Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Повернутися до списку

 

Bezumtsi

Михайлюк В. О. Постоптимальний аналіз та наближені алгоритми реоптимізації для задач дискретного програмування : монографія / В. О. Михайлюк, І. В. Сергієнко. – К. : Наук. думка, 2015. – 246 с.

У монографії запропоновано теоретичний фундамент для отримання, дослідження та використання оцінок складності постоптимального аналізу, здійснено подальший розвиток і удосконалення наближених алгоритмів реоптимізації розв’язування задач дискретної оптимізації. Зокрема, отримано верхні та нижні оцінки відношення апроксимації наближених алгоритмів реоптимізації з використанням напіввизначеної та лінійної релаксацій початкових задач. Отримано достатні умови існування поліноміальних наближених оптимальних або порогових алгоритмів реоптимізації для узагальнених задач про виконуваність. Запропоновано підхід до проектування поліноміальних (порогових) алгоритмів реоптимізації для задач дискретного програмування, який має місце і для сублінійних алгоритмів константної складності. Для широкого кола наукових співробітників, аспірантів та студентів, які цікавляться наближеними методами розв’язування задач дискретного програмування.

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ