Цитування

 

Види та вимоги до цитувань

Цитування  пряме використання першоджерела з посиланням на нього.

Пряме – дослівне цитування автора. 

Непряме – виклад думок, ідей автора своїми словами, використовуючи перефразування та узагальнення.

Загальні вимоги до цитування

 • текст цитати береться у лапки, наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі
 • цитування повинно бути повним, без скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора
 • пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапкам
 • кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело
 • при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами) слід бути точним у викладанні думок автора
 • якщо необхідно виявити ставлення автора наукової роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак запитання
 • якщо автор використовуючи цитати виділяє в ній деякі слова, то слід зробити після тексту спеціальне застереження, поставити крапку, потім тире і вказати ініціали автора процитованого тексту, а застереження взяти в круглі дужки. Приклади застережень: (курсив наш. – О. П.), (підкреслено мною. – О. П.).

Цитуючі чужі роботи перевірте, чи:

 • використали в тексті прямі цитати з джерел
 • надали повне цитування, без скорочення авторського тексту і перекручення думок автора
 • взяли цитований текст у лапки, вказали посилання на джерело
 • вказали в дужках прізвище автора після викладення основної ідеї
 • вилучили певні фрагменти для уникнення довгого цитування та позначили трикрапкою
 • подали пояснення, які розривають текст цитати, у квадратні дужки
 • граматично узгодили з авторським текстом цитати.

Використання чужих ідей, фактичного матеріалу, цитування без посилання на джерело, запозичення є порушенням авторського права і розцінюється як плагіат, привласнення чужого авторства, видача чужого твору або винаходу за свій. Переклад не дослівного авторського тексту не вимагає цитування, але передбачає посилання на джерело.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua