Гуманітарні науки

Назва видання (ISSN)
Періодичність
Місце збереження

Образ (ISSN 2415-8496 СумДУ, Категорія Б)
3 рази на рік
Електронне видання

Щотижня
Електронне видання

Філологічні трактати

(ISSN 2077-804X СумДУ, Категорія Б)

Щоквартально
Електронне видання

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua