Географія. Біографії. Історія

Періодичні видання. Бази даних

 

Bibliotheca Chersonessitana – бібліотека оцифрованих рідкісних видань ХІХ-початку ХХ ст. з історії та археології Криму. Вільний доступ.

The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) електронна база даних з відкритим доступом. Публікує англійські реферати статей та оглядів, що з'являються переважно національними мовами в наукових журналах, присвячених соціальним та гуманітарним наукам в Чеській Республіці, Угорщині, Польщі, Словацькій Республіці, а також в Боснії та Герцеговині, Естонії, Латвії, Литві, Сербії, Словенії та Україні. Відкритий доступ.

Diasporiana – електронна бібліотека, що є проектом зі збереження інтелектуальної спадщини української еміграції. Містить рідкісні видання різного спрямування. Ресурс дає доступ до наукової літератури в галузі суспільних і гуманітарних дисциплін.

Europeana – інтернет-портал, який містить мільйони книг, картин, фільмів, музейних предметів та архівних записів, які були оцифровані по всій Європі. Представлені джерела всіма європейськими мовами (зокрема українською). Відкритий доступ.

EuroDocs: OnlineSourcesforEuropeanHistory  цифровий портал з історії, який пропонує посилання на факсиміле, транскрипції та переклади європейських первинних історичних джерел.

EXLIBRIS українська електронна бібліотека. Представлені книги з історії, публіцистики, художня література.

Gallica  одна з найбільших франкомовних електронних бібліотек світу (з 2007 року збільшується на 100 000 назв у рік), її основу складають фонди Національної бібліотеки Франції.

Historians.in.ua український науковий історичний веб-портал. Сайт задуманий як майданчик для комунікації між регіональними осередками істориків в Україні, між фахівцями з різних країн, між різними поколіннями інтелектуалів та між різними дисциплінами. 

Internet Encyclopedia of Ukraine. Енциклопедія України в Інтернеті – англомовний сайт про українську історію, географію, економіку та культуру. Засновники: Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) (University of Alberta/University of Toronto).

LIKБЕЗ. Історичний фронт – громадський просвітницький проект існує з весни 2014 року і об’єднує соціальний актив українських істориків. Метою проекту є популяризація історії України у найрізноманітніших форматах, оскільки саме адекватне бачення минулого є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.

Manuscriptorium  проект, який створює віртуальне середовище для дослідників, яке забезпечує доступ до цифрових документів у сфері історичних джерел (рукописів, інкунабул, стародруків, карт, статутів та інших типів документів). Сервіс надає прямий доступ до більш ніж 5 мільйонів цифрових зображень.

Perseus Digital Library – найбільша онлайнова база даних латинських та грецьких текстів і археологічних знахідок. Цифрова колекція містить 6.5 млн грецьких 4 млн латинських текстів; понад 64 тис зображень та 3-D презентацій.

The European Library (TEL) надає доступ до електронних ресурсів (каталогів і цифрових колекцій) 48 національних бібліотек англійською, французькою, німецькою, іспанською та іншими (всього – 35) мовами. Цифрові колекції включають різні об'єкти історичної та культурної спадщини Європи: рідкісні та цінні книги (рукописи і друковані видання), гравюри, малюнки, плакати, звукозаписи, ноти, відеофільми, архіви телепередач, фотографії, карти, військові та історичні архіви та ін.

The Questia Online Library – англомовна онлайн бібліотека, яка забезпечує доступ до колекції книг та журнальних статей у галузі гуманітарних та соціальних наук. Більш ніж 72000 повнотекстових книг від 300 видавництв та 2 мільйони статей з провідних газет та популярних журналів. (англ.). Відкритий доступ

World Digital Library – світова цифрова бібліотека, яка  через мережу Інтернет надає безкоштовний доступ до великої кількості матеріалів, що репрезентують культури різних країн світу на шести мовах. WDL дозволяє знаходити, вивчати і насолоджуватися скарбами світової культурної спадщини на одному сайті. Це рукописи, карти, рідкісні книги, музичні партитури, записи, фільми, знімки, фотографії і архітектурні креслення. 

Архів старих газет – сайт, присвячений старим газетам, які коли-небудь виходили в Україні або мають до неї відношення. Вільний доступ. 

Електронний архів українського визвольного руху надає відкритий доступ до електронних копій документів з історії українського визвольного руху у XX ст.

Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ)  перша онлайн-версія багатотомної енциклопедії, що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний багатогранний образ України ХХ–ХХІ століть у особах, інституціях, поняттях. Видання охоплює всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту та молодіжної субкультури.

Золота колекція Євразії  цифрова колекція найбільш видатних і цінних видань, що відображають історію та культуру народів країн СНД. 

Ізборник. Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації – проект електронної бібліотеки давньої української літератури. Бібліотека є добіркою електронних книг і текстів, об’єднаних проголошеною тематикою і єдиною ідеєю. Ідея проекту полягає в прагненні зібрати якомога більшу кількість творів української писемності не просто як випадковий набір текстів різних часів та авторів, але на тлі цілісного культурно-історичного процесу, де ставала б зрозумілою єдність, спадковість і тотожність української літератури, попри очевидні розриви в мовному коді та наявні перервності в традиції. Таким тлом слугують літописи, хроніки та історичні документи.

Спілка Археологів України – на сайті розміщена віртуальна бібліотека, яка містить велику колекцію публікацій з археології (статті, монографії, збірники, серійні видання) та оцифрований архів журналу "Археологія".

Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини – електронна бібліотека, яка формується за принципом профільних тематичних колекцій і містить рідкісні та цінні видання з фонду Національної історичної бібліотеки України.

Academic Journals Database (Швейцарія)  універсальна база періодичної літератури, що охоплює фундаментальні дослідження у всіх галузях знань. Особливо сильна в медичних дослідженнях, гуманітарних і соціальних науках. Журнали в цій базі даних містять повні бібліографічні цитати, точне індексування та інформативні тези для статей з широкого спектру періодичних видань. База даних містить приблизно 5800 журналів, що мають міжнародне визнання. 1,28 мільйонів статей доступні в Інтернеті. Відкритий доступ.

Directory of Open Access Journals безкоштовний доступ до повнотекстових рецензованих наукових журналів з усіх галузей знань та різними мовами. Відкритий доступ.

DRJI (Directory of Research Journals Index) (Індія)  надає вільний доступ до наукової літератури для підтримки використання досліджень та інформації з метою поліпшити якість навчання, викладання, досліджень. Для індексації на сайті розглядаються і оцінюються тисячі ресурсів, щоб допомогти дослідникам вибрати ключові веб-сайти і журнали по тематиці дослідження. Продукт функціонує як шлюз, який постачає метадані проіндексованих статей в соціальні мережі, інші системи індексації та електронні бібліотеки. Відкритий доступ.

Academic Search Premier – база даних, яка містить повні тексти публікацій більш як 3200 наукових видань з широкого спектру суспільних та гуманітарних дисциплін. Авторизований доступ.

Journals4Free – портал журналів відкритого доступу. Понад 7000 назв академічних журналів! Пошук можна здійснювати за категоріями, мовою, чи присутністю в базах даних.

Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)  база даних, спрямована на зберігання й поширення наукових статей з таких галузей знань, як енергетика, навколишнє середовище, здоров’я, когнітивні системи взаємодії, електронні інфраструктури, соціально-економічні й гуманітарні науки. Також OpenAIRE – це проект доступу до результатів здійснених на території європейських держав наукових досліджень, зокрема до тих, які фінансуються Європейським Союзом, Європейською комісією, а також проводяться в рамках програми "Горизонт-2020". Відкритий доступ.

Persee – портал, на якому представлено колекцію французьких журналів в галузі гуманітарних та соціальних наук. Колекція містить повні тексти близько 90 тисяч статей та близько 14 тисяч аудіо-файлів (версій) статей з 72 найменувань періодичних видань, що охоплюють наступні дисципліни: філософія, антропологія, археологія, мистецтво, економіка, географія, історія, інформація, комунікації в галузі науки, юриспруденція, лінгвістика, література, політологія, психологія, соціологія. Архів деяких матеріалів, таких, як Bibliotheque de l'Ecole des chartes. Відкритий доступ.

Project Gutenberg – громадська (добровільна) ініціатива з оцифрування, архівування і поширення культурних творів. Є найстарішою універсальною електронною бібліотекою. Більшість одиниць цієї колекції є повні тексти книг, які знаходяться в суспільному надбанні. 

SpringerLink представляє собою доступ до електронних ресурсів видавництва Springer – одного з найкрупніших європейських постачальників наукової інформації. Інформаційна база включає в себе більше 2700 періодичних видань з усіх дисциплін (англ., нім.).

SpringerOpen  архів рецензованих наукових журналів у всіх галузях науки з відкритим доступом видавництва Springer та міждисциплінарна база даних.

Ulrich's Periodicals Directory (США) – найбільша база даних, яка описує світовий потік періодичних видань та видань, що продовжуються, за всіма тематичними напрямками. Авторизований доступ.

World Public Library – глобальний ресурс, який дає доступ до класичних творів літератури, періодичних видань, бібліографічної інформації, довідкової  літератури тощо. За тематикою ресурс включає наступні колекції: література (пригодницька, класична, драматична, детективна, дитяча, наукова), література  Єлизаветинської епохи, Середньовіччя, Відродження та ХХІ століття, фольклор, історія, гуманітарні науки, поезія, політичні науки, релігієзнавство, наукова фантастика, біографістика, езотерика. Ресурс дає доступ до книг відомих світових академічних видавництв, електронних та аудіо-книг, коміксів та періодичних видань. Портал дає можливість завантажувати книги у pdf-форматі. Авторизований доступ.

 WorldCat  найбільша у світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center.

ИНИОН – бібліографічні бази із соціальних та гуманітарних наук Інституту наукової інформації суспільних наук (ІНІСН). Наповнення: 3,5 млн записів з економіки, демографії, філософії, соціології, історії, археології, етнології, мовознавства, літературознавства, релігієзнавства, держави і права, гендерних студій – із книжок та журналів (статті), збірників, з посиланням на повні тексти джерел.


Інтернет-ресурси

 

COPAC Union Catalogue (Велика Британія)  зведений каталог 22 найбільш авторитетних університетських бібліотек Британії та Ірландії, а також Британської бібліотеки. Працює на основі протоколу Z39.50. Пропонується три варіанти пошуку: по автору та назві, по предметній області і пошук періодичних видань. Всі інтерфейси прості і зручні. У списку результатів можна переглядати повний запис і/або маркувати його для подальшого збереження. До сервісних функцій відноситься можливість завантаження результатів на вказану адресу електронної пошти. Недолік даного каталогу типовий для більшості каталогів, які працюють під Z39.50: результати містять велику кількість дубльованих записів на одне видання, з баз даних різних бібліотек.

CENDARI (Collaborative European Digital Archival Research Infrastructure) – віртуальне середовище для роботи з архівами, що відкриває вченим доступ до описів і метаданих матеріалів з середньовічної культури та Першої світової війни, отриманим більш ніж з 1200 установ Європи та світу. (англ.).

DANS (Data Archiving and Networked Services) – електронний архів та сервісна організація з архівування даних та мережних послуг. Архів об’єднує колекції з мистецтва, гуманітарних і соціальних наук, охорони здоров'я та ін. DANS створена інститутом Нідерландської Королівської академії мистецтв і наук, підтримується Урядом Нідерландів (KNAW) та Організацією з наукових досліджень (NOW).

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB). Бібліотека електронних журналів з 1997р. в рамках проекту університетської бібліотеки Регенсбурга, у співпраці з Бібліотекою технічного університету Мюнхена пропонує швидкий, структурований і уніфікований доступ (англійською та німецькою мовами) до наукових повнотекстових журналів. Вона включає в себе 76 419 назв, з яких 13 923 журналів з усіх галузей знання видається тільки в електронному вигляді. 45575 найменувань журналів знаходяться у вільному доступі в повнотекстовому варіанті. Повний доступ до всіх видань мають установи, які беруть участь у проекті.

Internet Archive – неприбуткова організація, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, метою якої є збереження культурного надбання. Веб-сервіс підтримує електронну бібліотеку, архів мережевих і мультимедійних ресурсів, програмного забезпечення, фільмів, книг, і звукозаписів.  

Open Library – сайт, що має на меті створити каталог книжок, що коли-небудь видавалися. Функціонує за принципом Вікіпедії – створення окремої сторінки для окремої книги самими користувачами. Крім каталогу книг, ресурс надає вільний доступ до електронних книг (сьогодні – понад 1 мільйона назв).

Open J-Gate – електронна бібліотека наукових журналів з суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки, яка підтримується компанією Informatics India Ltd. В даний час включає понад 6300 найменувань журналів, організованих по галузях знання. Пошук документів здійснюється за автором, назвою, ключовими словами, датою публікації.

Open Textbooks Library – доступ до відкритої бібліотеки безкоштовних, рецензованих та ліцензованих підручників.

ROAR (Registry of Open Access Repositories) – реєстр усіх репозитаріїв та інших джерел відкритої інформації в усьому світі. Проект є розробкою Університету Саутгемтон (Великобританія) та являється частиною мережі.

Scribd – соціальний сервіс, який дозволяє будь-якому користувачу інтернету легко публікувати, розповсюджувати та спільно використовувати електронні книги, документи, презентації, інформаційні бюлетні та інше. Документи з Scribd показуються в спеціальному флеш-модулі, який можна також вставляти й на будь-які сторінки (наприклад, блоги), використовуючи наданий сервісом HTML-Код. Відкритий доступ.

SUNCAT (Serials Union Catalogue) – вільне джерело інформації про серіальні видання для наукової спільноти Великобританії. Вважається одним з найбільш повних каталогів серіальних видань і містить записи як про електронні, так і про друковані видання, у тому числі про академічні журнали, періодичні видання, газети, інформаційні бюлетені, журнали тощо. SUNCAT містить дані з понад 90 британських наукових бібліотек, у тому числі з Британської бібліотеки та Національних бібліотек Шотландії та Уельсу.

The Free Library  заснований у 2003 році ресурс пропонує безкоштовні повнотекстові версії класичних літературних творів від сотень відомих авторів, біографії, зображення. Нещодавно Вільна бібліотека була розширена, щоб включити масивну колекцію періодичних видань із сотень провідних публікацій, що стосуються бізнесу та фінансів, комунікацій, культури, охорони здоров'я, гуманітарних наук, права, політики, технологій та соціальних наук.

Видавництво "Лань" є активним учасником галузі електронно-бібліотечних ресурсів. Електронно-бібліотечна система (ЕБС) являє собою платформу, на якій розміщені колекції книг провідних видавництв навчальної літератури, згруповані за основними галузями знань. Безкоштовні колекції ЕБС Видавництва "Лань" – це класичні праці з історії, філософії, соціології, літературознавства, економіки, права, психології, педагогіки та інших наук, а також художня, у тому числі зарубіжна література мовою оригіналу.

Наукова періодика України  видавнича система, яка містить більше 30 журналів України з історії, економіки, культурології, медицини, мистецтвознавства, педагогіки, політології, технічних наук, фізики та математики, філології, філософії. Відкритий доступ. 

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод. Поточний стан – понад 6 500 назв видань.

Наукова періодика України  портал наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні, містить понад 35 000 назв видань.

Наукова електронна бібліотека eLibrary.Ru – найбільша в Росії колекція електронних журналів та баз даних з усіх галузей наук. Містить близько 7 000 міжнародних та біля 300 російських наукових електронних журналів, SCI та Російський індекс наукового цитування. Значна кількість ресурсів знаходиться у відкритому доступі (понад 4 500 журналів).

Baidu (кит. 百度 (Bǎidù), Байду, NASDAQ: BIDU) – лідер серед китайських пошукових систем. За кількістю запитів пошуковий сайт "Байду" займає 3 місце у світі (3 млрд 428 млн; з часткою в глобальному пошуку 5,2%).

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) (Німеччина) – одна  з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина). BASE збирає, нормалізує та індексує дані серверів репозитаріїв за допомогою "Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting" (OAI-PMH). На додаток до метаданих OAI, BASE індексує вибрані веб-сайти і локальні дані бібліотек. Усе це разом можна шукати через один інтерфейс.

DuckDuckGo – на сайті представлена пошукова система з відкритим кодом, яка використовує інформацію з багатьох джерел для надання точних та різноманітних результатів. Дотримується політики повної конфіденційності – відмова від збору, збереження та обробки даних про користувача.

Google Scholar – вільно доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених.

Google Books – сервіс повнотекстового пошуку по книгам, оцифрованих компанією Google (понад 10 мільйонів книг із найбільших бібліотек США). Бібліотека пропонує мільйони відмінних видань, з якими можна ознайомитися або прочитати їх абсолютно безкоштовно (рос. та ін.).

Metasearch Search Engine – сервіс пошуку (діє від 1998 р.) у понад 300 світових журналах та виданнях у галузі управління, економіки, інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо.

Microsoft Academic Search – науковий пошуковий портал від Microsoft Corporation, який було розроблено для того, щоб дослідити зв'язки між вченими, науковцями, студентами та їх науковими дослідженнями.

RefSeek – пошукова система для студентів та дослідників, проводить пошук серед веб-сторінок, книг, енциклопедій, журналів і газет.

WorldWideScience.org – глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах. 

Yahoo – англомовна пошукова система, яка має найбільш розвинену структуру каталогів і різних сервісів. Сотні тисяч різних Internet-ресурсів впорядковуються за 14 основними рубриками, кожна з яких має кілька підрубрик з більш вузькою тематикою.

Мета – повнотекстовий пошук по серверам України та закордонним українським серверам, з урахуванням морфології української, російської та англійської мов. Фінансові та комп'ютерні новини, погода, маркетингові дослідження українського Інтернету.

 

Academia.edu – соціальна мережа для співпраці вчених. Мережа може використовуватися для того, щоб ділитися з іншими своїми статтями, відстежувати їхнє цитування і стежити за новинами досліджень і розробок за іменами й ключовими словами. Позиціонується як універсальна мережа для представників усіх сфер науки.

SciPeople – наукова соціальна мережа, зорієнтована на представників усіх сфер науки. Вона пропонує, мабуть, найширший спектр можливостей: не тільки пошук партнерів для спільної реалізації проектів, а й грантодавців та інвесторів, каталог наукових журналів.

Socionet (Соционет) – науково-освітня соціальна мережа, що об’єднує інституційні архіви Росії, засіб для самоархівування матеріалів. Надає доступ до повних текстів наукових матеріалів (постпринтів та препринтів, книжок, робочих матеріалів, дисертацій тощо, понад 276000 записів) за різними галузями знань: економіка, соціологія, демографія, політологія, інформатика, математика, філософія, історія, фізика.


Відкриті навчальні матеріали

 

Prometheus – громадський проект масових відкритих онлайн-курсів (МВОК). Безкоштовний онлайн-доступ до найкращих навчальних курсів університетського рівня

ВУМ on-line  освітній проект, який поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Курси від провідних викладачів бізнес-шкіл, громадського сектору, практиків з бізнесу та соціальної сфери.


Організації

 

Інститут історії України Національної академії наук України – академічна науково-дослідна установа, співробітники якої досліджують широкий діапазон проблем національної історії. 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України  створений з метою поглибленої і всебічної розробки проблем, що набули особливого значення з проголошенням незалежності України. Йдеться про сучасну динаміку політичних інститутів і процесів, співвідношення політики і етнонаціональних відносин, необхідність вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері, моделювання оптимальних варіантів етнополітики, технології управління сферами політичних і міжетнічних відносин, здійснення експертизи законопроектів, державних і недержавних програм розвитку в різних сферах суспільного життя.

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національної академії наук України  провідна наукова установа, де проводяться дослідження мов, літератур, історії, філософії, релігії, культури та проблем соціально-політичного розвитку країн і регіонів Близького, Середнього та Далекого Сходу, а також історії та культури народів східного походження на теренах сучасної України.

Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича Національної академії наук України  провідна академічна інституція гуманітарного профілю, яка заснована на засадах комплексності й міждисциплінарності в підході до вивчення соціогуманітарної проблематики.

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України  спеціалізована українська наукова установа в галузі археографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін у складі Національної академії наук України.

Одеський археологічний музей Національної академії наук України найстаріший в Україні археологічний музей, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України, входить до складу Південного наукового центру НАН України та МОН України

Східний інститут українознавства імені Ковальських. Програма імені Ковальських носить ім’я видатних українських меценатів Дарії та Михайла Ковальських (Вестон, Онтаріо), уславлених підтримкою наукових досліджень у галузі українознавства.

Український інститут національної пам’яті. Сайт наповнюється матеріалами (публікації в пресі, книги, фотографії, розшифровки радіопередач тощо), присвяченими героїчним та трагічним сторінкам української історії впродовж ХХ ст. Домінують теми Голодомору та національно-визвольного руху. Є можливість брати участь в опитуваннях та обговореннях на форумі, переглядати та завантажувати повні тексти публікації.

Центр міської історії Центрально-Східної Європи – незалежний науково-дослідний центр, заснований 2004 року австрійським істориком Гаральдом Біндером у Львові. Центр сприяє розвиткові досліджень у царині міської історії Центрально-Східної Європи й зокрема міста Львова, розвиває міжнародну співпрацю зі спорідненими науковими інституціями в Україні та закордоном. 

Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (ASEEES) / Асоціація славістичних, східноєвропейських та євразійських студій.  Некомерційне, неполітичне, наукове суспільство є провідною міжнародною організацією, що займається популяризацією знань про Центральну Азію, Кавказ, Росію та Східну Європу в регіональному та глобальному контекстах.

Canadian Institute of Ukraine a in Studies / Канадський інститут українських студій осередок українознавчих студій поза межами України, заснований 1976 року при Альбертському університеті в ЕдмонтоніКанада, який веде науково-дослідну і видавничу діяльність з української та україноканадської тематики, цебто про Україну та про українську діаспору.

Centre commemoratif de l'Holocauste a Montreal / Меморіальний центр Голокосту в Монреалінеприбуткова організація, визнана благодійною організацією, інформує і просвіщає людей різного віку і всіх верств суспільства по темі Голокосту.

Centrum Badannad Zagłada Zydow / Центр досліджень Голокосту – об'єднує дослідників з різних дисциплін гуманітарних наук: істориків, літературознавців, соціологів, психологів, які хочуть брати активну участь у дослідженні та розповсюдженні знань про Голокост. 

Centrum Zydowskie w Oswięcimiu / Єврейський центр в Аушвіці громадська організація, яка існує, щоб служити опікуном єврейської пам'яті, а також просвіщати громадськість про Голокост.

Cold War History Research Center, Budapest (University of Budapest) / Дослідницький проект Холодної війни, Будапешт (Будапештський університет) Віртуальний центр досліджень "холодної війни" у Центральній та Східній Європі.

Comite international des sciences historiques (CISH) / Міжнародний комітет історичних наук – неурядова організація, створена для налагодження співпраці істориків з різних держав світу.

Estonian Institute of Historical Memory / Естонський інститут історичної пам'яті вивчає міжнародні злочини та порушення прав людини, вчинені ворожими режимами в Естонії з 1998 року, а також тоталітарні ідеології, що спричинили такі режими. Метою дослідження і інформування Інституту є також боротьба з ворожістю 21 століття та активна участь у національних та міжнародних освітніх та інформаційних заходах.

GENDER MUSEUM Музей історії жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху – перший, і поки що єдиний в Україні, музей жіночої та гендерної історії, метою інформаційно-просвітницької діяльності якого є привернення уваги широких кіл громадськості до жіночої та гендерної проблематики; сприяння  укріпленню культурних зв'язків між Україною та іншими країнами, консолідації міжнародного жіночого руху.

Ghetto Fighters' House Museum / Музей та дослідницький центр Голокосту та єврейського Опору "Дімборців гетто" – перший в світі музей Голокосту, який був заснований жертвами Геноциду.

Hannah Arendt-Center, Sofia / Центр "Ганна-Арендт", Софія  ​​болгарський фонд працює в областях: просування демократії, свободи та прав людини.

HDKE – Holokauszt Emlekkozpont / Центр документації Голокосту та Публічна фундація меморіальних зібрань. Меморіальний центр одне з небагатьох державних установ у світі, що займаються виключно вивченням історії Голокосту.

Holocaust Education & Archives Research Team / Група просвіти та дослідження архівів Голокоста

Віртуальний музей ГУЛАГУ  збірка матеріальних свідчень епохи СССР, розкидані по музейним колекціям, а також "позамузейних" об'єктів.

Всеукраїнський центр вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження")  – перший національний центр з вивчення історії Голокосту. 

Західноукраїнська асоціація "Спадщина України" було засновано у серпні 1998 року, вона є громадською некомерційною організацією.

Историческая память: Фонд содействия актуальным историческим исследованиям / Історична пам’ять: Фонд сприяння актуальним історичним дослідженням некомерційна громадська організація, створена у серпні 2008 року. Метою діяльності Фонду є сприяння об'єктивному науковому дослідженню актуальних сторінок російської та східно-європейської історії ХХ століття.

Івано-Франківська обласна організація Національної спілки краєзнавців України об’єднує навколо себе науковців, вчителів, культосвітніх працівників, всіх тих, хто не тільки любить свій край, але й активно займається його вивченням.

Інститут Юдаїки – громадська організація, створена ініціативною групою з метою вивчення та популяризації минулого та сучасного життя єврейської громади України. Інститут спеціалізується на організації та проведенні досліджень у галузі єврейської історії та культури України та координації діяльності дослідників у цій сфері.

Науково-дослідний інститут історичної урбаністики створений спільно з Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України і Бердянським державним педагогічним університетом. 

Інститут україніки – міжнародна некомерційна громадська організація, створена за підтримки Благодійного фонду Олексія Лазька. 

Львівська фундація суспільних наук – професійна наукова громадська організація, що об’єднує провідних науковців, які активно займаються різноманітними дослідженнями сучасних проблем суспільних наук (філософія, політологія, соціологія та історія).

Мемориал: Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество / Mеморіал: Міжнародне історико-просвітницьке правозахисне і благодійне товариство – некомерційна організація, товариство, яке займається збереженням пам'яті стосовно політичних репресій у СРСР у XX сторіччі та правозахисною діяльністю, нараховує у своєму складі десятки громадських організацій у Росії, Казахстані, Латвії, Грузії, Україні та інших країнах. 

Меморіальний музей тоталітарних режимів "Територія Терору", який створюється у місті Львові на території колишніх Пересильної тюрми № 25 та Львівського ґетто. На території музейного комплексу відтворені два бараки, сторожові вежі, загородження з колючого дроту та інші тогочасні інфраструктурні об’єкти. Місія: опрацювання, збереження та передача досвіду про тоталітарне минуле; пояснення механізмів функціонування тоталітарних ідеологій для розвитку історичної свідомості суспільства. 

Міжнародна асоціація україністів (МАУ) – об'єднання науковців, які вивчають історію і культуру України й українського народу.

Музей и общественный центр "Мир, прогресс и права человека" имени Андрея Сахарова / Музей і громадський центр “Мир, прогрес і права людини” імені Андрія Сахарова. Багатофункціональна суспільна та просвітницька площадка, на які в різних форматах обговорюються актуальні культурні, соціальні та суспільні проблеми.

Національна спілка краєзнавців України (НСКУ) – добровільна творча організація зі статусом національної всеукраїнської творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності, що об'єднує краєзнавців – професійних дослідників і літописців рідного краю.

Спілка археологів України – всеукраїнська громадська організація, яка об'єднує українських археологів з метою захисту історичної спадщини, спільних творчих, економічних та соціальних інтересів самих археологів. 

Товариство пошуку жертв війни "Пам'ять". Основною метою товариства є виявлення та перепоховання жертв воєнних дій періоду Першої та Другої світових воєн, визвольних змагань, політичних репресій, відновлення та впорядкування меморіальних (військових) цвинтарів, наукове дослідження ходу бойових операцій та конкретних місць боїв з історико-просвітницькою ціллю.

Українська асоціація дослідників жіночої історії

Українська асоціація юдаїки (УАЮ) – професійна громадська організація, що ставить за мету координацію діяльності, спрямованої на розвиток юдаїки в Україні.

Українське геральдичне товариство – організація, яка займається науково-дослідницькою роботою в галузі таких спеціальних історичних дисциплін, як геральдика, вексилологія, емблематика, сфрагістика, уніформологія та генеалогія, сприяє їх популяризації та практичному застосуванню. УГТ надає консультації та допомагає з розробкою гербів, прапорів, емблем тощо. 

Український науковий клуб (УНК) – громадська неприбуткова організація. Статутним завданням УНК є сприяння реформі наукової сфери в Україні. Організація проводить незалежні аналітичні дослідження та моніторинг освіти, розвитку науки і технології в Україні та у всьому світі. 

Український незалежний центр політичних досліджень УНЦПД – неурядовий позапартійний аналітичний центр, який розвиває демократичні процедури у полі публічної політики і своєю діяльністю утверджує в суспільстві ідеї незворотності демократичних перетворень. Центр зосереджується на ретельному вивченні суспільно-політичних процесів в Україні та країнах ЄС, генерує ідеї та адвокатує пропозиції для хорошого врядування, займається громадянською і політичною просвітою, створює майданчики для суспільної комунікації.

Український центр вивчення історії Голокосту – неурядова громадська організація, яку було створено в партнерстві з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України. Пріоритетними напрямами роботи Центру є наукові дослідження та педагогічна діяльність. Основними темами наукових досліджень є регіональні особливості Голокосту на теренах України, відображення Голокосту в ЗМІ під час нацистської окупації України, нацистська ідеологія та механізми її реалізації, проблеми антисемітизму та заперечення Голокосту, компаративні дослідження Голокосту та інших геноцидів. 

Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства сприяє координації роботи дослідників у галузі історії та культури східноєвропейського єврейства, організовує та підтримує відповідні конференції, семінари, читання як в Україні, так і за кордоном.

Центр и фонд "Холокост: Память и предупреждение" / Центр і фонд "Голокост: Пам’ять і попередження" – перша на пострадянському просторі організація, метою якої є увіковічення пам'яті жертв Голокосту.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua