лань" – видавництво, що є активним учасником галузі електронно-бібліотечних ресурсів. Електронно-бібліотечна система (ЕБС) являє собою платформу, на якій розміщені колекції книг провідних видавництв навчальної літератури, згруповані за основними галузями знань. Безкоштовні колекції ЕБС Видавництва "Лань" – це класичні праці з історії, філософії, соціології, літературознавства, економіки, права, психології, педагогіки та інших наук, а також художня, у тому числі зарубіжна література мовою оригіналу.

Наукова електронна бібліотека eLibrary.Ru – найбільша в Росії колекція електронних журналів та баз даних з усіх галузей наук. Містить близько 7 000 міжнародних та біля 300 російських наукових електронних журналів, SCI та Російський індекс наукового цитування. Значна кількість ресурсів знаходиться у відкритому доступі (понад 4 500 журналів).

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод. Поточний стан – понад 6 500 назв видань.

Наукова періодика України – портал наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні, містить понад 35 000 назв видань.

Baidu (кит. 百度 (Bǎidù), Байду, NASDAQ: BIDU) – лідер серед китайських пошукових систем. За кількістю запитів пошуковий сайт "Байду" займає 3 місце у світі (3 млрд 428 млн; з часткою в глобальному пошуку 5,2%).

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) (Німеччина) – одна з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина). BASE збирає, нормалізує та індексує дані серверів репозитаріїв за допомогою "Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting" (OAI-PMH). На додаток до метаданих OAI, BASE індексує вибрані веб-сайти і локальні дані бібліотек. Усе це разом можна шукати через один інтерфейс.

DuckDuckGo – на сайті представлена пошукова система з відкритим кодом, яка використовує інформацію з багатьох джерел для надання точних та різноманітних результатів. Дотримується політики повної конфіденційності – відмова від збору, збереження та обробки даних про користувача.

Google Scholar – вільно доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених.

Google Books – сервіс повнотекстового пошуку по книгах, оцифрованих компанією Google (понад 10 мільйонів книг із найбільших бібліотек США). Бібліотека пропонує мільйони відмінних видань, з якими можна ознайомитися або прочитати їх абсолютно безкоштовно.

Metasearch Search Engine – сервіс пошуку (діє від 1998 р.) у понад 300 світових журналах та виданнях у галузі управління, економіки, інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо.

RefSeek – пошукова система для студентів та дослідників, проводить пошук серед веб-сторінок, книг, енциклопедій, журналів і газет.

WorldWideScience.org – глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах.

Yahoo – англомовна пошукова система, яка має найбільш розвинену структуру каталогів і різних сервісів. Сотні тисяч різних Internet-ресурсів впорядковуються за 14 основними рубриками, кожна з яких має кілька підрубрик з більш вузькою тематикою.

Мета – повнотекстовий пошук по серверам України та закордонним українським серверам, з урахуванням морфології української, російської та англійської мов. Фінансові та комп'ютерні новини, погода, маркетингові дослідження українського Інтернету.


Відкриті навчальні матеріали

 

Prometheus – громадський проект масових відкритих онлайн-курсів (МВОК). Безкоштовний онлайн-доступ до найкращих навчальних курсів університетського рівня

Вище – спільнота надає доступ до найкращих світових практик у галузі педагогіки та можливості для професійного розвитку.

EdEra – освітній проект, який займається розробкою освітнього онлайн-контенту та рішень для платформ онлайн-навчання.

ВУМ on-line  освітній проект, який поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Курси від провідних викладачів бізнес-шкіл, громадського сектору, практиків з бізнесу та соціальної сфери.

 


Організації

 

Міністерство освіти і науки України – центральний орган виконавчої влади. Найголовнішою функцією МОН є формування та реалізація державної політики у сфері освіти і науки. У веденні міністерства також всебічне керування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансфер, тобто передача, технологій; забезпечення державного нагляду за діяльністю і суто навчальних закладів усіх форм власності, і підприємств, установ та організацій, які надають освітні послуги або виступають посередниками у їх наданні.

Український центр оцінювання якості освіти – державна установа, яка здійснює зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, а також проводить моніторингові дослідження якості освіти.

Державна служба якості освіти (ДСЯО) – центральний орган виконавчої влади України в галузі освіти. ДСЯО сприяє закладам освіти у формуванні довіри суспільства та підвищенні якості освіти.

Національний Темпус-офіс в Україні здійснює координацію взаємодії між Представництвом Європейського Союзу в Україні, Міністерством освіти та науки України, Європейським виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури, яке відповідає за впровадження Програми Темпус, Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань освіти та культури, вищими навчальними закладами, іншими зацікавленими сторонами, що залучені до реформування сфери вищої освіти в Україні, спрямовану на пропагування та запровадження принципів Болонського процесу, поширення інноваційних підходів щодо організації навчального процесу у системі освіти.

Інститут модернізації змісту освіти – державна наукова установа, метою діяльності якої є наукове і навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їхніх результатів.

Національна академія наук України є вищою науковою самоврядною організацією України, що заснована на державній власності. Самоврядність Академії полягає у самостійному визначенні тематики досліджень та форм їх організації й проведення, формуванні своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв'язків, виборності та колегіальності органів управління.

International Association of Universities (IAU) Міжнародна асоціація університетів – провідна глобальна асоціація вищих навчальних закладів та організацій з усього світу. Має на меті бути найбільш представницькою та впливовою глобальною асоціацією різнорідних вищих навчальних закладів та їх організацій, сприяючи і просуваючи динамічну лідерську роль у вищій освіті в суспільстві.

The European University Association (EUA) Європейська асоціація університетів  представницька організація університетів та конференцій національних ректорів у 47 країнах Європи. ЄАУ відіграє вирішальну роль у Болонському процесі та впливає на політику ЄС щодо вищої освіти, досліджень та інновацій.

Євразійська асоціація університетів  авторитетна і впливова міжнародна організація університетів. У неї входять національні університети всіх країн СНД, провідні регіональні університети та вищі навчальні заклади країн Євразійського простору.

Велика Болонська Хартія Університетів  закріплює основні цінності, права та обов'язки університету як ключового інституту суспільства, діяльність якого присвячена визначенню й поширенню найважливіших принципів і знань, наданню суспільству інтелектуальних орієнтирів.

Fulbright Programin Ukraine / Програма академічних обмінів імені Фулбрайта. Програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США, посідає чільне місце у системі міжнародної освіти.

 

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua