Історичні науки

Назва видання (ISSN)
Періодичність
Місце збереження

Археологія (ISSN 0235-3490, Категорія Б)
Щоквартально
Кафедра історії

Н 213а


Сумська старовина

(ISSN 2311-5408 СумДУ, Категорія Б)

2 рази на рік
Електронне видання

Сумський історико-архівний журнал (ISSN 2227-183Х  СумДУ, Категорія Б)
2 рази на рік
Електронне видання

Український історичний журнал (ISSN 0130-5247, Категорія А)
6 разів на рік
Кафедра історії

Н 213а


Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua