Філософія. Психологія. Релігія

Періодичні видання. Бази даних

 

Реєстр фахових видань України

 

Передплачена періодика

Назва видання (ISSN)
Періодичність
Місце збереження

Гілея: науковий вісник (ISSN 2076-1554 Нефахове)
Щомісяця
Електронне видання

Щоквартально
Електронне видання

Athena – книги з філософії, класичної літератури, економіки, історії, мінералогії, а також книги швейцарських і французьких авторів мовою оригіналу.

The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) – електронна база даних з відкритим доступом. Публікує англійські реферати статей та оглядів, що з'являються переважно національними мовами в наукових журналах, присвячених соціальним та гуманітарним наукам в Чеській Республіці, Угорщині, Польщі, Словацькій Республіці, а також в Боснії та Герцеговині, Естонії, Латвії, Литві, Сербії, Словенії та Україні.

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) – реферативна база гуманітарних, соціальних наук та цитування наукових матеріалів ERIH PLUS є найбільшою в світі платформою з публікації і відстеження робіт. Журнали, що потрапили в систему моніторингу ERIH PLUS відповідають жорстким європейським вимогам до наукових публікацій.

Classics in the History of Psychology – електронний ресурс містить колекцію повнотекстових праць з психології і суміжних дисциплін, що мають історичне значення.

Diasporiana – електронна бібліотека, що є проєктом зі збереження інтелектуальної спадщини української еміграції. Містить рідкісні видання різного спрямування. Ресурс дає доступ до наукової літератури в галузі суспільних і гуманітарних дисциплін.

Palgrave Macmillan – академічне видавництво, представляє підручники, журнали, монографії, професійні та довідкові матеріали в друкованому та електронному вигляді. Спрямування – гуманітарні, соціальні науки і бізнес. 

SocArXiv – безкоштовний архів, що містить матеріали з гуманітарних та соціальних наук, освіти і права. У ресурсі можна здійснювати пошук публікацій, обмінюватися результатами досліджень, отримати публічну експертну оцінку та розміщувати свої і чужі (з ліцензією СС BY 4.0) пост- та препринти. Вхід до ресурсу через ідентифікатор ORCID, або реєстрацію.

Academic Journals – повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти. Журнали містять публікації високоякісних наукових статей з використанням моделі відкритого доступу.

Academic Journals Database (Швейцарія) – універсальна база даних періодичної літератури, що охоплює фундаментальні дослідження у всіх галузях знань, містить приблизно 5 800 журналів, що мають міжнародне визнання 1,28 мільйона статей доступні в Інтернеті. Спеціалізується на медичних дослідженнях, гуманітарних і соціальних науках. Журнали містять повні бібліографічні цитати, точне індексування та інформативні тези для статей з періодичних видань.

Directory of Open Access Books (DOAB) – база даних надає доступ до метаданих та повних текстів книг академічних видавництв у відкритому доступі в мережі Інтернет. Сервіс дає можливість здійснювати пошук книг за такими параметрами: назва книги, автор, ключові слова, анотації до книг, видавець, ISSN/ISBN книги чи за всіма перерахованими елементами. Відкритий доступ.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)  онлайн-каталог, який індексує та надає доступ до понад 16 500 повнотекстових рецензованих наукових журналів із відкритим доступом, рецензованих експертами з усіх галузей знань та різними мовами.

Directory of Research Journals Index (DRJI) (Індія) – надає вільний доступ до наукової літератури для підтримки використання досліджень та інформації з метою поліпшити якість навчання, викладання, досліджень. База індексує близько 50 000 статей з 2 300 журналів, які публікують видавці зі 103 країн. Для індексації на сайті розглядаються та оцінюються тисячі ресурсів, щоб допомогти дослідникам вибрати ключові вебсайти та журнали згідно з темою дослідження. Продукт функціонує як шлюз, який постачає метадані проіндексованих статей в соціальні мережі, інші системи індексації та електронні бібліотеки. 

EBSCO Academic Search Premier – база даних, яка містить повні тексти публікацій більш як 3200 наукових видань з широкого спектру суспільних та гуманітарних дисциплін. Ліцензований доступ.

Gallica – цифрова бібліотека Національної бібліотеки Франції і національний агрегатор колекцій, що зберігаються в установах культурної спадщини Франції. Наявні колекції складаються з друкованої продукції (книги, журнали, газети, ноти та інші документи), графічних матеріалів (гравюри, карти, фотографії та ін.), а також звукозаписів. 

HighWire Press – науковий портал бібліотеки Стенфордського університету, що надає доступ до більш ніж 1,5 тис журналів, книг, конференцій та інших публікацій, 5 млн повнотекстових рецензованих статей, з них близько 2 млн – у вільному доступі. Тематика: фізичні, біологічні, медичні, соціальні та гуманітарні науки.

J-Gate – електронна бібліотека наукових журналів з суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India Ltd. Наразі містить понад 6300 найменувань журналів. Пошук документів здійснюється за автором, назвою, ключовими словами, датою публікації.

Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic (J-STAGE)– японський портал наукової інформації, який надає доступ до понад 740 наукових журналів, близько 360 тис. статей з різних галузей знань.

Journals4Free – портал понад 7000 назв академічних журналів відкритого доступу. Пошук здійснюється за категоріями, мовою, чи присутністю в базах даних.

Ingenta Connect – багатогалузева реферативна база даних (хімія, фізика, комп'ютерні науки, математика, біологія, медицина, економіка, соціальні науки та ін.) пропонує доступ до 4,5 млн статей з 13,5 тис наукових журналів таких відомих видавців, як Elsevier, Springer, IOP Publishing, Taylor and Francis, NPG та ін.

Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) – міжнародний проєкт відкритого доступу до монографій в галузі гуманітарних та соціальних наук. Повні тексти в pdf форматі. База даних підтримується консорціумом університетських наукових видавництв Європи, надає доступ до понад 700 найменувань книжок англійською та іншими європейськими мовами з суспільствознавства, соціології, економіки, юриспруденції, історії, філології, мовознавства, мистецтва. OAPEN містить монографії англійською, німецькою, італійською мовою, тощо.

Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) – база даних, спрямована на зберігання й поширення наукових статей з таких галузей знань, як енергетика, навколишнє середовище, здоров’я, когнітивні системи взаємодії, електронні інфраструктури, соціально-економічні й гуманітарні науки. Також OpenAIRE – це проект доступу до результатів здійснених на території європейських держав наукових досліджень, зокрема до тих, які фінансуються Європейським Союзом, Європейською комісією, а також проводяться в рамках програми "Горизонт-2020".

Persee – портал, на якому представлено колекцію французьких журналів в галузі гуманітарних та соціальних наук. Колекція містить повні тексти близько 90 тисяч статей та близько 14 тисяч аудіо-файлів (версій) статей з 72 найменувань періодичних видань, що охоплюють наступні дисципліни: філософія, антропологія, археологія, мистецтво, економіка, географія, історія, інформація, комунікації в галузі науки, юриспруденція, лінгвістика, література, політологія, психологія, соціологія. Архів деяких матеріалів, таких, як Bibliotheque de l'Ecole des chartes.

Project Gutenberg – найстаріша універсальна онлайн-бібліотека безкоштовних електронних книг, що здійснює громадську (добровільну) ініціативу з оцифрування, архівування і поширення культурних творів. Більшість одиниць цієї колекції є повні тексти книг, які знаходяться в суспільному надбанні.

ScienceDirect – одна з найбільших онлайн-колекцій опублікованих наукових досліджень. Належить голландському видавництву Elsevier. Колекція містить майже 12 мільйонів елементів контенту з більш ніж 3500 журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників. Анотації більшості статей знаходяться у вільному доступі. Доступ до повного тексту статті вимагає передплати.

SpringerLink – платформа представляє доступ до електронних ресурсів видавництва Springer – одного з найбільших європейських постачальників наукової інформації. Інформаційна база містить понад 2700 періодичних видань з усіх дисциплін (англ., нім.). Ліцензований доступ.

SpringerOpen – архів рецензованих наукових журналів у всіх галузях науки з відкритим доступом видавництва Springer та міждисциплінарна база даних.

UNdata  об’єднує основні бази даних Організації Об'єднаних Націй, містить бази даних, таблиці та глосарії, понад 60 мільйонів записів, що охоплюють широке коло тем, зокрема сільське господарство, освіту, зайнятість, енергетику, навколишнє середовище, охорону здоров'я, ВІЛ/СНІД, злочинність, Human Development, промисловість, інформаційні та комунікаційні технології, National Accounts, населення/біженці, туризм, торгівлю, а також Millennium Development Goals indicator.

World Public Library – глобальний ресурс, який дає доступ до класичних творів літератури, періодичних видань, бібліографічної інформації, довідкової літератури тощо. За тематикою ресурс містить такі понадколекції: література (пригодницька, класична, драматична, детективна, дитяча, наукова), література Єлизаветинської епохи, Середньовіччя, Відродження та XXI століття, фольклор, історія, гуманітарні науки, поезія, політичні науки, релігієзнавство, наукова фантастика, біографістика, езотерика. Ресурс дає доступ до книг відомих світових академічних видавництв, електронних та аудіо-книг, коміксів та періодичних видань. Портал дає можливість завантажувати книги у pdf-форматі.

Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ)  перша онлайн-версія багатотомної енциклопедії, що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний багатогранний образ України ХХ–ХХІ століть у особах, інституціях, поняттях. Видання охоплює всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту й молодіжної субкультури.

Crossref – об'єднання наукових видавництв, яке розвиває загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних наукових комунікацій. Система цитування Crossref сьогодні охоплює понад 68 мільйонів статей журналів, книг, дисертацій, технічних звітів та інших видів документів авторитетних видавців світу. Відкритий доступ.

Index Translationum – світова бібліографічна база даних перекладів, містить близько 2 млн записів книжок 250 000 авторів з більш ніж 100 країн. Відкритий доступ до цифрових ресурсів.

Online Computer Library Center, Inc. (OCLC) – некомерційний, членський, комп'ютерний бібліотечний сервіс та науково-дослідна організація, що спеціалізується на розширенні доступу до інформації у світі.

WorldCat  найбільша у світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center.


Інтернет-ресурси

 

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – провідна online бібліотека престижних наукових ресурсів з гуманітарних та соціальних наук Центральної та Східної Європи.

COPAC Union Catalogue (Велика Британія) – каталог 22 найбільш авторитетних університетських бібліотек Британії та Ірландії, а також Британської бібліотеки. Працює на основі протоколу Z39.50. Пропонується три варіанти пошуку: за автором та назвою, за галуззю знань, за назвою періодичних видань. Всі інтерфейси прості і зручні. У списку результатів можна переглядати повний запис і/або маркувати його для подальшого збереження. Можливе завантаження результатів пошуку на зазначену адресу електронної пошти. Недолік цього каталогу типовий для більшості каталогів, що працюють за Z39.50: результати містять велику кількість дубльованих записів на одне видання з баз даних різних бібліотек.

Data Archiving and Networked Services (DANS) – електронний архів з архівування даних та мережних послуг. Архів об’єднує колекції з мистецтва, гуманітарних і соціальних наук, охорони здоров'я та ін. DANS створена інститутом Нідерландської Королівської академії мистецтв і наук, підтримується Урядом Нідерландів (KNAW) та Організацією з наукових досліджень (NOW).

The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) – пошук достовірної наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який підтримується службою SHERPA Університету Ноттінгема. Надає можливості пошуку наукових матеріалів за різними галузями знань у понад 2 600 е-архівах.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)  бібліотека електронних журналів з 1997 р. в рамках проекту університетської бібліотеки Регенсбурга, у співпраці з Бібліотекою технічного університету Мюнхена пропонує швидкий, структурований і уніфікований доступ (англійською та німецькою мовами) до наукових повнотекстових журналів. Вона містить 76 419 назв, з яких 13 923 журналів в електронному вигляді. 45575 найменувань журналів знаходяться у вільному доступі. Повний доступ – для учасників проекту.

E-Books Directory – безкоштовний веб-ресурс, що дає змогу завантажити книги, документи, лекції, технічні документи. Ресурс містить посилання на більш ніж 1780 електронних книг з бізнесу, комп'ютерних наук, техніки, гуманітарних наук, літератури, медицини тощо. 

[email protected]  онлайн-бібліотека університету Аделаїди пропонує класичні твори літератури, філософії, науки та історії Університету Аделаїди.

De Gruyter – академічне видавництво книг та журналів (раніше – Versita). Видає понад 400 назв (і власних, і "запрошених") академічних журналів з різних дисциплін, здебільшого з країн Центральної та Східної Європи.

Internet Archive – неприбуткова організація Сан-Франциско (Каліфорнія), метою якої є збереження культурного надбання. Веб-сервіс підтримує електронну бібліотеку, архів мережевих і мультимедійних ресурсів, програмного забезпечення, фільмів, книг, і звукозаписів.

Open J-Gate – електронна бібліотека наукових журналів з суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India Ltd. Наразі нараховує понад 6300 найменувань журналів з різних галузей знань. Пошук документів здійснюється за автором, назвою, ключовими словами, датою публікації.

Open Library – містить каталог книжок, що коли-небудь видавалися. Функціонує за принципом Вікіпедії – створення окремої сторінки для окремої книги самими користувачами. Крім каталогу книг, ресурс надає вільний доступ до електронних книг (наразі понад мільйон назв).

Open Textbooks Library – доступ до відкритої бібліотеки безкоштовних, рецензованих та ліцензованих підручників.

Registry of Open Access Repositories (ROAR) – реєстр усіх репозитаріїв та інших джерел відкритої інформації в усьому світі. Проект розроблений Університетом Саутгемтон (Великобританія) та є частиною мережі.

Scribd – cоціальний сервіс, який дозволяє користувачу інтернету легко публікувати, розповсюджувати та спільно використовувати електронні книги, документи, презентації, інформаційні бюлетні тощо. Документи з Scribd відображаються в спеціальному флеш-модулі, який можна також розміщувати на будь-які сторінки (наприклад, блоги), використовуючи наданий сервісом HTML-Код.

The Free Library  ресурс пропонує безкоштовні повнотекстові версії класичних літературних творів від сотень відомих авторів, біографії, зображення. Нещодавно Вільна бібліотека була розширена - було додано періодичні видання з бізнесу та фінансів, комунікацій, культури, охорони здоров'я, гуманітарних наук, права, політики, технологій та соціальних наук.

The New York Public Library  американська книгозбірня, в якій зберігається одна з найкращих колекцій книг у світі. Нью-Йоркська публічна бібліотека є однією з найбільших наукових бібліотечних систем у світі. Із сайту бібліотеки можна безкоштовно завантажити понад 1000 книг у різних форматах та різними мовами.

University of Chicago Library – підтримує наукові дослідження University of Chicago у галузі соціальних, гуманітарних та педагогічних наук і використовує свої інтелектуальні ресурси для розв'язання проблем науки і освіти у всьому світі.

Мислене древо – електронна бібліотека, містить повні тексти наукових праць різноманітної тематики (розділ "Наука"), навчальну літературу (розділ "Освіта", підрозділи "Школярам" і "Студентам"), художні твори української літератури, а також твори світової літератури в українських перекладах (розділ "Література"), українські публіцистичні твори (розділ "Публіцистика").

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – бібліотека відкритого доступу, передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її згідно з законом без фінансових, юридичних і технічних перешкод. На сьогодні налічує понад 6 500 назв видань.

Наукова періодика України – загальнодержавна технологічна платформа, яка забезпечує процеси редакційного опрацювання, публікації та післяпублікаційної підтримки наукових періодичних видань України. Ресурс розвивається на засадах партнерства видавців та бібліотек України. Містить журнали України з історії, економіки, культурології, медицини, мистецтвознавства, педагогіки, політології, технічних наук, фізики та математики, філології, філософії.

Наукова періодика України  портал наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні, містить понад 35 000 назв видань.

Baidu (кит. 百度 (Bǎidù), Байду, NASDAQ: BIDU) – лідер серед китайських пошукових систем. За кількістю запитів пошуковий сайт "Байду" займає 3 місце у світі (3 млрд 428 млн; з часткою в глобальному пошуку 5,2%).

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (Німеччина) – одна з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина). BASE збирає, нормалізує та індексує дані серверів репозитаріїв за допомогою "Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting" (OAI-PMH). На додаток до метаданих OAI, BASE індексує вибрані веб-сайти і локальні дані бібліотек через один інтерфейс.

DuckDuckGo – пошукова система з відкритим кодом, яка використовує інформацію з багатьох джерел для надання точних та різноманітних результатів, дотримується політики повної конфіденційності – відмова від збору, збереження та обробки даних про користувача. 

Google Scholar – вільно доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar містить статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозитаріях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених.

Google Books – сервіс повнотекстового пошуку по книгам, оцифрованим компанією Google (понад 10 мільйонів книг із найбільших бібліотек США). Бібліотека пропонує мільйони різних видань, з якими можна ознайомитися або прочитати безкоштовно.

Metasearch Search Engine – сервіс пошуку (діє від 1998 р.) у понад 300 світових журналах та виданнях у галузі управління, економіки, інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо.

Microsoft Academic Search – науковий пошуковий портал від Microsoft Corporation, який було розроблено для того, щоб дослідити зв'язки між вченими, науковцями, студентами та їх науковими дослідженнями.

RefSeek – пошукова система для студентів та дослідників, проводить пошук серед веб-сторінок, книг, енциклопедій, журналів і газет. 

WorldWideScience.org – глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах.

Yahoo – англомовна пошукова система, яка має найбільш розвинену структуру каталогів і різних сервісів. Сотні тисяч різних Internet-ресурсів впорядковуються за 14 основними рубриками, кожна з яких має кілька підрубрик з більш вузькою тематикою.

Мета – повнотекстовий пошук по серверам України та закордонним українським серверам, з урахуванням морфології української, російської та англійської мов. Фінансові та комп'ютерні новини, погода, маркетингові дослідження українського Інтернету.

Academia.edu – соціальна мережа для співпраці вчених. Мережа може використовуватися для того, щоб ділитися з іншими своїми статтями, відстежувати їхнє цитування і стежити за новинами досліджень і розробок за іменами й ключовими словами. Позиціонується як універсальна мережа для представників усіх сфер науки.

 


Відкриті навчальні матеріали

 

EdEra – освітній проєкт, який займається розробкою освітнього онлайн-контенту та рішень для платформ онлайн-навчання.

Prometheus – громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) з безкоштовним онлайн-доступом до найкращих навчальних курсів університетського рівня.

Вище – спільнота надає доступ до найкращих світових практик у галузі педагогіки та можливості для професійного розвитку.

ВУМ on-line  освітній проєкт, який поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Курси від провідних викладачів бізнес-шкіл, громадського сектору, практиків з бізнесу та соціальної сфери.


Організації

 

Міністерство освіти і науки України (МОН України) – центральний орган виконавчої влади України. Головний орган у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Міністерство культури та інформаційної політики України – центральний орган виконавчої влади, щодо формування державної політики у сфері кінематографії, формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, а також спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) – міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.

Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС, англ. ICOMOS) – англ. International Council on Monuments and Sites)  – міжнародна асоціація професіоналів, метою діяльності якої є збереження та захист культурної спадщини в усьому світі.

Міжнародний центр з дослідження, збереження та реставрації культурних цінностей (англ. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, ICCROM) – міждержавна організацією, що займається збереженням всесвітньої культурної спадщини через навчання, поширення інформації, дослідження, співпраці і проведення громадських кампаній. Метою ICCROM є розвиток діяльності в галузі збереження і реставрації, а також привернення уваги до важливості культурної спадщини.

Всесвітня туристична організація (ВТО, з 2003 р. – ЮНВТО) (англ. World Tourism Organization, UNWTO) – міжнародна міжурядова організація в галузі туризму, покликана сприяти економічному піднесенню, міжнародному взаєморозумінню, миру, добробуту, взаємоповазі, а також реалізації основних прав і свобод громадян.

Всесвітня рада з туризму та подорожей (англ. World Travel & Tourism Council (WTTC)) – міжнародне неурядове громадське об'єднання з учасників індустрії туризму і подорожей. WTTC займається дослідженнями в області економічного і соціального впливу туризму, організовує глобальні і регіональні саміти, пов'язані з проблемами і подіями, що відносяться до індустрії туризму.

Всесвітня рада церков (The World Council of Churches; ВРЦ) – найбільша міжнародна екуменічна організація, заснована в 1948 в Амстердамі, членами якої є 348 християнських церков з більш ніж 100 країн і представляють близько 400 мільйонів християн.

Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук України – провідна установа з розвитку філософської науки в Україні. Його співробітники здійснюють розгорнуті дослідження з проблем філософської антропології; логіки, методології та філософії науки; соціальної філософії; філософії культури, етики і естетики; історії української та зарубіжної філософії; філософських проблем релігієзнавства.

Українська Рада Миру (в минулому Український республіканський комітет захисту миру) – заснована у вересні 1951 року з ініціативи кращих представників української творчої інтелігенції та вчених. За роки свого існування Українська Рада Миру стала всесвітньо визнаною і неодноразово вшановувалася найвищими відзнаками Всесвітньої Ради Миру, ЮНЕСКО, ООН та інших авторитетних міжнародних організацій. Головна мета організації – об'єднання зусиль громадськості на утвердження миру та злагоди в Україні та за її межами.

Пласт – українська скаутська організація. Метою Пласту є сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі, будучи неполітичною і позаконфесійною організацією, Пласт виховує молодь на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, провідників суспільства.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua