Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Нові надходження

Матеріал розташований за галузями знань.

Нові надходження літератури до Медичної бібліотеки

Звертаємо вашу увагу на найцікавіші новинки бібліотеки

Bezumtsi

У монографії "Концепт "істина" в аналітичній філософії" висвітлюються теоретичні, історичні та прикладні аспекти теорій істини в контексті парадигми реалізму та парадигми антиреалізму в аналітичній філософії. Розглядаються інфляціоністські та дефляціоністські інтерпретації поняття істини. Для науковців, аспірантів та всіх зацікавлених логіко-епістемічними проблемами пізнання, актуальними питаннями філософії науки та історії філософії.

 

 

 

 

Bezumtsi

Авторы И.К. Кобякова, С.А. Швачко учебного пособия фокусируют внимание на типах лексических и коммуникативных единиц в англоязычном, русскоязычном и украиноязычном дискурсах. Это пособие выполнено в русле современной методики, имеет теоретическое и практическое значение. Учебное пособие рекомендуется для студентов высших учебных заведений образовательно-квалификационных уровней «бакалавр», «магистр», а также для зарубежных англоязычных студентов, которые обучаются выбранным специальностям в режимах русского и украинского языков.

 

 

 

Bezumtsi

В монографии "Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению" исследованы новые подходы и актуальные вопросы формирования методологии устойчивого развития предприятия, региона, общества. Предложены подходы к использованию инноваций в обеспечении устойчивого развития на различных уровнях управления. Проанализированы и предложены основные направления международного сотрудничества в сфере инновационно- инвестиционного обеспечения устойчивого развития. Особое внимание уделено решению проблем устойчивого развития в различных странах. Рассмотрены управленческие технологии обеспечения устойчивого развития производственных систем. Раскрыты актуальные проблемы и перспективы устойчивого развития в отраслевом разрезе. Предложены научно-методические подходы к оценке эффективности инструментов обеспечения устойчивого развития и результатов их применения.

Bezumtsi

Статистичний щорічник Сумської області за 2016 рік містить дані про соціально-економічне становище області у 2016 р. у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, соціальної сфери та населення. Макроекономічні та окремі галузеві показники за 2016 р. є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

 

 

 

 

Bezumtsi

Ось уже понад сімнадцять десятиліть Шевченків «Кобзар» є совістю української нації. Із його появою почалося як духовне, так і політичне відродження України. «Кобзар» для нас, українців, - це і буквар, і пісенник, і підручник з історії, і мудрість народна, і заповіт, і джерело національного духу.

 

 

 

 


Bezumtsi

Нещодавно вийшла з друку збірка поезій "Напиши про війну" 47 авторів з усіх куточків України. Різного віку і різних професій. Бійці і волонтери. Переселенці. Просто небайдужі люди. Більше ста віршів українською і російською мовами. 7 портретів, створені 6-ма різними художниками. Обкладинка-картина. Ця книга не для реклами війни, як мені дехто з «грамотных старших братьев» дорікнув. А заради шани живим і пам’яті про загиблих…

 

 

 

 

Bezumtsi

У підручнику "Інформаційні системи і технології в обліку" розкриваються організаційно-методичні основи побудови і функціонування інформаційних систем в економіці. Розглядаються основні елементи побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку та способи їх реалізації. Подано стандарти побудови інформаційних систем та їх безпеки. Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит», а також для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей…

 

 


Bezumtsi

У підручнику "Управлінський облік" на системній основі розкривається сутність управлінського обліку, основним завданням якого є підготовка інформації для планування господарської діяльності, контролю роботи окремих підрозділів і підприємств у цілому та прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством (фірмою, комерційним банком чи іншим суб’єктом господарювання) в умовах ринкової економіки. Висвітлюються також шляхи оптимізації діяльності підприємств за допомогою методів управлінського обліку. Наведені в кінці кожного розділу задачі і тести дають можливість читачу самостійно глибоко засвоїти навчальний матеріал, здобути навички, необхідні для впровадження у практику господарювання сучасних форм управлінського обліку. Розраховано насамперед на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічними спеціальностями. Підручник буде корисним також викладачам, спеціалістам-практикам, підприємцям, менеджерам усіх рівнів управління підприємством, керівникам підприємств.

Bezumtsi

У книзі "Героям Слава. Книга пам'яті героїв АТО. Сумська область. 2014-2017" вміщено розповіді про жителів та уродженців Сумщини, які загинули у боротьбі за свободу та незалежність України на полях неоголошеної війни в 2014-2017 роках.

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У книзі "Машинобудівний коледж Сумського державного університету: кроки становлення та розвитку, динамічне сьогодення" розглянуто етапи становлення, розвитку та сьогодення Машинобудівного коледжу Сумського державного університету. Автор пропонує бачення розвитку та перспективи навчального закладу. Видання розраховане на викладачів, випускників, студентів та широке коло читачів.

 

 

 


Bezumtsi

У монографії "Напрями модернізації соціально-педагогічної системи підготовки фахівців в університеті" представлено напрями модернізації соціально-педагогічної системи підготовки фахівців в університеті: на теоретико-методологічному рівні поставлена проблема диференціації й інтеграції системи підготовки фахівців у виші; на основі аналізу закордонного досвіду визначено напрями модернізації комунікативної підготовки фахівців України; обґрунтовано теоретичні основи адаптивного управління соціально-педагогічною системою підготовки фахівців ВНЗ в умовах модернізації й проаналізовано сутнісні характеристики професійного розвитку науково-педагогічних працівників з позиції «людського капіталу»; розглянуто проблеми модернізації професійної підготовки магістрів соціальної роботи та визначено способи її вирішення; здійснено аналіз проблеми оптимізації системи підготовки у ВНЗ та запропоновано способи вирішення; обґрунтовано психолого-мотиваційні засади управління навчально-творчою діяльністю студентів, змодельовано процес управління нею, описано компоненти відповідної педагогічної системи; досліджено аспекти взаємозв'язку теорії й практики у підготовці студентів вишу до роботи з вразливими групами населення; проаналізовано проблеми підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп. Монографія адресується науковцям, науково-педагогічним працівникам системи вищої освіти, викладачам, аспірантам, студентам.

Bezumtsi

Геннінг Носке назвав свою роботу «Журналістика: що треба знати та вміти» книжкою для читання та підручником. На перший погляд, дивне поєднання. Підручник має дати узагальнене та унормоване знання з певної дисципліни, а книжка для читання – додаткові приклади, ілюстрації. Але Г. Носке впорався з амбітним завданням. Його робота являє собою поєднання основних засад журналістської діяльності, підкріплених численними практичними прикладами. Особливу значущість має те, що автор не є професійним науковцем чи викладачем, він практик, який вирішив допомогти початківцям обрати правильний шлях у журналістиці. «Книга для читання та підручник» Геннінга Носке являє собою іншу книжку про журналістику; вона створена на основі буднів та у буднях редакційної роботи успішним редактором, котрий здобув численні премії. Тут втілений досвід, що по-справжньому необхідний та важливий для журналістів. Носке уникає теоретичної «вежі зі слонової кістки»: він пише про те, як насправді працює редакція та як редакція має працювати в ідеалі» – говорить у вступному слові Пауль-Йозеф Рауе. Книжка для читання та підручник Геннінга Носке «Журналістика: що треба знати та вміти» буде цікавою як для практикуючих журналістів (особливо, початківців), так і для тих, хто тільки навчається або збирається навчатися журналістиці.

Bezumtsi

Книжка Вілла Ґомперца - це інтенсивний курс історії мистецтва за останні 150 років. Іронічний нон-фікшн, який пояснює, чому ліжко Трейсі Емін - це мистецтво, а ваше - ні. Автор створює цілісну картину, висвітлює хитросплетіння мистецьких течій і показує, як нові покоління нахабних митців розвивають ідеї своїх попередників. Десятки митців, сотні робіт та історій. «Фонтан» Дюшана, творчий ступор Джексона Поллока, зародження поп- арту, суперництво між Малевичем і Татліним, одкровення Пікассо, бляшанки з супом Воргола, заквітчане «Цуценя» Кунса і «мариновані» акули Гьорста. І все це - на історичному тлі зміни епох і мистецьких течій. Коротше, все, що ви хотіли знати про історію сучасного мистецтва, але боялися почути у відповідь нерозбірливе бурмотіння мистецтвознавчих концепцій. Вілл Ґомперц сім років працював директором галереї «Тейт». Він пише про мистецтво для «Таймз», «Ґардіан» та Бі-Бі-Сі. У 2009 році створив популярну комедійну моновиставу про сучасне мистецтво. Кілька років тому нью- йоркський журнал «Кріейтівіті» визнав Ґомперца одним із п’ятдесяти найкращих креативних мислителів.

Bezumtsi

У монографії "Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" розглядається репертуар рукописних книг на тлі історико- культурних обставин розвитку кириличної рукописної книжності XVI ст., аналізується комплекс питань, пов’язаних із атрибуцією рукописів, встановленням місця виробництва паперу з характерними філігранями, його використанням для написання рукописів в тій чи іншій країні, датуванням рукописних пам’яток тощо, досліджується зовнішнє оформлення рукописів та їхнє художнє оздоблення, надаються характеристики записів та висвітлюється їх роль як історичного джерела. Розглядаються етапи створення бази даних «КОДЕКС : Рукописні книги», призначеної для зберігання структурованого кодикологічного опису, та методика її використання в кодикологічних дослідженнях. У довідковому альбомі подано філіграні датованих рукописів XVI ст. з фондів ІР НБУВ. Видання розраховане на кодикологів, істориків, літературознавців, бібліотечних та архівних працівників, викладачів та студентів гуманітарних факультетів.

Bezumtsi

"Гендер для медій", що виходить у світ уже другим виданням за два роки, є новим сучасним підручником із гендерної теорії. Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання. Ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, схем, кросвордів, інформації про цікаві фільми та книжки, якими проілюстровано окремі розділи і теми. Підручник буде корисним і для факультетів журналістики, і для інших гуманітарних та соціальних спеціальностей: філософії, філології, культурології, соціології, педагогіки, історії тощо.

 

 


Bezumtsi

Посібник "Discovering Ukrainian Culture: Issues in Practice: a resource book for students = Українська культура в англомовній інтерпретації" є результатом практичного втілення творчої інноваційної ідеї авторському колективу – англомовної інтерпретації репрезентативних блоків української соціокультурної дійсності. Тексти країнознавчого та культурологічного змісту, етапна побудова та багатоаспектний характер завдань мають на меті оптимізувати розвиток лінгвокультурної компетенції фахівців, які застосовують англійську мову у професійній діяльності. Для студентів старших курсів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, де передбачена дисципліна «Міжкультурна комунікація», а також для факультетів, де викладання окремих спецкурсів передбачене англійською мовою на спеціальностях «Переклад», «Турим», «Культурологія», «Міжнародні відносини» та ін.

Bezumtsi

Чи чули ви, що в Україні зарплата жінок у середньому на 30 % менша від зарплати чоловіків і тут досі існує список із кількох сотень професій, за- боронених для жінок? А як ви вважаєте, у якій саме сфері дискриміновані чоловіки? Чи знаєте ви, що таке сексизм, ейджизм, ромофобія? У книзі "Гендер для всіх. Виклик стереотипам" ви отримаєте відповіді на ці та інші запитання. Якщо вас бентежать суспільні нерівності та несправедливості і ви хочете зробити це суспільство кращим – ця книжка для вас. Тамара Марценюк написала цю книжку на основі свого досвіду навчан- ня (в Україні та за кордоном), а також 10 -річного викладання різноманітних курсів на гендерну та антидискримінаційну тематику в Києво-Могилянській академії, Німеччині, Шотландії і Швеції. У 2015 році на онлайн платформі «Прометеус» було запущено її авторський курс «Жінки і чоловіки: гендер для всіх», на основі матеріалів до якого вона вирішила зробити цю книгу. Книга розрахована на широку цільову аудиторію: експерток і експер- тів аналітичних центрів, активісток і активістів громадянського суспільства, студенток і студентів, людей із суспільно-гуманітарною освітою тощо.

Bezumtsi

У збірнику "Сумщина в боротьбі: біографії, історії, спогади" вміщено 120 біографій козаків і старшин Армії УНР, що народилися на території сучасної Сумської області, а також понад 50 спогадів про їхню участь у Визвольній боротьбі. Серед них було чимало творців української культури – письменників, художників, композиторів, музикантів, акторів, журналістів, редакторів, кооператорів, інженерів, спортсменів, державних, громадських і театральних діячів. Рекомендовано Історичним клубом «Холодний Яр» для вивчення у вищих і середніх навчальних закладах України.

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ