колектив бібліотекиМісія бібліотеки полягає у просуванні якісних інформаційних ресурсів та інноваційних послуг для стимулювання творчості, інтелектуальних інновацій, забезпечення простору для неперервної самоосвіти та ефективного використання потенціалу університету у розв'язанні суспільних проблем.

Бібліотека прагне бути інноваційним культурно-інформаційним центром університету, що надихає та забезпечує високий рівень досліджень, викладання та навчання, спираючись на експертизу, сучасні колекції, бібліотечний простір (фізичний та віртуальний) та послуги.

У реалізації місії бібліотеки ми керуємося наступними принципами:

 Ми розробляємо та надаємо послуги, орієнтовані на користувачів.

 Ми підтримуємо робоче середовище, яке сприяє навчанню, інтелектуальному зростанню та розвитку навичок студентів і викладачів університету.

 Наша сила в різноманітності:

– ми керуємося різними думками, кваліфікаціями та досвідом у своїх діях та рішеннях;

– ми забезпечуємо доступ до міжнародної та багатомовної колекції, що представляє різні культури, ідеї та інформацію.

 Ми прагнемо бути інтелектуальним хабом, що об’єднує та розвиває спільноти, сприятиме зв’язкам, співробітництву та міждисциплінарності.

 Ми визнаємо переваги та підтримуємо ідеї відкритості доступу (open access), ресурсів (open source) та стандартів (open standartes), і використовуємо їх там, де це доцільно.

 

Стратегія розвитку бібліотеки СумДУ на 2018-2022 рр.

 

 

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua