Політика

Періодичні видання. Бази даних

Реєстр наукових фахових видань України

 

Передплачена періодика

Назва видання (ISSN)
Періодичність
Місце збереження

Journal of International Studies (ISSN 2071-8330, Нефахове)
Щоквартально
Електронне видання

Гілея: науковий вісник (ISSN 2076-1554 Нефахове)
Щомісяця
Електронне видання

Законодавство України. Документи Верховної Ради України; Президента України; Кабінету Міністрів України; органів вищої судової гілки влади України; міністерств і відомств, що зареєстровані в Міністерстві юстиції; міжнародні документи.

Закони усіх країн світу – база містить повні тексти законодавчих актів усіх країн світу.

Нормативно-правові документи Уряду України

Офіційні документи Президента  Укази та розпорядження Президента України.

Єдиний державний веб-портал відкритих даних – нормативні і правові акти, інформаційні ресурси та інша корисна інформація.

Архів старих газет – сайт, присвячений старим газетам, які коли-небудь виходили в Україні або мають до неї відношення.

Diasporiana – електронна бібліотека, що є проектом зі збереження інтелектуальної спадщини української еміграції. Містить рідкісні видання різного спрямування. Ресурс дає доступ до наукової літератури в галузі суспільних і гуманітарних дисциплін.

Gallica – одна з найбільших франкомовних електронних бібліотек світу (з 2007 року збільшується на 100 000 назв у рік), її основу складають фонди Національної бібліотеки Франції. Багато вільних творів, переважно французькою, можна завантажити у форматі PDF.

Länder-Analysen  німецькомовний ресурс, який пропонує безкоштовний доступ до компетентних оцінок поточних політичних, економічних, соціальних та культурних подій у країнах Центрально-Східної Європи та СНД. Всі аналізи країн є частиною спільного проекту, який прагне до науково обґрунтованого, загальновизнаного аналізу подій у Східній Європі, відкритості до різних змістових позицій та безкоштовної та некомерційної інформації для зацікавленої публіки. Ресурс пропонує політичний, економічний, соціальний та культурний огляд таких країн, як: Білорусь, Грузія, Польща, Росія, Україна.

SocArXiv – безкоштовний архів, що містить матеріали з гуманітарних та соціальних наук, освіти і права. У ресурсі можна здійснювати пошук публікацій, обмінюватися результатами досліджень, отримати публічну експертну оцінку та розміщувати свої і чужі (з ліцензією СС BY 4.0) пост- та препринти. Вхід до ресурсу через ідентифікатор ORCID, або реєстрацію.

Journals4Free – портал журналів відкритого доступу. Понад 7000 назв академічних журналів! Пошук можна здійснювати за категоріями, мовою, чи присутністю в базах даних.

ScienceDirect – одна з найбільших онлайн-колекцій опублікованих наукових досліджень. Належить голландському видавництву Elsevier. Колекція містить майже 12 мільйонів елементів контенту з більш ніж 3500 журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників. Анотації більшості статей знаходяться у вільному доступі. Доступ до повного тексту статті вимагає передплати.

UNdata об’єднує основні бази даних Організації Об'єднаних Націй. Система UNdata містить бази даних, таблиці та глосарії, які вміщують понад 60 мільйонів записів, охоплюють широке коло тем, зокрема сільське господарство, освіту, зайнятість, енергетику, навколишнє середовище, охорону здоров'я, ВІЛ/СНІД, злочинність, Human Development, промисловість, інформаційні та комунікаційні технології, National Accounts, населення/біженці, туризм, торгівлю, а також Millennium Development Goals indicator.


Інтернет-ресурси

 

The Free Library  заснований у 2003 році ресурс пропонує безкоштовні повнотекстові версії класичних літературних творів від сотень відомих авторів, біографії, зображення. Нещодавно Вільна бібліотека була розширена, щоб включити масивну колекцію періодичних видань із сотень провідних публікацій, що стосуються бізнесу та фінансів, комунікацій, культури, охорони здоров'я, гуманітарних наук, права, політики, технологій та соціальних наук.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – провідна online бібліотека престижних наукових ресурсів з гуманітарних та соціальних наук Центральної та Східної Європи.

Безкоштовна бібліотека для студентів – тексти підручників, зокрема з питань права, політики, державного управління.

Права людини – онлайн бібліотека Харківської правозахисної групи.


Відкриті навчальні матеріали

 

EdEra – освітній проєкт, який займається розробкою освітнього онлайн-контенту та рішень для платформ онлайн-навчання.

Prometheus – громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) з безкоштовним онлайн-доступом до найкращих навчальних курсів університетського рівня.

Вище – доступ до найкращих світових практик у галузі педагогіки та можливості для професійного розвитку.

ВУМ on-line  освітній проєкт, який поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Курси від провідних викладачів бізнес-шкіл, громадського сектору, практиків з бізнесу та соціальної сфери.


Організації

 

Atlantic Treaty Association (Асоціація Атлантичного договору) – міжнародна громадська організація, покликана зміцнювати співробітництво народів країн Євроатлантичного простору. Основною метою діяльності є координація зусиль щодо формування спільного розуміння безпеки серед країн членів і партнерів НАТО.

World Intellectual Property Organization, ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної власності). Створена з метою заохотити творчу діяльність та забезпечити захист інтелектуальної власності в усьому світі.

World Trade Organization (Світова організація торгівлі) – міжнародна організація, створена з метою лібералізації міжнародної торгівлі та регулювання торгово-політичних відносин країн-членів.

Комісія ООН з права міжнародної торгівлі – ЮНСІТРАЛ (United Nations Commission on International Trade Law).

Міжнародна організація праці – МОП (International Labour Organization).

Організація Об'єднаних Націй ООН (United Nations Organization).

Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) (United Nations Education, Science and Culture Organization).

Представництво ООН в Україні – Організація Об’єднаних Націй в Україні працює разом із урядом і народом України з метою розбудови культури гідності, завдяки розумінню та повазі до прав людини, для забезпечення миру та перетворень в Україні.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (Office of the UN High Commissioner for Human Rights) – орган ООН, уповноважений заохочувати та захищати права людини в усьому світі.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (Office of the UN High Commissioner for Refugees) – агентство системи Організації Об'єднаних Націй, що займається захистом та підтримкою біженців, сприяє їх місцевій інтеграції, добровільному поверненню на батьківщину чи переселенню до третьої країни.

Європейська комісія (European Commission) – вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду у системах національних держав. На відміну від національних урядів, Єврокомісія може також користуватися функцією законодавчої ініціативи, але тільки у рамках ЄС та відповідно до Законодавства Європейського Союзу.

Європейський Союз (European Union) – економічний та політичний союз 28 незалежних держав-членів, що розташовані в Європі.

Європейський суд аудиторів (European Court of Auditors) – інституція Європейського Союзу, що перевіряє законність і правильність прибутків і видатків Європейського Союзу згідно з бюджетом, а також оцінює управління фінансами.

Європейський парламент (European Parliament) – законодавчий орган Європейського Союзу.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE) – найбільша в світі регіональна організація, що займається питаннями безпеки. Вона об'єднує 57 країн, розташованих у Північній Америці, Європі та Центральній Азії.

Представництво Європейської комісії в Україні (Delegation of the European Commission to Ukraine) – має статус дипломатичної місії.

Рада Європи (Council of Europe) – міжнародна організація 47 держав-членів у європейському просторі. 

Міжнародна торгова палата (International Chamber of Commerce) – світова організація бізнесу, яка має на меті підтримку й розвиток міжнародної торгівлі й глобалізації.

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України  створений з метою поглибленої і всебічної розробки проблем, що набули особливого значення з проголошенням незалежності України. Йдеться про сучасну динаміку політичних інститутів і процесів, співвідношення політики і етнонаціональних відносин, необхідність вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері, моделювання оптимальних варіантів етнополітики, технології управління сферами політичних і міжетнічних відносин, здійснення експертизи законопроектів, державних і недержавних програм розвитку в різних сферах суспільного життя.

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України  науково-дослідна установа, підпорядкована Президентові України.

Лабораторії законодавчих ініціатив – провідний аналітичний центр України, який засновано за ініціативи випускників Національного університету "Києво-Могилянська академія" і сприяє утвердженню демократичних цінностей, розвитку політичної культури та правової свідомості громадян і політиків, розповсюдженню кращих світових практик для формування ефективних державних інституцій, сприяння євроінтеграційному вектору розвитку України.

Українська Гельсінська спілка з прав людини  сприяє розвитку гуманного суспільства, що базується на повазі до людського життя, гідності та гармонійних стосунків між людиною, державою і природою через створення платформи для співпраці між членами Спілки та іншими учасниками правозахисного руху.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua