Інженерія та технології

Періодичні видання. Бази даних

 

Реєстр фахових видань України

 

Передплачена періодика

Назва видання (ISSN)
Періодичність
Місце збереження

Біоенергетика (ISSN 2707-3653, Без категорії)
2 рази на рік
Електронне видання

4 рази на рік
Електронне видання

2 рази на рік
Електронне видання

6 рази на рік
Електронне видання

4 рази на рік
Електронне видання

4 рази на рік
Електронне видання

Кібернетика та системний аналіз (ISSN 1019-5262, Категорія А)
6 разів на рік
Кафедра інформаційних технологій

Г 1303б


1 раз на рік
Електронне видання

4 рази на рік
Електронне видання

2 рази на рік
Електронне видання

Проблемы управления и информатики (ISSN 0572-2691, Категорія А)
6 разів на рік
Кафедра інформаційних технологій

Г 1303б


Системи керування та комп’ютери (ISSN 2706-8153, Категорія Б) 
6 разів на рік
Електронне видання

4 рази на рік
Електронне видання

Сучасний захист інформації (ISSN 2409-7292, Без категорії) 
4 рази на рік
Електронне видання

Сучасні інформаційні системи (ISSN 2522-9052, Категорія Б) 
4 рази на рік
Електронне видання

1 раз на рік
Електронне видання

2 рази на рік
Електронне видання

Ціноутворення у будівництві  (Без категорії)
 
Група планування та обліку капітальних робіт та ремонтів

Г 502


Періодичні видання СумДУ


Журнал інженерних наук (ISSN 2312-2498 СумДУ, Категорія Б)
Щоквартально
Електронне видання

InTech повнотекстовий доступ до 2 370 книг видавництва InTech з різних галузей науки та техніки (біологічні, комп’ютерні науки та інформаційні технології, науки про землю, електронна техніка та електротехніка, інженерія, матеріалознавство) і медицини. 6 наукових журналів відкритого доступу: International Journal of Advanced Robotic Systems; Nanomaterials and Nanotechnology; International Journal of Engineering Business Management; Exosomes and Microvesicles; International Food Risk Analysis Journal; International Journal of Water Sciences.

IOPscience – безоплатний електронний ресурс, який надає доступ до журналів та книг з питань математики, фізики, техніки та медицини.

National Technical Information Service (NTIS) – база містить: реферати наукових досліджень, велику кількість німецьких дослідницьких звітів, записи з усіх областей наук, інженерії та технології.

NET4SENERGY – проєкт, розроблений з метою підвищення ефективності роботи ключових університетів України, Словаччини, Угорщини та Румунії у межах транскордонного регіону HUSKROUA задля подолання наслідків зміни клімату завдяки енергоефективності з метою забезпечення сталого розвитку територій через співпрацю, підтримку та обмін діями, що сприяють цьому. 

OSTI.GOV (Office of Scientific & Technical Informational) – портал, який підтримується U.S. Department of Energy, що забезпечує доступ до різноманітної наукової інформації: документів, патентів, проектів, конференцій і т.п., переважно в галузі енергетики. Містить біля 5 млн документів з понад 50 реферативних наукових баз даних, починаючи з 1948 р.

PLOS ONE  некомерційний науково-видавничий проект, спрямований на створення бібліотеки журналів та іншої наукової літератури під вільною ліцензією і в відкритому доступі.

The ACM Digital Library (Association of Computer Machinery) реферати та повні тексти статей з журналів, матеріали конференцій тощо з комп’ютерної технології.

TutorialsPoint – навчальні посібники та довідники з прикладами для вивчення основних принципів устрою комп'ютера, мов програмування і комп'ютерних мереж. Платформа включає як платні, так і безкоштовні курси. Необхідна реєстрація на сайті.

E-LIS (E–printsin Libraryand Information Science) – найбільший відкритий репозитарій наукових публікацій (44 країни, 22 мови) по темі: бібліотекознавство та інформаційні науки.

Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – міжнародна організація інженерів у галузі електротехніки, радіоелектроніки та радіоелектронної промисловості. Світовий лідер в галузі розроблення стандартів з електроніки та електротехніки. IEEE видає третину технічної літератури, що стосується застосування комп'ютерів, управління, електроінженерії, та понад 100 журналів, популярних у середовищі професіоналів, проводить на рік понад 300 великих конференцій.

Directory of Open Access Books (DOAB) – надає доступ до метаданих та повних текстів книг академічних видавництв у відкритому доступі в мережі Інтернет. Сервіс дає можливість здійснювати пошук книг за наступними параметрами: назва книги, автор, ключові слова, анотації до книг, видавець, ISSN/ISBN книги чи за всіма перерахованими елементами. Відкритий доступ.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)  безкоштовний доступ до повнотекстових рецензованих наукових журналів з усіх галузей знань та різними мовами.

Directory of Research Journals Index (DRJI) (Індія) – надає вільний доступ до наукової літератури для підтримки використання досліджень та інформації з метою поліпшити якість навчання, викладання, досліджень. Для індексації на сайті розглядаються і оцінюються тисячі ресурсів, щоб допомогти дослідникам вибрати ключові веб-сайти і журнали по тематиці дослідження. Продукт функціонує як шлюз, який постачає метадані проіндексованих статей в соціальні мережі, інші системи індексації та електронні бібліотеки.

De Gruyter відоме академічне видавництво книг та журналів (раніше – Versita). Випускає в світ понад 400 назв (і власних, і "запрошених") академічних журналів з різних дисциплін, здебільшого з країн Центральної та Східної Європи. Містить відкритий доступ.

Hindawi – пошук серед більш ніж 200 рецензованих наукових журналів відкритого доступу з інженерії, математики, фізики, хімії, комп'ютерних наук, біології, медицини та ін. видавничої корпорації Hindawi. Відкритий доступ.

Ingenta Connect – багатогалузева реферативна база даних (хімія, фізика, комп'ютерні науки, математика, біологія, медицина, економіка, соціальні науки та ін.) пропонує доступ до 4,5 млн статей з 13,5 тис наукових журналів таких відомих видавців, як Elsevier, Springer, IOP Publishing, Taylor and Francis, NPG та ін.

J-STAGE – Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic – японський портал наукової інформації, який надає доступ до понад 740 наукових журналів, близько 360 тис статей з різних галузей знань.

Journals4Free – портал журналів відкритого доступу. Понад 7000 назв академічних журналів! Пошук можна здійснювати за категоріями, мовою, чи присутністю в базах даних.

OMICS International електронна база даних відкритого доступу. Містить понад 1000 наукових журналів і понад 700 матеріалів наукових конференцій в таких галузях як медицина, хімія, біологія, інформатика, математика, фізика, сільське господарство, харчова інженерія, ветеринарія, психологія, соціальні і політичні науки, бізнес. Відкритий доступ.

Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) – бази даних, спрямованої на зберігання й поширення наукових статей з таких галузей знань, як енергетика, навколишнє середовище, здоров’я, когнітивні системи взаємодії, електронні інфраструктури, соціально-економічні й гуманітарні науки. Також OpenAIRE – це проєкт доступу до результатів здійснених на території європейських держав наукових досліджень, зокрема до тих, які фінансуються Європейським Союзом, Європейською комісією, а також проводяться в рамках програми "Горизонт-2020". Відкритий доступ.

ScienceDirect – найбільша онлайн-колекція опублікованих наукових досліджень. Належить голландському видавництву Elsevier. Колекція містить майже 12 мільйонів елементів контенту з більш ніж 3500 журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників. Анотації більшості статей знаходяться у вільному доступі. Доступ до повного тексту статті вимагає передплати.

SpringerLink – платформа надає доступ до електронних ресурсів видавництва Springer – одного з найбільших європейських постачальників наукової інформації. Інформаційна база містить понад 2700 періодичних видань з усіх дисциплін (англ., нім.). Ліцензований доступ.

SpringerOpen – архів рецензованих наукових журналів у всіх галузях науки з відкритим доступом видавництва Springer та міждисциплінарна база даних.

UNdata  об’єднує основні бази даних Організації Об'єднаних Націй. Система містить бази даних, таблиці та глосарії, які вміщують понад 60 мільйонів записів, охоплюють широке коло тем, зокрема сільське господарство, освіту, зайнятість, енергетику, навколишнє середовище, охорону здоров'я, ВІЛ/СНІД, злочинність, Human Development, промисловість, інформаційні та комунікаційні технології, National Accounts, населення/біженці, туризм, торгівлю, а також Millennium Development Goals indicator.

Crossref – це об'єднання наукових видавництв, яке розвиває загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних наукових комунікацій. Система цитування Crossref сьогодні охоплює понад 68 мільйонів журнальних статей та інших елементів контенту (книги, дисертації, технічні звіти і т.д.) з тисяч наукових і професійних видавців по всьому світу. Відкритий доступ.

Inspec бібліографічна база даних, що охоплює літературу з фізики, електроніки, комп'ютерних наук та техніки. Керує та оновлює базу даних Інститут техніки та технології (IET).

WorldCat  найбільша у світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center.


Інтернет-ресурси

 

ArXiv – найпопулярніший відкритий архів рефератів та повних текстів наукових публікацій, створений на базі бібліотеки Корнельського університету. Містить понад 684 тис електронних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології, фінансів та статистики.

Cogprints  відкритий архів з психології, неврології, біології, лінгвістики, філософії та медицини (психологія, психіатрія, неврологія, генетика), антропології (приматологія, когнітивна етнологія, археологія, палеонтологія) та комп’ютерних наук (штучний інтелект, робототехніка, нейронні мережі), а також з інших фізичних, соціальних та технічних наук.

COPAC Union Catalogue (Велика Британія) – зведений каталог 22 найбільш авторитетних університетських бібліотек Британії та Ірландії, а також Британської бібліотеки. Працює на основі протоколу Z39.50. Пропонується три варіанти пошуку: по автору та назві, по предметній області і пошук періодичних видань. Всі інтерфейси прості і зручні. У списку результатів можна переглядати повний запис і/або маркувати його для подальшого збереження. До сервісних функцій відноситься можливість завантаження результатів на вказану адресу електронної пошти. Недолік даного каталогу типовий для більшості каталогів, які працюють під Z39.50: результати містять велику кількість дубльованих записів на одне видання, з баз даних різних бібліотек.

The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) – пошук достовірної наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який підтримується службою SHERPA Університету Ноттінгема. Надає можливості пошуку наукових матеріалів за різними галузями знань у понад 2 600 е-архівах.

E-Books Directory – безкоштовний веб-ресурс, з якого можна завантажити книги, документи, лекції, технічні документи. Ресурс містить посилання на більш ніж 1780 електронних книг, перерахованих у 392 категоріях, в тому числі з бізнесу, комп'ютерних наук, техніки, гуманітарних наук, літератури, медицини і багато іншого.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB). Бібліотека електронних журналів з 1997 р. в рамках проекту університетської бібліотеки Регенсбурга, у співпраці з Бібліотекою технічного університету Мюнхена пропонує швидкий, структурований і уніфікований доступ (англійською та німецькою мовами) до наукових повнотекстових журналів. Вона містить 76 419 назв, з яких 13 923 журналів з усіх галузей знання видається тільки в електронному вигляді. 45575 найменувань журналів знаходяться у вільному доступі в повнотекстовому варіанті. Повний доступ до всіх видань мають установи, які беруть участь у проекті.

Figshare – сховище, яке дозволяє завантажувати, зберігати і відкрито ділитися результатами досліджень.

Hikari  видавець міжнародних журналів і книг з науки, техніки, математики, медицини та економіки. Журнали "Hikari" архівуються службою цифрового збереження, метою якої є збереження наукової літератури та забезпечення довгострокового доступу до електронних архівів. Hikari є членом Міжнародної асоціації зв'язків видавців (Crossref) і співзасновником ICORE.

Open J-Gate – електронна бібліотека наукових журналів з суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India Ltd. В даний час включає понад 6300 найменувань журналів, організованих по галузях знання. Пошук документів здійснюється за автором, назвою, ключовими словами, датою публікації.

Open Library – сайт, що має на меті створити каталог книжок, що коли-небудь видавалися. Функціонує за принципом Вікіпедії – створення окремої сторінки для окремої книги самими користувачами. Крім каталогу книг, ресурс надає вільний доступ до електронних книг (сьогодні – понад 1 мільйона назв).

Open Textbooks Library – доступ до відкритої бібліотеки безкоштовних, рецензованих та ліцензованих підручників.

Registry of Open Access Repositories (ROAR) – реєстр усіх репозитаріїв та інших джерел відкритої інформації в усьому світі. Проект є розробкою Університету Саутгемтон (Великобританія) та являється частиною мережі.

Scribd  соціальний сервіс, який дозволяє будь-якому користувачу інтернету легко публікувати, розповсюджувати та спільно використовувати електронні книги, документи, презентації, інформаційні бюлетні та інше. Документи з Scribd показуються в спеціальному флеш-модулі, який можна також вставляти й на будь-які сторінки (наприклад, блоги), використовуючи наданий сервісом HTML-Код.

The Free Library  заснований у 2003 році ресурс пропонує безкоштовні повнотекстові версії класичних літературних творів від сотень відомих авторів, біографії, зображення. Нещодавно Вільна бібліотека була розширена, щоб включити масивну колекцію періодичних видань із сотень провідних публікацій, що стосуються бізнесу та фінансів, комунікацій, культури, охорони здоров'я, гуманітарних наук, права, політики, технологій та соціальних наук.

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – бібліотека відкритого доступу і передбачає вільний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод. Поточний стан – понад 6 500 назв видань.

Наукова періодика України – портал наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні, містить понад 35 000 назв видань.

Baidu (кит. 百度 (Bǎidù), Байду, NASDAQ: BIDU) – лідер серед китайських пошукових систем. За кількістю запитів пошуковий сайт "Байду" займає 3 місце у світі (3 млрд 428 млн; з часткою в глобальному пошуку 5,2%).

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) (Німеччина) – одна з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина). BASE збирає, нормалізує та індексує дані серверів репозитаріїв за допомогою "Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting" (OAI-PMH). На додаток до метаданих OAI, BASE індексує вибрані веб-сайти і локальні дані бібліотек. Усе це разом можна шукати через один інтерфейс.

CiteSeerХ – пошукова система орієнтована на публікації про комп’ютерні та інформаційні технології, хоча трапляються матеріали і з інших галузей. CiteSeerX не тільки знаходить ресурси у вільному доступі, але й виконує функцію електронної бібліотеки. Саме тому за ключовими словами тут часто можна знайти і завантажити публікації в повному обсязі.

DuckDuckGo – на сайті представлена пошукова система з відкритим кодом, яка використовує інформацію з багатьох джерел для надання точних та різноманітних результатів. Дотримується політики повної конфіденційності – відмова від збору, збереження та обробки даних про користувача.

FreeFullPDF – пошукова система електронних ресурсів в галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та економіки. Надає доступ до більш ніж 80 млн наукових статей, патентів у вільному доступі.

Google Scholar – пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених.

Google Books – сервіс повнотекстового пошуку по книгам, оцифрованих компанією Google (понад 10 мільйонів книг із найбільших бібліотек США). Бібліотека пропонує мільйони відмінних видань, з якими можна ознайомитися або прочитати їх абсолютно безкоштовно.

Metasearch Search Engine – сервіс пошуку (діє від 1998 р.) у понад 300 світових журналах та виданнях у галузі управління, економіки, інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо.

Microsoft Academic Search – науковий пошуковий портал від Microsoft Corporation, який було розроблено для того, щоб дослідити зв'язки між вченими, науковцями, студентами та їх науковими дослідженнями.

RefSeek – пошукова система для студентів та дослідників, проводить пошук серед веб-сторінок, книг, енциклопедій, журналів і газет.

Science.gov – онлайнова пошукова система, що охоплює понад 60 баз даних та понад 2200 окремих сайтів з 15 федеральних агентств, які пропонують 200 мільйонів сторінок інформації авторитетних наукових установ США, зокрема результати досліджень і розробок.

ScienceResearch.com – наукова пошукова система, яка здійснює повнотекстовий пошук у журналах багатьох великих наукових видавництв (Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis та ін.). Шукає статті та документи у відкритих наукових базах даних: Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov, Scientific News.

WorldWideScience.org – глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах.

Yahoo – англомовна пошукова система, яка має найбільш розвинену структуру каталогів і різних сервісів. Сотні тисяч різних Internet-ресурсів впорядковуються за 14 основними рубриками, кожна з яких має кілька підрубрик з більш вузькою тематикою.

Academia.edu – соціальна мережа для співпраці вчених. Мережа може використовуватися для того, щоб ділитися з іншими своїми статтями, відстежувати їхнє цитування і стежити за новинами досліджень і розробок за іменами й ключовими словами. Позиціонується як універсальна мережа для представників усіх сфер науки.

ResearchGate соціальна мережа, зорієнтована здебільшого на представників природничих і точних наук.

 


Відкриті навчальні матеріали

 

Prometheus – громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів (МВОК). Безкоштовний онлайн-доступ до найкращих навчальних курсів університетського рівня

ВУМ online  освітній проєкт, який поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Курси від провідних викладачів бізнес-шкіл, громадського сектору, практиків з бізнесу та соціальної сфери.


Організації

 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization, WIPO) – одне зі спеціалізованих агентств ООН. Створена з метою заохотити творчу діяльність та забезпечити захист інтелектуальної власності в усьому світі.

INCOSE – некомерційна організація, міжнародна рада з системної інженерії, яка має за мету розвиток системної інженерії та професійне зростання системних інженерів.

ISOC (Internet Society) – некомерційна професійна організація з розвиток Інтернету­, координує адміністративну діяльність.

IETF – Internet Engineering Task Force – міжнародна некомерційна асоціація з поточних питань технічних та організаційних проблем по мережних стандартах.

IRTF – Internet Research Task Force – Дослідницька група – міжнародна некомерційна асоціація з питань розвитку технологій майбутнього.

ICANN – Internet Corp.for Assigned Names and Numbers – міжнародне об’єднання дослідників, розробників та виробників мережних рішень з питань регулювання адресного простору Інтернету.

InterNIC – Network Information Center – загальна назва поставщиків послуг по реєстрації, інформаційному забезпеченню та базам даних  в Internet; організація, що несе відповідальність за надання інформації про мережу.

IANA – Internet Assigned Number Authority – міжнародна адміністрація адресного простору по призначенню адрес, реєстрації доменів верхнього рівня.

Інститут інженерів з електротехніки та електроніки(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) – міжнародна організація інженерів у галузі електротехніки, радіоелектроніки та радіоелектронної промисловості. Світовий лідер в галузі розробки стандартів з електроніки та електротехніки. IEEE видає третину технічної літератури, що стосується застосування комп'ютерів, управління, електроінженерії, та понад 100 журналів, популярних у середовищі професіоналів, проводить на рік понад 300 великих конференцій

Міжнародна електротехнічна комісія (International Electrotechnical Commission, IEC) – міжнародна організація із стандартизації у сфері електричних, електронних і суміжних технологій.

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) – універсальний центр сприяння міжнародній співпраці в галузі мирного використання ядерної енергії.

Міжнародне енергетичне агентство (International Energy Agency, IEA) – автономний міжнародний орган в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Організація країн-експортерів нафти (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) – картель, створений нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту. Членами даної організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua