jQuery(window).on('load', function() {new JCaption('img.caption');});
Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Гуманітарні науки

Універсальні інформаційні бази
Міжгалузеві інформаційні бази
Дисертації, автореферати
Електронний каталог Бібліотеки СумДУ

Довідники, словники, енциклопедії:
Мовознавство
Журналістика
Право
Культурологія

Соціологія
Історія

Мовознавство Вгору

Словник української мови / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк. 1979
Т.1. А – В
Т.2. Г - Ж
Т.3. З
Т.4. І - М
Т.5. Н - О
Т.6. П - Поїти
Т.7. Поїхати - Приробляти
Т.8. Природа - Ряхтливий
Т.9. С
Т.10. Т – Ф
Т.11. Х - Ь

Великий тлумачний словник сучасної української мови 250000 слів / В.Т. Бусел. 2007

Етимологічний словник української мови : у 7 т. 1989 Т.1 , Т.2Т.3 , Т.4 , Т.5, Т.6

Інверсійний словник української мови / С.П. Бевзенко. 1985

Орфоепічний словник  / М.І. Погрібний.  1984

Орфоэпический словарь русского языка / С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова. 1988

Словник іншомовних слів / С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. 2000

Неправильно - правильно. Довідник з українського слововживання / М. Волощак. 2003

Довідник з українського правопису / О.М. Олефіренко, Г.А. Сагайдачна. 2006

Словник староукраїнської мови ХІV-XV ст. / Д.Г. Гринчишин, У.Я. Єдлінська, О.Т. Захарків та ін.  1978. Т.1, Т.2

Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. 2006

Словник сучасного українського сленгу / Т.М. Кондратюк. 2006

Англо-український фразеологічний словник / Уклад. К.Т. Баранцев. 2005

Короткий англо-українсько-російський словник наукової лексики / М.І. Балла, В.Я. Карачун, В.Г. Коряченко, Ю.З. Прохур. 2001

Краткий словарь лингвистических терминов и понятий (русско-украинско-англо-арабско-турецкий). 2009

Журналістика Вгору

Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті: словник-довідник /  Ю.М. Бідзіль, 2007

Онлайнова журналістика / Дж. Гол. 2005

Путеводитель по саморегулированию СМИ. Все вопросы и ответы / Я. Байдар, У. Гор, М. Харасти и др. 2008.

Стилістистика й редагування: практичний словник-довідник журналіста / А. О. Капелюшний.  2002.

Право Вгору

Господарське право. Термінологічний словник / М. М. Мандриковський. 2007

Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката, Ч.1 / За заг. ред. С.Ф. Сафулька, 2008

Культурологія Вгору

Мировая культура и искусство. Справочник  / С. М. Петкова. 2007

Культурологічний словник-довідник / З. В. Гіптерс. 2006

Термінологічний словник з культурології / Укл. Н.Ю.Больша, Н.І.Єфімчук. 2004

Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів/ В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран. 2009

Соціологія Вгору

Соціологія: словник термінів і понять: словник-довідник /  Є.А. Біленький. 2006

Історія Вгору

Словник-довідник з історії / Г. К. Базильчук. 2005

Енциклопедія історії України (+Авторизований доступ)
Т.1. А - В
Т.2. Г - Д
Т.3. Е - Й
Т.4. Ка - Ком
Т.5. Кон - Кю
Т.6. Ла-Мі
Т.7. Мл - О

Російсько-український термінологічний словник з історії держави і права / І. І. Шостенко, О. І. Шостенко. 2003

Історія країн світу: довідник / І. І. Дахно. 2007

Ілюстрована енциклопедія історії України в трьох томах / О. Кучерук. 2004 Т.1

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Animation

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ