Нові надходження

 

Матеріал розташований за галузями знань

Нові надходження літератури до Бібліотеки Медичного інституту

Звертаємо вашу увагу на найцікавіші новинки бібліотеки

 

Bezumtsi

Видання «FLASHBACK. Українське медіа-мистецтво 1990-х» присвячене виставці, що проходила у Мистецькому арсеналі. Цей проект продовжує серію проектів Мистецького арсеналу, присвячених історії сучасного українського мистецтва – іменам, явищам, школам, періодам.

Виставка складається з декількох смислових і типологічних блоків, формальних ліній та вузлів, серед яких: соціальний час, візуальна антропологія (тілесність, психоделіка, сексуальність), "про кіно", відео-документ, медіа-інсталяція.

 

 

 

 

Bezumtsi

The only official Kaplan Lecture Notes for «USMLE Step 1» cover the comprehensive information you need to ace the exam and match into the residency of your choice.

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії» розкрито зміст і методику науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії, схарактеризовано методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті, подано алгоритми написання кваліфікаційних наукових робіт.

Для здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії, викладачів вищих навчальних закладів і науковців.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Електронне видання. The book "Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches" advances a framework, a process, and compositional approaches for designing a proposal for qualitative, quantitative, and mixed methods research in the human and social sciences. The ascendency of qualitative research, the emergence of mixed methods approaches, and the continuing use of the traditional forms of quantitative designs have created a need for this book’s unique comparison of the three approaches to inquiry. This comparison begins with preliminary consideration of philosophical assumptions for all three approaches, a review of the literature, an assessment of the use of theory in research approaches, and reflections about the importance of writing and ethics in scholarly inquiry. The book then addresses the key elements of the process of research: writing an introduction, stating a purpose for the study, identifying research questions and hypotheses, and advancing methods and procedures for data collection and analysis. At each step in this process, the reader is taken through qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.

У цій книзі розроблено рамки, процес та композиційні підходи для розробки пропозиції щодо якісних, кількісних та змішаних методів дослідження в галузі гуманітарних та соціальних наук. Підйом якісних досліджень, поява підходів змішаних методів та постійне використання традиційних форм кількісних конструкцій викликали потребу в унікальному порівнянні трьох підходів до дослідження.

 

Bezumtsi

У посібнику «Основи наукових досліджень» відповідно до навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" вміщені  лекції з усіх змістових модулів. Тексти лекцій та відповідний навчальний матеріал сприятиме засвоєнню студентами змісту навчальної дисципліни, допомагатиме викладачам у читанні лекцій, проведенні семінарських, лабораторних знань, самостійної й індивідуальної роботи студентів.

Може бути доцільним при написанні курсових, дипломних, магістерських робіт студентами усіх спеціальностей.

 

 

 

 

Bezumtsi

У книзі «Мультимедійний контент» висвітлено сутність контенту для різних видів медіа, наведено принципи пошуку й опрацювання даних відповідно до завдань, описано програми та технології створення мультимедійного контенту. Подано комплекс теоретичних знань та практичних навичок із видів, пошуку й аналізу даних та з формування контенту для різних видів медіа.

 Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Журналістика".

 

 

 

 

Bezumtsi

Віддавна слово мало магічну силу, а людська думка, виявляючи себе в різних літературних формах, повчала, підбадьорювала і спонукала до дії. У книзі «Мудрість тисячоліть» зібрані притчі народів світу, а також афоризми видатних письменників, філософів, істориків. Розумні, добрі, смішні й скептичні, вони завжди будуть актуальними, бо в них закладена непідвладна часу мудрість − мудрість віків.

 

 

 

 

 

  

Bezumtsi

У книжці «Чаша мудрості» зібрано найкращі притчі різних часів і народів − філософські, релігійні, побутові тощо. Сповнені глибокого змісту та мудрих порад, ці твори допомагають пізнати сенс життя, підказують, як вирішити ті чи ті проблеми, а також відчути радість самовдосконалення.

 

 

 

  

 

 

 

Bezumtsi

Пропоноване увазі читача видання містить під однією обкладинкою дві праці знаного литовсько-французького лінгвіста, фольклориста й літературознавця Альгірдаса Юлюса Греймаса – «Про богів та людей» та "У пошуках народної пам'яті". Це здобутки понад двадцятирічної копіткої праці з реконструкції цілісної міфологічної картини світу стародавніх литовців. З погляду методологічних засад "батька" порівняльної індоєвропеїстики Жоржа Дюмезіля А. Ю. Греймас зреалізував успішну спробу зіставлення розрізнених фольклорних, історичних і літературних джерел у вимірі масштабної міфологічної ретроспективи, що переконливо доводить значущість литовського "компонента" в історії індоєвропейців. Для українських учених видання «Про богів та людей» окреслює нову царину досліджень, передусім з огляду на те, що литовсько-українські міфологічні паралелі до сьогодні не було осмислено на такому рівні, якого вони, безумовно, заслуговують.

 

 

 

   

Bezumtsi

У книжці «Теплі історії до кави» Н. Гербіш зібрані історії про почуття й настрої, сумніви й рішення, далеку дорогу й затишний дім, чужі міста й близьких людей, солодкий шоколад і терпкувато-гірку каву. Герої цих історій − прості жителі звичайних містечок, загублені, знайдені, закохані, замислені, умільці надихати й такі, що за клапоть натхнення готові поділитися останньою філіжанкою кави − хоча, що тут казати, вони готові ділитися своєю кавою й просто так. Вони щирі й справжні: пестять своїх котів, їздять на велосипедах, приймають гостей, печуть пиріжки й відсилають листівки, слухають вуличних музикантів і малюють маршрути на поторсаних картах. А ще у кожного з них є старі, улюблені горнятки, на дні яких і збереглися ці історії.

 

 

 

 

 

Ivchenko_NogiУ книзі «Мелодія кави у тональності кардамону» Н. Гурницької описано драматичну історію забороненого кохання юної дівчини до набагато старшого за неї одруженого польського шляхтича, яка розгортається в атмосфері Львова XIX сторіччя! Що це − мінлива пристрасть чи справжні почуття? Для неї − це перше кохання, для нього − мабуть, уже й останнє… Чи отримають закохані шанс змінити власну долю, залишитись разом і чи взагалі можливо побудувати щастя, балансуючи на краю прірви та порушуючи всі можливі заборони?

Bezumtsi

Навчальний посібник «Банківська система» розроблено з метою формування теоретичних знань і опанування практичних навичок з дисципліни "Банківська система". Розглянуто основи побудови банківської системи України, сучасний стан банківських систем розвинутих країн світу, функції й операції Національного банку України, банків як провідних суб'єктів фінансового посередництва. Висвітлено порядок створення, реєстрації й ліцензування банків, механізм здійснення кредитно-інвестиційної діяльності та порядок проведення операцій з обслуговування зовнішньо-економічної діяльності суб'єктів господарювання. Особлива увага приділяється сучасному інструментарію аналізу банків, регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності. Розглянуто поняття та структуру функціонування системи фінансового моніторингу та фінансової безпеки банківського сектору.

Навчальний посібник призначений для студентів економічного напряму ЗВО, аспірантів, слухачів шкіл бізнесу.

 

   

Bezumtsi

The manual «International Economics. Microeconomics» is prepared in compliance with the standard syllabus of "International Economics" for students majoring in International Economics. The first volume of the manual presents basic principles of architecture of the modern world economic system as well as theoretical and applied fundamentals of the modern forms of international economic relations (international trade of goods and services and international movement of productive factors). Each chapter of the manual presents both theoretical aspects and practical examples. Multiple choice questions, practical problems and cases are designed to systematize and strengthen understanding and implementation of the international economics issues. Pragmatic and applied nature of the manual makes it a useful reference book for both students and professionals in the field of international economics. 

  

 

 

 

Bezumtsi

Навчальний посібник «Фінанси, гроші та кредит» містить теоретичні положення про фінанси, гроші та кредит, теми семінарських занять та основні питання, які необхідно розглянути при підготовці до практичних та семінарських занять; наведено комплекс завдань, що розвивають аналітичні здібності студента, вміння приймати конкретні рішення з питань оптимальної організації фінансових відносин, грошового обігу та кредитування. З метою поглибленого вивчення окремих питань дисципліни наведені матеріали для самостійної роботи студентів.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" галузі знань " Менеджмент і адміністрування" усіх форм навчання; для фахівців, що вже мають досвід роботи і які прагнуть підвищити ефективність своєї діяльності.

 

 

 

Bezumtsi

Эрик Рис − основоположник концепции бережливого стартапа и автор книги "Бизнес с нуля", которую прочитало более миллиона человек по всему миру. Тысячи предпринимателей приняли на вооружение идеи Риса и доказали их эффективность при запуске бизнеса. Но можно ли использовать эти принципы в крупных компаниях или стартапах, которые уже уверенно встали на ноги? Будут ли они эффективны в других условиях? Ведь по мере роста компании неизбежно теряют гибкость и инновационный потенциал, становятся более бюрократизированными. Как бороться с неповоротливостью, продолжать рисковать и сохранить предпринимательский дух? И, самое главное, как обеспечить устойчивый рост? Опираясь на свой опыт работы с самыми разними компаниями, Эрик Рис в книге «Метод стартапа» рассказывает, как использовать принципы бережливого стартапа на любом этапе развития организации вне зависимости от того, крошечный это стартап или транснациональная корпорация.

  

 

 

Bezumtsi

Електронне видання. "Формирование личности ребенка в общении". Эта книга об общении. Мы расскажем в ней о том, как ребенок, появившись на свет, вступает в свои пер вые контакты с окружающими людьми, как все более усложняются и углубляются его связи с ними, как преобразуется общение ребенка со взрослыми и сверстниками в первые 7 лет жизни. Наша книга также и о самопознании. Мы постараемся описать, что знает о себе мал енький ребенок, как он представляет себе различные свои способности и вытекающие из них возможности.

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Електронне видання. "Сплоченность и толерантность в группе. Психологические игры и упражнения". В книге представлены игры и упражнения, помогающие уже на первом этапе работы создать в группе атмосферу сплоченности и доверия, раскрыть творческий потенциал участников.

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Електронне видання. "Психология игры". Книга начинается главами, в которых раскрывается наше понимание развернутой формы игровой деятельности детей, ее социальной сущности и психологической природы - понимание, развивавшееся в ходе исследований и оформившееся в самом конце работы.

 

 

 

 

 

  

 

 BezumtsiКнига «Дилеми засновника бізнесу» допоможе розв’язати питання, важливі для кожного засновника компанії. Коли слід створювати стартап? Це краще робити самотужки чи разом із співзасновниками? І ким вони мають бути − друзями, колишніми колегами, родичами чи сторонніми особами? Як розподілити акціонерний капітал, як підібрати персонал на стадії розвитку власної справи, як ділити прибуток, − ці та багато інших дилем варто розглянути на самому початку шляху до успішного бізнесу. Професор Гарвардської школи бізнесу Ноам Вассерман присвятив вивченню стартапів понад 10 років. Автор розглядає проблеми, із якими стикаються всі засновники компаній, а також співзасновники, наймані працівники та інвестори. Дослідження ґрунтується на аналізі даних, зібраних від більш ніж 10 тисяч фаундерів, а також історіях становлення близько 20 найбільших інтернет-проектів. Книжка пропонує системне вирішення численних дилем, що є запорукою міцного й успішного бізнесу.

 

 

  

Bezumtsi

Сьогодення вимагає припинити да­ремно витрачати свій і чужий час і почати змінювати світ на краще, зокрема й у галузі бізнес-технологій. Саме завдяки книжці «Стартап без помилок» навчитися ство­рювати власний прибутковий бізнес зможе будь-хто. Безумовно, читачі відчують неабияке натхнення, ознайомившись із концепцією Еріка Райза − успішного підприємця, викладача Гарвардської школи бізнесу, консультанта з розвитку стартапів. Цей посібник допоможе підприємцям і тим, хто хоче ними стати, досягти успіху.

 

 

  

 

Bezumtsi

Мы привыкли считать, что процессы и менеджмент − это что-то скучное и унылое, а стартапы − динамичное и увлекательное, где нет места никаким правилам. Однако верно как раз обратное: сознание стартапа должно быть подчинено четкой методике, имеющей строго определенные шаги. Основная идея метода "бережливый (экономический) стартап", разработанного Эриком Рисом, заключается в быстром тестировании идеи новых продуктов на реальных потребителях и постоянной корректировке бизнес-модели, с тем чтобы начинать масштабные вложения только тогда, когда идея подтверждена фактами. Кто уже познакомился с книгой «Бизнес с нуля», говорит о ней так: если вы предприниматель, срочно бросайте все дела, садитесь и читайте! И пусть вас не смущают слова "бизнес с нуля" в названии. Предприниматели по духу есть в разных компаниях, а уметь постоянно анализировать бизнес-модель и вовремя вносить в нее коррективы нужно любому бизнесу − и малому, и большому.

 

 

 

Bezumtsi

В своей книге «Стартап. Модель для сборки» Илья Лаурс на собственном опыте и опыте друзей − венчурных инвесторов рассказывает о том, как ведутся дела в Кремниевой долине, как идеи вчерашних студентов, людей с улицы вызревают до многомиллионных стартапов, а те затем превращаются в миллиардный бизнес. История Ильи − это история про то, как предприниматель с постсоветского пространства окунается в новую экономику. Это добавляет книге практической ценности − многие бизнес-реалии Запада и в особенности США становятся понятными российскому читателю. В книге описываются конкретные алгоритмы привлечения венчурного капитала, построения организационной структуры стартапа, формирования и мотивации его команды. Путь от идеи до первого миллиона долларов становится короче.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Все знают Кавасака по работе в Apple: именно ему как главному евангелисту компании мы обязаны повальной модой на "яблочную" технику. После работы в Купертино Кавасаки инвестировал в десятки стартапов (в том числе в мегауспешный онлайн-редактор картинок Canva), стал лицом Mercedes и профессором в Беркли (Калифорния). Когда Кавасаки пишет инструкцию по созданию успешного стартапа, он знает, о чем пишет. Нет смысла в советах "как не допустить распространенные ошибки" − вы все равно их допустите. Гораздо интереснее, как удержаться на плаву и начать наконец расти после того, как вы ошиблись. Ответ есть в книге «Стартап по Кавасаки». В ней столько здравого смысла и конкретики, что она пригодится не только тем, кто затеял новое приложение или офлайновый бизнес, но каждому человеку, который обдумывает какой-то проект. Кавасаки любит повторять, что предприниматель − это не работа, а состояние ума. Настроиться на такое состояние помогает эта книга.

 

 

 

Bezumtsi

Хорошо продуманный бизнес-план − залог успеха любого предприятия. Он не только поможет привлечь внимание потенциального инвестора, но и послужит ценнейшим инструментом предпринимателя для внутреннего контроля за развитием бизнеса. В книге «Руководство Ernst & Young по составлению бизнес-планов» подробно описываются и разбираются на конкретных примерах все аспекты подготовки бизнес-плана, а также методы привлечения финансирования с рассмотрением случаев реструктуризации и банкротства; даются практические советы, которые помогут правильно представить план лицам, принимающим решения. Издание адресовано всем предпринимателям − начинающим и опытным, а также всем тем, кто планирует создать свой бизнес.

  

 

 

 

 

Bezumtsi

Підручник «Методи опитування» В. Паніотто  та Н. Харченко присвячена методам опитування в соціологічних, демографічних, маркетингових та будь-яких інших дослідженнях, де вони застосовуються. Підручник орієнтований на навчання практичного використання сучасних комп’ютеризованих методів опитування − інтерв’ю "обличчя до обличчя" за допомогою ноутбуків, кишенькових комп’ютерів та планшетів (CAPI), телефонних опитувань за допомогою комп’ютерів (CATI), різних видів інтернет-опитувань. Книга призначена для студентів-соціологів, соціологів-практиків, які працюють у тих сферах діяльності, де можуть знадобитися соціологічні дослідження, для фахівців інших суспільних наук, журналістів, потенційних замовників опитувань, а також усіх, кого цікавлять опитування населення.

 

 

 

 

FactologiyaТривалий час люди вважали, що емоції в ділових стосунках шкодять нормальній роботі компаній. Однак управляти − це не лише налагоджувати процеси, створювати стратегію і продукувати сильні ідеї. Справжній лідер має надихати, пробуджувати ентузіазм, підтримувати в людях мотивацію і знаходити їхні найсильніші сторони. Що дає лідеру сил горіти своєю роботою й залишатися вірним компанії? Як він створює атмосферу, сприятливу для креативних ідей та інновацій? У книжці «Емоційний інтелект лідера» експерти з емоційного інтелекту пояснюють, чому емоції, уміння розуміти і співпереживати допомагають, а не заважають лідеру керувати колективом. Вони також зосереджуються на тому, як розвинути навички емоційного лідерства в собі.

 

 

 

 

 

Factologiya

Залежність між інтелектом і життєвим успіхом зрозуміла і майже аксіоматична. Але ж на життєві здобутки впливає й емоційна сфера людини. Які емоційні складники передусім формують нашу долю? Для чого нам емоції та як навчитися ними керувати? Чи можна виправити емоційні моделі, закладені в людині, коли вони гальмують її рух до кращого? І взагалі, чи реально об’єднати два слова "емоційний інтелект" і не отримати суперечність? Відповіді на ці питання дає оперта на наукову базу і водночас легко написана для широкої аудиторії книжка «Емоційний інтелект» Деніела Ґоулмана, яка є одним із безперечних психологічних бестселерів останніх десятиліть.

 

 

 

 

Factologiya

Метод КонМарі − простий, розумний, ефективний спосіб позбутися безладу назавжди. Почніть викидати непотріб. Якщо ви засвоїте цю стратегію, то більше ніколи не повернетеся до безладу. Книга «Викинь мотлох із життя. Мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди» допоможе навести лад у вашому просторі так, щоб це змінило ваше життя назавжди.

 

 

 

Bezumtsi

У книзі «Режим Путіна: перезавантаження-2018» розглянуто актуальний стан внутрішньої та зовнішньої політики Російської Федерації. Проаналізовано ресурси, що можуть бути використані для збереження нинішнього керівництва РФ при владі, основні тенденції соціально-економічного та внутрішньополітичного життя Росії, її зовнішньополітичні інтереси та засоби досягнення геополітичних цілей. Визначено основні сценарії розвитку ситуації, пов’язаної з реалізацією курсу Кремля на відновлення імперського статусу, у тому числі – реінтеграцію пострадянського простору, конфронтацію із Заходом, розширення присутності Росії в стратегічно важливих регіонах світу.

Видання підготовлено Центром досліджень проблем Російської Федерації Національного інституту стратегічних досліджень.

 

 

 

 

Bezumtsi

У підручнику Математичні методи дослідження операцій розглядаються питання лінійного та нелінійного програмування, двоїстості у лінійному програмуванні, постоптимального аналізу, а також розв’язування класичних задач математичного програмування, зокрема засобами табличного процесора Excel.

Підручник призначений для студентів закладів вищої освіти, які вивчають дисципліну "Математичні методи дослідження операцій". Теоретичні питання доповнюються прикладами розв’язування дослідження операцій. Кожний розділ підручника містить задачі для самостійного розв’язування, а також питання для самоперевірки. Підручник може використовуватися для підготовки до лабораторних занять, а також самостійного вивчення дисципліни.

 

 

 

 

Bezumtsi

У книзі «Практикум з мікробіології» описані алгоритми виконання професійних практичних навичок з мікробіології, тести, ситуаційні задачі, надано рекомендації щодо проведення модульного контролю знань, умінь і практичних навичок студентів з цього предмету.

Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У підручнику «Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка» висвітлені питання професійної діяльності фельдшерів і акушерок.

Особлива увага приділена санітарно-протиепідемічному режиму лікувально-профілактичних закладів, загальному догляду за хворими і медичній маніпуляційній техніці. Проаналізовані особливості спостереження і догляду за пацієнтами різного профілю.

Надані рекомендації щодо формування здорового способу життя і профілактики захворювань. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акредитації. Підручник може бути корисним для фельдшерів і акушерок.

 

 

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Організація роботи і обсяг невідкладної медичної допомоги на фельдшерсько-акушерському пункті» викладено основні напрями діяльності фельдшерсько-акушерського пункту й обсяг надання невідкладної медичної допомоги при захворюваннях внутрішніх органів, хірургічній та гінекологічній патології, нещасних випадках і отруєннях, травмах очей, вуха, горла і носа у дорослих і дітей.

Подано календар профілактичних щеплень в Україні, стандарти показників клініко-лабораторного дослідження і найуживаніші лікарські засоби за фармакотерапевтичною дією у практичній роботі фельдшера й акушерки.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації, медичних працівників, які самостійно працюють у сільській місцевості в умовах діяльності фельдшерсько-акушерського пункту.

 

 

 

Bezumtsi

У посібнику «Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги» розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх походження, причини виникнення та медико-санітарні наслідки при них. Описано загальні принципи надання медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях, організації лікувально-евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми виконання практичних навичок.

Розкрито питання організації санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення, проведення його захисту в умовах надзвичайних ситуацій; механізм передачі інформації по вертикалі з місця виникнення надзвичайних ситуацій. Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ—IV рівнів акредитації.

 

 

 

Bezumtsi

The textbook «Histology, cytology and embryology» has been written to comply with the curriculum in histology, cytology and embryology for the medical faculties of a broad range of institutions of higher education of the 3 and 4 levels of accreditation. The textbook contains main chapters of histology, cytology and embryology, outlines the principal characteristics of each tissues and system of organs. The presented material is based on the most recent developments of the world histology, cytology and embryology, taking advantage of terminology in accordance with the requirements to the international nomenclature (histological, anatomical and physiological).

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Підручник «Пропедевтика внутрішньої медицини» за редакцією професора О.Г. Яворського є лідером серед підручників з пропедевтики внутрішньої медицини. У ньому детально викладено особливості обстеження хворих із патологією різних систем, наведені важливі синдроми, а також деякі нозологічні одиниці. Добре проілюстровано й описано електрокардіограму в нормі і за наявності різних видів порушення ритму й розладів провідності. Наприкінці підручника подано схему історії хвороби, а також найважливіші лабораторні показники. Підручник проілюстрований якісними фотографіями.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Навчальний посібник «Невідкладні стани в педіатрії» складено відповідно до нової навчальної програми "Невідкладні стани в педіатрії". У ньому висвітлено основні клінічні прояви патології дихальної, серцево-судинної систем, гострих алергійних реакцій, коматозних станів, гіпертермічного і судомного синдромів, харчових токсикоінфекцій та отруєнь, особливості надання невідкладної медичної невідкладної допомоги дітям в умовах фельдшерсько-акушерського пункту та первинної медико-санітарної допомоги на догоспітальному етапі.

Подано алгоритми дій з надання невідкладної допомоги дітям, схеми лікування хворих, схеми лікування термінальних станів, тестові завдання з еталонами відповідей.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації, а також для фельдшерів, акушерів, медичних сестер фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій, відділень швидкої медичної допомоги.

 

 

Bezumtsi

Навчальний посібник «Невідкладні стани в хірургії» висвітлює надання невідкладної допомоги, що є актуальним для медичних працівників. В ургентних ситуаціях їх дії мають бути своєчасними, чіткими і послідовними, адже від цього залежать здоров’я і життя хворого та успіх подальшого лікування. У посібнику описано техніку виконання основних хірургічних маніпуляцій, показання і протипоказання до їх проведення, наведено рекомендації щодо запобігання можливим помилкам і ускладненням, а також подано ситуаційні задачі для закріплення матеріалу.

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У посібнику «Педіатрія, дитячі інфекції в питаннях і відповідях» представлено найбільш поширені захворювання дитячого віку з позицій сучасних досягнень вітчизняної та світової педіатричної науки. Чітке і структуроване викладання матеріалу включає визначення нозологічних форм, класифікацію, етіопатогенетичні ланки їх розвитку з акцентом на критеріях діагностики та лікування. Значну увагу відведено питанням диференційної діагностики соматичних та інфекційних захворювань у дітей, принципам надання невідкладної допомоги, профілактичним заходам. Видання сприятиме формуванню клінічного мислення у майбутнього фахівця зі створенням діагностичного та лікувального алгоритму. Посібник відповідає програмі підготовки студентів V курсу медичного факультету III-IV рівнів акредитації, а також може бути корисним для лікарів-інтернів та практикуючих педіатрів.

 

 

 

Bezumtsi

Серед різноманітних чинників зовнішнього середовища, які впливають на організм і визначають здоров’я людини, харчування є одним із найважливіших. Немає такої проблеми зі здоров’ям, на яку, певною мірою, не впливало б харчування. У разі якщо людина переходить від випадкового, бездумного й автоматичного харчування до усвідомленого, творчого, індивідуального, цілющого, її життя суттєво змінюється. Посібник «Основи раціонального та оздоровчого харчування» призначений для студентів спеціальності "Здоров’я людини", валеологів, біологів, фізіологів, учителів, які викладають курс "Основи здоров’я", а також широкого кола читачів, яких цікавлять питання здоров’я, здорового способу життя та культура харчування.

 

 

Bezumtsi

У підручнику «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Практикум» викладено принципи, що забезпечують взаємозамінність з'єднань різних видів: циліндричних, конічних, нарізних, зубчастих; принципи і методи розрахунків допусків у розмірних ланцюгах. Наведено приклади розрахунку задач за розділами "Взаємозамінність", "Стандартизація" і "Технічні вимірювання".

Розраховано на здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, а також викладачів.

 

 

 

 

Bezumtsi

У підручнику «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсове проектування з використанням програм розрахунків типових з'єднань на персональних комп'ютерах» викладено вимоги до змісту та обсягу курсової роботи, приклади розв'язання задач курсової роботи, розрахунки допусків і посадок типових з'єднань з використанням персональних комп'ютерів.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, а також викладачів.

 

 

 

 

Bezumtsi

Електронне видання. The "Advanced R" will appeal to programmers and developers of R software, as well as applied statisticians and data analysts in many fields. The books will feature detailed worked examples and R code fully integrated into the text, ensuring their usefulness to researchers, practitioners and students.

Книга сподобається програмістам та розробникам програмного забезпечення R, а також прикладним статистикам та аналітикам даних у багатьох сферах. У книзі представлені деталізовані приклади та код R, повністю інтегрований у текст, що забезпечує їх корисність для дослідників, практиків та студентів.

 

 

 

 

Bezumtsi

Електронне видання. "Data Science & Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data" provides a practitioner's approach to some of the key techniques and tools used in Big Data analytics. Knowledge ofthese methods will help people become active contributors to Big Data analytics projects. The book's content is designed to assist multiple stakeholders: business and data analysts looking to add Big Data analytics skills to their portfolio; database professionals and managers of business intelligence, analytics, or Big Data groups looking to enrich their analytic skills; and college graduates investigating data science as a career field.

Ця книга пропонує підхід практикуючого до деяких ключових методик та інструментів, що використовуються в аналітиці великих даних. Знання цих методів допоможе людям стати активними учасниками проектів аналітики великих даних. Книга контент розроблений, щоб допомогти багатьом зацікавленим сторонам: аналітикам бізнесу та даних, які хочуть додати аналітику Big Data навички до їх портфоліо; професіонали баз даних та менеджери бізнес-аналітики, аналітики або групи великих даних прагнуть збагатити свої аналітичні навички; та випускники коледжів, які вивчають науку про дані, як галузь кар’єри.

  

Bezumtsi

У підручнику «Основи електропривода» викладені основи електропривода та питання керування автоматизованими електроприводами. Розглянуті механічні та електромеханічні властивості електродвигунів постійного і змінного струму, регулювання координат електропривода, динаміку, перехідні процеси і енергетику при перехідних процесах, розрахунок потужності електродвигунів, апарати керування і захисту, системи керування електроприводами, вибір електроприводів в цілому. Для викладачів і студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації.

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Електронне видання. "Machine Learning for OpenCV"As the book progresses, so will your machine learning skills, until you are ready to take on today's hottest topic in the field: deep learning. Combined with the trained skill of knowing how to select the right tool for the task, we will make sure you get comfortable with all relevant machine learning fundamentals.

У міру просування книги, так і з вашими навичками машинного навчання, поки ви не будете готові взяти на себе найактуальнішу тему сьогодні в цій галузі: глибоке навчання. У поєднанні з навченою майстерністю вміння вибрати правильний інструмент для виконання завдання, ми переконаємось, що вам комфортно відповідати всім відповідним основ машинного навчання.

 

  

 

Bezumtsi

Електронне видання. "Mathematics for Machine Learning" is intended to provide some background and starting points for researchers interested in developing their own AutoML approaches, highlight available systems for practitioners who want to apply AutoML to their problems, and provide an overview of the state of the art to researchers already working in AutoML.

Ця книга має на меті забезпечити дослідницьку основу та вихідні точки зацікавленості у розробці власних підходів до AutoML, виділіти доступні системи для практикуючих, які хочуть застосувати AutoML до своїх проблем та надавати їм огляд стану техніки для дослідників, які вже працюють в AutoML.

 

 

 

 

Bezumtsi

Електронне видання. "Automated Machine Learning: Methods, Systems, Challenges"This book brings the mathematical foundations of basic machine learning concepts to the fore and collects the information in a single place so that this skills gap is narrowed or even closed. Equipped with the basic concepts presented here, and how they fit into the larger context of machine learning, the reader can find numerous resources for further study, which we provide at the end of the respective chapters.

Ця книга висуває на перший план математичні основи базових концепцій машинного навчання та збирає інформацію в одному місці, щоб цей розрив у навичках звузився чи навіть був закритий. Оснащений основними поняттями, представленими тут, і тим, як вони вписуються в ширший контекст машинного навчання, читач може знайти численні ресурси для подальшого вивчення, які надаються в кінці відповідних розділів.

 

 

Bezumtsi

Перший том книги «Історія України від діда Свирида» українського блогера, відомого в соціальній мережі facebook під ім'ям «Свирид Опанасович» написаний у стилі, найбільшим наближенням за подібністю до якого є Всесвітня історія в обробці "Сатирикону". Однак авторське викладання матеріалу відрізняється більш науковим ставленням до історичних деталей, глибиною аналізу причинно-наслідкових зв'язків, тому може використовуватися як достовірний варіант історичного матеріалу не тільки для всіх, хто просто цікавиться історією, а й для учнів та студентів. Особливістю авторського жанру є "оживлення" історичних героїв в форматі діалогів та залучення читачів до аналізу історичних подій. Том перший охоплює період від первісних людей і заселення території України до 1036 р. У тексті зберігаються особливості авторського письма. Для широкого кола читачів.

 

 

 

Bezumtsi

Друга книга серії «Історія України від діда Свирида» українського блогера, відомого в соціальній мережі Фейсбук під ім'ям "Свирид Опанасович", охоплює період від середини ХІ до кінця XIV століття. Написана у дотепній і легкій манері, однак, з увагою до історичних деталей та з глибоким аналізом причинно-наслідкових зв'язків. У другій книзі автор продовжує свою розповідь про події, які відбувалися на території сучасної України й далеко за її межами від часів Ярослава Мудрого до битви на Синіх Водах включно.

 

 

  

 

 

Bezumtsi

Минуло понад двісті років, відтоді як Сполучені Штати Америки проголосили Декларацію незалежності. Упродовж цих років країна стала однією з найуспішніших, вона володіє майже сорока відсотками загального багатства світу. Велику роль у формуванні нації, її утвердженні й розвитку відіграли президенти Америки.

У новій книзі нарисів історик і економіст Ігор Шаров пише про величні справи президентів США, досліджує феномен американської нації. Книга Характери Нового світу стане в нагоді тим, хто цікавиться історією розвитку Америки й хоче розбудувати сучасну високорозвинену Україну.

  

 

 

 

 

 

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua