Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Нові надходження

Матеріал розташований за галузями знань. АРХІВ

Нові надходження літератури до Медичної бібліотеки

Звертаємо вашу увагу на найцікавіші новинки бібліотеки

Bezumtsi

Кови С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности / С. Р. Кови ; пер. О. Кириченко. – 11 е изд., доп. – М.-Х. : Альпина Паблишер, Фолио, 2017. – 396 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Чалдині Р. Психологія впливу / Р. Чалдині ; пер. М. Скоробагатов. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 368 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Об'єкт "Укриття": 30 років після аварії : монографія / В. О. Краснов, А. В. Носовський, В. М. Рудько, В. М. Щербін. – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій, 2016. – 512 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля : монография / Б. П. Пристер, А. А. Ключников, В. Г. Барьяхтар и др. ; под. ред. Б.С. Пристера. – 2-е изд., доп. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2016. – 356 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Методи та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС : монографія / О. Г. Кенсицький, Б. А. Кромпляс, А. С. Левицький, Г. М. Федоренко. – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій, 2016. – 136 с.

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Михайлюк В. О. Постоптимальний аналіз та наближені алгоритми реоптимізації для задач дискретного програмування : монографія / В. О. Михайлюк, І. В. Сергієнко. – К. : Наук. думка, 2015. – 246 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Кошкина С. Майдан. Нерассказанная история : главное расследование событий Революции / С. Кошкина. – К. : Брайт Стар Паблишинг, 2015. – 408 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Майдан. Свідчення. Київ, 2013-2014 роки : добірка свідчень про події Революції Гідності в Україні (листопад 20143 - лютий 2014 роки) / за ред. Л. Фінберга та У. Головач. – К. : Дух і Літера, 2016. – 784 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Полк "Азов". Широкинська операція. Спогади учасників наступу : збірка спогадів / Полк «Азов» ; ред. М. Мельник. – К.-Маріуполь; Мена : Домінант, 2016. – 72 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Позивний "Вирій". Жадання фронту: історії з війни і тилу : автобіографічна оповідь / Позивний «Вирій». – 2-ге вид. доп. і перероб. – К. : Орієнтир, 2017. – 160 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Грицюк І. В. Sprechen wir Deutsch! 200 Gesprachsthemen. Поговоримо німецькою! 200 усних розмовних тем / І. В. Грицюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 288 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Асадчих О. В. Навчання японської мови у вищій школі: інтегративна система формування і розвитку академічної грамотності : монографія / О. В. Асадчих. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 356 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Букрієнко А. О. Японсько-український переклад : практ. курс. Т. 1 / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2016. – 241 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Шевченко Л. І. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. – 112 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Одарич В. А. Прикладна фотометрична еліпсометрія / В. А. Одарич ; ред. В.А. Одарич. – К. : Пульсари, 2017. – 416 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Історія Національної академії наук України. 1956-1960. Ч.1. Документи і матеріали / ред. О.С. Онищенко. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського; Ін-т архівознавства, 2016. – 872 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Нейтронографія магнітних рідинних систем / Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв, О. О. Ключников [та ін.]. – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій, 2015. – 244 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Лисенко О. В. Розв'язування задач із фізики: електрика та магнетизм : навч. посiб. / О. В. Лисенко, Г. А. Олексієнко. – Суми : СумДУ, 2017. – 284 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Довгань В. Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та огляд торгової політики України / В. Довгань. – Львів : Панорама, 2016. – 320 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Ковалев А. И. Менеджмент качества функционирования предприятий / А. И. Ковалев, А. С. Зенкин, А. И. Химичева. – Хмельницький : ПП Цюпак, 2010. – 520 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Статистичний щорічник Сумської області за 2015 рік / ред. Л. І. Олехнович. – Суми : Голов. упр. стат. у Сум. обл., 2016. – 513 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Батаєва К. В. Соціальна візуалістика і медіа-візуальність : навч. посіб. / К. В. Батаєва. – К. : Кондор, 2017. – 344 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Кудінов Д. В. Суми. Запрошуємо до знайомства : путівник / Д. В. Кудінов. – К. : Фолігрант, 2013. – 158 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Смаль І. В. Географія туризму та рекреація : словник- довідник / І. В. Смаль. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 208 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 244 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Опря Б. О. Організація екскурсійних послуг : навч.-метод. посіб. для студ. 2 курсу екон. ф-ту напряму підготовки "Туризм" / Б. О. Опря. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 96 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К. : ЦУЛ, 2016. – 178 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Джеймс Э. Пятьдесят оттенков серого / Э. Джеймс ; пер. Т. Китаина, М. Клеветенко, И. Метлицкая. – М. : Эксмо, 2013. – 576 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Ода радості: збірник оповідань / Л. Дашвар, С. Жадан, І. Роздобудько [та ін.] ; уклад. Г. Вдовиченко. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 272 с.

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ