Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Нові надходження

Матеріал розташований за галузями знань. АРХІВ

Нові надходження літератури до Медичної бібліотеки

Звертаємо вашу увагу на найцікавіші новинки бібліотеки

Bezumtsi

Svydruk, I.I. Creative menagement: theoretical foundations : monograph /I. I. Svydruk, Yu.I. Ossik, O. V. Prokopenko. – Chorzow : Drukarnia Cyfrowa, 2017. – 143 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Адміністративний менеджмент для магістрів : підручник / Ред.: О.М. Теліженко, С.В. Глівенко. – Суми : Університет. кн., 2016. – 871 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко [та ін.] ; За ред. Т.І. Єфименко. – К. : Акад. фін. упр., 2016. – 496 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Бєляєва Л. В. "Кобзар" Т.Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : книгознав. та бібліограф. даслідження / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; редкол.: О.С. Онищенко, В.І. Попик, Т.І. Арсеєнко та ін. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2015. – 992 с. – З обмін. фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Богомолець О. В. Українська домашня ікона : монографія / О. В. Богомолець. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 517 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Валовий Т. Бог нагородив мене життям / Т. Валовий. – Львів : Простір-М, 2014. – 155 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Василь Габда. Живопис : альбом / Упоряд. В. Габда. – Ужгород : Олександр Гаркуша, 2013. – 156 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Габлевич М. Світло Шекспірівського храму : статті, переклади / М. Габлевич. – Дрогобич : Коло, 2016. – 447 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Горліс-Горський Ю. Ю. Холодний Яр: спогади осавула 1-го куреня полку гвйдамаків Холодного Яру / Ю. Ю. Горліс-Горський. – 18-те вид., доп. – К.-Вінниця : Холодний Яр; Держ. картографічна фабрика, 2013. – 512 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Денисюк Ж. З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Ж. З. Денисюк. – К. : Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, 2016. – 224 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Дидактика довузівської підготовки студентів-іноземців : навч.-метод. посіб. / Н. Б. Булгакова, Т. І. Довгодько, Т. В. Диченко, Н. Н. Чайченко. – Суми : СумДУ, 2017. – 286 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Завершинський В. В. Олександр Опарій. Петриківські мотиви у мистецтві декоративного розпису / В. В. Завершинський ; Ред. Н. Мархайчук. – Х. : Раритети Укр., 2017. – 166 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Заслужений художник України Валентин Куц [Текст]. - Суми : The pablishing house, 2009. - 78 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Коваленко Л.І. Архіви Сумщини в житті українського суспільства (кінець 30-х - початок60-х рр. ХХ ст.) : монографія / Л. І. Коваленко, Ю. О. Нікітін. – Суми : Білий птах, 2017. – 321 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Мистецька палітра Слобожанщини / Ред. О. Денисенко. – Х. : Майдан, 2013. – 445 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Надикто В. Т. Основи наукових досліджень : підручник / В. Т. Надикто. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 268 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Палеха Ю. І. Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Ліра-К, 2017. – 624 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Романадзе Л. Д. Інтелектуальна власність : підручник / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / Ред. В. П. Горбулін. – К. : Нац. ін-т стратег. дослідж., 2017. – 496 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Симоновский В. И. Лирика с улыбкой : поэзия / В. И. Симоновский. – Сумы : Білий птах, 2017. – 143 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство : навч. посіб. / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 808 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Швець С. В. Основи системного аналізу : навч. посіб. / С. В. Швець, У. С. Швець. – Суми : СумДУ, 2017. – 126 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Экономика развития : учеб. пос. / ред.: Л.Г., Мельник, А.В. Кубатко. – Сумы : Университет. кн., 2017. – 351 с.

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ