Економіка і бізнес

 Періодичні видання. Бази даних

 

Реєстр фахових видань України

 

Передплачена періодика

Назва видання (ISSN)
Періодичність
Місце збереження

Banks and Bank Systems (ISSN 1991-7074, Категорія А)
Щоквартально
Електронне видання

Economics and Sociology (ISSN 2071-789X, Без категорії)
Щоквартально
Електронне видання

Innovative Marketing (ISSN 1816-6326, Категорія А)
Щоквартально
Електронне видання

Investment Management Financial Innovations (ISSN 1812-9358, Категорія А)
Щоквартально
Електронне видання

Journal of International Studies (ISSN 2071-8330, Нефахове)
Щоквартально
Електронне видання

Journal of European Economy (23529, Категорія Б)
Щоквартально
Бібліотека Конгрес центр

Problems and Perspectives in Management (ISSN 1810-5467, Категорія А)
Щоквартально
Електронне видання

Баланс-Бюджет (23121, Без категорії)
Щомісяця
Бухгалтерія

Бізнес Інформ (ISSN 2311-116X, Категорія Б)
Щомісяця
Електронне видання

Щотижня
Бухгалтерія

Бюджетна бухгалтерія (95995, Без категорії)
Щотижня
Бухгалтерія

Головбух: бюджет (89314, Без категорії)
Щотижня
Бухгалтерія

Економіка та держава (ISSN 2306-6806, Категорія Б)
Щомісяця
Електронне видання

Економіка і прогнозування

(21972, Категорія Б)

Щоквартально
Бібліотека Конгрес центр

Економіка. Фінанси. Право (ISSN 2409-1944, Категорія Б)
Щомісяця
Електронне видання

Економічний вісник університету (ISSN 2414-3774, Категорія Б)
Щоквартально
Електронне видання

Ефективна економіка (ISSN 2307-2105, Категорія Б)
Щомісяця
Електронне видання

Інвестиції: практика та досвід (ISSN 2306-6814, Категорія Б)
Щомісяця
Електронне видання

Казна України (37620, Без категорії)
8 разів на рік
Бібліотека БІЦ 305

Проблеми економіки (ISSN 2311-1186, Категорія Б)
Щоквартально
Електронне видання

Щотижня
Бібілотека Н 218

Фінансовий контроль (89106, Без категорії)
Щомісяця
Бухгалтерія

Щоквартально
Електронне видання

 

Періодичні видання СумДУ

 

Business Ethics and Leadership (ISSN 2520-6311, СумДУ, Категорія Б)
Щоквартально
Електронне видання

Financial Markets, Institutions and Risks (ISSN 2521-1242, СумДУ Категорія Б)
Щоквартально
Електронне видання

Health Economics and Management Review (СумДУ Категорія Б)
Щоквартально
Електронне видання

SocioEconomic Challenges (ISSN 2520-6214 СумДУ, Без категорії)
Щоквартально
Електронне видання

Щоквартально
Бібліотека БІЦ 212

Маркетинг і менеджмент інновацій (ISSN 2227-6718 СумДУ, Категорія А)
Щоквартально
Бібліотека БІЦ 212

Механізм регулювання економіки (37255 СумДУ, Категорія Б)
Щоквартально
Бібліотека БІЦ 212

ABI/INFORM Complete – база даних, містить статті з наукових журналів авторитетних світових видавництв і компаній, зокрема Cambridge University Press; Dow Jones & Company Inc; Emerald Group Publishing; Financial Times Limited; Incisive Media; Springer Science & Business Media; Sloan Management Review; Palgrave Macmillan; Kluwer Academic Publishers. Також в ABI/INFORM Complete представлені сотні індустріальних звітів і SWOT-аналітика по країнам, ринкам, трендам; прогнозування і конкурентність, більш 100000 робочих документів SSRN, INSEAD і ОЕСР, більше 5 000 бізнес-кейсів тощо. Авторизований доступ.

The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)  електронна база даних з відкритим доступом, що публікує англійські реферати статей та оглядів, що з'являються переважно національними мовами в наукових журналах, присвячених соціальним та гуманітарним наукам в Чеській Республіці, Угорщині, Польщі, Словацькій Республіці, а також в Боснії та Герцеговині, Естонії, Латвії, Литві, Сербії, Словенії та Україні.

EconLit  реферативна база даних зарубіжних видань з економіки, створена і підтримувана Американською економічною асоціацією (American Economic Association, AEA). Всі документи, включені до бази, представлені у вигляді анотацій (abstracts) або тільки бібліографічних описів (citations). Повних текстів статей в EconLit немає – за винятком рецензій на книги. Авторизований доступ.

Economics Working Papers in Oxford – сайт департаменту економіки Оксфордського університету. Містить базу журналів економічної тематики, науково-дослідні матеріали студентів та науковців, економічні новини тощо. Авторизований доступ.

EconPapers  доступ до RePEc, найбільшої в світі колекції он-лайн економічних робочих документів, журнальних статей та програмного забезпечення (1 688 495 статей з 3 050 журналів, близько 40 000 книг та 5 000 програмних продуктів).

ERIH PLUS – (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) – реферативна база гуманітарних, соціальних наук та цитування наукових матеріалів ERIH PLUS є найбільшою в світі платформою з публікації і відстеження робіт. Журнали, що потрапили в систему моніторингу ERIH PLUS відповідають жорстким європейським вимогам до наукових публікацій.

Palgrave Macmillan – академічне видавництво, спрямовує свою видавничу діяльність на задоволення навчальних потреб у вищій освіті та професійній сфері. Palgrave Macmillan видає підручники, журнали, монографії, професійні та довідкові матеріали в друкованому та електронному вигляді.  Спрямування – гуманітарні, соціальні науки і бізнес.

Project Management Institute Ukraine (PMI) або Інститут Проектного Менеджмента в Україні – офіційне представництво міжнародної некомерційної організації Project Management Institute (PMI). Допомога проектним менеджерам розвиватися професійно, організаціям – підвищувати рівень зрілості проектного менеджменту на корпоративному рівні, а так само підвищення ефективності проектів для окремих осіб, компаній, муніципальних та урядових організацій шляхом створення активного спільноти.

Research Papers in Economics (RePEc) – інтернет-проект, присвячений систематизації дослідницьких робіт в області економіки. Це результат об'єднання зусиль сотень вчених-волонтерів і наукових організацій з більш ніж 70 країн, спрямованих на підвищення доступності результатів наукових досліджень в області економіки. Авторизований доступ.

SocArXiv – безкоштовний архів, що містить матеріали з гуманітарних та соціальних наук, освіти і права. У ресурсі можна здійснювати пошук публікацій, обмінюватися результатами досліджень, отримати публічну експертну оцінку та розміщувати свої і чужі (з ліцензією СС BY 4.0) пост- та препринти. Вхід до ресурсу через ідентифікатор ORCID, або реєстрацію.

The Questia Online Library – англомовна онлайн бібліотека, яка забезпечує доступ до колекції книг та журнальних статей у галузі гуманітарних та соціальних наук. Більш ніж 72000 повнотекстових книг від 300 видавництв та 2 мільйони статей з провідних газет та популярних журналів. (англ.).

World Bank Databases  бази даних Світового банку у вільному доступі: World Development Indicators (WDI), Global Development Finance (GDF), Africa Development Indicators (ADI), Global Economic Monitor (GEM) та багатьох інших, раніше доступних лише за передплатою. Теми: сільське господарство та розвиток сільських районів; інфраструктура; підвищення ефективності зовнішньої допомоги; працевлаштування та соціальний захист населення; економічна політика і зовнішня заборгованість; освіта; приватний сектор; енергетика та ін. галузі господарства; державний сектор; навколишнє середовище; наука і технології; фінансовий сектор; соціальний розвиток; охорона здоров'я; містобудування.

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) або Stock Market Infrastructure Development Agency of Ukraine (SMIDA) – здійснює організаційне, технічне та ресурсне забезпечення реалізації повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Основною метою діяльності організації є всебічний розвиток інфраструктури фондового ринку України та забезпечення його відповідності світовим стандартам.

Європейський Простір – веб-платформа підтримки громадянського суспільства України, надає інформаційний супровід, ресурсну базу, презентаційний майданчик для громадських організацій.

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ (ЭСМ)  федеральний науково-освітній портал Вищої школи економіки (Росія).

Academic Journals – повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти.

Academic Journals Database (Швейцарія)  універсальна база періодичної літератури, що охоплює фундаментальні дослідження у всіх галузях знань. Особливо сильна в медичних дослідженнях, гуманітарних і соціальних науках. Журнали в цій базі даних містять повні бібліографічні цитати, точне індексування та інформативні тези для статей з широкого спектру періодичних видань. База даних містить приблизно 5800 журналів, що мають міжнародне визнання. 1,28 мільйонів статей доступні в Інтернеті.

CAB Abstracts  база даних, що надає дослідникам миттєвий доступ до більш ніж 8 мільйонів записів з 1973 р до теперішнього часу, куди додається більше 360 000 конспектів щороку. Він широко висвітлює питання прикладних наук, що включають сільське господарство, фактори навколишнього середовища, ветеринарію, прикладну економіку, науку про продукти харчування та дієтології.

Directory of Open Access Books  (DOAB) – доступ до метаданих та повних текстів книг академічних видавництв у відкритому доступі в мережі Інтернет. Сервіс дає можливість здійснювати пошук книг за наступними параметрами: назва книги, автор, ключові слова, анотації до книг, видавець, ISSN/ISBN книги чи за всіма перерахованими елементами. Відкритий доступ.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)  безкоштовний доступ до повнотекстових рецензованих наукових журналів з усіх галузей знань та різними мовами.

Directory of Research Journals Index (DRJI) (Індія) – вільний доступ до наукової літератури для підтримки використання досліджень та інформації з метою поліпшити якість навчання, викладання, досліджень. Для індексації на сайті розглядаються і оцінюються тисячі ресурсів, щоб допомогти дослідникам вибрати ключові веб-сайти і журнали по тематиці дослідження. Продукт функціонує як шлюз, який постачає метадані проіндексованих статей в соціальні мережі, інші системи індексації та електронні бібліотеки.

EBSCO Academic Search Premier – база даних, яка містить повні тексти публікацій більш як 3200 наукових видань з широкого спектру суспільних та гуманітарних дисциплін. Ліцензований доступ.

Ingenta Connect – багатогалузева реферативна база даних (хімія, фізика, комп'ютерні науки, математика, біологія, медицина, економіка, соціальні науки та ін.) пропонує доступ до 4,5 млн статей з 13,5 тис наукових журналів таких відомих видавців, як Elsevier, Springer, IOP Publishing, Taylor and Francis, NPG та ін.

J-Gate – електронна бібліотека наукових журналів з суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India Ltd. В даний час включає понад 6300 найменувань журналів, організованих по галузях знання. Пошук документів здійснюється за автором, назвою, ключовими словами, датою публікації.

J-STAGE – Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic – японський портал наукової інформації, який надає доступ до понад 740 наукових журналів, близько 360 тис статей з різних галузей знань.

Journals4Free – портал журналів відкритого доступу. Понад 7000 назв академічних журналів! Пошук можна здійснювати за категоріями, мовою, чи присутністю в базах даних.

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) – міжнародний проект відкритого доступу до монографій в галузі гуманітарних та соціальних наук. Повні тексти в pdf форматі. База даних підтримується консорціумом університетських наукових видавництв Європи, надає доступ до понад 700 найменувань книжок англійською та іншими європейськими мовами з суспільствознавства, соціології, економіки, юриспруденції, історії, філології, мовознавства, мистецтва. OAPEN містить монографії  англійською, німецькою, італійською мовою, тощо.

Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) – база даних, спрямована на зберігання й поширення наукових статей з таких галузей знань, як енергетика, навколишнє середовище, здоров’я, когнітивні системи взаємодії, електронні інфраструктури, соціально-економічні й гуманітарні науки. Також OpenAIRE – це проект доступу до результатів здійснених на території європейських держав наукових досліджень, зокрема до тих, які фінансуються Європейським Союзом, Європейською комісією, а також проводяться в рамках програми "Горизонт-2020".

Persee – портал, на якому представлено колекцію французьких журналів в галузі гуманітарних та соціальних наук. Колекція містить повні тексти близько 90 тисяч статей та близько 14 тисяч аудіо-файлів (версій) статей з 72 найменувань періодичних видань, що охоплюють наступні дисципліни: філософія, антропологія, археологія, мистецтво, економіка, географія, історія, інформація, комунікації в галузі науки, юриспруденція, лінгвістика, література, політологія, психологія, соціологія. Архів деяких матеріалів, таких, як Bibliotheque de l'Ecole des chartes.

ScienceDirect – одна з найбільших онлайн-колекцій опублікованих наукових досліджень. Належить голландському видавництву Elsevier. Колекція містить майже 12 мільйонів елементів контенту з більш ніж 3500 журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників. Анотації більшості статей знаходяться у вільному доступі. Доступ до повного тексту статті вимагає передплати.

SpringerLink – платформа SpringerLink представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer – одного з найкрупніших європейських постачальників наукової інформації. Інформаційна база включає в себе більше 2700 періодичних видань з усіх дисциплін (англ., нім.). Ліцензований доступ.

SpringerOpen – архів рецензованих наукових журналів у всіх галузях науки з відкритим доступом видавництва Springer та міждисциплінарна база даних.

UNdata  об’єднує основні бази даних Організації Об'єднаних Націй. Система UNdata містить бази даних, таблиці та глосарії, які вміщують більше 60 мільйонів записів, охоплюють широке коло тем, зокрема сільське господарство, освіту, зайнятість, енергетику, навколишнє середовище, охорону здоров'я, ВІЛ/СНІД, злочинність, Human Development, промисловість, інформаційні та комунікаційні технології, National Accounts, населення/біженці, туризм, торгівлю, а також Millennium Development Goals indicator.

Наукова періодика України – загальнодержавна технологічна платформа, яка забезпечує процеси редакційного опрацювання, публікації та післяпублікаційної підтримки наукових періодичних видань України. Ресурс розвивається на засадах партнерства видавців та бібліотек України. Містить журнали України з історії, економіки, культурології, медицини, мистецтвознавства, педагогіки, політології, технічних наук, фізики та математики, філології, філософії.

 

OAIster – каталог мільйонів записів, представляє відкритий доступ до цифрових ресурсів. OAIster "збирає" описову інформацію (метадані) з колекції відкритого доступу по всьому світу, використовуючи OAI-PMH (the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Відкритий доступ.

Online Computer Library Center, Inc. (OCLC) – некомерційний, членський бібліотечний сервіс та науково-дослідна організація, що спеціалізується з суспільними цілями на розширенні доступу до інформації у світі.

WorldCat – бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center.

ИНИОН РАН – бібліографічні бази із соціальних та гуманітарних наук Інституту наукової інформації суспільних наук (ІНІСН). Наповнення: 3,5 млн записів з економіки, демографії, філософії, соціології, історії, археології, етнології, мовознавства, літературознавства, релігієзнавства, держави і права, гендерних студій – із книжок та журналів (статті), збірників, з посиланням на повні тексти джерел.


Інтернет-ресурси

 

ArXiv – найпопулярніший відкритий архів рефератів та повних текстів наукових публікацій, створений на базі бібліотеки Корнельського університету. Містить більше 684 тис електронних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології, фінансів та статистики.

Cabell's Directory of Publishing Opportunities  детальні списки журналів, що надають можливості для публікації. Покриття включає в себе журнали з бізнесу, інформатики, освіти, психології та управління охороною здоров'я. Включає адресу, контактну інформацію та керівні принципи для подання рукописів для кожного переліченого журналу.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – провідна online бібліотека престижних наукових ресурсів з гуманітарних та соціальних наук Центральної та Східної Європи.

COPAC Union Catalogue (Велика Британія) зведений каталог 22 найбільш авторитетних університетських бібліотек Британії та Ірландії, а також Британської бібліотеки. Працює на основі протоколу Z39.50. Пропонується три варіанти пошуку: по автору та назві, по предметній області і пошук періодичних видань. Всі інтерфейси прості і зручні. У списку результатів можна переглядати повний запис і/або маркувати його для подальшого збереження. До сервісних функцій відноситься можливість завантаження результатів на вказану адресу електронної пошти. Недолік даного каталогу типовий для більшості каталогів, які працюють під Z39.50: результати містять велику кількість дубльованих записів на одне видання, з баз даних різних бібліотек.

DANS (Data Archiving and Networked Services) – електронний архів та сервісна організація з архівування даних та мережних послуг. Архів об’єднує колекції з мистецтва, гуманітарних і соціальних наук, охорони здоров'я та ін. DANS створена інститутом Нідерландської Королівської академії мистецтв і наук, підтримується Урядом Нідерландів (KNAW) та Організацією з наукових досліджень (NOW).

The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) – пошук достовірної наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який підтримується службою SHERPA Університету Ноттінгема. Надає можливості пошуку наукових матеріалів за різними галузями знань у понад 2 600 е-архівах.

E-Books Directory – безкоштовний веб-ресурс, з якого можна завантажити книги, документи, лекції, технічні документи. Ресурс містить посилання на більш ніж 1780 електронних книг, перерахованих у 392 категоріях, в тому числі з бізнесу, комп'ютерних наук, техніки, гуманітарних наук, літератури, медицини і багато іншого.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) – бібліотека електронних журналів з 1997 р. в рамках проекту університетської бібліотеки Регенсбурга, у співпраці з Бібліотекою технічного університету Мюнхена пропонує швидкий, структурований і уніфікований доступ (англійською та німецькою мовами) до наукових повнотекстових журналів. Вона включає в себе 76 419 назв, з яких 13 923 журналів з усіх галузей знання видається тільки в електронному вигляді. 45575 найменувань журналів знаходяться у вільному доступі в повнотекстовому варіанті. Повний доступ до всіх видань мають установи, які беруть участь у проекті.

De Gruyter – академічне видавництво книг та журналів (раніше – Versita), видає понад 400 назв (і власних, і "запрошених") академічних журналів з різних дисциплін, здебільшого з країн Центральної та Східної Європи. Відкритий доступ.

Hathi Trust Digital Library  партнерство провідних науково-дослідних інститутів та бібліотек, які працюють над тим, щоб забезпечити збереження та доступність культурних надбань у майбутньому. Місія HathiTrust полягає в тому, щоб сприяти науці шляхом збору, організації, збереження, спілкування та обміну досвідом людських знань.

Hikari – видавець міжнародних журналів і книг з науки, техніки, математики, медицини та економіки. Журнали "Hikari" архівуються службою цифрового збереження, метою якої є збереження наукової літератури та забезпечення довгострокового доступу до електронних архівів. Hikari є членом Міжнародної асоціації зв'язків видавців (Crossref) і співзасновником ICORE.

Open Library – каталог книжок, що коли-небудь видавалися. Функціонує за принципом Вікіпедії – створення окремої сторінки для окремої книги самими користувачами. Крім каталогу книг, ресурс надає вільний доступ до електронних книг (сьогодні – більше 1 мільйона назв).

Open Textbooks Library – доступ до відкритої бібліотеки безкоштовних, рецензованих та ліцензованих підручників.

Registry of Open Access Repositories (ROAR) – реєстр усіх репозитаріїв та інших джерел відкритої інформації в усьому світі. Проект є розробкою Університету Саутгемтон (Великобританія) та являється частиною мережі.

Scribd  соціальний сервіс, який дозволяє будь-якому користувачу інтернету легко публікувати, розповсюджувати та спільно використовувати електронні книги, документи, презентації, інформаційні бюлетні та інше. Документи з Scribd показуються в спеціальному флеш-модулі, який можна також вставляти й на будь-які сторінки (наприклад, блоги), використовуючи наданий сервісом HTML-Код.

The Free Library  заснований у 2003 році ресурс пропонує безкоштовні повнотекстові версії класичних літературних творів від сотень відомих авторів, біографії, зображення. Нещодавно Вільна бібліотека була розширена, щоб включити масивну колекцію періодичних видань із сотень провідних публікацій, що стосуються бізнесу та фінансів, комунікацій, культури, охорони здоров'я, гуманітарних наук, права, політики, технологій та соціальних наук.

University of Chicago Library – підтримує наукові дослідження University of Chicago у галузі соціальних, гуманітарних та педагогічних наук і використовує свої інтелектуальні ресурси для вирішення проблем науки і освіти по всьому світу.

Електронна бібліотека Міжнародного валютного фонду (МВФ) – надає доступ до періодичних видань, книг, робочих документів та досліджень МВФ, даних та статистичних інструментів МВФ. Інформація щодо макроекономіки, глобалізації, розвитку, торгівлі, демографії, економіки країн, що розвиваються та багато іншого.

"Лань" – видавництво, що є активним учасником галузі електронно-бібліотечних ресурсів. Електронно-бібліотечна система (ЕБС) являє собою платформу, на якій розміщені колекції книг провідних видавництв навчальної літератури, згруповані за основними галузями знань. Безкоштовні колекції ЕБС Видавництва "Лань" – це класичні праці з історії, філософії, соціології, літературознавства, економіки, права, психології, педагогіки та інших наук, а також художня, у тому числі зарубіжна література мовою оригіналу.

Наукова електронна бібліотека eLibrary.Ru – найбільша в Росії колекція електронних журналів та баз даних з усіх галузей наук. Містить близько 7 000 міжнародних та біля 300 російських наукових електронних журналів, SCI та Російський індекс наукового цитування. Значна кількість ресурсів знаходиться у відкритому доступі (понад 4 500 журналів).

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – бібліотека відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод. На сьогодні налічує 6 500 назв видань.

Наукова періодика України портал наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні, містить понад 35 000 назв видань.

Baidu (кит. 百度 (Bǎidù), Байду, NASDAQ: BIDU) – лідер серед китайських пошукових систем. За кількістю запитів пошуковий сайт "Байду" займає 3 місце у світі (3 млрд 428 млн; з часткою в глобальному пошуку 5,2%).

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) (Німеччина) – одна з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина). BASE збирає, нормалізує та індексує дані серверів репозитаріїв за допомогою "Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting" (OAI-PMH). На додаток до метаданих OAI, BASE індексує вибрані веб-сайти і локальні дані бібліотек. Усе це разом можна шукати через один інтерфейс.

DuckDuckGo – пошукова система з відкритим кодом, яка використовує інформацію з багатьох джерел для надання точних та різноманітних результатів. Дотримується політики повної конфіденційності – відмова від збору, збереження та обробки даних про користувача.

EconBiz – пошуковий портал з відкритим доступом з економіки і бізнес-досліджень, який фінансується Німецьким дослідницьким фондом (DFG) і функціонує за підтримки національної бібліотеки з економіки (ZBW).

FreeFullPDF – пошукова система електронних ресурсів в галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та економіки. Надає доступ до більш ніж 80 млн наукових статей, патентів у вільному доступі.

Google Scholar – вільно доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених.

Google Books – сервіс повнотекстового пошуку по книгам, оцифрованих компанією Google (понад 10 мільйонів книг із найбільших бібліотек США). Бібліотека пропонує мільйони відмінних видань, з якими можна ознайомитися або прочитати їх абсолютно безкоштовно.

Metasearch Search Engine – сервіс пошуку (діє від 1998 р.) у понад 300 світових журналах та виданнях у галузі управління, економіки, інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо.

Microsoft Academic Search – науковий пошуковий портал від Microsoft Corporation, який було розроблено для того, щоб дослідити зв'язки між вченими, науковцями, студентами та їх науковими дослідженнями.

RefSeek – пошукова система для студентів та дослідників, проводить пошук серед веб-сторінок, книг, енциклопедій, журналів і газет.

Science.gov – онлайнова пошукова система, що охоплює більш ніж 60 баз даних та понад 2200 окремих сайтів з 15 федеральних агентств, які пропонують 200 мільйонів сторінок інформації авторитетних наукових установ США, зокрема результати досліджень і розробок.

ScienceResearch.com – наукова пошукова система, яка здійснює повнотекстовий пошук у журналах багатьох великих наукових видавництв (Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis та ін.). Шукає статті та документи у відкритих наукових базах даних: Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov, Scientific News.

WorldWideScience.org – глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах.

Yahoo – англомовна пошукова система, яка має найбільш розвинену структуру каталогів і різних сервісів. Сотні тисяч різних Internet-ресурсів впорядковуються за 14 основними рубриками, кожна з яких має кілька підрубрик з більш вузькою тематикою.

Мета – повнотекстовий пошук по серверам України та закордонним українським серверам, з урахуванням морфології української, російської та англійської мов. Фінансові та комп'ютерні новини, погода, маркетингові дослідження українського Інтернету.

 

Academia.edu – соціальна мережа для співпраці вчених. Мережа може використовуватися для того, щоб ділитися з іншими своїми статтями, відстежувати їхнє цитування і стежити за новинами досліджень і розробок за іменами й ключовими словами. Позиціонується як універсальна мережа для представників усіх сфер науки.

Соционет (Socionet) – науково-освітня соціальна мережа, що об’єднує інституційні архіви Росії, засіб для самоархівування матеріалів. Надає доступ до повних текстів наукових матеріалів (постпринтів та препринтів, книжок, робочих матеріалів, дисертацій тощо, понад 276000 записів) за різними галузями знань: економіка, соціологія, демографія, політологія, інформатика, математика, філософія, історія, фізика.

SciPeople – наукова соціальна мережа, зорієнтована на представників усіх сфер науки. Вона пропонує, мабуть, найширший спектр можливостей: не тільки пошук партнерів для спільної реалізації проектів, а й грантодавців та інвесторів, каталог наукових журналів.

 


Відкриті навчальні матеріали

 

Coursera – кожен курс підготовлений викладачами з кращих університетів та навчальних закладів світу. Курси включають записані відео-лекції, авто-градуйовані та рецензовані завдання, а також форуми для обговорення в громаді. Після завершення курсу ви отримаєте електронний сертифікат. 

EdX (заснована Массачусетським технологічним інститутом і Гарвардським університетом)  – безкоштовна інтернет платформа масових відкритих інтерактивних курсів.

MIT OpenCourseWare (проект Массачусетського технологічного інституту) – публікуює матеріали, що включають плани курсів, конспекти лекцій, домашні завдання, екзаменаційні питання. Доступні відеозаписи лекцій.

SF Education освітня онлайн-платформа, побудована на сучасних принципах і технологіях навчання, що дає практикоорієнтовні знання і навички з фінансів, консалтингу і Data Science.

Stepik – освітня платформа і конструктор онлайн-курсів, розробляє алгоритми адаптивного навчання.


Організації

 

American Economic Association (АЕА)організація вчених-економістів, що виникла в 1885 році за ініціативою американського економіста Річарда Елі. Видає ряд журналів, в тому числі The American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives і ін. Асоціація підтримує Інтернет-портали Resources for Economists on the Internet і EconLit.

European Bank for Reconstruction and Development (Європейський банк реконструкції та розвитку, Євробанк, ЄБРР) – міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв'язки. 

European Bank for Reconstruction and Development in Ukraine (Європейський банк реконструкції та розвитку в Україні) – надає Україні комплексний пакет підтримки для сприяння його стабілізації та закріплення реформ.

International Bank for Reconstruction and Development, IBRD (Міжнародний банк реконструкції і розвитку, МБРР) – основна кредитна установа Світового банку. Кредитує проекти економічного розвитку.

International Development Association, IDA (Міжнародна асоціація розвитку, МАР) – діяльність спрямована на допомогу країнам, що розвиваються, через заохочення розвитку приватного сектора, мобілізації внутрішніх і зовнішніх джерел капіталу.

International Finance Corporation, IFC (Міжнародна фінансова корпорація) сприяє економічному зростанню країн, що розвиваються, через заохочення приватного підприємництва у виробничому секторі.

International Monetary Fund, IMF (Міжнародний валютний фонд, МВФ)  спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй засноване з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги.

Microdata Library – служба, створена для полегшення доступу до мікроданих, які надають інформацію про людей, які живуть в країнах, що розвиваються, їх установи, навколишнє середовище, їх громади і функціонування їх економіки.

National Bureau of Economic Research,  NBER (Національне бюро економічних досліджень) – американська приватна некомерційна дослідницька організація з проведення і поширення між державними політиками, бізнес-професіоналами і науковим співтовариством об'єктивних знань з економічних досліджень.

Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку, ОЕСР) об'єднує 35 країн-членів і надає урядам цих країн рекомендації по вивченню, розробці та покращенню соціально-економічної політики.

Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE (Організація з безпеки і співробітництва в Європі, ОБСЄ) – найбільша регіональною організацією, яка об'єднує 57 держав Європи, Центральної Азії і Північної Америки з метою розвитку політичного діалогу і співпраці у сфері безпеки в усіх її вимірах:  військово-політичному, економіко-природоохоронному і гуманітарному.

The World Bank Group (Світовий банк) одна з найбільших у світі організацій, що надають допомогу з метою розвитку.

Адміністрація Президента України  здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне забезпечення діяльності Президента.

Верховна Рада України  вищий законодавчий орган країни, який розробляє і приймає закони та інші законодавчі акти щодо регулювання економіки в цілому та окремих її сфер.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  центральний орган виконавчої влади України, що формує та реалізує державну політику в сферах економіки та торгівлі.

Державна служба експортного контролю України

Державна служба статистики України

Державне агентство резерву України

Міністерство фінансів України – головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань.

Державна казначейська служба України

Державна фіскальна служба України

Державна служба фінансового моніторингу України

Національний банк України – емісійний центр, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України – гривні. Регулює та наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні.

Антимонопольний комітет України – державний орган зі спеціальним статусом, що має забезпечувати державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Міністерство та Комітет цифрової трансформації України – відповідає за впровадження політики Уряду в сферах електронного урядування, інформатизації, розвитку інформаційного суспільства, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, цифровізації органів державної влади.

Є-Data – це офіційний державний інформаційний портал у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея "Прозорого бюджету". 

Пенсійний фонд України – центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення.

Рахункова палата України – орган фінансово-бюджетного контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Працює самостійно і незалежно від інших органів держави.

Фонд державного майна України – центральний органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує політику у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження, управління державного майна і корпоративних прав держави, а також регулює професійну оціночну діяльність в Україні.

BTS (Bureau of Transportation Statistics) – містить найповнішу статистичну інформацію, яка стосується усіх видів транспорту в США.

CBS Statline  центральне бюро статистики Нідерландів.

European Bank for Reconstruction and Development in Ukraine (Європейський банк реконструкції та розвитку в Україні) – економічні групи публікують ряд макроекономічних та структурних даних, дані опитувань, що відносяться до країн членів ЄБРР. 

Eurostat – статистичне відомство у рамках Європейської Комісії.

Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) – федеральний резервний банк Сент-Луїса є центром восьмого округу Федеральної резервної системи. Cайт пропонує велику кількість економічних даних та інформацію для сприяння економічній освіті та посиленню економічних досліджень. 

International Statistical Institute (ISI) – найстаріша міжнародна статистична асоціація з консультативним статусом при економічній та соціальній Раді Організації Об'єднаних Націй.

IMF DATA  МВФ публікує ряд даних про кредитування, обмінні курси та інші економічні і фінансові показники. 

National Bureau of Economic Research, NBER (Національне бюро економічних досліджень) – широкий спектр соціально-економічних даних Національного бюро економічних досліджень.

Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку, ОЕСР)  об'єднує 35 країн-членів і надає урядам цих країн рекомендації по вивченню, розробці та покращенню соціально-економічної політики. Статистичні дані ОЕСР є першочерговим пріоритетним джерелом для урядів та неурядових фінансових, економічних, інвестиційних, промислових установ.

The United Nations Statistics Division, UNSD  (Статистичний відділ Організації Об’єднаних Націй) – прагне до просування глобальної статистичної системи. Збирає та поширює глобальну статистичну інформацію, розробляє стандарти та норми для статистичної діяльності та підтримує зусилля країн, спрямованих на зміцнення національних статистичних систем.

The World Bank Group (Світовий банк) – група Світового банку координує роботу зі статистики та даних і підтримує ряд макро-, фінансових та галузевих баз даних.

Quandl – відкрита платформа, яка забезпечує доступ до більш ніж 9 мільйонам безкоштовних наборів даних. Quandl має величезну кількість статистичних та економічних даних з будь-якої точки світу. Quandl може миттєво отримувати дані в форматах Excel, CSV, text, JSON, XML з 500 джерел, має в даний час API Quandl packages для R, Python, Matlab, Excel, Stata, Maple, C #, EViews, Java, C / C ++, .NET, Clojure і Julia. Щоб завантажити дані з Quandl без будь-яких обмежень, необхідно зареєструватися на сайті, для того щоб отримати доступ.

Фундація Gapminder  некомерційне підприємство, зареєстрованим в Стокгольмі, Швеція, що сприяє сталому глобальному розвитку та досягненню Цілей розвитку тисячоліття Організації Об'єднаних Націй шляхом розширення використання і розуміння статистичних даних та іншої інформації про соціальний, економічний та екологічний розвиток на місцевому, національному та глобальному рівнях.

Державна служба статистики України  спеціально уповноважений центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі та який реалізує державну політику у сфері статистики.

Е-Data – державний веб-портал бюджету для громадян. Це найбільша база публічних фінансів в Україні.

Національний банк України – емісійний центр, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України – гривні. Регулює та наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні.

Асоціація приватних інвесторів України (АПІУ) – перша некомерційна організація, яка об'єднує приватних і корпоративних інвесторів у всіх регіонах України.

Асоціація Українських Банків – місія Асоціації полягає у сприянні розвиткові національної банківської системи. 

Ліга страхових організацій України – неприбуткове об’єднання учасників ринку страхових послуг України, яке створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринку страхових послуг.

Національна асоціація кредитних спілок України – створена об’єднанням кредитних спілок задля вирішення проблем, пов’язаних з розвитком кредитного руху в Україні, для поліпшення соціально-економічного стану всіх верств населення, як координаційна та уніфікована структура, що об’єднує кредитні спілки в життєздатний механізм.

Спілка економістів України – добровільне громадське об’єднання вчених-економістів, наукових та інженерно-технічних працівників підприємств і установ різних галузей економіки, працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, фінансових і банківських установ, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю, а також представників колективних членів.

Торгово-промислова палата України (ТПП України) – недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка на добровільних засадах об’єднує юридичних осіб та громадян України, зареєстрованих як підприємці, а також їх об`єднання.

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) – недержавна організація учасників фондового ринку.

"Українська Асоціація Маркетингу" (ГО "УАМ") – всеукраїнська громадська організація. У своїй діяльності дотримується Стандартів якості маркетингових досліджень УАМ-СОУ 91.12.0-21708654-001-2002, Настанов і Директив ESOMAR.

Українська бізнес асоціація – організація, яка власноруч творить чесний бізнес в Україні. Мета організації – кооперація українських бізнесменів. 

"Українське об’єднання ринків капіталу" – громадська спілка, створена для захисту прав, свобод та інтересів учасників ринків акціонерного та боргового капіталу.

Український союз промисловців і підприємців –  громадське об'єднання, куди увійшли представники великого, середнього та малого бізнесу, традиційні для країни підприємства,  заводи зі столітньою історією та еліта новітніх високих технологій, експортери та виробники продукту для внутрішнього ринку.

Фонд підтримки реформ в Україні – незалежна, неурядова, громадська організація, яка здійснює свою діяльність з січня 2015 року. Мета діяльності фонду – сприяти розвитку України та зростанню благополуччя її громадян шляхом надання підтримки у розробці та впровадженні реформ в Україні.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua