Академічна доброчесність

Відповідно до Закону України "Про освіту" академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 

Законодавча база

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

 

Внутрішня нормативна база

Кодекс академічної доброчесності Сумського державного університету визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти здійснення освітньо-наукової діяльності здобувачами вищої освіти, а також педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та іншими категоріями співробітників з дотриманням при цьому основних моральних і правових норм академічної поведінки.

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Сумському державному університеті

 

Додаткові матеріали

Рекомендації з академічної доброчесності

Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності

Методична інструкція щодо перевірки академічних текстів на наявність текстових запозичень

Довідник з академічної доброчесності

Academic Integrity Guide

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua