jQuery(window).on('load', function() {new JCaption('img.caption');});
Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

21-31 жовтня - Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу.

“Люди, що шукають інформацію, зазвичай поглинають все те, що готове й доступне. 
Відкритий доступ гарантує, що якісна інформація знаходиться поряд, на кінчиках пальців”.
Елісон Моуер

Всесвітня мережа Інтернет надає можливість науковцям зробити результати їхніх досліджень доступними всім, всюди та повсякчас. Таку можливість називають відкритим доступом (Open Access). Наукова література у відкритому доступі – це безкоштовні он-лайнові примірники рецензованих журнальних статей, виступів на конференціях, науково-дослідних звітів, тез і дисертацій, дослідницьких, навчальних матеріалів, презентацій, лекцій, зображень, мультимедіа тощо. Вільний безкоштовний публічний доступ до наукової інформації – важлива складова наукових досліджень у сучасному глобальному світі, запорука для подальшого розвитку науки, освіти та суспільства, інтеграції світової академічної спільноти.

Позиція України щодо Відкритого доступу:

Верховна Рада України (Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" (N 537-V від 9 січня 2007 р.) - "забезпечити вільний доступ до результатів наукових досліджень, створених за рахунок коштів Державного бюджету України".

Позиція ректорів університетів:

Ольвійська Хартія (2009), п.2.6 "Академічна свобода включає відкритий доступ до інформації, за виключеннями, передбаченими законодавством, у тому числі до наукової інформації через розвиток відкритих електронних архівів (університетських інституційних репозитаріїв), відкритих електронних журналів українських університетів та можливість вільно підтримувати стосунки зі своїми колегами в будь-якій частині світу. Вільний доступ до інформації є важливою складовою наукових досліджень у сучасному глобальному світі, запорука для подальшого розвитку науки, освіти та суспільства, інтеграції України до світової академічної спільноти».

Сумський державний університет підтримує ініціативу відкритого доступу і надає доступ до власних ресурсів:

  Інституційний репозитарій СумДУ - ресурс забезпечує відкритий доступ до понад 18 тисяч наукових та навчальних-методичних творів, які є результатом творчої діяльності співробітників університету та осіб, що навчаються.

  Наукова періодика СумДУ - ресурс забезпечує доступ до відкритих електронних архівів 13 періодичних видань Сумського державного університету, з яких 10 наукових журналів внесені ВАК до Переліку наукових фахових видань України у галузях філологічних, медичних, економічних, технічних, фізичних, історичних наук. Глибина архіву 1994-2011 роки.

  Дистанційні курси СумДУ - ресурс для студентів дистанційної форми навчання. Забезпечує можливість цілодобового доступу до навчальних матеріалів, з яких: 47526 тестових завдань, 563 тренажерів та інтерактивних курсів, 2817 завдань для самостійної роботи.

  Електронний каталог - забезпечує вільний доступ до електронних копій усіх видань видавництва СумДУ (Див. Класифікатор «Сумський державний університет», Розділ «Праці співробітників СумДУ», електронна копія – є).

  Заходи щодо розширення відкритого доступу до ресурсів університету

  1. Наказ ректора № 757-I від 04-10-2011 р. про створення Відкритого електронного архіву навчально-методичних матеріалів Сумського державного університету.

  2. Рішення Вченої ради з питання стану виконання перспективних планів щодо забезпечення навчального процесу електронними навчально-методичними матеріалами, впровадження віртуальних засобів навчання, поширення застосування матеріалів дистанційної форми та заходи щодо подальшого розвитку системи e-learning в цілому.

  Заходи бібліотеки до Міжнародного тижня відкритого доступу
  Семінари для користувачів:

  21 жовтня: Інформаційний простір бібліотеки: нові технології – нові можливості. День абітурієнта. Медична бібліотека.

  22 жовтня: Сприймай інформацію свідомо – вчись медіаграмотності. Лайфхак від профі. Філія бібліотеки. Конгрес-центр СумДУ, к. 201, 15-00.

  24 жовтня: Відкритий авторській ідентифікатор ORCID, як засіб поширення власних наукових досліджень. Семінар. БІЦ-213, 15-00.

  25 жовтня: Ресурси відкритого доступу на допомогу навчанню студентів. Веб-огляд з елементами практики. Філія бібліотеки. Конгрес-центр СумДУ, к. 201, 10-00.

  25 жовтня: Відкриті електронні ресурси, як засіб сприяння академічної доброчесності. Семінар. БІЦ-213, 15-00.

  26 жовтня: Медіа: ключ до розуміння. Імідж-коктейль. БІЦ. Літературна вітальня, к. 204.
  Спікери: Сергій Ханін, кореспондент Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" у Сумській області; Юлія Ярошенко, редактор обласного телебачення.

  29 жовтня: Кібербезпека: що? як? навіщо? Інформаційний брифінг для школярів. БІЦ. Літературна вітальня, к. 204, 9-50.
  Спікер: провідний бібліотекар І.А. Коваленко.

  31 жовтня: Інституційний репозитарій СумДУ - один із основних інструментів для поширення результатів дослідження у відкритому доступі. Семінар-тренінг. Легкоатлетичний манеж, вул. Прокофьєва, ауд. 32/1, 10-00.

 

NEW ARRIVALS

ELECTRONIC RESOURCES