Бібліотека сьогодні

Карта Сумської областіБібліотека Сумського державного університету − сучасна високотехнологічна інформаційна система, до складу якої входять:
 Центральна бібліотека
4 бібліотеки інститутів
 
4 бібліотеки коледжів
• 36 бібліотек кафедр
 
9 бібліотек територіальних центрів дистанційних комунікацій університету

Щорічно бібліотека обслуговує близько 65 тис. осіб, зокрема електронними ресурсами користується 50 тис. віддалених користувачів. 

Пріоритетні напрями роботи:
 Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів
 Формування колекції друкованих та електронних видань авторів СумДУ, видавництв та відкритих електронних ресурсів
 Розвиток власних інформаційних ресурсів 
 Організація доступу до авторитетних електронних ресурсів
➠ Інформаційна підтримка досліджень, навчання та викладання в університеті
 Популяризація науково-освітніх продуктів спільноти університету
 Формування інформаційної культури всіх категорій користувачів
 Покращення фізичних та віртуальних бібліотечних просторів
 Проєкти: "Зелена бібліотека", "Промоція читання", "Фінансова грамотність", "Цифрова освіта", "СумДУ на сторінках Вікіпедії", "International Club for Students".

 

Наша команда

 

Місія бібліотеки

Місія бібліотеки визначена у Стратегії розвитку бібліотеки СумДУ на 2018-2022 рр. і полягає у просуванні якісних інформаційних ресурсів та інноваційних послуг для стимулювання творчості, інтелектуальних інновацій, забезпечення простору для неперервної самоосвіти й ефективного використання потенціалу університету у розв'язанні суспільних проблем.

У реалізації місії бібліотеки ми керуємося наступними принципами:

 Ми розробляємо та надаємо послуги, орієнтовані на користувачів.

 Ми підтримуємо середовище, яке сприяє навчанню, інтелектуальному зростанню та розвитку навичок студентів і викладачів університету.

 Ми керуємося різними думками, кваліфікаціями та досвідом у своїх діях та рішеннях.
Ми забезпечуємо доступ до міжнародної та багатомовної колекції, що представляє різні культури, ідеї та інформацію.

 Ми прагнемо бути інтелектуальним хабом, що об’єднує та розвиває спільноти, сприятиме зв’язкам, співробітництву та міждисциплінарності.

 Ми визнаємо переваги та підтримуємо ідеї відкритості доступу (open access), ресурсів (open source) та стандартів (open standartes).

 

 Промо відео

Відтепер побачити Бібліотеку СумДУ можна віртуально. За підтримки Студентської медіаагенції "Studio16х9" було створено ролик про бібліотеку.
Відео демонструє сучасні комфортні зали, велику кількість комп’ютеризованих місць, новітні електронні технології.

   

 

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua