Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Новые поступления

Материал расположен по отраслям знаний.                                           АРХИВ

Новые поступления литературы в Медицинскую библиотеку

Хотим обратить ваше внимание на самые интересные новинки библиотеки

Bezumtsi

Svydruk, I.I. Creative menagement: theoretical foundations : monograph /I. I. Svydruk, Yu.I. Ossik, O. V. Prokopenko. – Chorzow : Drukarnia Cyfrowa, 2017. – 143 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Адміністративний менеджмент для магістрів : підручник / Ред.: О.М. Теліженко, С.В. Глівенко. – Суми : Університет. кн., 2016. – 871 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко [та ін.] ; За ред. Т.І. Єфименко. – К. : Акад. фін. упр., 2016. – 496 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Бєляєва Л. В. "Кобзар" Т.Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : книгознав. та бібліограф. даслідження / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; редкол.: О.С. Онищенко, В.І. Попик, Т.І. Арсеєнко та ін. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2015. – 992 с. – З обмін. фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Богомолець О. В. Українська домашня ікона : монографія / О. В. Богомолець. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 517 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Валовий Т. Бог нагородив мене життям / Т. Валовий. – Львів : Простір-М, 2014. – 155 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Василь Габда. Живопис : альбом / Упоряд. В. Габда. – Ужгород : Олександр Гаркуша, 2013. – 156 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Габлевич М. Світло Шекспірівського храму : статті, переклади / М. Габлевич. – Дрогобич : Коло, 2016. – 447 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Горліс-Горський Ю. Ю. Холодний Яр: спогади осавула 1-го куреня полку гвйдамаків Холодного Яру / Ю. Ю. Горліс-Горський. – 18-те вид., доп. – К.-Вінниця : Холодний Яр; Держ. картографічна фабрика, 2013. – 512 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Денисюк Ж. З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Ж. З. Денисюк. – К. : Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, 2016. – 224 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Дидактика довузівської підготовки студентів-іноземців : навч.-метод. посіб. / Н. Б. Булгакова, Т. І. Довгодько, Т. В. Диченко, Н. Н. Чайченко. – Суми : СумДУ, 2017. – 286 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Завершинський В. В. Олександр Опарій. Петриківські мотиви у мистецтві декоративного розпису / В. В. Завершинський ; Ред. Н. Мархайчук. – Х. : Раритети Укр., 2017. – 166 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Заслужений художник України Валентин Куц [Текст]. - Суми : The pablishing house, 2009. - 78 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Коваленко Л.І. Архіви Сумщини в житті українського суспільства (кінець 30-х - початок60-х рр. ХХ ст.) : монографія / Л. І. Коваленко, Ю. О. Нікітін. – Суми : Білий птах, 2017. – 321 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Мистецька палітра Слобожанщини / Ред. О. Денисенко. – Х. : Майдан, 2013. – 445 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Надикто В. Т. Основи наукових досліджень : підручник / В. Т. Надикто. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 268 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Палеха Ю. І. Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Ліра-К, 2017. – 624 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Романадзе Л. Д. Інтелектуальна власність : підручник / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / Ред. В. П. Горбулін. – К. : Нац. ін-т стратег. дослідж., 2017. – 496 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Симоновский В. И. Лирика с улыбкой : поэзия / В. И. Симоновский. – Сумы : Білий птах, 2017. – 143 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство : навч. посіб. / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 808 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Швець С. В. Основи системного аналізу : навч. посіб. / С. В. Швець, У. С. Швець. – Суми : СумДУ, 2017. – 126 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Экономика развития : учеб. пос. / ред.: Л.Г., Мельник, А.В. Кубатко. – Сумы : Университет. кн., 2017. – 351 с.

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ