Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Видання бібліотеки. Поточнi iнформацiйнi списки

Поточнi iнформацiйнi списки книг, публiкацiй з перiодичних видань, iнших видань, що надходять до фонду бiблiотеки. Матерiал розташований за тематичними рубриками. Для викладачiв, спiвробiтникiв, студентiв. Видаються щомiсячно:

Проблеми вищої школи

Вища освіта за напрямами підготовки та технології викладання відповідних дисциплін

Сучасна вища медична освіта

Наука України

Сучасна економiка. Проблеми та перспективи

СумДУ на сторінках преси:

Юридична наука і практика

Нове в діагностиці та лікуванні

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ