Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Новые поступления

Материал расположен по отраслям знаний.                                           АРХИВ

Новые поступления литературы в Медицинскую библиотеку

Хотим обратить ваше внимание на самые интересные новинки библиотеки

Bezumtsi

Кови С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности / С. Р. Кови ; пер. О. Кириченко. – 11 е изд., доп. – М.-Х. : Альпина Паблишер, Фолио, 2017. – 396 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Чалдині Р. Психологія впливу / Р. Чалдині ; пер. М. Скоробагатов. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 368 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Об'єкт "Укриття": 30 років після аварії : монографія / В. О. Краснов, А. В. Носовський, В. М. Рудько, В. М. Щербін. – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій, 2016. – 512 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля : монография / Б. П. Пристер, А. А. Ключников, В. Г. Барьяхтар и др. ; под. ред. Б.С. Пристера. – 2-е изд., доп. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2016. – 356 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Методи та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС : монографія / О. Г. Кенсицький, Б. А. Кромпляс, А. С. Левицький, Г. М. Федоренко. – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій, 2016. – 136 с.

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Михайлюк В. О. Постоптимальний аналіз та наближені алгоритми реоптимізації для задач дискретного програмування : монографія / В. О. Михайлюк, І. В. Сергієнко. – К. : Наук. думка, 2015. – 246 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Кошкина С. Майдан. Нерассказанная история : главное расследование событий Революции / С. Кошкина. – К. : Брайт Стар Паблишинг, 2015. – 408 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Майдан. Свідчення. Київ, 2013-2014 роки : добірка свідчень про події Революції Гідності в Україні (листопад 20143 - лютий 2014 роки) / за ред. Л. Фінберга та У. Головач. – К. : Дух і Літера, 2016. – 784 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Полк "Азов". Широкинська операція. Спогади учасників наступу : збірка спогадів / Полк «Азов» ; ред. М. Мельник. – К.-Маріуполь; Мена : Домінант, 2016. – 72 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Позивний "Вирій". Жадання фронту: історії з війни і тилу : автобіографічна оповідь / Позивний «Вирій». – 2-ге вид. доп. і перероб. – К. : Орієнтир, 2017. – 160 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Грицюк І. В. Sprechen wir Deutsch! 200 Gesprachsthemen. Поговоримо німецькою! 200 усних розмовних тем / І. В. Грицюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 288 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Асадчих О. В. Навчання японської мови у вищій школі: інтегративна система формування і розвитку академічної грамотності : монографія / О. В. Асадчих. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2017. – 356 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Букрієнко А. О. Японсько-український переклад : практ. курс. Т. 1 / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2016. – 241 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Шевченко Л. І. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. – 112 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Одарич В. А. Прикладна фотометрична еліпсометрія / В. А. Одарич ; ред. В.А. Одарич. – К. : Пульсари, 2017. – 416 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Історія Національної академії наук України. 1956-1960. Ч.1. Документи і матеріали / ред. О.С. Онищенко. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського; Ін-т архівознавства, 2016. – 872 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Нейтронографія магнітних рідинних систем / Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв, О. О. Ключников [та ін.]. – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій, 2015. – 244 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Лисенко О. В. Розв'язування задач із фізики: електрика та магнетизм : навч. посiб. / О. В. Лисенко, Г. А. Олексієнко. – Суми : СумДУ, 2017. – 284 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Довгань В. Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та огляд торгової політики України / В. Довгань. – Львів : Панорама, 2016. – 320 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Ковалев А. И. Менеджмент качества функционирования предприятий / А. И. Ковалев, А. С. Зенкин, А. И. Химичева. – Хмельницький : ПП Цюпак, 2010. – 520 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Статистичний щорічник Сумської області за 2015 рік / ред. Л. І. Олехнович. – Суми : Голов. упр. стат. у Сум. обл., 2016. – 513 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Батаєва К. В. Соціальна візуалістика і медіа-візуальність : навч. посіб. / К. В. Батаєва. – К. : Кондор, 2017. – 344 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Кудінов Д. В. Суми. Запрошуємо до знайомства : путівник / Д. В. Кудінов. – К. : Фолігрант, 2013. – 158 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Смаль І. В. Географія туризму та рекреація : словник- довідник / І. В. Смаль. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 208 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 244 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Опря Б. О. Організація екскурсійних послуг : навч.-метод. посіб. для студ. 2 курсу екон. ф-ту напряму підготовки "Туризм" / Б. О. Опря. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 96 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К. : ЦУЛ, 2016. – 178 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Джеймс Э. Пятьдесят оттенков серого / Э. Джеймс ; пер. Т. Китаина, М. Клеветенко, И. Метлицкая. – М. : Эксмо, 2013. – 576 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Ода радості: збірник оповідань / Л. Дашвар, С. Жадан, І. Роздобудько [та ін.] ; уклад. Г. Вдовиченко. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 272 с.

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ


ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ