Фізика

Назва видання (ISSN)
Періодичність
Місце збереження

4-6 разів на рік
Електронне видання

Успіхи фізики металів (ISSN 1608-1021, Категорія А)
Щоквартально
Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Ц 325


Фізика і хімія твердого тіла (ISSN 2309-8589, Категорія А)
Щоквартально
Електронне видання

Фізика та астрономія в рідній школі (Без категорії)
Щомісяця
Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Ц 325


Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua