Географія. Біографії. Історія

Періодичні видання. Бази даних

 

 Реєстр наукових фахових видань України

 

Передплачена періодика

Назва видання (ISSN)
Періодичність
Місце збереження

Археологія (ISSN 0235-3490, Категорія Б)
Щоквартально
Кафедра історії

Н 213а


Гілея: науковий вісник (ISSN 2076-1554 Нефахове)
Щомісяця
Електронне видання

Український історичний журнал (ISSN 0130-5247, Категорія А)
2 рази на рік
Кафедра історії

Н 213а


Періодичні видання СумДУ


Сумська старовина

(ISSN 2311-5408 СумДУ, Категорія Б)

2 рази на рік
Електронне видання

Сумський історико-архівний журнал (ISSN 2227-183Х  СумДУ, Категорія Б)
2 рази на рік
Електронне видання

Bibliotheca Chersonessitana – бібліотека оцифрованих рідкісних видань ХІХ-початку ХХ ст. з історії та археології Криму. Вільний доступ.

The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) електронна база даних з відкритим доступом. Публікує англійські реферати статей та оглядів, що з'являються переважно національними мовами в наукових журналах, присвячених соціальним та гуманітарним наукам в Чеській Республіці, Угорщині, Польщі, Словацькій Республіці, а також в Боснії та Герцеговині, Естонії, Латвії, Литві, Сербії, Словенії та Україні. Відкритий доступ.

Diasporiana – електронна бібліотека, що є проектом зі збереження інтелектуальної спадщини української еміграції. Містить рідкісні видання різного спрямування. Ресурс дає доступ до наукової літератури в галузі суспільних і гуманітарних дисциплін.

Europeana – інтернет-портал, який містить мільйони книг, картин, фільмів, музейних предметів та архівних записів, які були оцифровані по всій Європі. Представлені джерела всіма європейськими мовами (зокрема українською). Відкритий доступ.

EuroDocs: Online Sources for European History  цифровий портал з історії, який пропонує посилання на факсиміле, транскрипції та переклади європейських первинних історичних джерел.

EXLIBRIS – українська електронна бібліотека, пропонує книги з історії, публіцистики, художньої літератури.

Gallica  найбільша франкомовна електронна бібліотека світу (з 2007 року збільшується на 100 000 назв у рік), її основу складають фонди Національної бібліотеки Франції.

Historians.in.ua український науковий історичний веб-портал. Сайт задуманий як майданчик для комунікації між регіональними осередками істориків в Україні, між фахівцями з різних країн, між різними поколіннями інтелектуалів та між різними дисциплінами. 

Internet Encyclopedia of Ukraine. Енциклопедія України в Інтернеті – англомовний сайт про українську історію, географію, економіку та культуру. Засновники: Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) (University of Alberta/University of Toronto).

LIKБЕЗ. Історичний фронт – громадський просвітницький проєкт заснований у 2014 році і об’єднує соціальний актив українських істориків. Метою проєкту є популяризація історії України у найрізноманітніших форматах, оскільки саме адекватне бачення минулого є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.

Manuscriptorium  проєкт створює віртуальне середовище для дослідників, яке забезпечує доступ до цифрових документів у сфері історичних джерел (рукописів, інкунабул, стародруків, карт, статутів та інших типів документів). Сервіс надає прямий доступ до понад 5 мільйонів цифрових зображень.

Perseus Digital Library – найбільша онлайнова база даних латинських та грецьких текстів і археологічних знахідок. Цифрова колекція містить 6,5 млн грецьких 4 млн латинських текстів; понад 64 тис зображень та 3-D презентацій.

The European Library (TEL) каталогів і цифрових колекцій, який надає доступ до електронних ресурсів 48 національних бібліотек англійською, французькою, німецькою, іспанською та іншими (всього – 35) мовами. Цифрові колекції включають різні об'єкти історичної та культурної спадщини Європи: рідкісні та цінні книги (рукописи і друковані видання), гравюри, малюнки, плакати, звукозаписи, ноти, відеофільми, архіви телепередач, фотографії, карти, військові та історичні архіви та ін.

World Digital Library – світова цифрова бібліотека, яка через мережу Інтернет надає безкоштовний доступ до великої кількості матеріалів, що репрезентують культури різних країн світу на шести мовах. WDL дозволяє знаходити, вивчати і насолоджуватися скарбами світової культурної спадщини на одному сайті. Це рукописи, карти, рідкісні книги, музичні партитури, записи, фільми, знімки, фотографії і архітектурні креслення. 

Архів старих газет – сайт зберігає старі газети, які коли-небудь виходили в Україні або мають до неї відношення. Вільний доступ. 

Електронний архів українського визвольного руху  надає відкритий доступ до електронних копій документів з історії українського визвольного руху у XX ст.

Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ)  перша онлайн-версія багатотомної енциклопедії, що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний багатогранний образ України ХХ–ХХІ століть у особах, інституціях, поняттях. Видання охоплює всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту та молодіжної субкультури.

Золота колекція Євразії  цифрова колекція найбільш видатних і цінних видань, що відображають історію та культуру народів країн СНД. 

Ізборник. Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації – проект електронної бібліотеки давньої української літератури. Бібліотека є добіркою електронних книг і текстів, об’єднаних проголошеною тематикою і єдиною ідеєю. Ідея проекту полягає в прагненні зібрати якомога більшу кількість творів української писемності не просто як випадковий набір текстів різних часів та авторів, але на тлі цілісного культурно-історичного процесу, де ставала б зрозумілою єдність, спадковість і тотожність української літератури, попри очевидні розриви в мовному коді та наявні перервності в традиції. Таким тлом слугують літописи, хроніки та історичні документи.

Спілка Археологів України – сайт пропонує віртуальну бібліотеку, яка містить велику колекцію публікацій з археології (статті, монографії, збірники, серійні видання) та оцифрований архів журналу "Археологія".

Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини – електронна бібліотека, яка формується за принципом профільних тематичних колекцій і містить рідкісні та цінні видання з фонду Національної історичної бібліотеки України.

Academic Journals Database (Швейцарія)  універсальна база періодичної літератури, що охоплює фундаментальні дослідження у всіх галузях знань. Особливо сильна в медичних дослідженнях, гуманітарних і соціальних науках. Журнали в цій базі даних містять повні бібліографічні цитати, точне індексування та інформативні тези для статей з широкого спектру періодичних видань. База даних містить приблизно 5800 журналів, що мають міжнародне визнання. 1,28 мільйонів статей доступні в Інтернеті. Відкритий доступ.

Directory of Open Access Journals безкоштовний доступ до повнотекстових рецензованих наукових журналів з усіх галузей знань та різними мовами. Відкритий доступ.

DRJI (Directory of Research Journals Index) (Індія) надає вільний доступ до наукової літератури для підтримки використання досліджень та інформації з метою поліпшити якість навчання, викладання, досліджень. Для індексації на сайті розглядаються і оцінюються тисячі ресурсів, щоб допомогти дослідникам вибрати ключові веб-сайти і журнали по тематиці дослідження. Продукт функціонує як шлюз, який постачає метадані проіндексованих статей в соціальні мережі, інші системи індексації та електронні бібліотеки. Відкритий доступ.

Academic Search Premier – база даних, яка містить повні тексти публікацій більш як 3200 наукових видань з широкого спектру суспільних та гуманітарних дисциплін. Авторизований доступ.

Journals4Free – портал журналів відкритого доступу. Понад 7000 назв академічних журналів! Пошук можна здійснювати за категоріями, мовою, чи присутністю в базах даних.

Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)  база даних, спрямована на зберігання й поширення наукових статей з таких галузей знань, як енергетика, навколишнє середовище, здоров’я, когнітивні системи взаємодії, електронні інфраструктури, соціально-економічні й гуманітарні науки. OpenAIRE – це проєкт доступу до результатів здійснених на території європейських держав наукових досліджень, зокрема до тих, які фінансуються Європейським Союзом, Європейською комісією, а також проводяться в рамках програми "Горизонт-2020". Відкритий доступ.

Persee – портал, на якому представлено колекцію французьких журналів в галузі гуманітарних та соціальних наук. Колекція містить повні тексти близько 90 тисяч статей та близько 14 тисяч аудіо-файлів (версій) статей з 72 найменувань періодичних видань, що охоплюють наступні дисципліни: філософія, антропологія, археологія, мистецтво, економіка, географія, історія, інформація, комунікації в галузі науки, юриспруденція, лінгвістика, література, політологія, психологія, соціологія. Архів деяких матеріалів, таких, як Bibliotheque de l'Ecole des chartes. Відкритий доступ.

Project Gutenberg – громадська (добровільна) ініціатива з оцифрування, архівування і поширення культурних творів. Є найстарішою універсальною електронною бібліотекою. Більшість одиниць цієї колекції є повні тексти книг, які знаходяться в суспільному надбанні. 

ScienceDirect – найбільша онлайн-колекція опублікованих наукових досліджень. Належить голландському видавництву Elsevier. Колекція містить майже 12 мільйонів елементів контенту з понад 3500 журналів і 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників. Анотації більшості статей знаходяться у вільному доступі. Доступ до повного тексту статті вимагає передплати.

SpringerLink – представляє доступ до електронних ресурсів видавництва Springer – одного з найкрупніших європейських постачальників наукової інформації. Інформаційна база включає в себе більше 2700 періодичних видань з усіх дисциплін (англ., нім.).

SpringerOpen  архів рецензованих наукових журналів у всіх галузях науки з відкритим доступом видавництва Springer та міждисциплінарна база даних.

World Public Library – глобальний ресурс, який надає доступ до класичних творів літератури, періодичних видань, бібліографічної інформації, довідкової  літератури тощо. За тематикою ресурс включає наступні колекції: література (пригодницька, класична, драматична, детективна, дитяча, наукова), література  Єлизаветинської епохи, Середньовіччя, Відродження та ХХІ століття, фольклор, історія, гуманітарні науки, поезія, політичні науки, релігієзнавство, наукова фантастика, біографістика, езотерика. Портал дає можливість завантажувати книги у pdf-форматі. Авторизований доступ.

WorldCat  найбільша у світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center.


Інтернет-ресурси

 

COPAC Union Catalogue (Велика Британія)  зведений каталог 22 найбільш авторитетних університетських бібліотек Британії та Ірландії, а також Британської бібліотеки. Працює на основі протоколу Z39.50. Пропонується три варіанти пошуку: по автору та назві, по предметній області і пошук періодичних видань. Всі інтерфейси прості і зручні. У списку результатів можна переглядати повний запис і/або маркувати його для подальшого збереження. До сервісних функцій відноситься можливість завантаження результатів на вказану адресу електронної пошти. Недолік даного каталогу типовий для більшості каталогів, які працюють під Z39.50: результати містять велику кількість дубльованих записів на одне видання, з баз даних різних бібліотек.

CENDARI (Collaborative European Digital Archival Research Infrastructure) – віртуальне середовище для роботи з архівами, що відкриває вченим доступ до описів і метаданих матеріалів з середньовічної культури та Першої світової війни, отриманим більш ніж з 1200 установ Європи та світу. (англ.).

DANS (Data Archiving and Networked Services) – електронний архів та сервісна організація з архівування даних та мережних послуг. Архів об’єднує колекції з мистецтва, гуманітарних і соціальних наук, охорони здоров'я та ін. DANS створена інститутом Нідерландської Королівської академії мистецтв і наук, підтримується Урядом Нідерландів (KNAW) та Організацією з наукових досліджень (NOW).

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) – бібліотека електронних журналів з 1997р. в рамках проєкту університетської бібліотеки Регенсбурга, у співпраці з Бібліотекою технічного університету Мюнхена пропонує швидкий, структурований і уніфікований доступ (англійською та німецькою мовами) до наукових повнотекстових журналів. Вона включає в себе 76 419 назв, з яких 13 923 журналів з усіх галузей знання видається тільки в електронному вигляді. 45575 найменувань журналів знаходяться у вільному доступі в повнотекстовому варіанті. Повний доступ до всіх видань мають установи, які беруть участь у проєкті.

Internet Archive – неприбуткова організація, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, метою якої є збереження культурного надбання. Веб-сервіс підтримує електронну бібліотеку, архів мережевих і мультимедійних ресурсів, програмного забезпечення, фільмів, книг, і звукозаписів.  

Open Library – сайт, що має на меті створити каталог книжок, що коли-небудь видавалися. Функціонує за принципом Вікіпедії – створення окремої сторінки для окремої книги самими користувачами. Крім каталогу книг, ресурс надає вільний доступ до електронних книг (сьогодні – понад 1 мільйон назв).

Open J-Gate – електронна бібліотека наукових журналів з суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India Ltd. В даний час включає понад 6300 найменувань журналів, організованих по галузях знання. Пошук документів здійснюється за автором, назвою, ключовими словами, датою публікації.

Open Textbooks Library – доступ до відкритої бібліотеки безкоштовних, рецензованих та ліцензованих підручників.

ROAR (Registry of Open Access Repositories) – реєстр усіх репозитаріїв та інших джерел відкритої інформації в усьому світі. Проект є розробкою Університету Саутгемтон (Великобританія) та являється частиною мережі.

Scribd – соціальний сервіс, який дозволяє користувачу інтернету легко публікувати, розповсюджувати та спільно використовувати електронні книги, документи, презентації, інформаційні бюлетні та інше. Документи з Scribd доступні в спеціальному флеш-модулі, який можна також вставляти й на будь-які сторінки (наприклад, блоги), використовуючи наданий сервісом HTML-Код. Відкритий доступ.

The Free Library  ресурс пропонує безкоштовні повнотекстові версії класичних літературних творів від сотень відомих авторів, біографії, зображення. Нещодавно Вільна бібліотека була розширена, щоб включити масивну колекцію періодичних видань із сотень провідних публікацій, що стосуються бізнесу та фінансів, комунікацій, культури, охорони здоров'я, гуманітарних наук, права, політики, технологій та соціальних наук.

Наукова періодика України  видавнича система, яка містить більше 30 журналів України з історії, економіки, культурології, медицини, мистецтвознавства, педагогіки, політології, технічних наук, фізики та математики, філології, філософії. Відкритий доступ. 

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України – бібліотека відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод. Поточний стан – понад 6 500 назв видань.

Наукова періодика України  портал наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні, містить понад 35 000 назв видань.

Baidu (кит. 百度 (Bǎidù), Байду, NASDAQ: BIDU) – лідер серед китайських пошукових систем. За кількістю запитів пошуковий сайт "Байду" займає 3 місце у світі (3 млрд 428 млн; з часткою в глобальному пошуку 5,2%).

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) (Німеччина) – одна  з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина). BASE збирає, нормалізує та індексує дані серверів репозитаріїв за допомогою "Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting" (OAI-PMH). На додаток до метаданих OAI, BASE індексує вибрані веб-сайти і локальні дані бібліотек. Усе це разом можна шукати через один інтерфейс.

DuckDuckGo – пошукова система з відкритим кодом, яка використовує інформацію з багатьох джерел для надання точних та різноманітних результатів. Дотримується політики повної конфіденційності – відмова від збору, збереження та обробки даних про користувача.

Google Scholar – вільно доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених.

Google Books – сервіс повнотекстового пошуку по книгам, оцифрованих компанією Google (понад 10 мільйонів книг із найбільших бібліотек США). Бібліотека пропонує мільйони відмінних видань, з якими можна ознайомитися або прочитати їх абсолютно безкоштовно (рос. та ін.).

Metasearch Search Engine – сервіс пошуку (діє від 1998 р.) у понад 300 світових журналах та виданнях у галузі управління, економіки, інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо.

Microsoft Academic Search – науковий пошуковий портал від Microsoft Corporation, який було розроблено для того, щоб дослідити зв'язки між вченими, науковцями, студентами та їх науковими дослідженнями.

RefSeek – пошукова система для студентів та дослідників, проводить пошук серед веб-сторінок, книг, енциклопедій, журналів і газет.

WorldWideScience.org – глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах. 

Yahoo – англомовна пошукова система, яка має найбільш розвинену структуру каталогів. Сотні тисяч різних Internet-ресурсів впорядковуються за 14 основними рубриками, кожна з яких має кілька підрубрик з більш вузькою тематикою.

Мета – повнотекстовий пошук по серверам України та закордонним українським серверам, з урахуванням морфології української, російської та англійської мов. Фінансові та комп'ютерні новини, погода, маркетингові дослідження українського Інтернету.

Academia.edu – соціальна мережа для співпраці вчених. Мережа може використовуватися для того, щоб ділитися з іншими своїми статтями, відстежувати їхнє цитування і стежити за новинами досліджень і розробок за іменами й ключовими словами. Позиціонується як універсальна мережа для представників усіх сфер науки.

 


Відкриті навчальні матеріали

 

Prometheus – громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів (МВОК). Безкоштовний онлайн-доступ до найкращих навчальних курсів університетського рівня

ВУМ online  освітній проєкт, який поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Курси від провідних викладачів бізнес-шкіл, громадського сектору, практиків з бізнесу та соціальної сфери.


Організації

 

Інститут історії України Національної академії наук України – академічна науково-дослідна установа, співробітники якої досліджують широкий діапазон проблем національної історії. 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України  створений з метою поглибленої і всебічної розробки проблем, що набули особливого значення з проголошенням незалежності України. Йдеться про динаміку політичних інститутів і процесів, співвідношення політики і етнонаціональних відносин, необхідність вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері, технології управління сферами політичних і міжетнічних відносин, здійснення експертизи законопроектів, державних і недержавних програм розвитку в різних сферах суспільного життя.

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського Національної академії наук України  провідна наукова установа, що проводить дослідження мов, літератур, історії, філософії, релігії, культури та проблем соціально-політичного розвитку країн і регіонів Близького, Середнього та Далекого Сходу, а також історії та культури народів східного походження на теренах сучасної України.

Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича Національної академії наук України  провідна академічна інституція гуманітарного профілю, яка заснована на засадах комплексності й міждисциплінарності в підході до вивчення соціогуманітарної проблематики.

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України  спеціалізована українська наукова установа в галузі археографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін у складі Національної академії наук України.

Одеський археологічний музей Національної академії наук України найстаріший в Україні археологічний музей, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України, входить до складу Південного наукового центру НАН України та МОН України

Східний інститут українознавства імені Ковальських – програма імені Ковальських носить ім’я видатних українських меценатів Дарії та Михайла Ковальських (Вестон, Онтаріо), уславлених підтримкою наукових досліджень у галузі українознавства.

Український інститут національної пам’яті – сайт наповнюється матеріалами (публікації в пресі, книги, фотографії, розшифровки радіопередач тощо), присвяченими героїчним та трагічним сторінкам української історії впродовж ХХ ст. Домінують теми Голодомору та національно-визвольного руху. Є можливість брати участь в опитуваннях та обговореннях на форумі, переглядати та завантажувати повні тексти публікації.

Центр міської історії Центрально-Східної Європи – незалежний науково-дослідний центр, заснований 2004 року австрійським істориком Гаральдом Біндером у Львові. Центр сприяє розвитку досліджень у царині міської історії Центрально-Східної Європи й зокрема міста Львова, розвиває міжнародну співпрацю зі спорідненими науковими інституціями в Україні та закордоном. 

Асоціація славістичних, східноєвропейських та євразійських студій / Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (ASEEES) – некомерційне, неполітичне, наукове суспільство є провідною міжнародною організацією, що займається популяризацією знань про Центральну Азію, Кавказ, Росію та Східну Європу в регіональному та глобальному контекстах.

Віртуальний музей ГУЛАГУ – збірка матеріальних свідчень епохи СССР, розкидані по музейним колекціям, а також "позамузейних" об'єктів.

Всеукраїнський центр вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження") – перший національний центр з вивчення історії Голокосту. 

Група просвіти та дослідження архівів Голокоста / Holocaust Education & Archives Research Team

Дослідницький проєкт Холодної війни / Cold War History Research Center, Budapest (University of Budapest) – віртуальний центр досліджень "холодної війни" у Центральній та Східній Європі.

Естонський інститут історичної пам'яті / Estonian Institute of Historical Memory – вивчає міжнародні злочини та порушення прав людини, вчинені ворожими режимами в Естонії з 1998 року, а також тоталітарні ідеології, що спричинили такі режими. Метою дослідження і інформування Інституту є також боротьба з ворожістю 21 століття та активна участь у національних та міжнародних освітніх та інформаційних заходах.

Єврейський центр в Аушвіці/ Centrum Zydowskie w Oswięcimiu – громадська організація, яка є хранителем єврейської пам'яті, а також просвітником знань про Голокост.

Західноукраїнська асоціація "Спадщина України" було засновано у серпні 1998 року, вона є громадською некомерційною організацією.

Івано-Франківська обласна організація Національної спілки краєзнавців України об’єднує науковців, вчителів, культосвітніх працівників, всіх тих, хто не тільки любить свій край, але й активно займається його вивченням.

Інститут Юдаїки – громадська організація, створена ініціативною групою з метою вивчення та популяризації минулого та сучасного життя єврейської громади України. Інститут спеціалізується на організації та проведенні досліджень у галузі єврейської історії та культури України та координації діяльності дослідників у цій сфері.

Канадський інститут українських студій / Canadian Institute of Ukraine a in Studies осередок українознавчих студій поза межами України, заснований 1976 року при Альбертському університеті в ЕдмонтоніКанада, який веде науково-дослідну і видавничу діяльність з української та україноканадської тематики, цебто про Україну та про українську діаспору.

Львівська фундація суспільних наук – професійна наукова громадська організація, що об’єднує провідних науковців, які активно займаються різноманітними дослідженнями сучасних проблем суспільних наук (філософія, політологія, соціологія та історія).

Меморіальний центр Голокосту в Монреалі / Centre commemoratif de l'Holocauste a Montrealблагодійна неприбуткова організація, що інформує всі верстви суспільства з теми Голокосту.

Меморіальний музей тоталітарних режимів "Територія Терору", який створюється у місті Львові на території колишніх Пересильної тюрми № 25 та Львівського ґетто. На території музейного комплексу відтворені два бараки, сторожові вежі, загородження з колючого дроту та інші тогочасні інфраструктурні об’єкти. Місія: опрацювання, збереження та передача досвіду про тоталітарне минуле; пояснення механізмів функціонування тоталітарних ідеологій для розвитку історичної свідомості суспільства. 

Міжнародний комітет історичних наук / Comite international des sciences historiques (CISH) – неурядова організація, створена для налагодження співпраці істориків з різних держав світу.

Міжнародна асоціація україністів (МАУ) – об'єднання науковців, які вивчають історію і культуру України й українського народу.

Музей історії жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху / GENDER MUSEUM – єдиний в Україні, музей жіночої та гендерної історії, метою інформаційно-просвітницької діяльності якого є привернення уваги широких кіл громадськості до жіночої та гендерної проблематики; сприяння  укріпленню культурних зв'язків між Україною та іншими країнами, консолідації міжнародного жіночого руху.

Музей та дослідницький центр Голокосту та єврейського Опору "Дімборців гетто" / Ghetto Fighters' House Museum – перший в світі музей Голокосту, який був заснований жертвами Геноциду.

Науково-дослідний інститут історичної урбаністики створений спільно з Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України і Бердянським державним педагогічним університетом. 

Національна спілка краєзнавців України (НСКУ) – добровільна організація зі статусом національної всеукраїнської творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності, що об'єднує краєзнавців – професійних дослідників і літописців рідного краю.

Спілка археологів України – всеукраїнська громадська організація, яка об'єднує українських археологів з метою захисту історичної спадщини, спільних творчих, економічних та соціальних інтересів самих археологів. 

Товариство пошуку жертв війни "Пам'ять" – товариство, основною метою якого є виявлення та перепоховання жертв воєнних дій періоду Першої та Другої світових воєн, визвольних змагань, політичних репресій, відновлення та впорядкування меморіальних (військових) цвинтарів, наукове дослідження ходу бойових операцій та конкретних місць боїв з історико-просвітницькою ціллю.

Українська асоціація дослідників жіночої історії – недержавна неприбуткова громадська організація, є добровільним об’єднанням фахових істориків, які значну частину своїх наукових інтересів та освітньої діяльності зосереджують на дослідженні та/або викладанні жіночої та гендерної історії.

Українська асоціація юдаїки (УАЮ) – професійна громадська організація, що ставить за мету координацію діяльності, спрямованої на розвиток юдаїки в Україні.

Українське геральдичне товариство – організація, яка займається науково-дослідницькою роботою в галузі таких спеціальних історичних дисциплін, як геральдика, вексилологія, емблематика, сфрагістика, уніформологія та генеалогія, сприяє їх популяризації та практичному застосуванню. УГТ надає консультації та допомагає з розробкою гербів, прапорів, емблем тощо. 

Український науковий клуб (УНК) – громадська неприбуткова організація, яка проводить незалежні аналітичні дослідження та моніторинг освіти, розвитку науки і технології в Україні та у всьому світі. Завданням УНК є сприяння реформі наукової сфери в Україні.

Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД) – неурядовий позапартійний аналітичний центр, який розвиває демократичні процедури у полі публічної політики і своєю діяльністю утверджує в суспільстві ідеї незворотності демократичних перетворень. Центр зосереджується на ретельному вивченні суспільно-політичних процесів в Україні та країнах ЄС, генерує ідеї та адвокатує пропозиції для хорошого врядування, займається громадянською і політичною просвітою, створює майданчики для суспільної комунікації.

Український центр вивчення історії Голокосту – неурядова громадська організація, яку було створено в партнерстві з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України. Пріоритетними напрямами роботи Центру є наукові дослідження та педагогічна діяльність. Основними темами наукових досліджень є регіональні особливості Голокосту на теренах України, відображення Голокосту в ЗМІ під час нацистської окупації України, нацистська ідеологія та механізми її реалізації, проблеми антисемітизму та заперечення Голокосту, компаративні дослідження Голокосту та інших геноцидів. 

Центр "Ганна-Арендт" / Hannah Arendt-Center (Sofia) – ​​болгарський фонд працює в областях: просування демократії, свободи та прав людини.

Центр документації Голокосту та Публічна фундація меморіальних зібрань / HDKE – Holokauszt Emlekkozpont – меморіальний центр, один з небагатьох державних установ у світі, що займаються виключно вивченням історії Голокосту.

Центр досліджень Голокосту / Centrum Badannad Zagłada Zydow – об'єднує дослідників з різних дисциплін гуманітарних наук: істориків, літературознавців, соціологів, психологів, які хочуть брати активну участь у дослідженні та розповсюдженні знань про Голокост. 

Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства  сприяє координації роботи дослідників у галузі історії та культури східноєвропейського єврейства, організовує та підтримує відповідні конференції, семінари, читання як в Україні, так і за кордоном.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua