jQuery(window).on('load', function() {new JCaption('img.caption');});
Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Вітаємо з ювілеєм Проценка Івана Юхимовича!


Bezumtsi

Доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор кафедри маркетингу Сумського державного університету, фахівець з маркетингу та систем управління, автор майже 400 науково-методичних праць, зокрема більше 40 книг, серед яких: "Маркетинг виробничо-технічної продукції", "Маркетинг у промисловості" "Основы маркетинга", "Маркетинг на промисловому підприємстві", "Тестові та контрольні завдання з промислового маркетингу", "Маркетингові дослідження", "Бізнес-план" та ін.

Наукові інтереси: маркетинг виробничо-технічної продукції, системи управління, промисловий маркетинг, маркетингові комунікації, маркетинг освіти, інноваційна діяльність, управління якістю продукції.

БІОГРАФІЯ

Напрямок наукової роботи професора І.Ю. Проценка — електронні і атомні процеси в електрофізичних і магніторезистивних властивостях наноструктурованих плівкових матеріалів. Основні наукові досягнення пов’язані з вивченням фазового розмірного ефекту в нанорозмірних плівках перехідних d-металів; розмірних ефектів в електропровідності і тензочутливості одно- і багатошарових плівкових систем та в параметрах електроперенесення; процесів взаємної дифузії атомів в нанорозмірних плівкових системах; магніторезистивних властивостей (магнітоопір і гігантський магнітний опір) у мультишарах і гранульованих плівкових сплавах із спін-залежним розсіюванням електронів; розробці феноменологічних моделей для термічного коефіцієнту опору, коефіцієнту тензочутливості та магнітоопору для плівкових систем з необмеженою і обмеженою взаємною розчинністю атомів та при стабілізації гранульованого стану.

Опублікував понад 250 наукових і навчально-методичних праць, з якими ви можете ознайомитися на особистій сторінці профілю дослідника.

 

ORCID: 0000-0003-3351-9303

Google Scholar

SumDU Repository

Scopus

Web of Science

Researcher ID: 1258416

Наука України доступ до знань

 

Книги, які можна переглянути в бібліотеці Сумського державного університету

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику Технологія одержання і фізичні властивості плівкових матеріалів та основи мікроелектроніки (практикуми) подані навчально-методичні матеріали і завдання до виконання циклу лабораторних практикумів «Технологія тонких плівок», «Фізичні властивості плівкових матеріалів», «Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів» і «Основи опто- і мікроелектроніки» та проведення практичних і семінарських занять із курсів «Технологія наноструктурованих матеріалів», «Фізичні властивості плівкових матеріалів», «Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів», «Датчики неелектричних величин» та «Основи мікроелектроніки».

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів денної і заочної форм навчання за напрямами «Електронні пристрої та системи» та «Мікро- і наноелектроніка».

 

Bezumtsi

У підручнику Наноматеріали і нанотехнології в електроніці розглянуті питання сучасного матеріалознавства. У першій частині проаналізовані методи отримання та властивості алмазних, алмазоподібних і споріднених з ними матеріалів, а також ультрадисперсних та наноалмазів. У другій частині розглянуті актуальні питання наноматеріалознавства: фулерени, нанотрубки, фотонні кристали, нанодроти та інші.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику Фізика твердого тіла узагальнені теоретичні основи та практичні питання фізики твердого тіла: будова і зонна теорія твердих тіл, електронна теорія металів, напівпровідників та магнетиків, динаміка кристалічної решітки.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів денної і заочної форм навчання в галузі «Електроніка».

 

 

 

 

Bezumtsi

Посібник Фізичні властивості плівкових матеріалів мікро- і наноелектроніки містить матеріал перекладу з англійської мови з коментарями та доповненнями вибраних розділів монографії «Розмірні ефекти в тонких плівках» відомих французьких вчених К. Тельє і А. Тоссе та додатки у вигляді перекладених українською мовою відомих праць із теми «Електрофізичні властивості тонких плівок».

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів денної і заочної форм навчання в галузі «Електроніка».


 

Bezumtsi

У навчальному посібнику Фізика твердого тіла викладені основи фізики твердого тіла для студентів заочної форми навчання за напрямком «Електроніка». Подані також контрольні завдання та зразки розв’язання певних задач.

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику Прилади та методи дослідження плівкових матеріалів розглянуті питання будови та принципу роботи електронно-променевих і спектральних приладів, таких, як просвічуючі та растрові електронні мікроскопи, електронографи, рентгенівські апарати, прилади мікрорентгенівського аналізу, оже-електронної спектроскопії та вторинно-іонної мас-спектрометрії. Викладені експериментальні методи дослідження кристалічної будови та хімічного й елементного складу плівкових матеріалів.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом “Електронні пристрої та системи”.

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику Технологія одержання і застосування плівкових матеріалів розглянуті технологічні основи одержання металевих, алмазоподібних і споріднених з ними плівок, їх особливості та фізичні властивості.

Навчальний посібник призначений для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів освіти.

 

 

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику Тонкі металевi плiвки (технологiя та властивостi) розглянуті технологічні основи одержання металевих плівок, їх особливості та фізичні властивості.

Навчальний посібник призначений для студентів і аспірантів фізико-технічних спеціальностей університетів, що навчаються за напрямом «Електроніка».

 

 

 

 

Bezumtsi

The study guide Theoretical methods of investigation of thin film materials properties contains theoretical methods of thin metallic films materials properties investigation, particularly theoretical methods for size effects in electrical resistivity and strain of thin films and double-layer thin film systems. The interpretation of experimental data in the term of different theoretical methods is presented.

The study guide is intended for students of institution of higher education in the field “Electronics” and qualification level “Master”.


 

 

 

Bezumtsi

У монографії Структура, дифузійні процеси і магніторезистивні та електрофізичні властивості плівкових матеріалів узагальнені літературні та експериментальні й теоретичні результати авторів стосовно взаємного зв’язку між магніторезистивними та електрофізичними властивостями плівкових матеріалів (мультишари, гранульовані сплави й т.п.) і структурно-фазовим станом, процесами взаємної дифузії атомів та інтерфейсним розсіюванням електронів. Для студентів, аспірантів, наукових співробітників і викладачів вищих навчальних закладів.


 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику Основи спінтроніки: матеріали, прилади та пристрої подані науково-навчальні матеріали для вивчення дисциплін «Прилади і пристрої оптоелектроніки та спінтроніки», «Фізичні властивості плівкових матеріалів», «Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні».

Навчальний посібник адресується студентам вищих навчальних закладів денної і заочної форм навчання за напрямами «Електронні пристрої та системи» та «Мікро- і наноелектроніка».

 

 

Bezumtsi

В книге Тонкие металлические пленки в науке и технике излагаются некоторые вопросы одного из интереснейших направлений физики твердого тела – физики тонких пленок. Большое внимание уделено вопросам кристаллического строения и электрофизических свойств; приведены примеры конкретного применения тонких пленок в электронике, вычислительной технике и других отраслях промышленности.

Рассчитана на учащихся, студентов физических специальностей, лекторов, пропагандистов.

 

 

 

 

Bezumtsi

У монографії Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових матеріалів в умовах фазоутворення узагальнені літературні дані стосовно експериментальних і теоретичних досліджень електрофізичних і магніторезистивних плівкових матеріалів (багатошарові плівки, мультишари, гранульовані сплави), в яких відбуваються процеси взаємної дифузії або твердофазні реакції, а також наведені нові результати досліджень авторів щодо особливостей дифузійних процесів і тензорезистивних властивостей в області пружної і пластичної деформації нанорозмірних плівкових систем.

Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику Датчики неелектричних величин розглянуті питання про конструкцію і принцип роботи датчиків неелектричних величин (температура, тиск, вологість, деформація та ін.), робочим елементом яких є масивні  (дроти, фольги) або плівкові матеріали. Посібник містить задачі і вправи для практичних та питання для семінарських занять, а також тематику курсових робіт.

Навчальний посібник адресується студентам денної і заочної форм навчання.

 

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику Основи матеріалознавства наноелектроніки розглянуті питання сучасного наноматеріалознавства. У першій частині проаналізовано методи отримання і властивості алмазних, алмазоподібних плівок і споріднених з ними матеріалів, а також ультрадисперсних і наноалмазів. У другій частині розглянуті актуальні питання наноматеріалознавства: фулерени, нанотрубки, фотонні кристали, мембрани і нанодроти.

Навчальний посібник адресується студентам і аспірантам фізико-технічних факультетів університетів.

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику Технологія та фізика тонких металевих плівок розглянуті технологічні основи одержання металевих плівок, їх особливості та фізичні властивості.

Навчальний посібник призначений для студентів і аспірантів фізико-технічних спеціальностей університетів.

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Animation

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ