jQuery(window).on('load', function() {new JCaption('img.caption');});
Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Види документів та місце доступу до них

Книги

Журнали, газети

Дисертації

Автореферати дисертацій

Звіти про Науково-дослідну роботу (НДР)

Технічні документи (ГОСТ, ДСТУ, ОСТ тощо)

Патентна документація

Колекції

Книги Вгору

Підручники, навчальні посібники, монографії, словники, енциклопедії, загальні та галузеві довідники, які представлені в фонді в традиційному форматі та на CD.

Описи книг та їх електронні копії відображено в Електронному каталозі (доступ on-line)

Алгоритм пошуку в Е-каталозі:

 1. В полі «вид документа» вибрати - книга, книга-CD; для пошуку конкретної книги заповнити одне або декілька полів: «назва документа» , «автор», «рік»; для пошуку книг з певної тематики в полі «назва документа» набрати: корінь слова або слово чи словосполучення з необхідної тематики.
 2. Натиснути кнопку «ВИБРАТИ» на екрані монітора, або на клавіатурі - Enter .
 3. За результатом пошуку в «описі документа» міститься інформація про кількість примірників, місце зберігання та наявність електронної копії книги.

Місце видачі книг: визначено в електронному каталозі в «описі документа».

Журнали, газети Вгору

Значну частину фонду складають газети та журнали, а саме понад 1,2 тис. найменувань наукових журналів, близько 200 назв реферативних журналів, 150 найменувань газет.

Щорічно передплачується понад 500 найменувань.

Описи відображені в Електронному каталозі (доступ on-line)

Алгоритм пошуку в Е-каталозі:

 1. В полі «вид документа» вибрати - журнал, реферативний журнал, газета; заповнити поле «назва документа».
 2. Натиснути кнопку «ВИБРАТИ» на екрані монітора, або на клавіатурі - Enter.
 3. За результатом пошуку в «описі документа» міститься інформація про рік, номери та місце зберігання необхідного видання.

Місце видачі журналів, газет: читальні зали.

Періодика на поточний рік

Дисертації Вгору

У фонді бібліотеки представлено понад 400 дисертацій, які захищені в університеті.

Описи та електронні копії дисертацій відображено у Електронному каталозі (доступ on-line).

Алгоритм пошуку в Е-каталозі:

 1. В полі «вид документа» вибрати - дисертація; для пошуку конкретної дисертації заповнити одне або декілька полів: «назва документа» , «автор», «рік»; для пошуку дисертацій з певної тематики в полі «назва документа» набрати: корінь слова або слово чи словосполучення з необхідної тематики.
 2. Натиснути кнопку «ВИБРАТИ» на екрані монітора, або на клавіатурі - Enter.
 3. За результатом пошуку в «описі документа» міститься інформація про місце зберігання та наявність електронної копії дисертації.

Місце видачі дисертацій: Центральна бібліотека, читальний зал НТЕЛ (4 поверх, к. 405 ).

Автореферати дисертацій Вгору

З 1999 року бібліотека університету, отримує обов’язковий примірник авторефератів дисертацій, захищених в Україні. Фонд авторефератів налічує понад 60 тис. назв.

Описи авторефератів відображено у Електронному каталозі ( доступ online)

Алгоритм пошуку в Е-каталозі:

 1. В полі «вид документа» вибрати - автореферат; для пошуку конкретного автореферату заповнити одне або декілька полів: «назва документа» , «автор», «рік»; для пошуку авторефератів з певної тематики в полі «назва документа» набрати: корінь слова або слово чи словосполучення з необхідної тематики.
 2. Натиснути кнопку «ВИБРАТИ» на екрані монітора, або на клавіатурі - Enter.
 3. За результатом пошуку в «описі документа» міститься інформація про місце зберігання та наявність електронної копії автореферату.

Місце видачі авторефератів: Центральна бібліотека, читальний зал НТЕЛ (4 поверх, к. 405 ).

Повні тексти авторефератів on-line: Електронна бібліотека авторефератів дисертацій

Звіти про Науково-дослідну роботу (НДР) Вгору

Важливим джерелом наукової інформації є фонд звітів про результати завершених науково-дослідних робіт, який містить звіти про наукову роботу університету з 1973 року.

Описи звітів відображено у Електронному каталозі (доступ on-line)

Алгоритм пошуку в Е-каталозі:

 1. В полі «вид документа» вибрати - звіт; для пошуку конкретного звіту заповнити одне або декілька полів: «назва документа», «автор», «рік»; для пошуку звітів з певної тематики в полі «назва документа» набрати: корінь слова або слово чи словосполучення з необхідної тематики.
 2. Натиснути кнопку «ВИБРАТИ» на екрані монітора, або на клавіатурі - Enter.
 3. За результатом пошуку в «описі документа» міститься інформація про місце зберігання та наявність електронної копії звіту.

Місце видачі звітів: Центральна бібліотека, читальний зал НТЕЛ (4 поверх, к. 405 ).

Технічні документи (ГОСТ, ДСТУ, ОСТ тощо) Вгору

Фонд спецвидів виробничої документації налічує понад 17 тисяч нормативних видань (ГОСТ, ДСТУ, ОСТ тощо), 8,5 тисяч цих документів мають електронні копії з доступом on-line.

Описи та електронні копії цих видів документів відображено у Електронному каталозі (доступ on-line)

Перелік стандартів, що діють на території України в інформаційній базі „Леонорм-Інформ” ( місце доступу: Центральна бібліотека, читальний зал НТЕЛ (4поверх, к.405 ), АРМ № 10)

Алгоритм пошуку в Е-каталозі:

 1. В полі «вид документа» вибрати - технічний документ; для пошуку конкретного ГОСТу чи ДСТУ заповнити одне або декілька полів: «назва документа», «рік»; для пошуку технічних документів з певної тематики в полі «назва документа» набрати: корінь слова або слово чи словосполучення з необхідної тематики.
 2. Натиснути кнопку «ВИБРАТИ» на екрані монітора, або на клавіатурі - Enter.
 3. За результатом пошуку в «описі документа» міститься інформація про місце зберігання та наявність електронної копії ГОСТу, ДСТУ.

Місце видачі технічних документів: Центральна бібліотека, чит. зал НТЕЛ (4 поверх, к. 405 ).

Патентна документація Вгору

З 1969 року в бібліотечно-інформаційному центрі університету створений і функціонує єдиний в Сумській області фонд патентної документації. За складом і систематизацією він забезпечує патентний пошук для підтвердження новизни винаходу на етапі планування дослідних робіт науковців університету та області.

Патентний фонд містить першоджерела - понад 1,2 млн. описів винаходів до охоронних документів на об’єкти промислової власності, а саме на винаходи по розділах: медицина, технологічне обладнання, хімічна технологія, механіка, технічна фізика, електротехніка, сільське господарство тощо. Першоджерела включають описи винаходів колишнього СРСР, починаючи з 1924 року по 2001 рік та описи винаходів Російської Федерації з 1994 по 1997 роки.

Реферативна інформація про винаходи, які опубліковані в бюлетенях провідних країн світу, а саме Англії, Німеччини, США, Франції, Японії представлена в реферативному збірнику “Изобретения стран мира” по розділах медицина, механіка, машинобудування, промислова електроніка, починаючи з 1972 по 1997 роки у кількості понад 16 тисяч примірників.

Інформація про зареєстровані і опубліковані винаходи, які були створені у колишньому СРСР з 1957 по 1991 роки; у Російській Федерації з 1992 по 2001 роки; в Україні, починаючи з 1993 року по теперішній час. Інформація наведена в бюлетенях патентних відомств вказаних країн по всіх галузях техніки і кількості 1,5 тисяч примірників.

Місце видачі патентної документації: Центральна бібліотека, патентно-ліцензійний відділ (4 поверх, к. 406 ).
Патентна база

Колекції Вгору

В фонді зібрана колекція "Праці науковців Сумського державного університету", яка налічує понад 40 тисяч назв монографій, підручників, навчально-методичних посібників та інших творів науковців університету. Близько 6 тисяч цих документів мають електронні копії з доступом on-line через Електронний каталог бібліотеки (класифікатор «Сумський державний університет») та 37 тисяч електронних документів зібрано у Інституційному репозитарії (електронному архіві) СумДУ.

Колекція матеріалів з історії університету «СумДУ на сторінках преси» налічує 4,5 тисячі назв друкованих матеріалів, починаючи з 1968 року. Описи відображені в Електронному каталозі (класифікатор «Сумський державний університет»), доступ on-line.

Збирається колекція "Фонд рідкісної книги", яка структурована за розділами:
«Видання з дарчим підписом автора»
«Книги переможці конкурсів»
«Репринтні та факсимільні відтворення видань»
«Рідкісні ретро видання»
«Рідкісні сучасні видання»
Описи відображені в Електронному каталозі (Класифікатор "Фонд рідкісної книги"), доступ on-line

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Animation

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ