Природничі науки

Періодичні видання. Бази даних

 

 Реєстр наукових фахових видань України

 

Передплачена періодика

Назва видання (ISSN)
Періодичність
Місце збереження

Гуманитарный экологический журнал (ISSN 1727-2661, Без категорії)
Щоквартально
Електронне видання

Екологічний вісник (Без категорії)
6 разів на рік
Електронне видання

Фізика і хімія твердих тіл (ISSN 2309-8589, Категорія А)
Щоквартально
Електронне видання

Успіхи фізики металів (ISSN 1608-1021, Категорія А)
Щоквартально
Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Ц 325


Фізика та астрономія в рідній школі (Без категорії)
Щомісяця
Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Ц 325


Періодичні видання СумДУ


4-6 разів на рік
Електронне видання

ABCChemistry  добірка безкоштовних англомовних повнотекстових рецензованих журналів з хімії.

Bioline International – електронно-видавничий портал, що забезпечує вільний доступ до якісних актуальних дослідницьких журналів, які видаються в країнах, що розвиваються. Тематика: глобальне розуміння здоров'я (тропічна медицина, інфекційні хвороби, епідеміологія, нові захворювання), біорізноманіття, навколишнє середовище.

BioMed Central – видавництво, яке першим представило модель відкритого доступу до публікацій з біології, медицини та суміжних наук. База містить матеріали із 212 рецензованих журналів відкритого доступу з біології, медицини, технологій та суміжних наук, частина з них індексується Thomson Reuters (ISI), має високий Impact Factor. Вільний доступ

CAB Abstracts  база даних, що надає дослідникам миттєвий доступ до понад ніж 8 мільйонів записів з 1973 р. до теперішнього часу, куди додається понад 360 000 конспектів щороку. Він широко висвітлює питання прикладних наук, що включають сільське господарство, фактори навколишнього середовища, ветеринарію, прикладну економіку, науку про продукти харчування та дієтології. Вільний доступ

Chemical Abstracts Service (CAS) – реферування та індексація усіх релевантних публікацій з хімії. CAS є відомим своїми величезними базами даних хімічних сполук та ідентифікацією сполук у даних за допомогою номеру CAS. Є однією з баз даних CAS є CAmS, яка широко використовується в університетських бібліотеках чи на підприємствах.

Chemindustry – потужна пошукова система в галузі хімічної промисловості та суміжних з нею галузей. Надає доступ до каталогу вебсайтів (близько 45 тис. організацій), бази даних журнальних статей у вільному доступі, матеріалів, звітів та досліджень ринку хімічної промисловості, останніх наукових новин.

ChemSpider  база даних хімічних структур, що забезпечує швидкий доступ до понад 100 мільйонів структур, властивостей і пов'язаної з ними інформації.

Common Chemistry – відкритий ресурс спільноти для доступу до хімічної інформації. Понад 500 000 хімічних речовин із CAS REGISTRY ® охоплюють сфери інтересів суспільства, включаючи звичайні та часто регламентовані хімічні речовини, а також ті, що стосуються курсів хімії. Хімічна інформація, підготовлена ​​експертами-вченими, надається відповідно до місії як підрозділу Американського хімічного товариства.

IOPscience  безоплатний електронний ресурс, який надає доступ до журналів та книг з питань математики, фізики, техніки та медицини.

Nature – провідна база високоякісних наукових статей у сферах фізики, хімії, прикладних наук, клінічної медицини. База надає можливість пошуку за каталогом A-Z, за предметом, за назвою.

National Center for Biotechnology Information (NCBI) – бази даних Національного центру інформації з молекулярної біології.

Publishing Network for Geoscientific & Environmental Data (PANGAEA) – інформаційна система та архів відкритого доступу Світового документаційного центру з наук про морське середовище (WDC-MARE), що ставить за мету збір, структурування та розповсюдження даних, які стосуються глобальних змін клімату Землі та проводить системні наукові дослідження в галузі навколишнього середовища, океанографії, морської геології і морської біології.

Plos One – некомерційний науково-видавничий проєкт, спрямований на створення бібліотеки журналів та іншої наукової літератури під вільною ліцензією. Відкритий доступ

Royal Society of Chemistry – наукове співтовариство Сполученого Королівства, метою якої є розвиток хімічної науки. Організація займається науковими дослідженнями, публікує журнали і книги, створює бази даних, а також проводить конференції, семінари та симпозіуми.

Scientific Reports – науковий журнал відкритого доступу від видавництва Nature, що охоплює всі галузі природничих наук, містить публікації з 2011 року.

UN Biodiversity Lab (Лабораторія біологічного різноманіття ООН) – онлайн платформа відкритого доступу, яка дозволяє отримувати доступ до глобальних даних у сфері екології та біорізноманіття, завантажувати та обробляти власні набори даних.

Wiley Open Access – база даних відкритого доступу, що об'єднує журнали з медицини, біології, нейрології, хімії, фізики, метеорології, тощо. Всі наукові статті, опубліковані в журналах бази даних Wiley Open Access – вільно доступні для читання та завантаження. Wiley Open Access публікує ряд онлайн-журналів з біологічних, хімічних та медичних наук.

Academic Journals – повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти.

Academic Search Premier EBSCO – база даних, яка містить повні тексти публікацій більш як 3200 наукових видань з широкого спектру суспільних та гуманітарних дисциплін. Ліцензований доступ

Directory of Open Access Books (DOAB) – доступ до метаданих та повних текстів книг академічних видавництв у відкритому доступі в мережі Інтернет. Сервіс дає можливість здійснювати пошук книг за наступними параметрами: назва книги, автор, ключові слова, анотації до книг, видавець, ISSN/ISBN книги чи за всіма перерахованими елементами. Відкритий доступ

Directory of Open Access Journals (DOAJ)  безкоштовний доступ до повнотекстових рецензованих наукових журналів з усіх галузей знань та різними мовами.

Directory of Research Journals Index (DRJI) (Індія)  вільний доступ до наукової літератури для підтримки використання досліджень та інформації з метою поліпшити якість навчання, викладання, досліджень. Для індексації на сайті розглядаються і оцінюються тисячі ресурсів, щоб допомогти дослідникам вибрати ключові веб-сайти і журнали по тематиці дослідження. Продукт функціонує як шлюз, який постачає метадані проіндексованих статей в соціальні мережі, інші системи індексації та електронні бібліотеки. Відкритий доступ

HighWire Press – науковий портал бібліотеки Стенфордського університету, що надає доступ до понад 1,5 тис журналів, книг, конференцій та інших публікацій, 5 млн повнотекстових рецензованих статей, з них біля 2 млн – у вільному доступі. Тематика: фізичні, біологічні, медичні, соціальні та гуманітарні науки.

Hindawi  пошук серед більш ніж 200 рецензованих наукових журналів відкритого доступу з інженерії, математики, фізики, хімії, комп'ютерних наук, біології, медицини та ін. видавничої корпорації Hindawi.

Ingenta Connect – багатогалузева реферативна база даних (хімія, фізика, комп'ютерні науки, математика, біологія, медицина, економіка, соціальні науки та ін.) пропонує доступ до 4,5 млн статей з 13,5 тис наукових журналів таких відомих видавців, як Elsevier, Springer, IOP Publishing, Taylor and Francis, NPG та ін.

J-Gate – електронна бібліотека наукових журналів з суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India Ltd. В даний час включає понад 6300 найменувань журналів, організованих по галузях знання. Пошук документів здійснюється за автором, назвою, ключовими словами, датою публікації.

Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic (J-STAGE) – японський портал наукової інформації, який надає доступ до понад 740 наукових журналів, близько 360 тис статей з різних галузей знань.

Journals4Free – портал понад 7000 назв академічних журналів відкритого доступу. Пошук здійснюється за категоріями, мовою, чи присутністю в базах даних.

Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) – міжнародний проект відкритого доступу до монографій в галузі гуманітарних та соціальних наук. Повні тексти в pdf форматі. База даних підтримується консорціумом університетських наукових видавництв Європи, надає доступ до понад 700 найменувань книжок англійською та іншими європейськими мовами з суспільствознавства, соціології, економіки, юриспруденції, історії, філології, мовознавства, мистецтва. OAPEN містить монографії  англійською, німецькою, італійською мовою, тощо.

OMICS International – електронна база даних відкритого доступу. Включає в себе понад 1000 наукових журналів і понад 700 матеріалів наукових конференцій в таких галузях як медицина, хімія, біологія, інформатика, математика, фізика, сільське господарство, харчова інженерія, ветеринарія, психологія, соціальні і політичні науки, бізнес.

Open Academic Journals Index (OAJI)  повнотекстова база даних наукових журналів з відкритим доступом, це міжнародна платформа для індексації наукових журналів відкритого доступу. Відкритий доступ

Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) – база даних, спрямована на зберігання й поширення наукових статей з таких галузей знань, як енергетика, навколишнє середовище, здоров’я, когнітивні системи взаємодії, електронні інфраструктури, соціально-економічні й гуманітарні науки. OpenAIRE – це проект доступу до результатів здійснених на території європейських держав наукових досліджень, зокрема до тих, які фінансуються Європейським Союзом, Європейською комісією, а також проводяться в рамках програми "Горизонт-2020".

ScienceDirect – одна з найбільших онлайн-колекцій опублікованих наукових досліджень. Належить голландському видавництву Elsevier. Колекція містить майже 12 мільйонів елементів контенту з більш ніж 3500 журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників. Анотації більшості статей знаходяться у вільному доступі. Доступ до повного тексту статті вимагає передплати.

SpringerLink – платформа SpringerLink представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer – одного з найбільших європейських постачальників наукової інформації. Інформаційна база містить понад 2700 періодичних видань з усіх дисциплін. Ліцензований доступ

SpringerOpen – архів рецензованих наукових журналів у всіх галузях науки з відкритим доступом видавництва Springer та міждисциплінарна база даних.

UNdata  об’єднує основні бази даних Організації Об'єднаних Націй. Система UNdata містить бази даних, таблиці та глосарії, які вміщують понад 60 мільйонів записів, охоплюють широке коло тем, зокрема сільське господарство, освіту, зайнятість, енергетику, навколишнє середовище, охорону здоров'я, ВІЛ/СНІД, злочинність, Human Development, промисловість, інформаційні та комунікаційні технології, National Accounts, населення/біженці, туризм, торгівлю, а також Millennium Development Goals indicator.

Inspec бібліографічна база даних, що охоплює літературу з фізики, електроніки, комп'ютерних наук та техніки. Керує та оновлює базу даних Інститут техніки та технології (IET).

Crossref – об'єднання наукових видавництв, яке розвиває загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних наукових комунікацій. Система цитування Crossref сьогодні охоплює понад 68 мільйонів журнальних статей та інших елементів контенту (книги, дисертації, технічні звіти і т.д.) з тисяч наукових і професійних видавців по всьому світу. Відкритий доступ

Index Translationum – бібліографічна база даних перекладів із всього світу, містить близько 2 млн записів книжок 250 000 авторів з більш ніж 100 країн. Відкритий доступ до цифрових ресурсів.

Online Computer Library Center, Inc. (OCLC) – некомерційний, членський бібліотечний сервіс та науково-дослідна організація, що спеціалізується з суспільними цілями на розширенні доступу до інформації у світі.

WorldCat  найбільша у світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center.

ИНИОН РАН – бібліографічні бази із соціальних та гуманітарних наук Інституту наукової інформації суспільних наук (ІНІСН). Наповнення: 3,5 млн записів з економіки, демографії, філософії, соціології, історії, археології, етнології, мовознавства, літературознавства, релігієзнавства, держави і права, гендерних студій – із книжок та журналів (статті), збірників, з посиланням на повні тексти джерел. 


Інтернет-ресурси

 

ADS (Astrophysics Data System, Digital Library for Physics and Astronomy) – електронна бібліотека з фізики та астрономії. Майже для всіх статей в системі доступні безкоштовні реферати. Відскановані давніші статті розміщені у форматах GIF та PDF. Нові статті супроводжуються посиланнями на електронні версії, які розміщені на сайтах журналів, а також препринти arXiv (за їхньої наявності). Електронні версії зазвичай доступні лише передплатникам, якими є більшість астрономічних установ.

ArXiv – найпопулярніший відкритий архів рефератів та повних текстів наукових публікацій, створений на базі бібліотеки Корнельського університету. Містить понад 684 тис електронних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології, фінансів та статистики.

Cogprints – відкритий архів з психології, неврології, біології, лінгвістики, філософії та медицини (психологія, психіатрія, неврологія, генетика), антропології (приматологія, когнітивна етнологія, археологія, палеонтологія) та комп’ютерних наук (штучний інтелект, робототехніка, нейронні мережі), а також з інших фізичних, соціальних та технічних наук.

COPAC Union Catalogue (Велика Британія)  зведений каталог 22 найбільш авторитетних університетських бібліотек Британії та Ірландії, а також Британської бібліотеки. Працює на основі протоколу Z39.50. Пропонується три варіанти пошуку: по автору та назві, по предметній області і пошук періодичних видань. Всі інтерфейси прості і зручні. У списку результатів можна переглядати повний запис і/або маркувати його для подальшого збереження. До сервісних функцій відноситься можливість завантаження результатів на вказану адресу електронної пошти. Недолік даного каталогу типовий для більшості каталогів, які працюють під Z39.50: результати містять велику кількість дубльованих записів на одне видання, з баз даних різних бібліотек.

De Gruyter   академічне видавництво книг та журналів (раніше – Versita), видає понад 400 назв (і власних, і "запрошених") академічних журналів з різних дисциплін, здебільшого з країн Центральної та Східної Європи. Відкритий доступ

The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) – пошук достовірної наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який підтримується службою SHERPA Університету Ноттінгема. Надає можливості пошуку наукових матеріалів за різними галузями знань у понад 2 600 е-архівах.

E-Books Directory – безкоштовний веб-ресурс, з якого можна завантажити книги, документи, лекції, технічні документи. Ресурс містить посилання на більш ніж 1780 електронних книг, перерахованих у 392 категоріях, в тому числі з бізнесу, комп'ютерних наук, техніки, гуманітарних наук, літератури, медицини і багато іншого. 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) – бібліотека електронних журналів з 1997 р. в рамках проекту університетської бібліотеки Регенсбурга, у співпраці з Бібліотекою технічного університету Мюнхена пропонує швидкий, структурований і уніфікований доступ (англійською та німецькою мовами) до наукових повнотекстових журналів. Вона містить 76 419 назв, з яких 13 923 журналів з усіх галузей знання видається тільки в електронному вигляді. 45575 найменувань журналів знаходяться у вільному доступі в повнотекстовому варіанті. Повний доступ до всіх видань мають установи, які беруть участь у проекті.

Figshare – сховище, яке дозволяє завантажувати, зберігати і відкрито ділитися результатами досліджень.

Hikari  видавець міжнародних журналів і книг з науки, техніки, математики, медицини та економіки. Журнали "Hikari" архівуються службою цифрового збереження, метою якої є збереження наукової літератури та забезпечення довгострокового доступу до електронних архівів. Hikari є членом Міжнародної асоціації зв'язків видавців (Crossref) і співзасновником ICORE.

Open J-Gate – електронна бібліотека наукових журналів з суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India Ltd. В даний час включає понад 6300 найменувань журналів, організованих по галузях знання. Пошук документів здійснюється за автором, назвою, ключовими словами, датою публікації.

Open Library – каталог книжок, що коли-небудь видавалися. Функціонує за принципом Вікіпедії – створення окремої сторінки для окремої книги самими користувачами. Крім каталогу книг, ресурс надає вільний доступ до електронних книг (сьогодні – понад 1 мільйона назв).

Registry of Open Access Repositories (ROAR) – реєстр усіх репозитаріїв та інших джерел відкритої інформації в усьому світі. Проект є розробкою Університету Саутгемтон (Великобританія) та являється частиною мережі.

Scribd – cоціальний сервіс, який дозволяє будь-якому користувачу інтернету легко публікувати, розповсюджувати та спільно використовувати електронні книги, документи, презентації, інформаційні бюлетні та інше. Документи з Scribd показуються в спеціальному флеш-модулі, який можна також вставляти й на будь-які сторінки (наприклад, блоги), використовуючи наданий сервісом HTML-Код.

The Free Library  ресурс пропонує безкоштовні повнотекстові версії класичних літературних творів від сотень відомих авторів, біографії, зображення. Нещодавно Вільна бібліотека була розширена, щоб включити масивну колекцію періодичних видань із сотень провідних публікацій, що стосуються бізнесу та фінансів, комунікацій, культури, охорони здоров'я, гуманітарних наук, права, політики, технологій та соціальних наук.

Наукова електронна бібліотека eLibrary.Ru – найбільша в Росії колекція електронних журналів та баз даних з усіх галузей наук. Містить близько 7 000 міжнародних та біля 300 російських наукових електронних журналів, SCI та Російський індекс наукового цитування. Значна кількість ресурсів знаходиться у відкритому доступі (понад 4 500 журналів).

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України  бібліотека відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод. Поточний стан – понад 6 500 назв видань.

Наукова періодика України – загальнодержавна технологічна платформа, яка забезпечує процеси редакційного опрацювання, публікації та післяпублікаційної підтримки наукових періодичних видань України. Ресурс розвивається на засадах партнерства видавців та бібліотек України. Cистема містить журнали України з історії, економіки, культурології, медицини, мистецтвознавства, педагогіки, політології, технічних наук, фізики та математики, філології, філософії.

Наукова періодика України  портал наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні, містить понад 35 000 назв видань.

Baidu (кит. 百度 (Bǎidù), Байду, NASDAQ: BIDU) – лідер серед китайських пошукових систем. За кількістю запитів пошуковий сайт "Байду" займає 3 місце у світі (3 млрд 428 млн; з часткою в глобальному пошуку 5,2%).

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) (Німеччина) – одна  з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина). BASE збирає, нормалізує та індексує дані серверів репозитаріїв за допомогою "Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting" (OAI-PMH). На додаток до метаданих OAI, BASE індексує вибрані веб-сайти і локальні дані бібліотек. Усе це разом можна шукати через один інтерфейс.

DuckDuckGo – пошукова система з відкритим кодом, яка використовує інформацію з багатьох джерел для надання точних та різноманітних результатів. Дотримується політики повної конфіденційності – відмова від збору, збереження та обробки даних про користувача. 

FreeFullPDF – пошукова система електронних ресурсів в галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та економіки. Надає доступ до більш ніж 80 млн наукових статей, патентів у вільному доступі.

Google Scholar – вільнодоступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених.

Google Books – сервіс повнотекстового пошуку по книгам, оцифрованих компанією Google (понад 10 мільйонів книг із найбільших бібліотек США). Бібліотека пропонує мільйони відмінних видань, з якими можна ознайомитися або прочитати їх абсолютно безкоштовно.

Metasearch Search Engine – сервіс пошуку (діє від 1998 р.) у понад 300 світових журналах та виданнях у галузі управління, економіки, інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо.

Microsoft Academic Search – науковий пошуковий портал від Microsoft Corporation, який було розроблено для того, щоб дослідити зв'язки між вченими, науковцями, студентами та їх науковими дослідженнями.

RefSeek – пошукова система для студентів та дослідників, проводить пошук серед веб-сторінок, книг, енциклопедій, журналів і газет. 

Science.gov – онлайнова пошукова система, що охоплює більш ніж 60 баз даних та понад 2200 окремих сайтів з 15 федеральних агентств, які пропонують 200 мільйонів сторінок інформації авторитетних наукових установ США, зокрема результати досліджень і розробок.

ScienceResearch.com – наукова пошукова система, яка здійснює повнотекстовий пошук у журналах багатьох великих наукових видавництв (Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis та ін.). Шукає статті та документи у відкритих наукових базах даних: Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov, Scientific News.

WorldWideScience.org – глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах.

Yahoo – англомовна пошукова система, яка має найбільш розвинену структуру каталогів і різних сервісів. Сотні тисяч різних Internet-ресурсів впорядковуються за 14 основними рубриками, кожна з яких має кілька підрубрик з більш вузькою тематикою.

Academia.edu – соціальна мережа для співпраці вчених. Мережа може використовуватися для того, щоб ділитися з іншими своїми статтями, відстежувати їхнє цитування і стежити за новинами досліджень і розробок за іменами й ключовими словами. Позиціонується як універсальна мережа для представників усіх сфер науки.

ResearchGate  соціальна мережа, зорієнтована здебільшого на представників природничих і точних наук.

 


Відкриті навчальні матеріали

 

Prometheus – громадський проект масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) з безкоштовним онлайн-доступом до найкращих навчальних курсів університетського рівня.

ВУМ on-line  освітній проект, який поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Курси від провідних викладачів бізнес-шкіл, громадського сектору, практиків з бізнесу та соціальної сфери.


Організації

 

Міністерство екології та природних ресурсів України  головний орган у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління  провідна організація Мінприроди України у сфері освітньої, науково-практичної та методичної роботи з питань охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, проведення екологічної експертизи, впровадження механізмів екологічного менеджменту, зокрема, екологічного аудиту, стандартизації, сертифікації та метрології в галузі охорони навколишнього природного середовища, підготовки наукових еколого-експертних оцінок стану об’єктів підвищеної екологічної небезпеки.

Державна екологічна інспекція України  центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Державна інспекція ядерного регулювання України  центральний орган виконавчої влади, який є головним у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Державна служба геології та надр України  центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)  центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності.

Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство) – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство) – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.

Державне агентство рибного господарства – створено для реалізації державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства і здійснює свої повноваження в установлених законодавством України випадках на території України, у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, а також на території виключних економічних зон (у риболовних зонах) іноземних держав та у відкритих районах Світового океану, які знаходяться у сфері управління міжнародних організацій з управління рибальством, а також таких, що знаходяться поза межами будь-якої юрисдикції відповідно до міжнародних договорів України.

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Здійснює охорону, збереження, використання та відновлення (відтворення) природних ресурсів, у тому числі надр, лісів, водних ресурсів, атмосфери, тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та ін.

Національна комісія з радіаційного захисту населення України  визначення загальних принципів та критеріїв протирадіаційного захисту життя і здоров'я людини від негативного впливу іонізуючих випромінювань.

Регіональний екологічний центр для Центральної і Східної Європи (РЕЦ)  міжнародна організація, мета якої сприяти вирішенню проблем навколишнього середовища. Центр досягає поставленого завдання шляхом налагодження співпраці між урядами країн, громадських організацій, ділових кіл та інших природоохоронних установ, а також підтримуючи вільний обмін інформацією та участю громадськості в процесі прийняття рішень щодо питань довкілля.

Global Nest  міжнародна асоціація вчених, технологів, інженерів та інших зацікавлених груп, що беруть участь в усіх наукових і технологічних аспектів навколишнього середовища, а також у застосуванні методів, спрямованих на сталий розвиток. Головною метою організації є підтримка та сприяння поширенню інформації про найсучасніших методів для поліпшення якості життя на основі розробки і застосування технологій і політики, дружньої до навколишнього середовища.

Всесвітнє товариство захисту тварин (англ. World Society for the Protection of Animals (WSPA))  міжнародна некомерційна зоозахисна організація, що здійснює свою діяльність у більш, ніж 150 країнах світу й об'єднує понад 900 організацій.

Всесвітній фонд дикої природи  міжнародна неурядова організація, що займається збереженням природи, дослідженнями та відновленням природного середовища.

Глобальний екологічний фонд – (ГЕФ, англ. Global Environment Facility, GEF) – незалежний міжнародний фінансовий суб'єкт, чия діяльність реалізується через Програму розвитку ООН, Програму охорони навколишнього середовища ООН, і Світовий банк. ГЕФ надає фонди для фінансування додаткових витрат для того, щоб проект став екологічно привабливим.

Ґрінпіс – міжнародна неурядова природоохоронна організація, заснована 1971 року в місті Ванкувер, Канада. Основні завдання організації – сприяти екологічному відродженню та привертати увагу людей та влади до збереження природи. Основними напрямками діяльності по всьому світу є участь у антиядерних питаннях і протидія таким явищам як: зміна клімату, знеліснення, надмірний вилов риби, комерційний китобійний промисел, генна інженерія.

Європейська агенція довкілля (ЄАД) (англ. European Environment Agency (ЕЕА) – агенція ЄС для забезпечення незалежною інформацією про стан навколишнього середовища. Також зустрічаються назви – Європейське екологічне агентство (ЄАД), Європейське агентство з охорони довкілля. Розташоване в Копенгагені (Данія). Матеріали ЄАД – це основна інформаційна база для тих, хто залучений в розвиток, прийняття, проведення і оцінювання екологічної політики, а також для громадськості.

Основні напрями роботи ЄАД:

  • запобігання зміні клімату;
  • запобігання втратам біологічного різноманіття і розуміння його просторової зміни;
  • захист людського здоров'я і якості життя;
  • використання і управління природними ресурсами і відходами.

Портал відкритих даних – єдиний державний веб-портал, призначений для забезпечення надання доступу до публічної інформації у формі відкритих даних та передбачає доступ до інформації органів влади з можливістю її наступного використання.

Екоклуб "Зелена Хвиля" – екологічна організація студентів та випускників Національного університету "Києво-Могилянська академія". Сайт містить інформацію про роботу організації в сфері збереження навколишнього природного середовища шляхом освітньої діяльності та практичних заходів, останні новини в Україні та світі, що торкаються екологічної тематики, природоохоронні акції та проекти та ін.

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) – одна з перших екологічних громадських організацій національного рівня, зареєстрованих у незалежній Україні, діяльність якої спрямована на донесенні позицій фахівців в охороні довкілля до посадовців, які приймають рішення у різних галузях господарства. НЕЦУ має 24 територіальних відділення, що діють по всій Україні.

Природа України – унікальний інтернет-ресурс, який став епіцентром інформаційного середовища у сфері охорони природи та екології; виконує роль головного новинарного та енциклопедичного джерела для всіх, хто небайдужий до своєї рідної української природи та землі; об’єднує усіх зацікавлених та задіяних у сфері охорони довкілля у своєрідну соціальну мережу та став осередком проведення всеукраїнських кампаній на захист природи.

Міжнародна благодійна організація "Інформаційний центр "Зелене досьє" – міжнародна благодійна організація, яка здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування i не має мети отримання прибутку. Організація поширює свою діяльність на території України, Білорусі, Франції та інших держав.

Відкритий інформаційний проект "Промислова екологія" (Вінницька міська природозахисна громадська організаця "Промислова екологія") – мета проекту: підтримка вільного обміну досвідом та інформацією у сфері збереження довкілля; сприяння налагодженню громадського інформаційного поля екологічного спрямування; підвищення поінформованності суспільства з питань охорони довкілля; залучення широких кіл громадськості до розв'язання екологічних проблем.

Міжнародна благодійна організація "Екологія-Право-Людина" (ЕПЛ) – надає допомогу у захисті екологічних прав фізичним та юридичним особам, сприяє розвитку природоохоронної справи, екологічної освіти, науки та культури.

"Зробимо Україну чистою!" – рух молодих, ініціативних та аполітичних людей, мешканців Києва та громадян України, що об’єдналися заради однієї мети – врятувати країну від екологічної катастрофи, пов’язаної з постійно зростаючим забрудненням її природних ресурсів.

Greencubator – програма підтримки енергетичних інновацій в Україні. Команда Greencubator’a реалізує ряд проектів, головних серед яких є серія конференцій “Енергоефективні Університети”, що об’єднують зусилля керівників українських ВУЗів, бізнесу, громадських організацій, що стануть прикладом для всієї країни, та Greencubator EnergyCamp’и – неофіційні зібрання для обговорення проблем можливостей і перспектив української енергетики в контексті економіки та екології.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua