Практики якісного тексту

 

_______________

 

Одним зі способів досягти ясності у тексті є використання основних позначень.

Основні позначення використовуються для виділення основних аспектів роботи, таких як актуальність наукової роботи та її структура. Наприклад:

Метою цього дослідження є… 
Цей розділ розглядає… 

Зв'язування слів і фраз створює когерентність, маркуючи переходи між реченнями та параграфами. Наприклад:

Однак ... 
По-перше, .... По-друге, ... 
Наприклад, 
…… тому що…

Об'єктивність

Академічне письмо базується на дослідженнях, а не на власній думці автора. Писати об'єктивно, значить викладати факти, а не особисті почуття або упередження. Проводьте аналіз та обговорення письма.

Передавайте своє ставлення, що базується на свідченнях, словами, наприклад: очевидно, можливо, ідеально, дивно, несподівано.

 Формальність

 • пишіть короткі речення (не більше 25 слів)
 • читайте літературу в галузі вашого дослідження
 • використовуйте специфічні терміни
 • уникайте повторень та зайвих слів
 • уникайте використання розмовних або сленгових термінів, кліше

Логічна послідовність

 • створіть список основних моментів і продумайте, що і в якому порядку читач повинен знати
 • оберіть аргументи та факти для підтвердження викладеного
 • зверніться за додатковою інформацією до Вашого викладача/керівника 
 • вивчіть стиль написання академічних статей у найпрестижніших фахових журналах

Структуровані абзаци

 • використовуйте абзаци для структурування думок
 • поділяйте інформацію на окремі абзаци
 • чітко визначайте мету
 • висвітлюйте питання, наведіть факти та приклади
 • використовуйте правильну інтерпретацію для підтвердження значущості аргументів
 • у кінці абзацу обґрунтовуйте важливість викладених думок для загального аргументу 

Критичний аналіз

В академічному письмі складність предмету визнається критичним аналізом. Вивчаються та оцінюються факти, додається нова інформація до теми. Аналітика в письмовій формі полягає у порівнянні та контрастуванні, оцінці та розгляді сторін проблеми, а це означає, що ви пояснюєте, обґрунтовуєте, робите висновки, висловлюєте пропозиції, рекомендації та підтверджуєте аргументами.

Аргументація в науковому тексті

Академічне письмо підтримується доказами – факти, цитати, аргументи, статистика, дослідженнятеорії. Аргументи можуть наводитися не тільки щодо перевіреної інформації, але й на підтримку неправдивих або невизначених тверджень. 

Особливості аргументації:

 • існує ряд законних поглядів або розбіжностей
 • досліджує взаємозв'язки тверджень
 • підсилює або послаблює чиїсь переконання
 • допомагає раціонально зважувати, приймати або заперечувати твердження.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua