jQuery(window).on('load', function() {new JCaption('img.caption');});
Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Вітаємо з ювілеєм Тєлєтова Олександра Сергійовича!


Bezumtsi

Доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор кафедри маркетингу Сумського державного університету, фахівець з маркетингу та систем управління, автор майже 400 науково-методичних праць, зокрема більше 40 книг, серед яких: "Маркетинг виробничо-технічної продукції", "Маркетинг у промисловості" "Основы маркетинга", "Маркетинг на промисловому підприємстві", "Тестові та контрольні завдання з промислового маркетингу", "Маркетингові дослідження", "Бізнес-план" та ін.

Наукові інтереси: маркетинг виробничо-технічної продукції, системи управління, промисловий маркетинг, маркетингові комунікації, маркетинг освіти, інноваційна діяльність, управління якістю продукції.

 

 

Bezumtsi Bezumtsi Bezumtsi Bezumtsi

 

Bezumtsi

У монографії «Інновації в маркетингу промислового підприємства» розглянуто деякі аспекти проблем, які виникли в умовах світових глобалізаційних процесів на промислових підприємствах країн із трансформаційною економікою та обґрунтовано суть їх сучасної маркетингово-інноваційної діяльності.
З метою підвищення конкурентоспроможності й ефективності функціонування суб'єктів економічної діяльності запропоновано кластеризацію територій та деяких галузей. Авторами досліджено й розроблено науково-методичні засади маркетингового тестування інноваційної продукції у діяльності підприємств, що виробляють продукцію промислового призначення, та технічно складних товарів широкого вжитку. Розглянуто зростаюче значення брендів у системі загальної маркетингової політики промислового підприємства й підтверджено, що інновації в умовах трансформаційної економіки вимагають ребрендингу та впровадження бренд-орієнтованого управління на підприємствах.

Викладений доробок колективу авторів під науковим керівництвом доктора економічних наук, професора О. С. Тєлєтова допоможе підвищити ефективність інноваційної діяльності промислових підприємств за рахунок урахування маркетингової, технічної, організаційної та економічної її складових.

Для ТОП-менеджерів державних структур і промислових підприємств, науковців у галузі маркетингу й управління інноваційною діяльністю та суміжних галузей, викладачів, аспірантів, студентів економічних і деяких технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Bezumtsi

У монографії «Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення» проаналізовано економічний стан промислових підприємств, які випускають виробничо-технічну продукцію, та розглянуто усі складові відповідного комплексу маркетингу. Зосереджено увагу на особливості переходу промислових підприємств від планової до маркетингової орієнтації. 
Викладено основи системного підходу до організації маркетингової діяльності виробничо-технічної продукції в порівнянні з товарами широкого вжитку. Приклади, що наводяться у книзі, зібрані безпосередньо автором або під його керівництвом.
Монографія призначена для керівників промислових підприємств, маркетологів-практиків, вчених в області маркетингової діяльності та суміжних областях, а також студентів і аспірантів економічних та певних технічних спеціальностей.

 

 

Bezumtsi

У підручнику «Рекламний менеджмент» викладені положення, що розкривають сутність завдань рекламного процесу, які доводиться розв’язувати маркетологам, менеджерам, рекламістам на всіх етапах цього процесу від ідеї створення реклами до визначення її ефективності за результатами реагування цільової аудиторії. Містить багато прикладів з практики подання рекламних звернень і проведення рекламних кампаній в Україні та за її межами. Пропонується комплекс запитань, тестових завдань, тематика курсових робіт. Для студентів спеціальності «Маркетинг», що навчаються за програмами магістрів та спеціалістів, слухачів ФПФ, фахівців, що працюють у сфері рекламної діяльності, бізнесменів. Може бути корисним для викладачів, аспірантів і фахівців промислових підприємств, фірм та установ і всіх тих, хто бажає самостійно опанувати основи рекламного менеджменту.

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Маркетинг у промисловості» викладено сукупність положень, що розкривають сутність маркетингової діяльності в промисловості, та основних проблем, які доводиться вирішувати працівникам відповідних служб промислових підприємств в умовах ринкової економіки. 
У книзі наведена значна кількість прикладів з практики вітчизняних промислових підприємств, які зібрані безпосередньо автором або під його керівництвом, запропоновано комплекс запитань, тестових та розрахункових завдань, що пройшли апробацію у вищих навчальних закладах України.
Книга розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, слухачів ФПФ а також може бути корисною фахівцям промислових підприємств (менеджерам, маркетологам, виробникам, економістам, розроблювачам нової техніки та ін.) і всім, хто бажає опанувати основи маркетингу в промисловості самостійно.


 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Маркетинг на промисловому підприємстві» стисло вміщено матеріали, що стосуються маркетингової діяльності промислового підприємства, яка вивчається на економічних спеціальностях вищих навчальних закладів України. У ньому в доступній формі, використовуючи значну кількість прикладів з практики вітчизняних промислових підприємств, автор знайомить з методологією маркетингової діяльності в перехідний період.

Книга розрахована на студентів економічних і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, вона стане в пригоді фахівцям промислових підприємств, приватним підприємцям, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами сучасної економіки.

 

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Маркетингові дослідження» викладено сукупність положень, що розкривають сутність проведення маркетингових досліджень, та основних проблем, що доводиться розв’язувати маркетологу під час їх проведення. У книзі наведено значну кількість прикладів із практики проведення маркетингових досліджень в Україні, зібраних безпосередньо автором або під його керівництвом, запропоновано комплекс запитань, тестових і розрахункових завдань, що пройшли апробацію у вищих навчальних закладах України.
Книга розрахована на студентів спеціальності «Маркетинг» та інших економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, слухачів ФПФ, а також може бути корисною викладачам, аспірантам і фахівцям промислових підприємств, фірм та установ (менеджерам, маркетологам, виробникам, економістам, розроблювачам нової техніки та ін.) і всім, хто бажає опанувати основи маркетингових досліджень самостійно.

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Тестові та контрольні завдання з промислового маркетингу» зібрано теоретичні, тестові та розрахункові завдання з маркетингу, які доводиться вирішувати працівникам відповідних служб промислових підприємств. У теоретичній частині стисло вміщено узагальнений курс з промислового маркетингу, що вивчається на економічних спеціальностях вищих навчальних закладів України, та наведені приклади вирішення розрахункових завдань.

Книга розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, але також буде корисною і фахівцям промислових підприємств (менеджерам, маркетологам, виробникам, економістам, розроблювачам нової техніки та ін.), і всім, хто бажає опанувати основи промислового маркетингу самостійно.

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Бізнес‑план» викладено сукупність положень, що розкривають сутність бізнес-планування та основних проблем, які доводиться вирішувати працівникам маркетингових служб установ, що розробляють та випускають продукцію або надають послуги населенню, а також особам, які мають наміри відкрити власну справу в умовах ринкової економіки, запропоновано комплекс запитань з практичних робіт курсу «Бізнес-план» економічних спеціальностей для бакалаврів. У додатку наведено значну кількість прикладів з практичних розробок бізнес-планування.

Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, слухачів ФПФ, а також може бути корисним для фахівців промислових підприємств (менеджерів, маркетологів, виробників, економістів, розроблювачів нової техніки та ін.), а також усім, хто бажає відкрити власну справу чи зрозуміти, як це робиться.

 

 

Bezumtsi

Навчальний посібник «Основи маркетингу» у скороченому вигляді вміщує матеріали, що стосується основ маркетингу, який вивчається на економічних спеціальностях вузів України. В ньому у доступній формі, використовуючи значку кількість прикладів, автор викладає основні поняття досить нової для нас науки. Базовим підприємством для написання цього посібника стало Сумське акціонерне товариство «СЕЛМІ» ВО «Електрон».

Розрахований на студентів вузів, а також широке коло читачів, які цікавляться проблемами ринкової економіки.

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Animation

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ